دانلود رایگان

مقاله اهميت جنگ هاي سياسي و اقتصادي - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع مقاله ,پروژه , اقدام پژوهی, مقالات ترجمه شده , تحقیق , خلاصه کتب دانشگاهی و نمونه سوالات استخدامی

دانلود رایگان مقاله اهميت جنگ هاي سياسي و اقتصادي این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 30 صفحه می باشد.
مقدمه
اگر جنگها مهمتر از آنند كه صرفاً به دست ژنرالها سپرده شوند پس مطالعة جنگها هم با اهميت تر از آنست كه صرفاً به دست تاريخ نويسان سپرده شود. تاريخ نويسان نظامي با تمركز روي جنبه هاي تكنيكي جنگ لشكركشيها نبردها و تكنولوژي تمايل كمتري به بررسي جنبه هاي سياسي اقتصادي و اجتماعي جنگ نشان داده اند. فقط اخيراً و به شكلي آزمايش تغييراتي در اينگونه بررسيها صورت گرفته است اين موضوع اهميت چنداني نخواهد داشت مگر اينكه همزمان و در كنار آن جنگها ارتشها و سياستها شكي نيست كه جنگها تأثير مستقل و شديدي بر سياست بين الملل و موقعيت ملتها دارند. نابودي رايش سوم (رايش عنواني بود كه آلمانها به كشور خود داده بودند و رايش سوم با آلمان هيتلري گفته مي شد)
در جنگ جهاني دوم توسط اتحاد جماهير شوروي و ايالات متحده واقعه اي را رقم زد كه قسمتي از تاريخ جهان را به خود اختصاص داد اين همكاري نظامي موقتي و كم نظير بين دو ابر قدرت آينده پيامدهايي به دنبال داشت كه بر نظام بين المللي تأثير گذاشت. فروپاشي آلمان نازي و متعاقب آن تسلط سياسي ايالات متحده و اتحاد جماهير شوروي بر نظام موازنة قدرت اروپا كه از زمان عهدنامة وستفالي (پيمان صلحي بود كه بين دول اروپا منعقد شد) بمدت 300 سال ساختار سياست بين الملل را تحت تأثير خود قرار داده بود. ضربة مهلكي وارد آورد اين اتحاد پيش بيني نشده قدرت آلمان را كه پس از اتحاد نهايي دو آلمان در سال 1870 بمدت 75 سال بي رقيب مانده بود نابود كرد و به دوران حكومت 12 سالة رايش سوم كه تا ژوئن 1944 بر قاره اروپا مسلط بود پايان داد. قدرت آلمان در جنگ جهاني اول بقدري بود كه حتي در نوامبر 1918 ارتش اين كشور در خاك كشورهاي اروپايي باقي مانده بود. در جنگ جهاني دوم اتحاد جماهير شوروي ايالات متحده و امپراتوري بريتانيا در يك جنگ چهار ساله آلمان نازي را نابود كردند. حذف قدرت آلمان از قلب اروپا همزمان با سقوط امپراتوري ژاپن از پا درآمدن بريتانيا و فلج شدن فرانسه بعد از يك دورة چهار سالة اشغال توسط آلمانها خبر از پيدايش نظم نوين بين المللي مي داد اين مسئله از امكان ادامة حيات ارتش آلمان كه باعث واماندگي اروپا در دهة 1930 شد ارتشي كه در جنگ جهاني اول به طور كامل سركوب نشده بود جلوگيري كرد عملكرد مطلوب نظامي اتحاد جماهير شوروي و ايالات متحده باعث شد كه نيروهاي اين دو كشور در سال 1945 در آلپ (رودخانه اي مهم در شمال آلمان) در خاك آلمان به هم ملحق شوند و اين خود سبب شد كه اين ابر قدرتهاي در حال تولد كه تا قبل از آن زمان نيروهايي حاشيه اي بودند، بر ويرانه هاي نظام جهاني به جلو رانده شوند و سرنوشت تازه اي را براي جهان رقم بزنند.
بطور عجيبي پس از پايان جنگ اين دو دولت به نيروهايي مسلط تبديل شدند بنابراين چنين به نظر مي رسد كه وقايع جنگ جهاني دوم نتيجة جنگ جهاني اول را دگرگون ساخت و باعث آن شد كه روسيه فعال از نظر سياسي و ضعيف از نظر نظامي و ايالات متحدة منزوي از نظر سياسي و آزمايشي نشده از نظر نظامي در نظام جهاني مطرح شوند در سال 1945 هر دو قدرت هم از لحاظ سياسي و هم از لحاظ نظامي حداقل در ظاهر قدرتمند به نظر مي آمدند.
بدون نابودي نظامي و اشغال آلمان و ژاپن و همچنين تصرف اروپايي شرقي و شرق آلمان توسط شوروي در پايان جنگ جهاني دوم ظهور شوروي به عنوان يكي از دو ابر قدرت دوران پس از جنگ مطمئناً ناممكن بود. بدون از پاي درآمدن بريتانياي كبير فلج شدن فرانسه و انهدام آلمان نقش قدرتمندانة ايالات متحده در غرب نيز بعد از سال 1945 غير قابل تصور بود تو بجورن تاتسن در كتاب جديدش در مورد تاريخ نظامي اين گونه نوشته است:
تحركات داخلي كشورها كه به شكل رقابتهاي نظامي بين ملت- كشورها نمايان مي شود بيشتر از آنچه تصور مي شد در ظهور و پيشرفت نظامي مترقي جهان دخالت داشته است. بجاي تمركز صرف بر امكانات توليد براي مسير پيدايش جهان جديد ما بايد تأثير عوامل تخريبي را نيز به همان اندازه در نظر بگيريم.
جنگها همچنين تأثير شديدي بر سرنوشت و ماهيت ملتها و كشورها دارند. در جنگ جهاني اول هنگامي كه روسيه تزاري در معرض جنگ قرار گرفت شكست خورد و از هم پاشيد در طول 20 ماه از حضور اين كشور در جنگ ارتش نتوانست هيچ حملة موفقيت آميزي عليه آلمان انجام دهد جالب اينجاست كه ارتش امپراتوري آلمان بيشتر درگير جبهة غرب بود و فقط نيروهاي فرعي اين كشور در جبهة شرق حضور داشتند سرانجام انقلاب فوريه رژيم تزاري را سرنگون كرد و به مشاركت روسيه در جنگ پايان داد. معاهدة شرم آور برست- ليتوفسك در مارس 1918 باعث افول ستارة اقبال روسيه شد درست در نقطه مقابل شوروي در جنگ جهاني دوم توانست در مقابل حملات غافلگيرانة نيروهاي آلمان نازي مقاومت كند اين در حالي بود كه آلمان اين بار ارتشي سه برابر بزرگتر از نيروهايشان در جبهة شرق در جنگ جهاني اول به اين منطقه گسيل كرده بودند. شوروي در طول بيش از 1000 روز از ژوئن 1941 تا ژوئن 1944 در مواجهه با بيش از سه ميليون نفر از نيروهاي آلمان و متحدانش كه با سر سختي تمام براي از بين بردن تهديد بلشويكها مي جنگيدند متحمل سنگين ترين تلفات شد. با وجود كمكهاي مختلف متفقين از كمك جنگي آمريكا گرفته تا حمله به مناطق پيرامون رايش سوم و حملات هوايي به آلمان ارتش سرخ باز هم به تنهايي در مقابل بخش عمدة نيروي زميني آلمان ايستادگي كرد تا ژوئن 1944 هنگامي كه بالاخره جبهة دوم گشوده شد ارتش سرخ نقش مهمي در انهدام رايش سوم داشت.
بنابراين جنگ جهاني دوم يك نكته را ثابت كرد. با وجود تنفر و بيزاري اكثر غريبها از استالينيسم شوروي جنگ را با موفقيت پشت سر گذاشت و كارآيي و توانايي نظام سياسي و اجتماعي خود را به نمايش گذاشت. بلاخره در پايان جنگ هنگامي كه ارتش سرخ به رغم تمام مشكلات و مصائب در برلين، وين، پراگ و بوداپست مستقر شد چه كسي مي توانست با يادآوري سرنوشت غم انگيز روسية تزاري موفقيتها و كاميابيهاي نظام شوروي را انكار كند؟ علاوه بر اين تواناييهايي نظامي بازتاب چيزي بيش از تداركات اقتصادي است. پيروزيهاي اسرائيل بر اعراب پيروزيهاي شوروي بر آلمان در جنگ جهاني دوم موفقيتهاي چيني ها در جنگ كره در سال 1950 و اوايل 1951 و پيشرفتي نيروهاي ويتنام شمالي در سايگون در سال 1975 با هيچ گونه برتري اقتصادي دول پيروز همراه نبود البته نظم و برتري اقتصادي در كسب موفقيتهاي نظامي مهم است اما نبايد به عوامل سياسي و اجتماعي و همچنين عوامل نظامي محض بي توجهي كرد از اينرو پيروزيهاي ايالات متحده و اتحاد جماهير شوروي در جنگ جهاني دوم نه تنها نشان دهندة توانمندي اقتصادي اين دو كشور بلكه بيانگر نظم ترتيبات سياسي و اجتماعي و سازماندهي نظامي عالي آنها بود جنگ جهاني دوم نكاتي را دربارة جوامع ايالات متحده و شوروي بر ملا كرد توانايي فوق العادة تهاجمي ارتشهاي آمريكا و شوروي نشان دهندة روحية قوي جوامع اين دو كشور بود اين نكته بويژه در مورد شوروي با توجه به لطمه هاي غيرقابل باوري كه آلمان زده بود بيشتر صدق مي كرد اتكاي بيشتر بر زور و اجبار در ارتش سرخ در قياس ارتش آمريكا بازتاب نظام سياسي متفاوت دو كشور بود. افزايش شديد افسران تازه استخدام شده در ارتش نشان دهنده تغييرات زياد در جامعة پس از انقلاب شوروي بود در همين زمان رهبري دليرانة كمونيستها در ارتش سرخ مبين برخورداري اين ارتش از قدرتي مستحكم بود كه نمونة آن در غرب ديده نمي شد.


جنگ جهاني دوم و ظهور ابر قدرتها


مقاله اهمیت جنگ های سیاسی و اقتصادی


دانلود مقاله جدید علوم سیاسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله اهمیت جغرافیائی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی خاور میانه در جهان ...

مشخصات نویسندگان مقاله اهمیت جغرافیائی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی خاور ... و
حضور نوین آمریکا در سراسر خاورمیانه پس از جنگ جهانی دوم هموارهموجب بیثباتی در ...
سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی خاور میانه در جهان سیاسی امروز پرداخته و نظریه های مهم ...

بی ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی؛ و تاثیر آن بر عوامل تولید در ایران

مؤلف در این مقاله به رابطه بین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی اشاره دارد و اینکه، وجود
ثبات ... این مؤسسه، بی ثباتی سیاسی را با مبنایآشوب این گونه تعریف می کند: ....
و اسپانیا بهترین وضعیت و کشورهای عراق و یوگسلاوی - به علت جنگهای داخلی و ...

ژئوپلیتیک خلیج فارس : ایران و آمریکا ( تهدیدها و فرصت های فراوری ...

مقدمه منطقه ای که از زمان های گذشته از نظرگاه کشورهای مختلف والاترین دید
ژئوپولیتیک و ژئو استراتژیک را داشته و هم... ... دریافت مقاله ... و هم چنین تحولات در
نظام های سیاسی، اقتصادی و بالتبع امنیتی در منطقه، در کانون توجه بسیاری از قدرت
ها بوده است. .... خلیج فارس پس از جنگ جهانی دوم نقش مؤثری را در اقتصاد جهان ایفا
کرده است.

پیامدهای اقتصادی جنگ‌های دوران خلافت امام علی‌

پرسش عمده‌ای که این مقاله می‌کوشد تا به تبیین آن همت گمارد، این است که جنگ‌های
داخلی ... می‌رسد مناطق انبار یا مداین، اهمیت سیاسی- اقتصادی بسزایی داشته‌اند که
معاویه، ...

مقالات ISI اقتصاد سیاسی : 155 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

اقتصاد سیاسی تحلیل فنی اقتصاد مدرن برای توجه کردن به اهمیت سیاست‌ها ....
اقتصاد سیاسی سرمایه گذاری زیربنایی: شواهد از کمک های اقتصادی فرودگاه محرک
اقتصادی ..... جنگ تجاری آینده خورشیدی: موانع کربن زدایی از یک بحران اقتصادی
سیاسی.

تاثير تحولات جهاني پس از جنگ سرد بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ...

عنوان مقاله: تاثير تحولات جهاني پس از جنگ سرد بر سياست خارجي جمهوري ... در
ارتقاي وضعيت سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي کشورها اهميت بيشتري يافته
است. ... آرمان هاي اوليه انقلاب اسلامي، گفتمان سياست خارجي اين کشور شاهد
تغييراتي از ...

بررسي اهميت انرژي منطقه خليج فارس در راهبردهاي سياسي و امنيتي ...

عنوان مقاله: بررسي اهميت انرژي منطقه خليج فارس در راهبردهاي سياسي و امنيتي ايالات
... با توجه به گسترش موضوعيت و اهميت اقتصاد در ساختار جديد، دغدغه هاي امنيتي به
... و سياست نوين ما بعد جنگ سرد، بر اساس شاکله منسجمي از رابطه امنيت و اقتصاد ...

بررسی تأثیرات جنگ جهانی اول بر ساختارهای ... - پژوهش های تاریخی

در پژوهش حاضر، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جنگ ‌جهانی‌ اول بر این منطقه
بررسی شد. ... اصل مقاله. مقدمه. پس از آغاز جنگ جهانی اول کشورهای مختلفی درگیر جنگ
شدند و ایران یکی از کشورهایی بود که به‌علت اهمیت جغرافیایی و استراتژیک خود به
...

بحران یمن: بررسی زمینه‌ها و اهداف مداخلات خارجی عربستان و امریکا

اصل مقاله. مقدمه. بحران یمن، ماهیتی هویتی و ساختاری داشته است. رهبران سیاسی یمن
..... و اقتصادی حوثی‌ها و اینکه حکومت یمن باید از حوثی‌ها به علت تحمیل جنگ‌های متعدد
...

اصل مقاله - فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی - دانشگاه عالی ...

با توجه به اهمیت و ضرورت مقابله با تکانه های اقتصادی تاثیر گذار چون تحریم های ....
این گفتمان، در بخش های مختلف دانشگاهی، اجرایی و سیاسی کشورمان به طور .... توماس
هابز» در چارچوب «اعمال خصمانه ای» قرار گیرند که در شرایط جنگ وضع می شوند. از ...

جنگ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در ابتدای این زنجیره جنگ‌های قبیله‌ای دوران پارینه‌سنگی قرار دارد. ..... اوضاع سیاسی
و اقتصادی که موجب صلح می‌شوند معمولاً به واقعیات محیطی بستگی دارند. هنگامی که ...

اقتصاد سیاسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برای تأییدپذیری کامل این مقاله به منابع بیشتری نیاز است. .... اقتصاد سیاسی
تحلیل فنی اقتصاد مدرن برای توجه کردن به اهمیت سیاست‌ها برای اقتصاد است.

الزامات راهبردی جمهوری اسلامی ایران در قبال سیاست های خاورمیانه ای جدید ...

آمریکا در راهبردهای خاورمیانه ای خود اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را دنبال می ...
مقاله حاضر با پیشنهاد راهبرد "موازنه سه بعدی قدرت" به بررسی پیش شرطها و لوازم ...
شدن دولت وی در جنگ های افغانستان و عراق موجب شده بود تا خواسته یا ناخواسته اولویت
... با عنایت به سیاست های جدید خاورمیانه ای آمریکا که در ابعاد سیاسی، اقتصادی و ...

پروژه تاپی؛ اهمیت اقتصادی و سیاسی آن - روزنامه افغانستان

صفحه نخست » مقالات » پروژه تاپی؛ اهمیت اقتصادی و سیاسی آن ... 10 تا 13 میلیون
دالر هزینه جنگ های است که بر دولت و حکومت افغانستان تحمیل شده است، بنابراین ...

اقتصاد سیاسی «جنگ با تروریسم» / حامد سعیدی – نقد اقتصاد سیاسی

2 جولای 2018 ... سهمی که این مقاله در توضیح و تحلیلِ «جنگ علیه تروریسم« ادا می‌کند این ... جنگ
نقش عمده‌ای بازی کرده‌اند، منتها در این جُستار عوامل اقتصادی پایه و اساس ..... منافع
نفت نه تنها به حداکثر رساندن منافع اقتصادی شرکت های نفتی، بلکه ...

چرا بیشتر جوانان افغان سیاسی اما غیر حزبی اند؟ - BBC News فارسی

20 ژانويه 2015 ... چرا بسیاری از جوانان افغان در حالی‌که دغدغه های جدی سیاسی دارند و سیاست ... را در
قالب مقاله کوتاه یا بلند در شبکه های اجتماعی و رسانه های نوشتاری ... بیشتر احزاب ما
متاسفانه تبدیل به کانون باجگیری های سیاسی، اقتصادی تبدیل شده است. ... "احزاب
سیاسی" نیز در این زمینه اهمیت دارد؛ این عده، معمولا کسانی هستند که ...

ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮﺗﻐﻴﻴﺮات زﺑﺎﻧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ

11 نوامبر 2014 ... ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ، اﻫﺪاف و اﺑﻌﺎد آن، ... در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﻮﻻت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ زﺑﺎن، ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻨﮓ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ..... ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﻋﻠﻤﻲ،.

تبیین و بررسی مفهوم جنگ نرم در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری - زهرا ...

اهمیت جنگ نرم چنان است که خطر آن را میتوان برابر با جنگ نظامی دانست. ... این مقاله
میکوشد تا به بررسی مفهوم جنگ نرم در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری بپردازد ... در
قالبهایی چون قدرت نرم و قدرت هوشمند مطرح شده است که با اشکال نظامی و اقتصادی آن ...
جنگ نرم در مقابل تعبیر گذشته جنگهای کلاسیک یعنی جنگ سخت به کار رفته است
؛ ...

تحلیل بحران سوریه از منظر شکاف‌های اجتماعی - جامعه شناسی سیاسی ...

فرضیه تحقیق آن است که: از منظر یاد شده، بحران و جنگ داخلی سوریه ریشه در عواملی
... مرزی، هویتی، مذهبی و سیاسی به تنش‌ها و جنگ‌های داخلی و بین کشوری منجر‌شده‌اند. ...
و چون پرداختن به نقش همه این عوامل از حوصله و سقف کمی این مقاله، خارج است، در این
..... با روی‌کارآمدن بشار اسد، امیدهایی تازه برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در ...

اهمیت جنگهای سیاسی و اقتصادی | پرشین مقاله

تاریخ نویسان نظامی با تمرکز روی جنبه‌های تکنیکی جنگ لشکرکشیها نبردها و ...
خلاصه ای کوتاه از مقاله اهمیت جنگ های سیاسیاقتصادی را در زیر می توانید ببینید
...

دیپلماسی پیامبر(ص) و ابزارهای توسعه روابط بین الملل با سایر دولت ها

هدف این مقاله از بررسی و تحلیل جایگاه دیپلماسی و رفتار سیاسی، بررسی و مطالعه
روشها، ... از نظر اسلام، مکانیزم صلح قطع ریشه های جنگ است که عمدتا از طریق ایجاد
رابطه منطقی .... همچنین وی در این مورد از کمکهای مالی و حمایت اقتصادی دریغ نمی ورزید.

اصل مقاله - فصلنامه مدیریت نظامی

پذیرش مقاله: ۹۲ ... تجربه های جنگ های اخیر و تأثیر آنها بر استقلال سیاسی، نظامی و
اقتصادی ... تأمین انرژی لازم برای تجهیزات سربازان آینده نیز اهمیت بسزایی دارد.

تاثیر نفت بر حضور نظامی امریکا در خلیج فارس | محمدی | پژوهش های ...

پس از جنگ جهاني اول نفت از نقطه نظر اقتصادي و سياسي اهميت ويژه ای در سیاست ...
در این مقاله به طرح دکترین ترومن، نیکسون، کارتر و ریگان پرداخته شده است، که هر ...

ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻧﺮژﻯ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ - پژوهش های روابط بین الملل

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ: «ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ. ﺍﺯ ﭼﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ...
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ. ﺑﻮﺩ. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎﻯ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ .... ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﺩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻰ، ﺑﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪ. ﺩﺭ. ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ...

نقش نهادهای سیاسی و حقوقی در توسعه اقتصادی

ﻫﺎﻱ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺩﺭ. ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ. ﺗﻮﺳﻌ. ﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﺭ. ۵۷. ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺩﺭ ...
ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺩﺭ ﭘﻨﺞ. ﺑﺨﺶ. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ . ﺩﺭ. ﺑﺨـﺶ ﺍﻭﻝ. ﺍﺷـﺎﺭﻩ. ﺍﻱ ﺑـﻪ. ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ
ﻧﻬﺎﺩﮔﺮﺍﻳﻲ ...... ﻛﺸﻤﻜﺶ. ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ. -. ﺭﻭﺍﺝ. ﻗﺘﻠﻬﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ. ،. ﺁﺩﻡ. ﺭﺑﺎﻳﻲ. ﻭ. ﺷﻜﻨﺠﻪ. -. ﺧﻄﺮ ﻛﻮﺩﺗﺎﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ. -
. ﺟﻨﮓ ﻭ.

اول دورۀ حیات اقتصادی در نسبت حاکمیت سیاسی و ... - تاریخ اسلام و ایران

پژوهشی مطرح در این مقاله این است که مبنای تعامل دولت صفوی. با نهادهای اجتماعی و ...
مؤلفه های اقتصادی به دلیل اهمیت و تأثیری که در تحولات سیاسی این دوره داشتند،. می
توانستند از .... شاه اسماعیل هر چند درگیر جنگ های فراوانی بود، از توجه. به مردم و اقدام
...

ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺤﻮل ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﻠﻂ در ﺟﻤﻬﻮر

ﻣﻘﺎﻟﺔ. ﭘﻴﺶ. رو در ﻛﻨﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺮده. ﮔﻔﺘﻤﺎن. ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳـﻲ اﻳـﻦ. ﻧﻈـﺎم، ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل. ﻳﺎﻓﺘﻦ رﻳﺸﻪ. ﻫﺎي ﺑﺮآﻣﺪن و .....
ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ اﻫﻤﻴﺖ زﻳـﺎدي ﻗﺎﺋـﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ ..... ﻫﺎي ﺟﻨﮓ، ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي روﻧـﺪي ﭘﺴـﻨﺪﻳﺪه.

عوامل عمده جنگ ونا امنی در افغانستان | Pajhwok Afghan News

8 آگوست 2015 ... حمایت پاکستان از گروه های تروریستی در مرزهای کشورهای آسیای میانه وایران با ...
استخبارات انگلستان با طالبان همکاری داشته ودر سطح رهبری شان نقش دارند. ...
زیربنای ،سیاسی ونظامی نیاز به اقتصاد وپول دارد وقتی ماشین جنگ در ...

فصلنامه سياست، شماره 47 - Magiran

تاملي در انديشه سياسي غزالي با بهره گيري از الگوي روش شناسي اسپريگنز محمد
مهدي ... قبض و بسط واگرايي هاي فروملي در پرتو سياست هاي اتحاديه اروپا سيد داوود ...

اقتصاد رانتی در ایران و راه‌های برون رفت از آن - مجله اقتصادی

اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ. در. ﺧﺼﻮص. راﻧﺖ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ. ﺷﻮد ﻣﻨﻈﻮر درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دوﻟﺖ از ﻣﻨﺒﻊ. ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﯽ .... در ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺧﻮد. ﺗﺤﺖ. ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﻫﺎ و اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در دوﻟﺖ. ﻫﺎی. راﻧﺘﯿﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﯾﺮان. ، دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ ...... ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ، ﺿﺮورت ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
در ...

مقاله درمورد اهميت جنگهاي سياسي و اقتصادي – نتیجه بنفش

مقاله درمورد اهميت جنگهاي سياسي و اقتصادي. فرمت فایل: ورد- Word مرجع فایل – قابل
ویرایش ) تعداد صفحه : 30اهميت جنگهاي سياسي و اقتصادي اگر جنگها مهمتر از آنند ...

استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی - ديگران - Khamenei

22 سپتامبر 2000 ... در این مقاله استدلال شده که نه تنها استقلال اقتصادی پیوندی عمیق با استقلال ... با
ارائه معنی لغوی واژه استقلال می‌توان یک تعریف مفهومی از آن ارائه داد: ..... آن مهمترین
عامل تاب آوردن اسرائیل در برابر جنگ‌های چهارگانه با اعراب ارتش بود.

ایران از طریق ترویج بی ثباتی به دنبال تضعیف اقتصاد افغانستان ...

12 سپتامبر 2017 ... فرهنگ گفت: «اما ایران این برنامه های کلان اقتصادی افغانستان را هرگز تحمل کرده
نمی تواند. ... دیگر، نهایت تلاش را می کند که افغانستان را از لحاظ امنیتی، سیاسی، و
اقتصادی بی ثبات بسازد. ... وی به سلام تایمز گفت: «ایران برای حصول اهداف اش،
یعنی افزایش جنگ و بی ثبات ساختن ... آیا شما این مقاله را می پسندید؟

نفت عامل اصلی جنگ است - دیپلماسی ایرانی

27 مارس 2015 ... اهمیت زیاد نفت در اقتصاد مدرن جهانی موجب می شود که مبحث نفت، نقطه آغازین ... قسمت
دوم مقاله به شرح ویژگی های خاص و منحصر به فرد کشورهای نفتی چه در حوزه ... و
مسئولیت پذیری سیاسی; خشونت های مکرر داخلی و احتمالا جنگ داخلی ...

ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرت، ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ در ﺗﻨ

ﺟﻨﺒﺔ اﻗﺘﺼﺎد. ي. ﻳ. ﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻨﮕﻪ. ﻫﺎ ...
ﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮاﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ دﻛﺘﺮ زﻫﺮا ﭘﻴﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﺮد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در مناسبات قدرت منطقه ای و جهان

ماهیت پدیده های سیاسی را در سطح جهانی، منطقه ای و محلی، کیفیت. شکل گیری آنها و
نیز .... ژئوپلیتیک آن در اثر جریان های جنگ جهانی دوم و ظهور ژئوپلیتیک. خاص آلمان
تحریم .... اهداف این استراتژی بود و به مدت 8 سال سبب تضعیف بنیان های اقتصادی.

سال دفاعی، پژووی‌ آینده احتو - آینده‌پژوهی دفاعی (DFSR)

مقاله با هدف تبیین ماهیت صحنه جنگ ترکیبی آینده ی احتمالی علیه ج. ... بدیهی است
که جلوگیری از دستیابی دشمن به اهداف خود، با اتکا به سناریوهای جنگ های کلاسیک و
... خود است؛ در ابعاد و ماهیت: اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روانی و نظامی است
...

پديده جهاني شدن - فصلنامه علوم و فنون نظامی

اﯾﻦ رﻫﮕﺬر از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﺒﺮدﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺎدي در
دﺳﺘﺮس. درﺻﺤﻨﻪ. ي ﺟﻨ. ﮓ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ..... ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺣﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ، اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮔـﺎه در. ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺗﺎزه و در ﺣﻮزه .... ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻨﺎوري، ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ
ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺷﺪن ﺟﻨـﮓ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ..... ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﻨﮓ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن،. (. ...

جنگهای ایران و روس - دانشنامه جهان اسلام

مقاله متن; مقاله مشخصات; تصاویر مقاله ... جنگهای ‌ایران ‌و روس‌، دو دوره‌ جنگ ‌میان ‌ایران و
روسیه‌(1218ـ 1228/ 1803ـ1813 و 1241ـ1243/ 1826ـ 1828) ... این ‌جنگها از
اثرگذارترین‌ وقایع ‌دو قرن‌ اخیر ایران ‌در ابعاد سیاسی‌، اجتماعی ‌و اقتصادی‌ بودند. ...
اهمیت ‌تجاری‌ و حاصلخیز بودن ‌قفقاز و نیز دستیابی ‌به ‌دریای ‌مازندران ‌از دیگر
انگیزه ‌های ‌روسیه‌ ...

اصل مقاله

22 آوريل 2017 ... عنوان مقاله : بررسی تهدیدات نوین فرهنگی واجتماعی درجامعه اسالمی ... خطـرات و آسـیب
هایـی کـه جامعـه را تهدیـد مـی کنـد، دارای اهمیـت اسـت. ... بـا جنـگ نـرم دشـمن بصیـرت
افزایـی از طریـق حرکـت در مسـیر والیـت فقیـه و ترویـج روحیـه ..... اسـت)از حربـه هـای
سیاسـی، نظامـی، روانـی، تبلیغاتـی و اقتصـادی بهـره مـی گیـرد(، ...

پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایران

شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر ...
رئیس جمهور نقش حوزه های علمیه و اندیشمندان را در ترویج معنویت، پاکی، وفای به عهد،
... کرد/ نام هاشمی رفسنجانی با عزت ایران گره خورده است/ جنگ سیاسی و اقتصادی با ...

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اجتماعی- سیاسی مطالعهای درباب ...

در این تحقیق، با استفاده از نظریه های تلفیقی مشارکت به منزلة پشتوانة نظری،
رابطة ... همچنان‌که مایرون وینر در مقالة مشهور خود دربارة مشارکت سیاسی این تعریف را
ارائه ... مهاجرت، جنگ خارجی، علایق مذهبی و عقیدتی، کاملاً مستقل از توسعة اقتصادی،
...

دوران سازندگی ;تحلیلی بر تحولات اجتماعی سیاسی پس از انقلاب ...

بدین دلیل الزام ملاحظات اقتصادی، برخی اولویت های سیاسی را تحت تأثیر قرار می ...
تمرکز امور در دست دولت، ضرورت زمان جنگ بود که اینک ضرورتش کاهش یافته بود.

اصل مقاله - مجله مطالعات میان فرهنگی - دانشگاه آزاد اسلامی

که دیپلماسی مردم مردم نیز خوانده می شود و طی آن مردم از طریق شبکه های اطلاعاتی. و
ارتباطاتی با یکدیگر ... المللی است که قصد دارند از طریق مذاکره، تعارض را بدون
جنگ حل و فصل. نمایند. ... به اهداف سیاسی و اقتصادی خود به آنها کمک نماید. با این
استدلال ...

بررسی روش های ارزیابی کانی ها و عناصر استراتژیک و حیاتی، با ...

تا پیش از جنگ سرد، تأمین مواد استراتژیک و مطالعات مربوط به آنها، بیشتر تحت
تأثیر ... ژئواکونومی، کانی های استراتژیک و حیاتی، خطر عرضه، اهمیت اقتصادی،
فلوراسپار. ... به اهداف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی- امنیتی است. ......
material criticality studies methodologies and results, a working paper of the The
UK.

بررسي اجمالي نقش انگلستان در غارت منابع ملي ايران به هنگام جنگ ...

مقالات ». مبانی و دیدگاه ها · وقایع · رجال · اسناد · منابع · عکس · اسلام ستیزی ...
ارزيابي نفوذ و تسلط انگلستان با تكيه بر اهميت اقتصادي ايران در جنگ جهاني دوم.
... بي‌اعتمادي و انزجار مردم نسبت به سياست انگلستان و تأثير آن در ملي كردن صنعت
نفت. ... كه ايراني قوي از نظر سياسي و اقتصادي و با رژيمي مردمي مي‌توانست به مركز
جنگهاي ...

مشاركت سياسي و نقش آن در تأمين امنيت ملي | معرفت

17 جولای 2010 ... مشاركت سياسي و نقش آن در تأمين امنيت ملّي علي اخترشهر1 چكيده گذري به ... اين
مقاله نتايج يك تحقيق پيمايشي را با هدف تبيين رابطه ميان ميزان مشاركت ... و همدلي
توده هاي مردمي را در ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و بخصوص در دفاع از ..... به
معناي «فقدان تهديد» تعريف شد و منشأ اصلي تهديد نيز جنگ به شمار آمد. 3.

فصلنامه سیاست خارجی - فهرست مقالات

تعداد مقالات: 34 ... اقتصاد سیاسی روابط ایران و ترکیه در دوره حکومت حزب عدالت و
توسعه ... شخصیت‌شناسی رهبران و جایگاه آن در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی ...
مقایسه تطبیقی سیاست‌ خارجی آمریکا درقبال ایران و کوبا در دوران جنگ سرد ایران ...

مقالات سیاسی | علوم سیاسی - آفتاب

جنگ نرم چیست؟ | جنگ نرم ... در نظر فوکو، اهمیت مقاله «روشنگری چیست؟» کانت در ...
دولت ها مدت های طولانی است که به عنوان واحد های سیاسی مستقل بازیگران … پنج شنبه
۱۶ ... نفت به عنوان یک کالای استراتژیک قبل از اینکه ماهیت اقتصادی داشته …

تابناک | TABNAK

پر بیننده ترین سایت خبری تحلیلی فارسی زبان جهان|اخبار سیاسی اخبار فرهنگی
اخبار اجتماعی اخبار اقتصادی اخبار ورزشی در سایت تابناک.

خبرگزاری جمهوری اسلامی

وب سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی::ایرنا:: آخرین رخداد های ایران و جهان در حوزه های
سیاسی ,اقتصادی ,اجتماعی, ورزشی, فرهنگی, هنری, علمی و ..

خراسان | شماره :20022 | تاریخ 1397/11/6

8 ساعت قبل ... خراسان. صفحه اول. 1. بین الملل. 3. اقتصادی. 14. سیاسی. 4 · 16. ادب و هنر. 11. اخبار.
2 · 15. اجتماعی. 5. حوادث. 13. زندگی سلام. 7. سینما و تلویزیون.

سیاسی | خبرگزاری فارس

در این صفحه می توانید به اخبار فعالیت احزاب سیاسی و موضوعات امنیتی دفاعی
دسترسی داشته باشید. ... پالرمو و CFT خطرناک‌ترین فشار آمریکا و اروپا در جنگ
اقتصادی است ... فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان این‌که نیروی زمینی در اجرای
تاکتیک های ... يكجانبه گروه‌هايى را كه اهداف و فعاليت‌های‌شان آزاد شدن از زير يوغ
اشغالگران است ...

اخبار سیاسی - جدیدترین و آخرین اخبار سیاسی - شهرخبر

آخرین و جدیدترین اخبار سیاسی. ... مرعشی: روحانی در پایان‌دادن به جنگ اقتصادی اقدام
خاصی نمی‌تواند بکندسخنگوی حزب کارگزاران گفت: ... نظام، گفت: به واسطه اهمیت
لایحه پالرمو، در جلسه امروز وزرای «امور خارجه»، «اقتصاد»، «رئیس بانک ...
سریعترین موتور جستجوگر خبر ، اخبار لحظه به لحظه از معتبرترین خبرگزاری های
پارسی زبان ...

روزنامه ایران | شماره :6984 | تاریخ 1397/11/6

سیاسی. 2 · 3. اقتصادی. 4 · 5. ایران زمین. 6. اجتماعی. 7. فرهنگی. 8. گزارش ..... به نظر
شما این هشدارها و تأکید بر اهمیت امیدواری مردم ناظر به چیست؟ ... ناامیدی از فضای
سیاسی هم داشته باشیم اما در شرایطی که مردم با شکاف طبقاتی بین دهک های اول و ....
اقتصاددان فرانسوی بود که ده سال قبل عنوان کرد که جنگ جهانی فقرا و اغنیا بوجود
خواهد آمد.

فرهنگ امروز

آناتومی اقتصاد سیاسی ایران در گفتارهایی از یوسف اباذری، رامین معتمدنژاد و مراد
فرهادپور؛ ... در حال آمدن به شهر هستند تا بتوانند سیاست را از دست کسانی که نقش
مهمی دارند، بگیرند. .... تازه‌های مقاله .... و غارت بی‌حساب و ویرانگر منابع طبیعی،
گسترش زرادخانه‌های هسته‌ای، عارضۀ بنیادگرایی و جنگ های به‌شدت وحشیانه را به رخ
می‌کشند.

خبرآنلاین - سیاست

جهانگردی · ایرانگردی · صفحه اصلی · سیاست · تعویق رای‌گیری «پالرمو» در مجمع
سیاسی بود؟ ... مرعشی: روحانی در پایان‌دادن به جنگ اقتصادی اقدام خاصی نمی‌تواند
بکند.

جنگ جهانی سوم در راه است؟ / کارآفرین سرشناس چین و موسس علی بابا ...

که این کشور پس از قرار دادن بذر جنگ رسانه ای در آن از سال های گذشته، در حال دست
وپنجه نرم کردن ... این وضعیت قابل قبول نیست؛ نفوذ در تاریخ اسلام و بشریت
جایگاه قابل توجهی دارد و .... با انتشار مقاله ای آناتومی در توصیف حرکت قلب و جریان
خون در حیوانات توسط ویلیام ... های مختلف اعم از عرصه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی
بوده است.

ترجمان | علوم انسانی و ترجمه

ترجمه متون، مقالات و کتب علوم انسانی. ترجمه نوشته‌های کلیدی و مؤثر نویسندگان
اصلی علوم انسانی علی الخصوص متون کمتر شناخته شده.

مجله اینترنتی برترین ها | پورتال خبری و سبک زندگی

تعویق رای‌گیری «پالرمو» در مجمع سیاسی بود؟ ... پیش‌بینی رشد اقتصادی‌ ایران در
سال جاری ..... در این مقاله قصد داریم بهترین گوشی‌های چینی در سال ۲۰۱۸ میلادی را
معرفی و بررسی کنیم. ... معرفی بهترین خودرو‌های هوشمند و تاریخچه آن‌ها ... تصاویر
تاریخی از زخم‌های جنگ، خشونت و خفقان ... عکس های خنده دار و بامزه یک پدر از نوزاد
زود‌رس‌اش ...

روزنوشته های محمدرضا شعبانعلی

داشتم کتاب آرون ادواردز (Aaron Edwards) رو با عنوان جنگ : راهنمایی برای مبتدیان
می‌خوندم. ... برخی توضیحات و باورهای شخصی در کنارِ تأکیدی بر اهمیتِ صورت مسئله
است. ... این کتاب، مجموعه‌ای از مقالات کدکنی است که در طی نیم قرن، به شکل پراکنده
... حیوانات را می‌خوانم، احساس می‌کنم که صرفاً با یک مرثیه‌ی سیاسی روبرو هستم.

مشرق نیوز

در سایت خبری مشرق نیوز آخرین اخبار حوادث,سیاسی,فرهنگی,اقتصاد,دفاعی,ورزشی,
ایران,جهان و آمریکا را بخوانید.کلیپ,عکس,فیلم,نرم افزار موبایل را دانلود کنید.

Kanal Yek TV

افشاگری های اکبر اعلمی: دو نمونه از ترفندهای ثروتمند شدن قارون های جمهوری اسلامی ...
در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که هر جنگ با تکنولوژی محکوم به شکست است،
بیان کرد: ... حال اگر این اتفاق در حین ساخت فیلم جدیدشان بیفتد، از اهمیت
بیشتری برخوردار ... “حذف چهار صفر از پول ملی تاثیری در وضعیت اقتصادی ندارد”
... مقالات ...

پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی بدون نقش‌آفرینی مردم ممکن نیست - ایلنا

2 روز پیش ... خانه · اخبار · سیاسی .... فرمانده کل سپاه با اشاره به نقش پذیری درست مردم و به‌خصوص
جوانان در دوران ... باز شد و با ایفای نقش تعیین کننده مردم، دستاورد ها و پیروزی های
مهمی همچون ... فرمانده کل سپاه تجربیات دفاع مقدس و پیامدهای اعتماد به استعدادهای ... و
قابل الگو برداری در سایر عرصه ها همچون فرهنگ، سیاست ، اقتصاد و .

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب | Entekhab.ir

سایت خبری انتخاب پایگاه خبری تحلیلی انتخاب اخبار ایران و جهان اخبار ورزشی
خبر سیاسی خبر ورزشی اخبار انتخابات اخرین اخبار انتخاباتی خبر فوری اخبار ...

4 تحول در روابط ایران و آمریکا/ آیا تهران با ترامپ گفت وگو می کند ...

15 ساعت قبل ... ترجمه این مقاله را در ادامه بخوانید: ... اهمیت دوران اوباما درروابط آمریکا و ایران ... اوباما
همچنین اعلام کرد که ایران قربانی سلاح های شیمیایی در دوران جنگ عراق علیه ... طی این
مسیر تنها بخاطر اراده سیاسی در واشینگتن و تهران و مقاومت اوباما در ... کرد که آمریکا
جنگ اقتصادی و اسرائیل درسطح نظامی علیه ایران وارد عمل شده اند.

انتقاد فرمانده ارشد سپاه از حسن روحانی و مقامات دولتی| ملی-مذهبی

1 روز پیش ... فرماندهان نگفتند تا تحریم های تسلیحاتی رفع نشوند ما نمی‌جنگیم. ... اف‌ای‌تی‌اف،
تداوم رابطه بانکی و اقتصادی با دیگر کشورهای جهان به ویژه اتحادیه ... را خواهد فروخت
و از این جهت مقوله انتخابات از اهمیت بالایی برخوردار است. ... در بیان «توانمندی های
نظامی ایران» گفت: «برخی می گویند سایه جنگ را با ... حوزه : سیاسی.

بانک مقالات سیاسی

اقتدار تسلیحاتی نیروهای مسلح سایه جنگ را محو کرد؛ نه یک تفاهم بدون چارچوب ...
کسب رتبه سوم وبلاگ بانک مقالات سیاسی در جشنواره بین المللی فعالان فضای
مجای ..... در زمینه های مختلف سیاسیاقتصادی و امنیتی سعی نموده تا به اهداف مختلف
خود ...

انتقاد فرمانده ارشد سپاه از حسن روحانی و مقامات دولتی - رادیو فردا

1 روز پیش ... فرماندهان نگفتند تا تحریم های تسلیحاتی رفع نشوند ما نمی‌جنگیم. ... اف‌ای‌تی‌اف،
تداوم رابطه بانکی و اقتصادی با دیگر کشورهای جهان به ویژه اتحادیه اروپا ... و کشور
را خواهد فروخت و از این جهت مقوله انتخابات از اهمیت بالایی برخوردار است. ... اما این
واقعیت نیست، آن چیزی که باعث شد جنگ از کشور دور شود توان نیروهای ...

اقتصاد ایران در آغاز جنگ چه وضعیتی داشت؟ - روزنامه دنیای اقتصاد

23 سپتامبر 2018 ... مروری بر مهمترین شاخص های اقتصادی در آستانه وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در
... دلار هر چند اهمیت امروز را در مراودات اقتصاد اجتماعی ایران نداشت اما با این حال فاصله
ای ... کلمات کلیدی: اقتصادی و سیاسی انقلاب ایران جنگ عراق ...

موضوعات سیاسی - ویستا

به هر حال، فرد ارزياب بايد با توجه به نقش افراد يا گروه‌هاى ذينفع، مشکل يا مشکلات
موجود در سياست‌ها را تعريف کند (به‌عنوان مثال، سياستگذاران، گروه‌هاى ذينفع و آنها ...

دانلود مقاله در مورد سیاست چیست - دانلود آرتیکل

دانلود مقاله در مورد سیاست چیست از سری مقالات سیاسی با 49 صفحه و فرمت ... دروغ‌ و
دروغ ‌پردازى‌ یکى از روش ‌هاى متداول براى توجیه ناکامی ها و پیشبرد اهداف مشروع و ...

دانلود مقاله در مورد سیاست در اسلام - دانلود آرتیکل

دانلود مقاله در مورد سیاست در اسلام از سری مقالات سیاسی با 44 صفحه و فرمت اجرایی
Word ورد. ... سیاست در اسلام به نوبه ی خود از اهمیت زیادی برخوردار است و معنی آن این
است که یک مسلمان می تواند با استعمار، ظلم، سهیونیسم و همین طور ... ویژگی های
حکومت اسلامی را می توان در ادامه این مقاله مطالعه کرد. ... دانلود مقاله درباره جنگ نرم
چیست ...