دانلود رایگان

مقاله درباره فورس ماژور (قوه قاهره) - دانلود رایگاندانلود رایگان معنی و ارجاع: در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خ

دانلود رایگان مقاله درباره فورس ماژور (قوه قاهره) لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:57
پلان
1- تعريف:
1- در حقوق تطبيقي
2- در حقوق فرانسه
3- در فرهنگ اصطلاحات حقوقي
الف- معناي عام
ب- معناي خاص
4- در حقوق بين الملل
5- نظر دكتر كاتوزيان در اين زمينه 1- معني و ارجاع 2- فايده بحث 3- اثر دخالت قوه قاهره 4- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟ 5- نظريه حوادث پيش بيني نشده- شرط ضمني (اجرهم خوردن تعادل 2 عوض و ايجاد غبن 2- سوء استفاده از حق و استفاده بدون جهت 3- رفتار خلاق حسن نيت 4- دگرگوني طبيعت تعهد 5- نتيجه)
6- نظر آقاي حسين قلي حسيني نژاد 1- علت خارجي (الف- فعل بي نام يا قوه مهريه و وضع ناگهاني 1- تعريف 2- آثار قوه مهريه در مسئوليت عهدي
ب) فعل شخص ثالث 1- مسئوليت مدعي عليه مبتني بر اثبات تقصير است 2- مسئوليت مدعي عليه به موجب امارة مسئوليت است.
ج) موردي كه مسئوليت مدعي عليه و مسئوليت شخص ثالث و مسئوليت زيانديده به موجب اماره مسئوليت است.
7- نظر دكتر برادران اسباب معافيت از جبران خسارت 1- تحقق يك علت خارجي 2- عدم توانايي متعهد در رفع حادثه 3- متعهد ثابت كند وقوع حادثه قابل پيشگيري و پيش بيني نبود.
8- نظر آقاي يزدانيان (تقصير متصور)
9- نظر آقاي قاسم زاده: (تقصير زبانديده در ادعاي خويش و مطالبه خسارت 1- تقصير زيانديده از مصاديق قوه قاهره است 2- تقصير زيانديده از مصاديق قوه قاهره نيست يكي از تقصيرها ديگري را در خود مستغرق و مستهلك سازد يكي از تقصيرها از نظر سنگيني بر ديگري فئق آيد الف) عمدي باشد ب) زيانديده در برخي از حالات زيانها را بپذيرد. 2- يكي از تقصيرها نتيجه تقصير ديگري باشد.
II – هر يك از تقصيرها مستقل از ديگري باقي مي ماند (تقصير مشترك)
10- فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي الف) تعريف و موارد آن ب) اثر فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي – ج نتيجه
2- مواردي از فورس ماژور الف) انقلاب و شورشهاي مردي (نظر روسو) 1- خسارت ناشي از خود نبرد 2- خسارات ناشي از مقالات دولتي 3- خسارات ناشي از اقدامات شورشيان ب) اعتصاب ج) منع قانوني (عدم صدور پروانه)- استثنا 1- اگر متعهد صريحاً يا ضمناً خطر عدم صدور روانه را پذيرفته باشد 2- اگر متعهد اقدامات لازم را جهت صدور پروانه در حد معقول انجام نداده و كوتاهي كرده باشد.
3- شرايط و آثار فورس ماژور الف) شرايط 1- غير قابل اجتناب باشد 2- غير قابل پيش بيني 3- خارجي باشد 4- ناسازگاري قوه قاهره با تقصير متعهد.
ب) آثار فورس ماژور اول) سقوط تعهد و برائت متعهد و استثناهاي آن در موارد ذيل 1- متعهد به موجب قرار داد خطرات ناشي از قوه قاهره را پذيرفته (تصريح) 2- قبل از بروز حادثه فورص ماژور موعد ايفاي تهند فرا رسي و متعهد له اجراي اند مطالبه كرده باشد 3- عدم امكان اجرا جزئي الف 4- قوه قاهره يكي از علل عدم اجراي تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن 5- فورس ماژور ناشي از تقصير متعهد باشد دوم انحلال قرارداد يا تعليق
قواي قاهره و آفات ناگهاني
معني و ارجاع:
در مبحث مربوط به ضمان قهري و همچنين در قانون مسؤوليت مدني سخني از دخالت قوة قاهره و درجة تأثير آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به ميان نيامده است. ولي . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادي، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود اين عامل را سبب معاف شدن مديون از دادن خسارت اعلام مي كند. به همين جهت نيز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قواي قاهره در جلوگيري از اجراي تعهد گفتگو مي شود و در اين مقام كافي است تكرار شود كه مقصود از قوة قاهره يا آفت ناگهاني (حادثة غيرمترقبه) حادثه اي است خارجي، غير قابل پيش بيني و احتراز ناپذير كه اجراي تعهد را غير ممكن مي سازد.
فايدة بحث:
علت اين كه از قوة قاهره، به عنوان يك اسباب معاف شدن مديون، بيشتر در تعهدهاي قراردادي بحث مي شود، اين است كه به طور معمول تنها در اين گونه تعهدات است كه مديون حصول نتيجة معين را به عهده مي گيرد. پس، اگر نتيجة مورد نظر به دست نيايد، مسؤول و مقصر فرض مي شود و ناچار مانع از اجراي تعهد شده است . ولي، در الزامات خارج از قرارداد، كه تعهد شخص به طور مرسوم ناظر به احتياط و مراقبت كردن است، خوانده نيازي به اثبات وجود قوة قاهره ندارد و كافي است در دعوي احراز شود كه تقصيري نكرده است.
با وجود اين، نبايد چنين پنداشت كه اثبات قوة قاهره در زمينه ضمان قهري نقشي در معاف شدن مديون ندارد. زيرا، با انشاي احكامي مانند مادة اول قانون بيمة اجباري، مفهوم تعهد به نتيجه نيز در اين گونه الزامها به وجود آمده است و كسي كه به حكم قانون جبران خسارتي را به عهده دارد ناچار است، براي رهايي از بند مسؤوليت، ايجاد خسارت را منسوب به قوة قاهره سازد.


مقاله درباره فورس ماژور (قوه قاهره)


تحقیق درباره فورس ماژور (قوه قاهره)


تحقیق درمورد فورس ماژور (قوه قاهره)مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


قوه قاهره یا فورس ماژور (بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین ...

قوه قاهره یا فورس ماژور (بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل و قراردادهای
بازرگانی بین المللی. فهرست مقالات. نویسنده: صفایی، سید حسین؛.

قوه قاهره یا فورس ماژور - پرتال جامع علوم انسانی

دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۴۹۶ ... قوه قاهره یا فورس ماژور یکی از مسائلی است که در
قراردادهای بین المللی مطرح بوده و در اغلب اینگونه قراردادها شرطی راجع به آن دیده می
شود؛ حتی در زمینه مسئولیت خارج از قرارداد هم ممکن است برای معافیت و برائت متعهد
از ...

Untitled - پرتال جامع علوم انسانی

قوه قاهره با فورس ماژور یکی از مسائلی است که در قراردادهای. بین المللی مطرح بوده و در
... این مقاله عمدتا بمنظور استفاده در دعاوی ایران - ایالات متحده نوشته شده است لکن
نظر به فایده عام آن، ... الهام بخش قانون مدنی ایران در مواد راجع به قوه قاهره بوده است؛ و به.

قوة قاهره یا فورس ماژور بررسی اجمالی در حقوق تطبیعی و حقوق بین‌الملل ...

قوة قاهره یا فورس ماژور بررسی اجمالی در حقوق تطبیعی و حقوق بین‌الملل و قراردادهای
بازرگانی بین‌المللی. مقاله 4، دوره 3، شماره 3 (تابستان)، بهار و تابستان 1364، ...

قوه قاهره يا فورس ماژور - بررسي اجمالي در حقوق تطبيقي ... - ius.center

مقدمه : قوه قاهره يا فورس ماژور يكي از مسائلي است كه در قراردادهاي بين المللي مطرح بوده
ودر ... آنچه در اين مقاله درباره قواعد عمومي فورس ماژور آمده است، در تفسير معقول شرط ...

فورس ماژور یا قوه قهریه-قاهره چیست - تعریف ، معنی و مفهوم

فورس ماژور که اصطلاحی در حقوق فرانسه است و در فارسی به قوه قاهره یا قهریه ...
مقالات حقوقی . » ... فورس ماژور یا قوه قهریه یا حوادث و اتفاقات پیش بینی نشده در
قرارداد

قوه قاهره يا فورس ماژور - بررسي اجمالي در حقوق تطبيقي ... - Ghavanin.ir

فورس ماژور كه در فارس به قوه قاهره يا قوه قهريه ترجمه شده اصطلاحي درحقوق فرانسه است
...... آنچه در اين مقاله درباره قواعد عمومي فورس ماژور آمده است، در تفسير معقول شرط ...

اصل مقاله

گردد؛ زی را ارکان و عناصر فورس ماژور، ی ا قوه قاهره در این. دو سیس تم، تا ...
ب ه هر روی، با چشم پوش ی از گفت و گوهای ی که درباره. شرایط تحقق این نهاد ...

قوه قاهره يا فورس ماژور - بررسي اجمالي در حقوق ... - حقوقی و امور مجلس

قوه قاهره یا فورس ماژور - بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی وحقوق بین الملل و قراردادهای
...... آنچه در این مقاله درباره قواعد عمومی فورس ماژور آمده است، در تفسیر معقول شرط ...

آشنایی با مفاهیم «فورس ماژور» و «هاردشیپ» در قراردادها - تابناک ...

22 ا کتبر 2018 ... به گزارش «تابناک» مفاهیم هاردشیپ و فورس ماژور استثنایی بر اصل «لزوم ... قوه
قاهره یا فورس ماژور عبارت است از واقعه غیرقابل پیش بینی که ...

تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما - پژوهش حقوق خصوصی

این مقاله دربارهی تأثیر قوهی قاهره بـر رفـع مسـئولیتکارفرمـا در صـورت ورود ضـرر
وزیان ... اصطلاح قوهی قاهره که ترجمهی واژهی فرانسوی فـورس مـاژور مـیباشـد، در برخـی
... باید گفت که امروزه راجع بـه اعتصـاب گفتـه شـده از مصـادیق قـوهی قـاهره بـهشـمار

فورس ماژور (قوه قاهره) Force Majeure

فورس ماژور که در فارسی به قوه قاهره یا قوه قهریه ترجمه شده اصطلاحی درحقوق فرانسه ...
در گزارش دبیرخانه سازمان ملل راجع به قوه قاهره، بخشی تحت عنوان «جنگهای داخلی، ...

قوه قاهره یا فورس ماژور و حقوق تطبیقی وحقوق بین الملل و قراردادهای ...

16 ژانويه 2011 ... قوه قاهره یا فورس ماژور یکی از مسائلی است که در قراردادهای بین المللی ...... آنچه در این
مقاله درباره قواعد عمومی فورس ماژور آمده است، در تفسیر معقول ...

ﺛﯿﺮ ﻗﻮه ﻗﺎﻫﺮه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ اﻟﺘﺰام ﻗﺮاردادي ﺗﺄ 46 دادﮔﺎه

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ. اﺳﺖ .3. 2.2 . ﻗﻮه. ﻗﺎﻫﺮه. « ﻗﻮه. ﻗﺎﻫﺮه. ﯾ». «ﺎ. ﻗﻮه. ﻗﻬﺮ. »ﻪﯾ. ﮐـﻪ ﺑـﻪ. « ﻓـﻮرس ﻣـﺎژور. »4. ﯿـﻧ. ﺰ.
ﺗﻌﺒ ..... ﺮﻗـﺮارداد. ي. ﺗﺼﺮ. ﺢﯾ. ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﺎده. 12. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟ. ﺖﯿ. ﻣﺪﻧ. ﯽ. درﺑﺎره ﻣﻌﺎﻓ. ﺖﯿ. ﮐﺎرﻓﺮﻣ.

مقاله فورس ماژور در مسیولیت مدنی - Civilica

در این پژوهش راجع به فورس ماژور که یکی از اقسام علت خارجی در باب مسیولیت مدنی ...
قوه قاهره ) فورس ماژور ( زمانی در معافیت فاعل از مسیولیت تاثیر دارد که این علت ...

اصل مقاله (199 K) - فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی - دانشگاه تهران

واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي. ﻋﻘﻴﻢ ﺷﺪن ﻗﺮارداد، ﻋﻘﻴﻢ ﺷﺪن ﻫﺪف ﻗﺮارداد، ﻓﻮرس ﻣﺎژور، ﺣﻘﻮق ﻛﺎﻣﻨ. ﻼ . *. ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻓﺎﻛﺲ
.... درﺑﺎرة. ﺣﺎدﺛﻪ. (. Gritsenko, 2014, p.5. ) . . 3. ﭘﻴﺪاﻳﺶ دﻛﺘﺮﻳﻦ ﻋﻘﻴﻢ ﺷﺪن ﻗﺮارداد. دﻛﺘﺮﻳﻦ ﻋﻘﻴﻢ ﺷﺪن
ﻗﺮا ..... اﺟﺒﺎري ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد و. ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﻲ آن ﻧﻈﻴﺮ. ﻗﻮة. ﻗﺎﻫﺮه ﺑﻪ. ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻣﻲ.

(PDF) مطالعه و بررسی تاثیر فورس ماژور(قوه قاهره) بر عقیم شدن قرارداد ...

مطالعه و بررسی تاثیر فورس ماژور(قوه قاهره) بر عقیم شدن قرارداد اجاره ... از این مورد به
نام های گوناگونی از قبیل قوة قاهره، علت خارجی، حادثه اتفاقی، حادثه پیش بینی ......
این مقاله در روشی تحلیلی و در نگرشی تطبیقی، می‌کوشد ضمن ارائه تعریفی دقیق
از ... [Show full abstract]. View full-text · Discover more · App Store. About. News.

فورس ماژور بخش 1 - موسسه حقوقی اعظم شفائی

قوه قاهره یا فورس ماژور یكی از مواردی است كه در قراردادهای بین المللی مطرح بوده و در
اغلب ... در این مقاله، هم حقوق داخلی و هم حقوق بین الملل مورد بررسی قرارخواهند گرفت. ...
تئوری فورس ماژور ونیز الهام بخش قانون مدنی ایران در مواد راجع به قوه قاهره(فورس ماژور)
...

مقاله فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد

مقاله فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل
ویرایش ... ۴- کجله حقوقی جلد ۴ قوه قاهره یا فورس ماژور ) دکتر سید حسین صفایی. ....
احتمال دارد که در مثال یاد شده فروشنده دربارة گرانی احتمالی ذغال احساس نگرانی کند
یا ...

مقایسه نظریه عقیم شدن قرارداد با نظریات قوه قاهره، تغییر اوضاع و احوال ...

دو نظریه فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد و فورس ماژور یا قوه قاهره تقریباً اشاره به
یک موضوع دارند و آن هم عدم امکان اجرای تعهد یا قرارداد می باشد . ... جمله این که عقیم شدن
قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از فورس ماژور و یا قوه قاهره می باشد. ... درباره نشریه ·
اهداف و چشم انداز · اعضای هیات تحریریه · اصول اخلاقی انتشار مقاله ... اصل مقاله (195 K
).

مسئولیت مدنی دولت در برابر حوادث پیش بینی نشده به چه صورت می ...

... حادثه را به عنوان حوادث قاهره نامیده در این مقاله ابتداعا به برسی واژگان میپردازیم و
سپس به برسی .... در قانون مدنی ایران صراحتا در مواد ۲۲۷و۲۲۹ اشاره به تئوری فورس
ماژور در .... در اصطلاح حقوقی: به معنای قوه قاهره ،حوادث قهری،عملی منحصرا ناشی از قهر
..... انقلاب اسلامی ایران و رئیس سازمان ( درباره مسئولیت مدنی دولت ) تشکیل می‌گردد.

معنی قوه قاهره | واژه‌نامه آزاد

معنی واژهٔ قوه قاهره در واژه‌نامه آزاد به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب. ... قوۀ قهریه؛
فورس ماژور یا حوادث غیرمترقبه. جست‌وجوی قوه قاهره در واژه‌نامه‌های دیگر نگارش معنی ...

مشاوره حقوقی فورس ماژور درتهران ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ - گروه وکلای معراج

3 سپتامبر 2016 ... او درباره مواردی که مشمول جریمه نمی‌شوند ابراز کرد: قطعی‌های ناشی از قوه قاهره (فورس ...
خ- در صورت وقوع شرایط فورس ماژور (قوه قاهره) در هر کدام از دوره های ...

منابع و ماخذ پایان نامه قوه قاهره، فورس ماژور، حقوق فرانسه، عدم امکان اجرا ...

2- در کتاب قواعد عمومی قراردادها اثر ناصر کاتوزیان درباره مفهوم خارجی بودن علت دو ...
3ـ در مقاله قوه قاهره یا فورس ماژور اثر سید حسین صفایی در مورد اثر فورس ماژور ...

قوه قهریه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

قوهٔ قهریه یا قوهٔ قاهره یا فورس ماژور (به فرانسوی: Force majeure) اصطلاحی در حقوق
فرانسه است که ظاهراً نخستین بار در قانون مدنی فرانسه «کد ناپلئون» به کار رفته و
...

مفهوم قوه قهریه ( فورس ماژور ) در تنظیم قرار داد چیست ؟ داوود چشمی وکیل ...

22 جولای 2018 ... مفهوم قوه قهریه (فورس ماژور )عاملی خارجی است که موجب عدم انجام تعهد و یا تاخیر در
انجام تعهد متعهد مندرج ، در قرارداد می گردد . ... شما خالی است. Blog. مکان شما: صفحه
اصلی / Blog / مقالات حقوقی / قوه قهریه (فورس ماژور ) ... انواع قوای قاهره.

61 نمونه سوال درس پردازش تصویربا پاسخ تشریحی

مسیر میکروفون هواوی h30-u10

نمونه سوالات استاندارد Four Corners 3 بهمراه جواب و فایل Listening و Script

سؤالات مصاحبه هاي حضوري و گزینش استخدامی

تحقیق در مورد شورش

پاورپوینت جامع و کامل رفتارشناسی اعتدال

نمونه سوالات درس حقوق جزای اختصاصی (2) جرایم علیه مصالح عمومی کشور

جزوه اصول فقه 2 دكتر شب خيز (ويژه آزمون وكالت و قضاوت)

پاورپوینت درباره درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام

روایت شناسی

دانلود منبع سوالات ریدینگ آذر 97 آزمون msrt - منبع سوالات ریدینگ آذر 97

نقشه شیپ فایل پوشش گیاهی کل ایران

حرکت شناسی پیشرفته کد درس 1215301

پاورپوینت درباره رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و فشارخون پسران دانش آموز چاق

دانلود پروپوزال رشته فیزیولوژی ورزشی

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده میدان بهارستان

نقشه اتوکد شهر شاهرود با جزئیات کامل با فرمت DWG

دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل ایوب غریب خواجه تهران مرکز

روش تفاضلات تقسیم شده نیوتن در متلب

میدان های گالوا در ریاضیات

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد اول

رهیافتی بر مسائل اصول لیزر اوراسیو سوولتو

طرح درس بی مهره ها علوم پایه چهارم

کتاب مکانیک کوانتوم زتیلی با حل مسائل

دانلود تحقیق در مورد حرکت سقوط آزاد اجسام

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس فیزیک هسته ای 1 یا Nuclear Physics 1 در 262 اسلاید

مقدمه ای بر اپتیک نیمه رسانا

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فیزیک هسته ای پیشرفته 1 (Advanced Nuclear Physics) در 408 اسلاید

طرح درس آثاری از گذشته زمین ، علوم نهم

دانلود پاورپوینت درس ریاضی فیزیک 1 (رشته فيزيک - 3 واحد درسی)