دانلود رایگان

بیوشیمی 2-مبحث گلیکولیز و گلوکونئوژنز - دانلود رایگاندانلود رایگان مراحل مختلف اکسیداسیون گلوکز در مسیر گلیکولیز و نحوه ساخت قند در مسیر گلوکونئوژنز همراه با ارائه تصاویر مناسب در هر اسلاید با رعایت استاندا

دانلود رایگان بیوشیمی 2-مبحث گلیکولیز و گلوکونئوژنز این فایل حاوی 60 اسلاید پاورپوینت با فرمت پی دی اف است که مراحل اکسیداسون گلوکز درمسیر متابولیسمی گلیکولیز و مراحل ساخت قند جدید در مسیر گلوکونئوژنز را با تکیه بر کتاب مبانی بیوشیمی لنینجر نوشته ی نلسون- کاکس توصیف می کند. در تهیه اسلایدها استانداردهای لازم از قبیل رعایت خلاصه نویسی، سطح مطالب و نکات فنی تهیه اسلاید مد نظر قرار گرفته است.


گلوکز


گلیکولیز


گلوکونئوژنز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بیوشیمی 2-مبحث گلیکولیز و گلوکونئوژنز - دانلود

بیوشیمی 2-مبحث گلیکولیز و گلوکونئوژنز - دانلود. دانلود مراحل مختلف
اکسیداسیون گلوکز در مسیر گلیکولیز و نحوه ساخت قند در مسیر گلوکونئوژنز همراه
با ارائه ...

بیوشیمی 2-مبحث مسیر پنتوز فسفات، چرخه اسید سیتریک و ... - ''1'',\n '

پایگاه مقالات جزوه درس بیوشیمی 2 به صورت اسلایدهای پاور پوینت با فرمت پی دی
اف سامل مباحث مسیر پنتوز فسفات, چرخه ... گلیکولیز ، گلوکونئوژنز و مسیر .

نمونه سوالات کمکی درس بیوشیمی ( 2 )

الف)چرخه ی کربس ب)چرخه ی اوره ج)راه گلیکولیز د)گلوکونئوژنز. 9-در اثر تبدیل
گلوکز به لاکتات چند ATPتولید می شود؟ الف)2 ب)4 ج)8 د)12. 10-در واکنشهای تبدیل
...

گلیکولیز

http://www.uic.edu/classes/bios/bios100/summer2002/lect10.htm. 1. گلیکولیز.
کاتابولیسم. 2. مرحله اول. کاتابولیسم. 3. مرحله دوم. کاتابولیسم. 4. مرحله سوم.

: واکنشهای گلیکولیز - دانشنامه رشد

در مرحله اول که گلیکولیز خوانده می‌شود، گلوکز 6 کربنی به دو مولکول سه کربنی ...
طی این واکنش ، 2- فسفوگلیسرات به فسفوانول پیرووات که ترکیبی پر انرژی ...

متابولیسم کربوهیدرات بخش اول(PDF).

ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ. ﮔﺮدآوري و ﺗﺪوﻳﻦ. : ﻧﻮرﻳﺎن. ﺳﺮور. 38. ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ. ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪارﺗﻬﺎ. : در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ
... ﮔﻠﻴﻜﻮﻟﻴﺰ. 1. اِِ) (. ﺒﻣ. ﺪن ﻣﻴ. ﺮ. ﻫﻮف. 2. ) 2-1. اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻫﻮازي. (. ﺗﺮي ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ. 3. ) (.

بیوشیمی

@oloompaye. 1. به نام خدا. بیوشیمی. جدول بررسی مباحث مهم بیوشیمی بر اساس. 80.
آزمون اخیر. سوال سیب سبز. تعداد سواالت. مبحث. 241. کربوهیدرات ... گلوکونئوژنز.
و6. 10 ... ارتباط آن با گلیکولیز و بیماری عدم تحمل فروکتوز. 14. و. 25 ... Page 2 ...

مرور فصل به فصل بیوشیمی (شروع از 20 اسفند) - انجمن گفتگوی علوم پزشکی

سلام دوستان این تاپیک با هدف مرور بیوشیمی ایجاد شده منبع اصلی ... یک بخش
ساختمان و کاتالیز هست که شامل (1- اسیدهای آمینه / 2- .... 7-3 گلوکونئوژنز ... 23
اسفند 92= مبحث ساختمان کربوهیدرات ها/ گلیکولیز، گلیکونئوژنز

ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 8: ﻓﺼﻞ

اﺣﻴﺎء ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﻴﺮووات ﺑﻪ ﻻﻛﺘﺎت اﻣﻜﺎن ﮔﻠﻴﻜﻮﻟﻴﺰ ﺑﻲ ﻫﻮازي را. ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ. ﺳﺎزد ..... 2. اوﻛﺴﻮﮔﻠﻮﺗﺎرات ﻳﺎ
ﺳﻮﻛﺴﻴﻨﻴﻞ ﻛﻮآ از ﭼﺮﺧﻪ اﺳﻴﺪ ﺗﺮي. ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ را ﺑ. ﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ..... ﻧﻘﺺ
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ. : ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ . درﻣﺎن. : ﺷﺎﻣﻞ. رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ. ﻣﺼﺮف. ﭼﺮﺑﻲ ﻳﺎ در واﻗﻊ ﮔﻠﻴﺴﺮول اﺳﺖ . 2-5 -.

برنامه زمانبندی و اجرای طرح درس - دانشگاه علوم پزشکی یزد

اسم درس : شیمی آلی و بیوشیمی تعداد واحد : 2واحد مسئول درس : خانم پارسائیان .... مقدمه:
در اين مبحث ساختمان، خواص، انواع، نقشهاي بيولوژيك و تقسيم بندي و اسيدهاي آمينه،
پپتیدها و پروتئينها .... بررسی مسیرهای متابولیسمی گلیکولیز و گلوکونئوژنز.

اندازه گیری گلوکز خون به روش گلوکز اکسیداز - بیوشیمی در بالین

به این ترتیب، پس از 1.5 الی 2 ساعت بعد از صرف غذا مجددا مقدار گلوکز خون به محدوده
نرمال بر می گردد. ... فرایند های گلیکوژنولیز و گلوکونئوژنز در کبد می شود و به این
طرق قند خون حفظ می شود. .... ü گلوکز خون تحت تاثیر گلیکولیز پایین خواهد آمد،در
هنگام آزمایش قند خون بایستی از عمل .... این مبحث مجموعه ای از منابع مختلف هست .

دانلود - دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

بيوشيمي عمومي ، دكتر ملك نيا و شهبازي، چاپ بیستم، نشردانشگاه تهران ، سال ...
عنوان مبحث: تعریف و طبقه بندی هورمونها .... 2- نقش هورمون هاي تيروييدي را در
متابوليسم سه گا نه بدن را بنويسد. ...... 1-آشنایی با جذب کربوهیدراتها ، گلیکولیز،
اختلالات متابولیکی گلیکولیز و تشخیص آنها انتقال الکترون، گلوکونئوژنز
واختلالات آنها.

حمید رایانه

بیوشیمی 2-مبحث گلیکولیز و گلوکونئوژنز · بیوشیمی 2-مبحث مسیر پنتوز
فسفات، چرخه اسید سیتریک و فسفریلاسیون اکسیداتیو · جزوه درس جذب و انتقال در
...

"بنام خدا"

Page 2. ➢. ﭼﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻣﻬﻢ را ﺷﺮح دﻫﺪ . ➢. آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻧﺎﻇﻢ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ .
ﻣﺒﺎﺣﺚ. : ) -. اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ... ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭘﻴﺮوات ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻠﻴﻜﻮﻟﻴﺰ در ﺷﺮاﻳﻂّي
ﻫﻮازي ... ﺷﺮوع ﻣﺒﺤﺚ. ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻨﺘﺰ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ. -. ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ. (. ﺑﺘﺎ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن. ) -. ﺑﻴﺎن ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﻌﺪ.

ﻃﺮح درس و ﺑﯿﺎن اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ - دانشکده پزشکی تبریز

ﻧﺎم ﻣﺪرس. : اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮔﺮوه ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ. ﻧﺎم. درس. (. واﺣﺪ. : ). ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ. ﭘﺰﺷﮑﯽ. / 2. دو. واﺣ
. ﺪ. ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮ ... ﻣﺮوری ﺑﺮ ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ و اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺴﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ. /. ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ ﻫﻮازی و ﺑﯽ ... ﻫﺪف از اراﺋﻪ اﯾﻦ
ﻣﺒﺤﺚ آن اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ. ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ... ﻣﺴﯿﺮ ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ و. ﮔﻠﻮﮐﻮﻧﺌﻮژﻧﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ.

پایگاه زیست شناسی ایران ::: پورتال جامع آموزشی و پژوهشی: انجمن ها ...

10 سپتامبر 2012 ... تعداد 2 کاربر از P. Jabbarzadeh برای این پست سودمند تشکر کرده اند : ....
گلیکولیز و گلوکونئوژنز هم که در رابطه با گلوکز هستن مگه نه. .... راستش وقتی به
این مبحث رسیدم فقط از رو فلش کارت استاد خوندم تو فلش کارت هم اشاره ...

تجربه های یک المپیاد زیستی دوره چهارده - منابع المپیاد زیست شناسی

20 ژانويه 2015 ... 1)فیزیولوژی 2)بیوشیمی 3)سلولی و مولکولی 4)ژنتیک ... البته در این مبحث حل
سوال زیاد بسیار کمک کنندست. ... بخش متابولیسم هم چند فصل مهم داره که شامل فصل
های گلیکولیز و گلوکونئوژنز،چرخه ی اسید سیتریک،واکنش های ...

فایل WORD

مبحث, مدرس. تئوری, عملی. اول, 21/6, 25/6, استخوان های پا, دکتر ناظم. دوم, 28/6, 1/7 ...
هفتم, 2/8. تعطیل فوق العاده. 6/8, ادراری و تناسلی ماده, دکتر سجادیان. هشتم, 9/8 .....
طرح درس بیوشیمی 2 ... گلیکولیز, 16 ابان, شنبه ... گلوکونئوژنز, 23 ابان, شنبه.

نام درس : بيوشيمی 1

3. نام درس : شيمی آلی و بيوشيمی. تعداد واحد : 2. ترم و رشته تحصيلی : ترم اول اتاق
عمل ... هدف کلی مبحث : فراگير. با. مفاهيم اوليه ...... مسير گليکوليز. و نحوه کنترل ...

Hidden-see - شیمی و بیوشیمی

29 آگوست 2010 ... فرايند گليكوليز اولين مرحله‌ي تنفس سلولي است كه در ماده‌ي زمينه‌ي ... گليكوليز در
چهار گام انجام مي‌شود: ... نمونه سوالات کمکی درس بیوشیمی ( 2 ) ... قسمت غشاهای سلولی
مراجعه کنید و یا به مبحث Signaling برای اطلاعات هرچه بیشتر!

کنترل کیفی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

( as soon as possible ). ﻭ. ( immediately) stat collection. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺜﻼً ﮔﺎﻫﺎً ﺍﻧﺪﺍ. ﺯﻩ ﮔﻴﺮی
ﮔﻠﻮﮐﺰ. 2 h. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻏﺬﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ... ﺍﺯ ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﺯ ﻓﻠﻮﺭﺍﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﻳﺎ ..... ﺍﺟﺰﺍء
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﮏ ﺑﺪﻥ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ی ﺍﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻴﻔﯽ ﺩﺭﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺁﻧﺎﻟﻴﺘﻴﮏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺴﺖ ﺑﺤﺚ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ . ﺗﻐﯾﯾر
ﭘذﯾرى ...

نقشه راه المپیاد زیست - مدرسه

17 آگوست 2015 ... نقشه راه المپیاد زیست شناسی 2 http://www.bbook.ir/shop/wp-content/ ..... داره که
شامل فصل های گلیکولیز و گلوکونئوژنز،چرخه ی اسید سیتریک،واکنش های وابسته
به نور ... مبحث بیوشیمی هم با حل سوال براتون بسیار آسون خواهد شد.

ابزار چت روم - وبلاگ تخصصی بيوشيمي و بیوتکنولوژی دارویی

اگر میزان آن بیش از 2 گرم در روز بود و پروتئین با وزن مولکولی بالا مثل ..... مبحث
مهم ديگر نرم افزارهاي مورد استفاده در فلوسايتومتري هستند. ...... در گلیکولیز
گلوکز به پیرووات تبدیل می شود و در گلوکونئوژنز ، پیرووات به گلوکز تبدیل می
شود .

کتاب : مروری بر بیوشیمی همراه با مجموعه تست‌های چهارگزینه‌ای با ...

مروری بر بیوشیمی همراه با مجموعه تست‌های چهارگزینه‌ای با پاسخهای تشریحی ...
پروتئین ها اسیدهای نوكلئیك، آنزیم ها، متابولیسم مواد شیمیایی، بیوشیمی خون، و
بیولوژی ... مبانی بیوشیمی (رشته زیست‌شناسی) · روش‌های طیف‌سنجی II: ساختار و
برهمکنش‌ها ... گلیکولیز و گلوکونئوژنز · بیوشیمی فیزیک · خلاصه بیوشیمی
مصور دولین ...

بیوشیمی دکتر احسانی انتشارات پوران پژوهش - تحصیلات تکمیلی

کتاب مرجع کامل بیوشیمی دکتر عبدالوهاب احسانی زنوز و فرشته بهمنی انتشارات ...
مکانیسم اثر انسولین; سوختن گلوکز; گلیکولیز; تنظیم مسیر گلیکولیز ...
گلوکونئوژنز; تنظیم مسیر گلوکونئوژنز; سیکل‌های کوری و گلوکز – آلانین ...
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *. امتیاز شما. 1
2345.

تیر 95 - ایران پروژه ها

2- قضاوت 3- مرجعیت ماده ماده 2- تابعیت خارجی زنان ماده ماده الف- حق اشتغال به .....
تفاوت این دو مبحث آن است که اصالت وجود شامل واجب و ممکن مى شود، ولى متعلّق .... (
1384) ، بیوشیمی بالینی حیوانات اهلی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، صفحه 87
– 71 .... گلیکولیز در کبد شده و سنتز گلوکز را از طریق گلوکونئوژنز تحریک
می‌کند.

s.c.plant.biology

نمونه سوالات مبحث قندها در امتحان جامع علوم پایه پزشکی ... الف) گليكوليز ب) سيكل
كربس ج) گليكونئوژنز د) گليكوژنز .... 8- كليواژ فروكتوز بيس فسفات به 2
مولكول تريوز فسفات در گليكوليز ،توسط آنزيم : (كارشناسي ارشد بيوشيمي
دانشگاه آزاد ...

علمی وفرهنگی واقتصادی وسیاسی و........ - علمی

13 آوريل 2009 ... ... دارد و آنزيمهاي متابوليسمي راههاي گليکوليز و بسياري از آنزيم هاي چرخه کربس ،
انواع ... پروفسور اوگني نودلر استاد بخش بيوشيمي دانشگاه نيويورك .... 2 – ويروس
هاي جانوران : در تمام گونه هاي جانوران انواع ويروس هاي بيماري زا وجود دارد. .... در مبحث
رشد،موضوع فرایند های جامع نیز بیان می شود ، مثلا در بیشتر موجودات ...

لغتنامه انگلیسی به فارسی

2. BRCA gene. ژن ﺑﯽ. ﺁر. . ﺳﯽ . اﯼ . breakdown. اﺧﺘﻼل، از هﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪن،. اﻧﻘﺮاض، ﺗﺠﺰﯾﻪ. /. ﺗﻘﺴﻴﻢ.
ﺷﺪن ..... ﮐﻨﻨﺪﻩ رﯾﻪ ﻣﺰﻣﻦ chronobiochemistry. زﻣﺎن. -. ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﯽ،. ﮐﺮوﻧﻮﺑﻴﻮﺷﻴﻤﯽ. CHS (=
Chediak-Higashi syndrome). ﺳﯽ . اچ . اس ...... glycolipid. ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﭙﻴﺪ glycolysis. ﺷﻴﺮﯾﻦ
ﮐﺎﻓﺖ. (. ﯼ. ) ،ﮐﺎﻓﺖ. ﮔﻠﻴﮑﻮزﯼ، ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ glycoprotein. ﮔﻠﻴﮑﻮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ...... داﻧﺶ داروﯾﺎﺑﯽ، ﻣﺒﺤﺚ.
داروﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻣﻔﺮدات.

مرکز دانلود پروژه های دانشجویی کشور - 11

درختچه‌ای زیبا به ارتفاع 2 متر با گلهایی به رنگ سرخ و صورتی و سفید با شاخه‌های
...... به هر تقدیر بنده وارد مبحثی شده ام و داده هایی که برای پژوهش به آن نیاز دارم آن ..... (
1385) بیوشیمی بالینی، انتشارات جعفری، ویرایش چهارم، جلد اول، صفحه 100-85 ....
طی گلیکولیز در کبد شده و سنتز گلوکز را از طریق گلوکونئوژنز تحریک می‌کند.

کد وضعيت ياهو - علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی قم

سلولی و مولکولی · باکتریولوژی · بیوشیمی · پاتولوژی · فیزیولوژی · ژنتیک ... 2-
مقاير زياد تركيبات اكسيد كننده قوي كه بر مكانيسم محافظت كننده سلول غلبه مي كند
و بدون وجود ... مسير گليكوليز (اميدون ميرهوف) به علت كمبود PK است. .... درونزاد: به
علت نقص خود گلبولهاي قرمز هستند و معمولاً ارثي هستند و در 3 مبحث نقايص غشايي،
...

کد جست و جوی گوگل - دستگاه عصبی-عضلانی-اسکلتی و اختلالات آن

... های سیستم عضلانی (۱) · بیماری های مفصلی (۱) · بیوشیمی یا زیست شیمی (۱) ......
2- باعث استراحت عضلات فلکسور مى شود. ... *افزایش قند خون ازطریق افزایش میزان
گلیکولیز ... این تئوری با نگاهی کل گرایانه و سیستمیک به مبحث کنترل حرکت,
نقش مدارهای حرکتی را که به صورت حلقوی عمل می کنند,مورد تاکید قرار داده است.

آموزش بیوشیمی - بهار - بهترین و جدیدترین وبلاگها

آخرین پست های وبلاگ آموزش بیوشیمی به صورت خودکار از بلاگ آموزش بیوشیمی
دریافت شده و با درج ... در آن سئوالاتی را در زمینه مبحث خاص که هر مدت ارائه می شود ...
تلگرام ما به بحث پیرامون متابولیسم قندها بپردازیدفقط بخش گلیکولیز ... 2-
تاریخچه الکترو فورزو . .... منبع : http://biochemistry-edu.blog.ir/1396/02/11/
گلوکونئوژنز ...

اینجـــا

28 نوامبر 2016 ... ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؛ اﺗﻢ اﮐﺴﯿﮋن داراي ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﯽ. -( δ. )2. ﺑﻮده و ﻫﺮ ﻫﯿﺪروژن ﯾﮏ ﺑﺎرﻧﺴﺒﯽ ﻣﺜﺒﺖ ...... ﮑﯽ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ...... ﻣﺒﺤﺚ. ) ﺑﺮاي
ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻮرﻣﻮن وازوﭘﺮﺳﯿﻦ. (. Vasopressin. ) ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻏﺸﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي
...... اي ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ ﯾﻌﻨﯽ ...... از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﻠﻮﮐﻮﻧﺌﻮژﻧﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

هفته اوّل تیر ۱۳۹۲ - آذران پلاسمید - بلاگفا

1- معرفي اصول بيوانفورماتيک و آشنايي با اطلاعات مربوطه 2- آشنايي با روش‌هاي
تحليل داده‌ها در ..... در این مبحث به ارائه اصولی ساده درباره توسعه بیوفیلم در
راکتورهای .... متاسفانه بسياري از مهندسان بيوشيمي با توسعة بيوتكنولوژي به
سمت ...... های تولید شده در گلیکولیز هستند و می توانند برای گلوکونئوژنز ( ساختن
گلوکز) یا ...

مهر ۱۳۹۰ - بيوفيزيك وبیوشیمی فردوس

2.چگونه مي توان پايداري صورتبندي (Conformational Stability) يك پروتئين را
محاسبه .... کتاب بیوشیمی فیزیک( جمشیدخان چمنی، علی اکبر موسوی موحدی، بهرام
گلیایی) ... ص68: در مبحث انقراض گروهي جانداران بايد به جاي 96 درصد گونه هاي
جانوري. ... ص228: به دليل گفته شده در مورد قبل ، glycolysis (گليکوليز) به ص226
منتقل شود.

پست ثابت برای پاسخ گویی به سوالات دانشجویان کلاس و خریداران جزوه

پاسخ: پتانسیل پس سیناپسی مهاری (IPSP) مبحثی که در فصل اعصاب بحث خواهد شد
. ... سوال 2-انتشار خود به دنبال تعادل است نه اختلاف غلظت اما عامل ایجاد کننده ......
سوال89-آیا افزایش گلیکولیز و گلوکونئوژنز دو اثر متضاد هورمونهای تیروئیدی
هستند؟ .... سوال121-در بیوشیمی خواندیم که چون در انتشار ساده کانال هست و کانال یک
منفذ ...

قرآن و طب (مجموعه مقالات) جلد 4 - قائمیه

(2). مدرس دانشگاه علوم پزشکی اهواز. مجموعه مقالات قرآن و طب، ج‌4، ص: 4 آن گردیده که در
رابطه با ..... بهداشت روان انسان مبحث سراسر قرآن کریم است و قرآن در حدود 6236 آیه در
زمینه پرورش ...... کارشناس ارشد بیوشیمی- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد گناباد. ....
افزایش گلوکونئوژنز، کاهش سنتز گلیکوژن و نیز کم شدن گلیکولیز در کبد باشد.

مطالب قدیمی‌تر - پرستاران مهاباد

اگر وزن‌ شما در عرض‌ يك‌ روز نزديك‌ 2 كيلوگرم‌ يا بيشتر پايين‌ يا بالا رود. ... داخلی و
جراحی 11 بیوشیمی 12 پرستاری بهداشت جامعه 1و 2 و 3 (نظری) 13 پرستاری در .... در
کبد فرایندهای گلوکونئوژنز و ستوژنز صورت گرفته و راههای گلیکولیز (تجزیه .....
های صفراوی می باشد، در این مبحث خارج ساختن کیسه (بالغ بر 90% موارد) صفرا به ...

پرستاران دانشگاه علوم پزشکی اراک بهمن87 - آشنایی با مکمل غذایی ...

... بیوشیمی · مقاله · دندان · همه چیز درباره سیر و سویا · داستان · پروفایل دانشجویان ...
اعتقاد بر این است که 95 تا 98% کریئتین موجود در بدن هر شخص، در عضلات و 2 تا 5
... بعد از ۱۰ الی ۲۰ ثانیه نخست, گلیكولیز بی‌هوازی و فسفو لارسیون هوازی منابع ...
قبل از پرداختن به این مورد، ابتدا اشاره ای به مبحثی در زیست شناسی خواهیم داشت.

عکس - پرواز در کوهستان

2 ژانويه 2013 ... كلي هواي عكاسي و نقاشي و نوشتن تو سرم بود ولي الان هر ثانيه كه ..... جذب بودن و در
گليكوليز به پيروات و سپس در ميتوكندري به استيل كوآ و در نهايت به ATP تبديل
شدن.(تين از عوارض بيوشيمي خوندنه كه در تمام جنبه هاي زندگي آدم نمود پيدا ميكنه") .....
اسلامی رو به سیما کرد و با عصبانیت گفت خانم خلط مبحث نکنین .

۱۳۰۹ – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مهندسی کشاورزی- علوم دامی، پرورش ...

8 مارس 2014 ... تقسیم میوز II. چرخ سلولی ... بیوشیمی. منابع آب .... مسیرامبدن – مایرهوف (
گلیکولیز ) ... بیلان انرژی درراه گلیکولیز ... واکنشهای گلوکونئوژنز.

آشنایی با مکمل غذایی کریئتین(کراتین) - دانشجویان اتاق عمل 89 اراک!!!

اعتقاد بر این است که 95 تا 98% کریئتین موجود در بدن هر شخص، در عضلات و 2 تا 5
... بعد از ۱۰ الی ۲۰ ثانیه نخست, گلیكولیز بی‌هوازی و فسفو لارسیون هوازی منابع ...
قبل از پرداختن به این مورد، ابتدا اشاره ای به مبحثی در زیست شناسی خواهیم داشت.
..... دانستنیها · شعر · عکس · طنز · بیوشیمی · سرطان · مناسبت ها · چه زود دیر میشود.

پروژه دانلودبی بلاگ

بیشترین مقدار رطوبت نسبی نیز در دی ماه 80/2% گزارش شده است ...... (1385)،
بیوشیمی عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ بیست و پنجم، جلد دوم، صفحه 640 –
579 .... طی گلیکولیز در کبد شده و سنتز گلوکز را از طریق گلوکونئوژنز تحریک
می‌کند. ..... به هر تقدیر بنده وارد مبحثی شده ام و داده هایی که برای پژوهش به آن نیاز دارم
آن قدرها ...

پروژه دانلودبی بلاگ

(2) مطالعه شهری شدن جهان سوم باید با عنایت به دو دوره متمایز صورت پذیرد و بعد در
...... به هر تقدیر بنده وارد مبحثی شده ام و داده هایی که برای پژوهش به آن نیاز دارم آن قدرها
زیاد و ..... (1385)، بیوشیمی عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ بیست و پنجم، جلد
دوم، .... گلیکولیز در کبد شده و سنتز گلوکز را از طریق گلوکونئوژنز تحریک
می‌کند.

تغذیه برتر تارنمای تخصصی تغذیه و فیزیولوژی ورزشی

17 جولای 2012 ... یکی از کاملترین پاورپوینت ها برای ارایه مبحث بیوشیمی ... مصرف CHO در هنگام
تمرین ممکن است گلیکوژن کبد را ذخیره کند، که باعث کاهش گلوکونئوژنز و تاخیر
در شروع هایپوگلایسمی شود(Bosch et al, 1996). ... تقریباً 2 ساعت قبل از مسابقه
بیشترین کربوهیدرات انتخابی مورد ... سازگاری تمرینی گلیکولیز

بیا تو کنکور دانلود عالی ترین جزوات کنکور درس زیست شناسی

16 نوامبر 2016 ... جزوه پروتئين سازي, زيست شناسي مبحث پروتئين سازي, پروتئين سازي,
پروتئين سازي در زيست شناسي .... بيوشيمي کنکور, جعفر فرزانه .... فتوسنتز,
فرايند گليکوليز, فضاي تيلاکوئيد, محل انجام فتوسنتز, مرحله ي سوم .... يک
زيست پيش,قارچ,قارچ جزوه فصل 2 زيست 1,قارچ زيست پيش دانشگاهي سفري به ...

تحقیق درباره ی برای نگهداری یاخته های بنیادی بندناف خون به چه دمایی ...

از بيوشيمي اين قسمت‌ها مهم هستند: آب و تامپون ، ساختار آمينو اسيد‌ها و پروتئين ها
کامل ... اسيد نوکلئيک ، از متابوليسم : گليکوليز ، گليکونئوژنز ، چرخه اسيد
سيتريک و مسير پنتوز فسفات سلولي مولکولي : براي اين مبحث بخش‌هاي ساختار
مولکولي ، همانند سازي ... محيط آرام را انتخاب کنيد و هميشه در يک مکان ثابت مطالعه
کنيد.

ایران پایان نامه

بیشترین مقدار رطوبت نسبی نیز در دی ماه 80/2% گزارش شده است ..... به هر تقدیر
بنده وارد مبحثی شده ام و داده هایی که برای پژوهش به آن نیاز دارم آن قدرها زیاد و ..... (1385
) بیوشیمی بالینی، انتشارات جعفری، ویرایش چهارم، جلد اول، صفحه 100-85 ....
گلوکز طی گلیکولیز در کبد شده و سنتز گلوکز را از طریق گلوکونئوژنز تحریک
می‌کند.

آموزش بیوشیمی

تدریس بیوشیمی. 09139128591 ... در نهایت این محصول وارد مسیر گلیکولیز می
گردد. این راه به مقدار .... 2- tRNA-2 دارای یک نوکلوتید بنام پزوداووریدیلات است. .....
گلوکونئوژنز. به تولید .... در آن سئوالاتی را در زمینه مبحث خاص که هر مدت ارائه می
شود.

پاورپوینت کربوهیدرات ها - تخفیفستان فایل

1 مارس 2017 ... یکی از کاملترین پاورپوینت ها برای ارایه مبحث بیوشیمی کربوهیدرات. پاورپوینت
... تري گليسريد. گليكوليز; گليكوژنز; گليكوژنوليز …

مطالب جدیدتر - فیزیوتراپی (Physiotherapy) - بلاگفا

... نشان کرد: در 2 کنفرانس گذشته گردشگری سلامت تلاش شد تا اطلاعات کشورهای .....
در مبحث گردشگری به عهده بخش دولتی و اجرا به عهده بخش خصوصی و تعاونی‌ها است.

مطالب جدیدتر - هم ديده,هم نديده, پسنديده ام تو را....

می خوام امروز چند تا نکته رو تو این مبحث یادآوری کنم تا همه بدونیم تو اینجور مواقع ...
2- اجسام سنگين را با دست فيستول دار بلند نکنيد . ...... در این ضایعه ، در کبد
فرایندهای گلوکونئوژنز و ستوژنز صورت گرفته و راههای گلیکولیز (تجزیه گلوکز)
و ...... 2- بررسی پرونده ی پزشکی بیمار از نظر وجود آزمایشات بیوشیمی و هماتولوژی.

2/20/2011 - 3/20/2011 - chemistry2011

5 مارس 2011 ... قاعده سوم:عدد اكسايش اكسيژن در بيشتر تركيب هاي آن «2-» است. قاعده چهارم:عدد ... این
مبحث در قالب موضوعات مربوط به نانوفناوری جای می‌گیرد.

مقالات ورزشی - ورزشی کرمانشاه

حدود یک ساعت قبل از ورزش یا مسابقه، 3-2 لیوان آب بنوشید و پس از ورزش، مصرف آب
...... این سیستم نیرو با مدت زمان متوسط ( ۶۰ تا ۹۰ ثانیه ) ، انرژی را از راه گلیکولیز
تأمین ...... بنا به دلایلی از ورود جدی به مبحث مکمل های غذایی خودداری می کنیم و موضوع
را به همین ..... کلسترول نوعي استرول است و حتما مي دانيد که در علم بيوشيمي مخلوط ...

سرویس خبری مجله تازه ای مهندسی پزشکی - مجله تازه های مهندسی پزشکی

ميانگين دانسيته سلول داربست‌هاي GF/PL ، برابر106x48/2 سلول در هر داربست ......
سال گذشته توانستد جایزه محققین جوان مجله مهندسی بیوشیمی را به خود اختصاص دهد.
...... و تأثيرات وابسته به آن بر روي اكولوژي از مبحث نانوفناوري وجود دارد كه مي‌توانند
..... گلیکولیز (اولین مرحله متابولیسم کربوهیدراتها) در ارتباط با گلوکز طی ده ...

بیوشیمی » 1 مسیر های بیوشیمی

بیوشیمی برای همه ... حالت‌های معمول اکسیداسیون آهن، فروس(fe2+) و فریک (fe3+) است.
... با این وجود گلوکونئوژنز مسیر عکس گلیکولیز محسوب نمی شود. .... تستهای
مبحث قندها; متابولیسم فروکتوز و ایکوزانوئیدها; استرس اکسیداتیو در گلبولهای ...

هند - سوالات آزمون ارشد دانشگاه سراسری و آزاد و پیام نور

مصاحبه و گفتگو با رتبه 2 مهندسی صنایع سیستم کنکور ارشد ۹۰ ..... شناسی
پزشکی کليد سوالات 1403 بیو شیمی بالینی کليد سوالات 1406 بهداشت حرفه اي
کليد سوالات 1407 حشره شناسي پزشکي .... بیلان انرژی درراه گلیکولیز ...
واکنشهای گلوکونئوژنز ...... محیط زیست Mohit-Zist • مشاهده مبحث - رشتهها و منابع
كارشناسي ارشد .

مرکز دانلود پروژه ها و رساله های دانشجویی ایران ياس

2- احسن التقاسیم فی المعرفه الاقالیم ؛ ابو عبداله محمد بن احمد مقدس ؛ ترجمه دکتر .....
مسلم‌ است‌ که‌ مقصود عرفا از سماع‌ همان‌ مبحث‌ موسیقی‌ است‌ که‌ در زبان‌ عربی‌ از آن‌ با
عنوان‌ ...... 12 نظیفی، سعید، 1376، هماتولوژی و بیوشیمی بالینی پرندگان،
انتشارات ...... ها با تولید گلوکز طی فرایندهای گلیکولیز یا گلوکونئوژنز و با
اکسیداسیون ...

ایران پرو - استفاده - پیشرو بلاگ

17 جولای 2016 ... 2-1- کلیات(تجار و اعمال تجارتی،دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ؛ قراردادهای ....
1- حوزه کار : در این بخش از تحقیق، مبحث تجار و فعالیتهای تجارتی و تکالیف ..... (
1375)، بیوشیمی عمومی، صفحه 74ـ76، انتشارات دانشگاه تهران ...... از جمله مطالعه روی
گلوکونئوژنز، گلیکولیز، سنتز پروتئین، لیپید، اسیدهای چرب ...

مرکز پایانامه های دانشجویی ایران

مبحث ایمنی شناسی شیمیایی .... درمان یا تیمار برای 2 نوع اصلی سرطان سینه (سلول
کوچک و غیر کوچک) خیلی متفاوت است، و .... 12 نظیفی، سعید، 1376، هماتولوژی و
بیوشیمی بالینی پرندگان، انتشارات دانشگاه شیراز.165-120 ...... و سلول ها با
تولید گلوکز طی فرایندهای گلیکولیز یا گلوکونئوژنز و با اکسیداسیون چربی ها
برای ...

جولای — 2016 — پایان نامه ها

10 جولای 2016 ... 2- ادراک روانی(تحلیل مغزی): که ثبت مقایسه و تحلیل پیامهای رسیده از پیام .....
مطالعه بیوشیمی تركیبات خارجی به روشن شدن راههای معمولی متابولیسم كمك شایانی
كرده است. ... مطالعه روی گلوکونئوژنز، گلیکولیز، سنتزپروتئین، لیپید، اسیدهای
چرب و ...... مبحث دوم: اقدام ارگانهای بین المللی درباره تقسیم بندی جرایم ...

ایران مقاله

شهبازی پرویز، ملک نیا ناصر، 1385، بیوشیمی عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ
بیست و پنجم، .... موارد بستری شدن در بیمارستان برای بالغین مبتلا به دیابت 4/2
برابر و در کودکان ... ها با تولید گلوکز طی فرایندهای گلیکولیز یا گلوکونئوژنز و
با اکسیداسیون چربی ها ...... پیش از ورود به مبحث اصلی به چند نکته باید اشاره کرد.

مرکز دانلود پروژه های دانشجویی کشور

17 مارس 2016 ... عناصر معدنی 5-2 درصد وزن بدن جانوران را تشکیل می دهند که 75 درصد از این ..... به هر
تقدیر بنده وارد مبحثی شده ام و داده هایی که برای پژوهش به آن نیاز ..... (1384) ،
بیوشیمی بالینی حیوانات اهلی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، صفحه 87 – 71 ...
و سلول‌ها با تولید گلوکز طی فرآیندهای گلیکولیز یا گلوکونئوژنز و با ...

بررسی متابولیسم داروی نوسكاپن در سلولهای مجزای كبد موش

1-2-5- تکنیک های تجربی بررسی متابولیسم. ..... امروزه سوسپانسیون سلولهای جدا
شده کبدی در بسیاری از تحقیقات بیوشیمی شامل متابولیسم داروها (متابولیسم
وابسته ... مطالعه روی گلوکونئوژنز، گلیکولیز، سنتزپروتئین، لیپید، اسیدهای
چرب و اوره، تولید اجسام کتونی، متابولیسم ...... آموزش مبحث سوالات نگارش فارسی
استخدامی.

تگ های مطالب » انتشارات مهروماه

... بیمه ماشین1 · بیمه های آموزش و پرورش1 · بین الملل1 · بینایی3 · بینی1 ·
بین‌المللی2 · بیهوشي‌هاى زود گذر1 · بیهوشی1 · بیوالکتریک1 · بیوسنسورها1 ·
بیوشیمی‌1 ...

آرشیو مطالب 1395/page/474 | ایران داکیومنت - صفحه 474

2-اعیان گفتار سوم: حقوق مالکین اموال غیر منقول و پایه های قانونی آن الف: حقوق
مالکین اموال غیر منقول ... مبحث اول: هیئت ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال
غیر منقول ...... متابولیسم داروها و مواد شیمیایی (بیوشیمی ترکیبات خارجی)؛ تألیف
پارک د.و. .... سایر مطالعات بیوشیمیایی از جمله مطالعه روی گلوکونئوژنز، گلیکولیز
، سنتز ...

فشار در قسمتهای مختلف گردش خون - khaneye oloom

21 دسامبر 2011 ... او با فرمول معروف خود E = mc2 که رابطه بین سرعت ، جرم و انرژی را بیان می‌کند، سخن
...... در ادامه ی مبحث "تاثیر مکمل ویتامین و املاح بر سلامت انسان" خانم ...... كه در 2 سال
اول دانشجويان واحدهاي علوم پايه مثل بيوشيمي، آناتومي، ...... در این ضایعه ، در کبد
فرایندهای گلوکونئوژنز و ستوژنز صورت گرفته و راههای گلیکولیز ...

تازه های بهداشتی (بهداشت تبادکان)

20 نوامبر 2006 ... 2. اگر نقاشی با مداد رنگی کشيده شود ، شرايط ديگری برای ارزيابی لازم ..... بسياري
از جراحان فرمول شمارش خون، پلاكت، آزمايشات بيوشيمي، زمان ...... در این ضایعه ، در
کبد فرایندهای گلوکونئوژنز و ستوژنز صورت گرفته و راههای گلیکولیز ...... باشد
نتايج مبحث اين مرحله از زندگي در مسير آينده نوجوان بيشتر است.

مرکز جامع پروژه های دانشجویی ایران

(1385) بیوشیمی بالینی، انتشارات جعفری، ویرایش چهارم، جلد اول، صفحه 100-85 ...
بر عکس، در حالت ناشتایی بوسیله گلوکونئوژنز کبدی، گلوکز مورد نیاز برای
حفظ غلظت .... را تسریع نموده و تشکیل ATP طی گلیکولیز را تحریک می‌کند (7و6 ،3
،2) ...... معیارهای پایداری که در مبحث قبل به آنها اشاره شد وضعیتی دگرگونه خواهد
داشت .

پروژه های دانشجویی

(1385) بیوشیمی بالینی، انتشارات جعفری، ویرایش چهارم، جلد اول، صفحه 100-85 ....
گلوکاگن با افزایش cAMP[2]، گلیکوژن فسفریلاز را فعال و گلیکوژن سنتاز را ...
طی گلیکولیز در کبد شده و سنتز گلوکز را از طریق گلوکونئوژنز تحریک می‌کند.
..... معیارهای پایداری که در مبحث قبل به آنها اشاره شد وضعیتی دگرگونه خواهد داشت .

مقالات و پروژه های دانشجویی

19 جولای 2016 ... 2- مسائل و قانون ارث ، تکلیف خانواده ی میت را روشن می کند و روابط آنان را با ... پناهی
پرویز،1385،مبانی بیوشیمی؛ انتشارات امید، ویرایش دوم، چاپ پنجم، جلد دوم، صفحه
182-97 .... طی فرایندهای گلیکولیز یا گلوکونئوژنز و با اکسیداسیون چربی ها
برای ... مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی

آدینه بوک -- کتاب هایی که اخیرا مشاهده کرده اید

بیوشیمی: گلیکولیز و گلوکونئوژنز ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد سراسری - آزاد
... مدارهای الکتریکی (1 و 2): روشهای منظم تجزیه و تحلیل مدار و معادلات حالت ویژه ...

کربوهیدرات - آرشیو مطالب روز - کوزه

9 مارس 2017 ... گلوکونئوژنز تولید می شود. برخی از نسخه های یک رژیم غذایی .... نخودفرنگی می
تواند در کنترل دیابت نوع 2 نقش داشته باشد. سلامت قلبی عروقی

پایان نامه با فرمت ورد word – برگه 2 – مجتمع آنلاین بازاریابی و فروش ...

14 مارس 2017 ... این روش علاوه بر بررسی متابولیسم در سایر مطالعات بیوشیمیایی از جمله مطالعه روی
گلوکونئوژنز، گلیکولیز، سنتز پروتئین، لیپید، اسیدهای ...

ویتامین ها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

بیوشیمی 2 ... این واکنشها رابطه ای بین مسیر پنتوز فسفات و گلیکولیز ایجاد می
کند و فعالیت ترانس کتولاز اریتروسیتی معمولا به عنوان ...... گلوکونئوژنز.

دانلود رایگان پایان نامه ، مقاله و تحقیق

... در سایر مطالعات بیوشیمیایی از جمله مطالعه روی گلوکونئوژنز، گلیکولیز، سنتز
...... زنده توسط متخصصین بیوشیمی پزشکی و تغذیه مورد مطالعه قرار گرفته است.
...... از این آیین برگشتند، خود مبحثی مهم است که موضوعی جالب و جذاب در زمینه مطالعه
...... فیلم گشت 2 · دانلود قسمت 6 سریال Prison Break فصل پنجم با دوبله فارسی ...

کنترل - کوبیده

رویداد نهایی منجر به دیابت نوع 2، لوزالمعده توانایی خود را در ترشح انسولین و کمک ...
2 . از زبان ... ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ. و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی. 7. ﺳﻨﺪرم دﯾﺎﺑﺖ ﻣﻠﯿﺘﻮس. درﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﯽ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﻠﯿﺘﻮس. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ. درک
اﺧـﺘﻼﻻت . ..... با این وجود گلوکونئوژنز مسیر عکس گلیکولیز محسوب نمی شود. ......
مبحث متره و برآورد در بخش ساختمان، ابزاری در جهت تولید اطلاعات و شناخت به منظور

کپسولیت چسبنده - دستگاه عصبی-عضلانی-اسکلتی و اختلالات آن

2-پارگی های عضلات شانه ... 2-عدم درمان تاندونیت عضلات شانه .... در اینجا فقط به
مهمترین آنها اشاره می شود که هر کدام خود مبحث جداگانه ای است که شامل موارد ذیل می
باشند:.

دانلود طرح جابر آماده با موضوع گیاهان دارویی

پنج استراتژی برای خروج از استپ وزنی در کتو

دانلود نت و تبلچر آهنگ دیره محسن یگانه

پاورپوینت قیام 15 خرداد

دانلود پاورپوینت ادبیات داستانی درس چهاردهم طوطی و بقال

ازمایش سنجش زمان واکنش (گزارش کار زمان واکنش)

پاورپوینت با موضوع بچه های طلاق

نقش آژانسهای مسافرتی در گسترش صنعت گردشگری

جزوه کامل سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)(با فرمت ورد در 73 صفحه قابل ویرایش)

دانلود تحقیق کمک پایان نامه با موضوع طراحی جلد کتاب

دانلود مقاله شيوه بازيگري با توجه به سيستم استانيسلاوسكي

پاورپوینت فصل دهم کتاب یادگیری حرکتی ریچارد ای مگیل

پاورپوینت با موضوع نقش ورزش و فواید آن در افراد معلول

دانلود طرح جامع حوزه شهری رودهن-پردیس (برنامه راهبردی توسعه) WORD

نرم افزار میک مک Morphol

دانلود پاورپوینت شیراز

دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور پاکستان

سوالات درس آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگری آزمون های جامع طبیعت گردی مرداد 95 و بهمن 95 همراه با پاسخ تست ها

پاورپوینت صنایع دستی ، سوغات ها، شیرینی ها و غذاهای محلی اصفهان به زبان فارسی

پاسخنامه تشریحی آزمون تیزهوشان و نمونه مردمی فصل نسبت و تناسب ریاضی ششم کد 761

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک جدید

سوالات امتحانی درس علوم تجربی پایه هفتم تایپ شده در ورد جهت اخذ آزمون نوبت دوم، خردادماه

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ساختار بلوری در 47 اسلاید

طرح درس انرژی الکتریکی علوم چهارم

پاورپوینت گاز مونواكسيد كربن

پاورپوینت فیزیک پایه دهم روش های انتقال گرما

دانلود پاورپوینت درمورد میدان الکتریکی

پاورپوینت در مورد شکست نور-29 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه دهم بخش 4-4(تغییر حالت های ماده)

پاورپوینت آشنایی با منظومه شمسی