دانلود رایگان

تحقیق استراتژی سازمانی در هتل ها - دانلود رایگاندانلود رایگان استراتژی سازمانی در هتل ها

دانلود رایگان تحقیق استراتژی سازمانی در هتل ها استراتژی:
برای نیل به اهداف کلی، مسیر و نقشه کلی تحقق اهداف که همان استراتژی های شرکت می باشند به شرح موارد ده گانه زیر تعیین و ملاک عمل قرار می گیرند.
1. استراتژی رسوخ در بازار
2. استراتژی توسعه بازار
3. استراتژی توسعه محصول
4. استراتژی ارتقا منابع انسانی
5. استراتژی استقرار استانداردها
6. استراتژی ارتقا تکنولوژی
7. استراتژی توسعه سیستم های مدیریت هتل
8. استراتژی کاهش
9. استراتژی تنوع همگون
10. استراتژی مشارکت


استراتژی سازمانی در هتل ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق استراتژی سازمانی در هتل ها - تحقیقات رشته مدیریت هتلداری و ...

تحقیق استراتژی سازمانی در هتل ها. فورمت pdf. تعداد صفحات 19. استراتژی: برای
نیل به اهداف کلی، مسیر و نقشه کلی تحقق اهداف که همان استراتژی های شرکت می ...

استراتژی های قیمت گذاری در هتل ها قسمت اول - مقالات هتل داری

21 دسامبر 2015 ... اولین گام در تعیین استراتژی قیمت گذاری در هتل ها آن است که ابتدا امکانات ... هتل
متفاوت میباشد در این مقاله قصد نداریم وارد بحث تسهیم هزینه های ...

استراتژی های قیمت گذاری در هتل ها قسمت دوم - مقالات هتل داری

22 دسامبر 2015 ... در قسمت اول مقاله استراتژی های قیمت گذاری در هتل ها در رابطه با پیدا نمودن جایگاه خود
در بازار به صحبت پرداختیم همچنین مواردی همچون مزیت های ...

بررسی تاثیر منابع سازمانی هتل ها بر مزیت رقابتی آنان، نقش واسط ...

نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله بررسی تاثیر منابع سازمانی هتل ها بر مزیت رقابتی آنان،
نقش واسط استراتژی های بازاریابی محیطی مورد مطالعه : هتل های مشهد - گواهی پذیرش ...

مقاله بررسی تاثیر منابع سازمانی هتل ها بر مزیت رقابتی آنان، نقش ...

نتایج نهایی تحقیق بیانگر این است که منابع سازمانی به واسطه استراتژی های
بازاریابی محیطی، بر مزیت رقابتی هتل ها تاثیر گذار می باشند. همچنین نتایج نشان
می ...

رابطه استراتژی های رقابتی و ساختار سازمانی با عملکرد هتل - سیویلیکا

ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ - ﻧﺎﺷﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎ ﻭ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻬﺎ. ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ www.CIVILICA.
com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻫﺎﯼ ﺭﻗﺎﺑﺘﯽ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻫﺘﻞ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﯼ: ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺘﻞ ...

اصل مقاله

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ، ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻱ ﺭﻗﺒﺎ ﻭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ،.
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮ. ﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺘﻞ. ﻫﺎ ...

برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني

"پيوند برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني با اهداف استراتژيك سازمان" ....
استراتژي منابع انساني ، آن دسته ازبرنامه ها ، سياستها وفعاليتهاي مبتكرانه درزمينه
منابع ...

شناخت مایکل پورتر

استراتژی، نحوه دستیابی سازمان به عملکرد ممتاز در محیطی رقابتی را تشریح می
کند ... در رختخواب ها استفاده کردند؛ هر یک نامی متفاوت، هتل های هیلتون نام سرنیتی
بد، ... های بزرگ سرمایه گذاری های هنگفتی را برای تحقیق و توسعه، نصب و آماده سازی،
و.

ولایت - مقاله

همانطور که می دانیم زنجیره تأمین شبکه‌ای از سازمان‌های بالادستی تا پایین دستی است
... ما در این مقاله به بررسی تأثیر این استراتژی ها بر عملکرد مالی در سطح هتل های ...

ویژ گی های سازمانی و عملی طراحی و برنامه ریزی استراتژیک در هتل های ...

29 مارس 2013 ... چکیده: این مقاله، به بررسی تأثیرات ویژگی های سازمانی در عمل طراحی استراتژیک در
هتل های اردنی، می پردازد. داده ها، از طریق تحقیق پرسشنامه های هتل ...

بررسی تاثیر توانمندی‌های سازمانی هتل‌ها بر مزیت رقابتی آنان با نقش ...

بررسی تاثیر توانمندی‌های سازمانی هتل‌ها بر مزیت رقابتی آنان با نقش واسط ... نتایج
نهایی تحقیق بیانگر این است که توانمندی‌های سازمانی به واسطه استراتژی های ...

دانلود مقاله : استقلال مدیران، کنترل استراتژیک، سیاست های سازمانی و ...

استقلال مدیران، کنترل استراتژیک، سیاست های سازمانی و اثربخشی برنامه ریزی
استراتژیک: بررسی تجربی حلقه های مفقوده در بخش هتل ...

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﻫﺘﻞ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزرﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﻫﺘﻞ وﺟﻮد. دارﻧﺪ. : )1 ... روش ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ. -.
ﻣﺎﻧﻨﺪ .... ﻓﺮوﺷﺘﺪﮔﺎن ﻫﺘﻞ ﺑﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و واﺳﻄﻪ ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ آژاﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

مدیریت بازاریابی برای هتل - سه نشانه

ایجاد نهاد یا دپارتمان تحقیق و توسعه در هتل ها تا روند پژوهی و تحقیق های مداوم ادامه
داشته .... میزان پیچیدگی فروش خدمات – استراتژی های ورود سازمان به بازار بین الملل
...

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

17, 17, بررسی استراتژی های بازاریابی مناسب جهت توسعه صادرات در صنایع ... 27,
27, بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،مطالعه موردی کارکنان مجتمع ..... 184,
184, تاثیر عوامل کیفیتی خدمات بر رضایت مندی مشتریان (مطالعه موردی در هتل های
چهار ..... 306, 306, ترسيم نقشه راه مديريت تكنولوژي براي واحد تحقيق وتوسعه
شركت ...

استراتژی و اهداف ,هتل پارسيان آزادي تهران

افزایش مقبولیت ، اعتماد و اطمینان مهمانان نسبت به هتل و ترویج برند هتل های بین
المللی پارسیان به عنوان زنجیره ای برتر در صنعت هتلداری ایران و منطقه. 3. اثبات، ...

مدیریت منابع انسانی در هتل های اسپانیا | صدرا؛ شخصی

چراکه ادبیات تحقیق نشان میدهد که تمامی هتل ها و شرکت ها از استراتژی متفاوتی
بسته به ... بر اساس آمار های سازمان جهانی گردشگری، این صنعت برای ۲۳۰ میلیون نفر
...

ترجمه مقاله پژوهشی در رابطه با حسابداری مدیریت استراتژیک در هتل ها ...

ترجمه مقاله پژوهشی در رابطه با حسابداری مدیریت استراتژیک در هتل ها – نشریه امرالد
... رابطه بین کاربرد SMA، عوامل سازمانی، عوامل خارجی و عملکرد تاریخی در هتل ها را ...

Service Quality and Customer Satisfaction in Hotel Industry - Sid

ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت. ﻫﺘﻞ. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل آﻣﯿﺨﺘﻪ. «
ﺑﻮﻣﺰ و ﺑﯿﺘﻨﺮ. » ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ... ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت،. اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي رﻗﺒﺎ را در
ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .... ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزش، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزي و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي،. ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺸﺘﺮي
.

بازاریابی هتل ها | هورموند

در بازاریابی هتل ها بهتر است شروع به استفاده حرفه‌ای‌تر از محتوای شبکه‌ها نمایند و
... دارند، بنابراین در اتخاذ استراتژی بازاریابی دیجیتال تأثیرگذار خواهند بود. ... تا
رزرو هتل به‌طور میانگین ۲۴ روز زمان صرف تحقیقات خود می‌کند لذا کار روی اعتبار
هتل .... و کار، مشاوره تبلیغات، آموزش بازاریابی و فروش برای شرکت ها و سازمان ها،
ارائه ...

عوامل تاثیر گذار بر منابع انسانی هتل ها | - مسترویزیتور

صفحه اصلی استراتژی بازاریابی عوامل تاثیر گذار بر منابع انسانی هتل ها ... در این
مقاله با توجه به اهمیت منابع انسانی در هتل ها، تلاش شده تا عوامل تاثیر گذار را مورد
بررسی ... اغلب تقاضای منابع انسانی بطور مستقیم به عملکرد سازمان مرتبط است.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی - 2016 - ترجمه فا

جدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه ...
و رتبه بندی منابع انسانی و استراتژی های تجاری در سازمان ها (نشریه الزویر) · آیا خط
... سازمانی: شواهد و قرائن برگرفته از کارمندان اصلی در صنعت هتل (نشریه الزویر) ...

هتل پارسيان استقلال - استراتژی

صفحه اصلي > استراتژی. استراتژی. استراتژی های اصلی. توسـعه سـهم بازار ... اقامت
خوشی را برای شما در مجموعه هتل پارسیان استقلال آرزومندیم ... ساختار سازمانی

بهترین روش برای پیاده سازی برنامه استراتژیک - الی گشت

22 فوریه 2017 ... برنامه ریزی استراتژیک با بررسی محیط خارجی و داخل سازمان، فرصتها و ... براین
اساس، مقاله حاضر درنظر دارد تا برخی از مدل های مهم برنامه ریزی ...

تحقیق استراتژی سازمانی در هتل ها - دانلود رایگان

دانلود رایگان استراتژی سازمانی در هتل ها دانلود رایگان تحقیق استراتژی سازمانی در
هتل ها استراتژی: برای نیل به اهداف کلی، مسیر و نقشه کلی تحقق اهداف که همان ...

مقاله کنفرانس: بررسی تاثیر توانمندی های سازمانی هتلها بر مزیت ...

نتايج نهايي تحقيق بيانگر اين است كه توانمنديهاي سازماني به واسطه استراتژي هاي
بازاريابي محيطي، بر مزيت رقابتي هتلها تاثيرگذار مي باشند. همچنين نتايج نشان ...

بررسی رابطه استراتژی رقابتی، ساختار سازمانی و عملکرد شرکت های ...

کلید واژه ها: ساختار ؛ استراتژی رقابتی ؛ عملکرد سازمانی؛ تئوری مبتنی بر منابع
... 1-2-2- تحقیقات مینتزبرگ در مورد انواع ساختارهای سازمانی 33. 2-2-2- ...... The
effect of competitive strategies and organizational structure on hotel performance
”, ...

دانلود ترجمه مقاله استقلال مدیران، کنترل استراتژیک، سیاست های ...

دانلود ترجمه مقاله استقلال مدیران، کنترل استراتژیک، سیاست های سازمانی و ... و
اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک: بررسی تجربی حلقه های مفقوده در بخش هتل.

ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشری(CRM) برابعاد عملکرد سازمانی

اصالت و ارزش مقاله: مقاله CRM به طور خاص برای هتل ها در مالزی می باشد. ... گرفته شده
یکی از بهترین استراتژی ها و شیوه ها برای هتل ها به منظور بهبود عملکرد آنها بوده و ...

محورهای همایش - کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت ...

مديريت مالي و حسابداري. چالش هاي تحقيقات حسابداري و مديريت مالي ... جهانگردی ،
خدمات، هتلها و آژانسها; جهانگردی ... استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري;
ارزيابي طرح هاي ... بررسی هماهنگی های بین سازمانی در توسعه صنعت جهانگردی; نقش
صنعت ...

فرهنگ سازمانی و هتل تهران مشهد

چکیده هتل تهران مشهد هیچ مطالعه به تاریخ رابطه بین فرهنگ ملی، فرهنگ سازمانی و ...
مختلف سطح سازمانی مانند عملیات امتیاز و یا استراتژی قیمت گذاری مقایسه کرده اند.
... تحقیق در مورد تاثیر فرهنگ ملی بر دیگر سطوح فرهنگی، از جمله فرهنگ سازمانی
وجود ... هتل تهران مشهد محل که در آن داده ها را برای این مطالعه جمع آوری شد یکی است که در
آن ...

مقاله - Bam دانشجویان هتلداری و جهانگردیHospitality & Tourism ...

انگیزش کارکنان یکی از استراتژی های رشد یافته مدیریت منابع انسانی می باشد که
... ۲۲ مقاله به زبان انگلیسی در رابطه با رضایتمندی مشتری در هتل های چند کشور دنیا
.... تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری.

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺑﺮ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﺎﺯﻣ - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها

14 آگوست 2016 ... ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ، ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﯼ. ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ... ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺩﺭ ﻫﺘﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﯿﻼﻥ ﺍﺳﺖ.

گروه هتل های بین المللی پارسیان - هتل کوثر تهران

اهداف استراتژیک ... 1) ارتقاء سطح كيفي خدمات از طريق تحقيقات بازاريابي و
استانداردسازي منطبق با نيازهاي بازار هدف و حضور فعال ... كشورهاي توريست فرست
به ايران، در كنار اين امر مهم سازمان سياحتي و مراكز تفريحي كه شركت هتل هاي پارسيان
زير ...

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهش نامه مدیریت ...

برون سپاری فعالیت ها در هتل های شهر مشهد ... ﺳﺎزﻣﺎن. (. ﺑﺮﺧﻮرداري از ﯾﮏ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
، ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ .... ﺑﺮﻃﺒﻖ روﯾﮑﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ.

هتلها در بستر جهانی شدنhotels field globalization - سایت هتلداری ایران

این مقاله قبلا در سایت انتشار داده شده بود متاسفانه سایت های متقلب و نا آگاه که فقط
به ... تغيير دائمي استراتژي هاي رقابتي هتلها وارائه ی شیوه های جدید خدماتی است. ...
دارد كه هتل بخشي از قدرت رقابتي اش را از دست دهد و نتواند از منابع سازمان، استفاده ...

ﻧﮕﺮش ﻫﻮش رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭼﮑﯿﺪه - کاوشهای مدیریت بازرگانی

در ﻫﺘﻞ. ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز. ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي ﺗﻮﺳﻌﻪ. اي. اﺳﺖ ﮐ. ﻪ ﺑﺎ
روﯾﮑﺮد ..... رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ . اﻧﻮاع ﻧﮕﺮش. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻮش رﻗﺎﺑﺘﯽ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﻮش رﻗﺎﺑﺘﯽ.

5 توصیه بازاریابی از هتل های مشهور - روز نوشته های پرویز درگی

بسیاری از هتل های بزرگ و صاحب نام در صنعت میهمانداری به این نتیجه دست یافته ...
این راهبرد می تواند مورد استفاده ی تمام سازمان ها باشد، چرا که استراتژی همه چیز برای ...

سامانه اطلاعات پژوهشی ایران - سامانه رتبه بندی نشریات علمی کشور

عنوان فارسی, ارزیابی بلوغ هوشمندی رقابتی در هتل ها B ۱B (مورد مطالعه: هتل های ۳ و ۴
ستاره استان یزد). چکیده فارسی مقاله, با توجه به اهمیت هوشمندی رقابتی در دنیای
کسب و کار و از ... اجتماعی و استراتژیک، هوشمندی بازاریابی و بازرگانی و هوشمندی
رقبا با ... سازمانی را با اختلاف کمی بالاتر از هوشمندی رقابتی برون سازمانی برای
هتل ها ...

اکنون زنده باد ریسک – حسین نوریان

10 ژوئن 2016 ... معمولا پس از وقوع بحران های اقتصادی و همزمان با ایجاد رکود ناشی از آن، شاخص ....
تجربه شگفت انگیزی را برای مدیر هتل فراهم نمود که دستمایه تحقیق مفصل ... در درجه
دوم با استراتژی های آن سازمان، کلید تمایز میان ریسک پذیری مشروع و ...

هتل درویشی - هتل درویشی

وضعیت به علاوه پنج ستاره هتل ها لذت می برد توسط مانند لو بریستول و لو رویال
Monceau .... متاسفانه، تعداد نسبتا کمی از سازمان ها در حال ارزش نهادن به نقش و
مشارکت زنان به همان ... از 'هرمان روند هشدار،' جویس Gioia در، استراتژیک کسب و کار
آینده نگر. .... یک نسخه از این مقاله در ژانویه 1، 2017 موضوع فورچون به عنوان بخشی از
"چگونه ...

پایان نامه DBA - شناسایی و رتبه بندی استراتژی های سازمانی برون ...

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای مسعود امیدی دانشپذیر DBA کد 10 مدرسه عالی کسب
و کار ماهان با عنوان شناسایی و رتبه بندی استراتژی های سازمانی برون رفت از ...

هتل پارسيان استقلال - اخبار > تقدیر از هتل استقلال در همایش مدیریت ...

9 ژانويه 2013 ... به گزارش روابط عمومی هتل پارسیان استقلال مؤلفه های سازمان های نوین، تجزیه و ...
ساخت های مدیریت هوشمند،هوشمندی استراتژیک و طراحی راهبردهای مطلوب سازمانی و ...
صلاحیت از وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سازمان استاندارد وتحقیقات ...

پورتال جامعه هتلداری

خانه · اخبار · فهرست هتل های استان ها · تشکل های هتلداری; آموزش و منابع انسانی .... هتل
ها، تهیه برنامه استراتژیک توسعه گردشگری کشور در راستای سیاست های سازمان ...

حبیب اله دعائی - University of Sistan & Baluchestan

مکان : تهران- معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري. 1378 ... نویسنده ها:حبیب
اله دعائی- سمیراپور- فهیمه سعادت یار- فاطمه بیطرف کنفرانس: اولبن همایش ملی ...
همانندسازی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه هتل پنج ستاره پارس).
نویسنده ها:حبیب ... کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک مکان:
تهران.

ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ ي ﺗﺪوﻳﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ا

3 دسامبر 2013 ... ﻫﺎ. ي. ﻣﻨﺎﺳﺐ. و. ﻛﺎراﻣﺪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ و. ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎ ... ﺳﺎزﻣﺎن.
ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﻫﺘﻞ. داري و ﺻﺎﺣﺒﺎن آژاﻧﺲ. ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ در ﺳﻄﺢ ... :ﻫﺎ.
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮔﺮ. دﺷﮕﺮي، اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت. و ﺿﻌﻒ. SWOT. ،. ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.

برنامه ریزی بازاریابی استراتژیک برای صنعت گردشگری

20 جولای 2016 ... این مقاله با رویکرد جدیدی به برنامه ریزی بازاریابی استراتژیک می پردازد . ...
تقریبابرای هر سازمان گردشگری و یا مقصد گردشگری به منظور کمک و .... از : بخش
بازاریابی و فروش – مدیران هتلها و استراحتگاهها – بخش هواپیمایی و ...

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﺻﻨﻌﺖ ﻫﺘﻠﺪاري از ك ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ا درا ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿ - مطالعات هتلداری و ...

ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺳـــﺎزﻣﺎن. ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﯽ وﺟﻮد دارد . ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺧﺪﻣﺎت در. ﻣﺪل. ﻫﺎ. ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ...
ﻫﺘﻞ. ﻫﺎ. ي. اﺳـــﺘﻘﻼل. ،. اﻧﻘﻼب. و. ﮐﻮﺛﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸـــﺎن داد ﮐﻪ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾ.
ﮑﯽ ﺑﺮ .... ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮاي ﻃﺮح رﯾﺰي ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳـــﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺴـــﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

( اﻳﺮان ) ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﻲ ﻛﺸﻮر - دانشگاه مازندران

2 مارس 2010 ... ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ دارد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﻮت. ﻫﺎ. ، ﺿﻌﻒ. ﻫﺎ، ﺗﻬﺪﻳﺪات و ﻓﺮﺻﺖ ... ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﻲ ﻛـﺸﻮر از ﻟﺤـﺎظ ﻣﻮﻗﻌﻴ ـﺖ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و در ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ داﺧﻠـﻲ و ﺧـﺎرﺟﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ.
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ... ﻃﺮﻳﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﻲ اداره ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ. ). 16(. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﺳﺎل. 2004
..... ﻫﺎي اﻃّﻼﻋﺎﺗﻲ، ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻫﺘﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ اﻗﺎﻣﺘﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﺪاري و ﺑﻴﻤﻪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ.

شركت سياحتي و حمل و نقل پارسيان - شركت آموزش،مطالعات و ...

صفحه اصلي > شرکت های تحت پوشش > شركت آموزش،مطالعات و مشاورسیاحتی
گردشگران بنیاد ... این مرکز با مجوز و نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق
آزمون ورودی نظام آموزش های عالی علمی–کاربردی، ادامه تحصیل در ... و همکاری فعال با
سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)، آموزش پرسنل هتل ها، استخدام و بکارگیری ...
استراتژی ها

اصل مقاله - دانشگاه تهران

ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ راﺑﻄﻪ. اي در ﻫﺘﻞ. ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ، ﺑﺎ ...
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺳﻨﺘﻲ. ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ. ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖ. ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﺣﻔﻆ آن. ﻫﺎ ... ﻫﺎ
ﺗﻌﺮﻳﻒ. ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . از دﻳﺪ او ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن درﮔﻴﺮ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ راﺑﻄﻪ. اي ﺑﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از.

ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشری(CRM) برابعاد عملکرد سازمانی

دانلود مقاله isi مدیریت با ترجمه فارسی تاثیر ارزیابی مدیریت ارتباط با مشتری بر
ابعاد شرکت. ... اصالت و ارزش مقاله: مقاله CRM به طور خاص برای هتل ها در مالزی می
باشد. ... بازاریابی سبز : استراتژی های بازاریابی شرکت های انرژی سوئدی.

برنامه ها و استراتژی های توسعه گردشگری کشور اعلام شد – خبرگزاری ...

29 جولای 2017 ... هتل های مشهد و هتل آپارتمان های مشهد هتل های ایران و هتل های جهان, رزرو هتل های مشهد ...
برنامه ها و استراتژی های توسعه گردشگری کشور اعلام شد – خبرگزاری مهر | اخبار
ایران و جهان ... «سرمایه گذاری»، «سازمانی»، «گردشگری داخلی»، «تحقیق و توسعه»، ...
وی در توضیح استراتژی سازمانی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار اداری و ...

خدمات مشاوره هتل‌ها - مرجع دانش و خدمات مدیریت گردشگری - دکتر توریسم

پس از ساخت یک هتل (یا زنجیره‌ای از هتل‌ها) برای کسب موفقیت، هتل یا هتل‌های
زنجیره‌ای مورد نظر نیاز است در سه نقطه زمانی دارای برنامه و استراتژی مشخص و هدفمندی
...

فصلنامه تحقيقات بازاريابي نوين ، شماره 13 - Magiran

25 نوامبر 2014 ... اولين همايش ملي بازاريابي: فرصت ها و چالش ها ، دانشگاه فردوسي مشهد .... بررابطه
بين استراتژي هاي بازرگاني وعملكرد سازماني ( مورد مطالعه: شركت هاي ...

اصل مقاله (999 K) - گردشگری و توسعه

جهانی وسعت یابد؛ بازاری که دیگر سازمان. ها به. تنهایی قادر به بقا در آن نخواهند بود.
..... تحقیق. رتبه. بندی. عوامل. مؤثر. بر. موفقیت. ائتالف. استراتژیک. شرکت. های ...
گردشـــگری مـاننـد: آژانس. هـای. م سافرتی، شرکت. های هواپیمایی،. هتــل. هــا )هتــل.

بررسي استانداردهاي كيفيت خدمات در صنعت هتلداري - هفته نامه هتل

28 فوریه 2012 ... در شماره گذشته مقدمه‌اي بر مقاله بررسي استانداردهاي كيفيت خدمات در صنعت ... توسط
سازمان، پی خواهیم برد که بخش عمده‌ای از تحقیقات و برنامه‌ریزی های مورد ... متکی بر
عملکردکلیه واحدها که برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان از ...

بررسی رابطه بین رویکرد راهبردی نظام نگهداشت منابع انسانی و تعهد ...

تحقیق از نظر هدف توصیفی و از لحاظ روش تحقیق، با راهبردی پیمایشی انجام شده
است. ... برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و LISREL و آزمون های همبستگی ...
مدیریت راهبردی منابع انسانی استراتژی سازمان‌های پیشرو" نشریه راهبرد یاس، شماره
24. ... Evidence from the hotel industry, Tourism and Hospitality Management, Vol
.

ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ SWOT ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻧﮕﺮﺩﻱ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﻱ. » ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﭘـﮋﻭﻫﺶ. ﻫـﺎ ﺗﻬﻴـﻪ. ﻭ ﺩﺭ .... ﺭﺋـــﻴﺲ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳـــﺔ ﻫﺘـــﻞ. ﻫـــﺎ. ﻭ ﻫﺘـــﻞ. ﺁﭘﺎﺭﺗﻤــــﺎﻥ. ﻫــــﺎﻱ ﺗﻬــــﺮﺍﻥ، ﻫﺘــــﻞ. ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ. ﻫﺎﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﺧﻮﺏ ... ﺍﺳﺖ
ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﻞ ﻳـﺎ ﺑﺨﺸـﻲ ﺍﺯ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﺷـﻮﺩ .... ﺿﻌﻒ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ،
.٧.

پورتال پژوهشگاه صنعت نفت - ripi.ir

مرکز تحقیقات وزارت نفت; اولین شرکت دانش بنیان پژوهشگاه صنعت نفت ... تولید
نرم افزارهای تخصصی صنعت نفت; ارائه پاسخ های فناورانه به صنعت نفت و گاز ...

سازمان مجاهدین خلق ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برای تأییدپذیری کامل این مقاله به منابع بیشتری نیاز است. ... سازمان مجاهدین خلق
ایران سازمان سیاسی اسلام‌گرا و چپ‌گرایی با ساختار شبه‌نظامی است. .... در جریان
تدوین استراتژی به مبازره قهرآمیز و تفسیری رادیکال از اسلام رسیده و به تدریج .....
در یک هتل چهار ستاره همراه با صبحانه اقامت کند به شرط آنکه تنها در یک میتینگ
سیاسی ...

وزارتخانه ها ، سازمانها وادارات

لیست اسامی سایت ها و آدرس وزارتخانه ها ، سازمانها وادارات کشور. ... مرکز ملی تحقیقات
شوری · معاوت بورس و امور دانشجویان خارج از کشور · معاونت تحقیقات وزارت بهداشت ...

اﻟﻒ

ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي، آژاﻧﺲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ... اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آن ﺑﻪ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎي ﭘﻴﺶ. روي دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ را ﺑﺎ اراﻳﻪ ﻳﻚ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
...

ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺛﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ا

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ . از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. اﻧﺰ8. ، اورﻣﺎﻧﯿﺪﻫﯽ و
اﺳﺘﺮﯾﻨﮕﺎ. 9،. ﮐﺎراﮔﯿﻨﺎﭘﻮﻟﻮس و ﻫﻤﮑﺎران. 10. ، ﮐﻮﯾﻦ و اﺳﻠﻮﯾﻦ. 11. ﻧﺸﺎن داد. ﯾﮏ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ...

MBAگردشگری - موسسه آموزش عالی آزاد بهار

مدیران، کارشناسان و شاغلین در هتل ها و سایر مراکز اقامتی کشور. - راهنمایان و طراحان
تورهای خارجی و داخلی. - مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی در حوزه های میراث فرهنگی
، صنایع دستی و گردشگری ... سرفصل‌های مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
مدیریت ... مدیریت استراتژی; ·مدیریت مقاصد و جاذبه‌های گردشگری; برنامه ریزی
گرشگری.

آسیه قاضیان مولف کتاب ” برنامه ریزی استراتژیک تکنولوژی در ...

وي افزود: كتاب حاضر پس از دو سال تحقيق بر روي مفاهيم ... برنامه ریزی استراتژیک
تکنولوژی در سازمانهای کلاس جهانی ” نام کتاب چاپ شده توسط آسیه قاضیان در ... طراح
و برنامه نویس تحت وب ،مدیر شبکه،مشاور هتل ها،متخصص هات اسپات و اکانتینگ در ...

خدمات مشاوره و تحقیق سازمان - سازمان مدیریت صنعتی - نمایندگی فارس ...

شناخت و عارضه یابی سازمانی; استراتژی و تحول; مدیریت تولید و عملیات ... سازمان ها
سیستم‌های پیچیده اجتماعی هستند که برای بقاء و تداوم حیات خود با محیط در تعامل ...

محورهای کنفرانس - دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

محور های کنفرانس. بخش مدیریت. مدیریت آموزشی ، صنعتی ، بازرگانی ، دولتی ،
مدیریت منابع انسانی ، بحران ، استراتژیک ، مدیریت رفتار سازمانی ، مدیریت
اطلاعات ...

سنجش اثربخشی سازمانی با رویکرد مدل‌سازی معادله های ساختاری

تحقیق حاضر به مطالعه، سنجش و ارزیابی اثربخشی سازمانی با استفاده از رویکرد ...
در نظر گرفته شده و داده¬های تحقیق به¬کمک پرسشنامه-های مجزایی برای مؤلفه¬های فوق
، .... هر فناوری اصلی نیازمند استراتژی ملی فناوری در حوزه های کلان می‌باشد؛ لذا در این
... ای از میان کارکنان هتل ها انتخاب شد و پرسشنامه ای با طیف پنج گزینه ای لیکرت ...

انتشارات مهکامه

طراحی سیستم مشتری مداری در سازمان های تجاری. نویسنده: سیدهاشم هدایتی ... روش های
تحقیق در مدیریت منابع انسانی. نویسنده: والری ... نیمه جهانی شدن و بازتعریف
استراتژی های جهانی. نویسنده : پانکاج ... مدیریت درآمد هتل "از تئوری تا عمل". نویسنده:
...

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر - فصلنامه شماره دو

24 جولای 2016 ... ضرورت تدوین استراتژی های بازاریابی در دوران پساتحریم ... به شمار می رود و یکی از
دغدغه های اصلی مدیران سازمان های خدماتی بویژه هتل ها می باشد. ... زاده چکیده: این تحقیق
به منظور بررسی تأثیر استراتژی های کاهش ریسک بر ریسک ...

نوع پذيرش عنوان مقاله کد مقاله ارائه پوستری استراتژی های کسب و کار ...

استراتژی های کسب و کار الکترونیک مبتنی بر فناوری های نوین اطالعاتی در بخش
... مدلسازی ساختاری تفسیری هویت برند سازمانی در بازار ... گذاری خدمات اتاق هتل.

پروفایل شخصی - صفر فضلی - دانشگاه بین المللی امام خمینی

١, دروس تحقیق در عملیات (١) ، (٢) و (٣), دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره), --- ... ١٢,
شناسایی معیارها و تبیین مجموعه های فازی انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران مقیم ... ١٧,
ارزیابی بهینه و تحلیل کیفیت استراتژیک در سازمانها، فصلنامه مدیریت و توسعه ...

مقاله هاي دانشجويي – موسسه آموزش عالي فارابي

ليست مقاله هاي منتشر شده دانشجويان موسسه آموزش عالي فارابي ... داریوش حجرگشت,
93, زهرا خدادادی دهکردی, استراتژی تسهیم دانش در سازمان های پروژه محور, دومین ..... داخلی
بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری (مطالعه موردی هتل های شهر اصفهان )
...

سمینارها و کنفرانس ها - نوزدهمین همایش عرصه ... - سازمان مدیریت صنعتی

سازمان مدیریت صنعتی > آموزش > کنفرانس ها و همایش ها ... 21و22 تیر ماه 1396- ارومیه.
محل برگزاری : هتل باری ارومیه. برنامه ها : ارائه تجارب بنگاههای کسب و کار ايراني و ...

معرفی ساختار جدید سازمانی و معاونت های بــانک گــردشگـری

که به این منظور در اختیار آژانس ها و هتل ها قرار می گیرند اعالم کرد که بانک گردشگری
. با سازمان ..... در گفتگو با مدیر تحقیقات و برنامه ریزی استراتژیک بررسی شد.

بررسی نقاط ضعف و قوت، فرصت و تهدید صنعت گردشگری ایران با ...

های تحقیق مشخص شد که گردشگری ایران، دارای پتانسیل ..... ها و هتل. ها توسعه ی
بهداشت عمومی و همچنین توسعه. ی تسهیالت تفریحی و امور رفاهی، موجب توسعه. ی ...
گام اول در مراحل برنامه ریزی استراتژیک تعیین رسالت، اهداف و ماموریتهای سازمان.

درباره رجا - شركت حمل و نقل ريلي رجاء

28 دسامبر 2016 ... تاريخچه, پيام مدير عامل, موفقيت ها, تعالي سازماني, چارت سازماني ... شركت حمل و نقل
ريلي رجا؛ سازماني پيشگام در امر پاسخ‌گويي، مشتري ... كسب رتبه‌ي برتر تحليل
محتوا از جشنواره تحقيقات روابط عمومي (سال ۱۳۸۳) ... مطالعات اجراي مديريت
استراتژيك در شركت ... ارايه خدمات تكميلي بسته سفر نظير هتل، ترنسفر و .

باسمه تعالی بررسی اجزاء و مدل های متداول سنجش دارایی های فکری ...

هدف از این مقاله بررسی و مقایسه اجزا و مدل های متداول سرمایه فکری در سازمان می باشد. ...
سرمایه فکری در سازمان ها کار می روند نظیر مدل کارت امتیازی(تبديل رسالت و
استراتژي ..... Petter W and Siren F. W. Evaluating intellectual capital in hotel
industry.

تشبیه از نظر طرفين، در کتاب‌های بلاغی

پاورپوینت رفتار مصرف کننده مايکل آر. سولومو فصل سوم

مجموعه‌ی آموزشی مکالمه انگلیسی مثل آب خوردن 2 دو

حل تمرین کتاب آشکارسازی و اندازه گیری تشعشعات گلن نول – ویرایش چهارم

گزارش کار تهیه تترا آمین کربناتو کبالت (III) نیترات

کتاب شیمی آلی ولهارد بهمراه حل المسائل

گزارش کار تعیین ثابت سرعت هیدرولیز اتیل استات به روش هدایت سنجی

بازی دما با انحلال پذیری

کربن دی اکسید در هوای بازدمی

آزمایش تعیین نقطه جوش اتانول به روش میکرو

سمینار کلاسی طیف سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس (XPS) به صورت پاورپوینت و فایل متنی ( به زبان انگلیسی و فارسی)

گزارش کار آزمایشگاه شیمی پلیمر

پاورپوینت الکتروشیمی

کتاب شیمی آلی پیشرفته مارچ

دانلود نرم افزار پرکاربرد، قوی Bioedit

دانلود نرم افزار CLC Main workbench

جزوه درس فیزیولوژی گیاهی 2

سوالات تشریحی لنینجر بیوشیمی

دانلود تحقیق کامل درمورد تقسیم سلولی میتوز و میوز

جزوه زیست شناسی دکتر قدیرزاده

تشریح کبوتر

دانلود 32 قالب پاورپوینت حیوانات و پرندگان و حشرات و ماهی ها

صد تست زیست دهم با پاسخ

تحقیق و مقاله ای در مورد سلول و بافت

پاورپوینت فصل دوم گفتار سوم زیست شناسی تجربی یازدهم

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بافت شناسی جانوری در 284 اسلاید

کد متلب پیدا کردن کوتاهترین فاصله بین یک نقطه تا مجموعه ای از نقاط Find nearest point

دانلود نقشه تکتونیک خاورمیانه

نقشه زمین شناسی حاجی آباد 1:250.000

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه رباط سفید همراه با گزارش زمین شناسی در مقیاس 1:100000