دانلود رایگان

طرح توجیهی تولید بستنی چوبی به ظرفیت 10 میلیون در سال         - دانلود رایگاندانلود رایگان صنعت بستنی سازی در سالهای اخیر در نیل پیشرفت و تکمیل یخچالها و گسترش آگهی های تجاری و بازرگانی و با توجه به ترکیب محصول و نحوه بسته بندی و .... د

دانلود رایگان طرح توجیهی تولید بستنی چوبی به ظرفیت 10 میلیون در سال         صنعت بستنی سازی در سالهای اخیر در نیل پیشرفت و تکمیل یخچالها و گسترش آگهی های تجاری و بازرگانی و با توجه به ترکیب محصول و نحوه بسته بندی و .... در بسیاری از کشورهای جهان رونق یافته است
بستنی سازی در ایران ، در ابتدا در کارگاههای کوچک و قنادیهای بصورت سنتی انجام می گرفت و با این صنعت همزمان با تاسیس کارخانه شیر و پاستوریزه در سال 1355 بوده است . بستنی دارای انواع و اقسام مختلف بوده و هریک دارای ویِژگی خاصی می باشد

صنعت ، بستنی سازی ، صنعت بستنی سازی ، شیر ، کارخانه ،


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Ø´Ùاره576 تاریخ 5/10/1391

Ø´Ùاره576 تاریخ 5/10/1391. ÙجÙÙ‡ ... توصیه Ù
Ø§Û ... 22=(100×2×45)÷(90×2200)/ ÙØ-صول ساÙÙ… صٕØ-Ù‡.

Ø´Ùاره631 تاریخ 8/4/1392

Ø´Ùاره631 تاریخ 8/4/1392. ÙجÙÙکشاورزی Ø
´Ùاره631. توصیه Ùای زراعی صٕØ-Ù‡ 686 ...

گاÙدیگری برای اÙدای 100 Ø¯Ø ...

http://www.mazandibto.ir/fa - سازماÙانتقاÙخون ...
توسط ÙاÙبو. توÙید شده توسط:13 November, 2016,
13:51.

ÛŒÙجلسه شورای ÙدیراÙاÙ

ی، دومیÙجلسه ... خدوم http://www.mazandibto.ir/fa -
سازمان ... توÙید شده توسط:22 January, 2017, 10:17.

Thread: ٠راخواÙÛŒ توابع متلب در پایتوÙ

سه‌شÙبه 24 ٠روردین 1395, 22:53 #1 · CodeDEV.
CodeDEV. کاربر عضو. Join Date: 1394/12/11. Location: تهراÙ
†.

پبررسی Ø³Ø·Ø Ù¾Ø±Ø§Ú©Ø³ÛŒØ¯Ø§Ø² بزاÙØ¯Ø ...

درØا Ù…Øمدي, H Khademi, A Tavangar, MR Salehi, AR
Mohammadi ... از نوع توصی٠ی-تØÙ„ÛŒÙÛŒ ØŒ 20 بیÙ

طرز کار یک دستگاÙدو بخشی Ø±ÙˆØ ...

12 Dec 2016 ... طرز کار یک دستگاÙدو بخشی روشن-تار
یک اتوÙاتیک به عنواÙÙدل ...

Thread: عکس Ùای Ùبل Ùˆ بعد از رژیÙ

... نیست) . Last edited by ÙÙلي شيطون; 09 July 2013 at 16:10.
در تاپیک اصلی Ùر روش رژیÙÙ ÙØ· ...

بولÙاوار-یایچی Ú©ÙدیÙÙØ®ÙˆØ ...

رئیس سازماÙبسیج ÙÙرÙÙدان .... بÙÙ
Ùاسبت توÙد Øضرت علی (ع) روز Ùرد ...

کارخاÙÙ - Khoram Plast

Â. Khoram Plast http://www.khorramco.com. با Ùدرت جومÙا Ù
سخÙÙارسی! توÙید شده: 10 November, 2016, 10:48.

معرفی میکنیم…. | نوشته های بی خواننده

... ÙÙ† Ùˆ کارآگاÙبÙÙÙÛŒ جدا خاÙÛŒ است
. راÙÛŒÙشر٠کÙ. ۸-     ساÙاز ثابت. با ...

تاÙارÙای گ٠تماÙداÙÙود Ø¨Ø ...

ص٠ØÙ‡ اصلی سایت ... پیغاÙخصوصی .... 9: ذب
ÛŒØ · 10: AmirSoft ... ÛŒÙبه 5 هزار Ù٠ر 10 هزار توÙ
... از ایÙبÙبعد ÙÛŒ تواÙید لیست ایÙ
… ..... هیتلر ØŒ پیشوای بزرگ, 2, kzzoro, 22, kzzoro.

ÙشاورÙساخت سامپ آکواریوÙآب شور

اÙروزی - Powered by vBulletin ... Thread automatically updated every
10 second(s). ... 16:22 باÙای ص٠ØÙ‡ | پست Ø´Ùاره : 1 ....
Ù¾ Ùای 1000 تا 2000 لیتری Ùˆ طول شیار 10 ... Ùˆ Ø
·ÙˆÙ„ شیار 10 اÙÛŒ 12 سانت باشÙÙÛŒ توÙÙ‡ 3 ...

رگ عجيب در دنيØ

جان وینسون: (Ùاجرا جوی بریتاÙیا
1557ØŒ 1629) ÙˆÛŒ در 72 ساÙÚ¯ÛŒ از اسØ. جروم

اÙجÙÙ† صن٠ی Ùدیریت Ùˆ ÙÙÙدسان ØµÙ†Ø ...

یرات. هزينه‌ باÙاي بخش ÙÚ¯Ùداري ...
ظ سلامت Ùˆ ایÙÙÛŒ عمومی به كار گر٠...

جستجوي پيشرفته - سایت ÙÙÛŒ Ùا بزرگتریÙØ³Ø ...

(tld- top level domains) 1 1st 2 02 or 13 3 4 4s 5 6 7 8 08 9 09 10 11 12 13 14 15
... ???????????10 75 77 80 81 82 83 84 86 87 88 89 90 90 or 10 91 92 94 96 ...

[توÙید Ù…Øتوا] سبک Ùای Ùربیگری

کاربر Ùمتاز. Points: 159,915, Level: 57. Level completed: 7%,
Points required for next Level: 5,335. Achievements: Ùوضوع 4 پست 4 ...

[توÙید Ù…Øتوا] ایÙ٠وگرا٠یک ÙراØ*ÙØ ...

Ú˜Ùرال / Point Value: 15 Ùیاقت / Point Value: 10 پشتکار /
Point Value: 10 و٠اداری / Point Value: 7 · Total Ranks: 4

ÚاÙش‌ها Ùˆ Úشم‌اÙداز ÙÙˆØ ... - دالّ

تسهیلاتی که می‌تواند نخبگان را پرواز دهد! زکریا حسینی. azadehco1 Ùوشتâ€
ŒØ§Ù زارÙای ایراÙÛŒ-اسلاÙÛŒ ...

ÛŒ نوین یک سایت دیگر با ورØ

Ùراسم ۹ دی در گرÙÛŒ بÙروایت تصویØ
± · بیشتر بخوانید ». برگه 1 از 1312345 » 10...آخرین ». پرخواننده; تازه; نظرها ...

Page 34 - BOOK

... ویروسی ‪CMV‬به صورت ‪ 4-3‬Ùورد در
Ùر ‪ 1000‬توÙد زندÙاست‪.‬‬ ‫‪ ‬عÙ
...

با برگزاری Ùراسم معارÙÙØ¯Ø ...

05 خرداد 1391 ساعت 10:34. به. گزارش خبرگزا
ری اÙÙبیت(ع) ÙابÙا Ùجلسه معارÙÙ‡ ...

قوی تریÙکاÙیوÙÚÛŒÙÛŒ Ùˆ Ú©Ø´Ù

Join Date: Ùرداد 1391. Location: تهران {021}. خودروی
ÙÙ†: پراید 132 S.X +hp. Posts: 1,894. Thanks: 1,185. Thanked ...

نیسان پاترول Ùˆ سا٠اری دودرØ

Originally Posted by goodarzi-patrol ÙÙایش پست اصلی. در
پاسخ به پدرام عزیز Ùد٠اصلی ...

سایت Ùای Ø-قوق اساسی

سایت Ùای Ø-قوق اساسی. Etudroit Cours de Mr le
Professeur Olivier Camy Cours de Mr le Professeur Christian Autexier.

یک روز خوب " روایتی از خوب ÙØ ...

... شبكه ÚÙار صدا Ùˆ سيمای جÙÙوری ا
Ø³Ù„Ø§Ù…Û http://prv.tv4.ir. Powered by Mitra. Generated: 10 November, 2016,
...

ÙÙÙچیز دربارÙÙاتاری گری٠...

... به عنوان middle name جدا Ùوشته شدÙÙ…ÛŒâ€
ŒØ´ÙˆØ¯. Û². Day, Month, year – DATE OF BIRTH تاریخ توÙد.

ایراÙØ¢ÙایØ

31/10/2016 14:58 by ایران پرس نیوز. در Ø-اÙÛŒ Ú
©Ù‡ ویکی لیکس با اÙشای اÙبوهی از ...

امتیازات استÙادÙاز کاÙاÙÙ ...

اÙÙ†ØµØ .... USA, Commercial Testing Company USA Ùˆ US-Green صاØ
¯Ø± شدÙاست. 10- ... توÙید شده: 13 October, 2016, 10:18.

انجمن ها / Ùینوکس Ùˆ Ùرمâ / ÙØ´Ú©Ùدر ÙÙØ§ÛŒØ ...

3- گزینÙاول یعنی Show all Bookmarks رو انتخØ
§Ø¨ Ú©Ùید .... ثبت نام در: 18 فروردين 1389 - 10:07 ... 30 آذر 1390 - 10:46 ...

متن Ùارسی Ùˆ اÙگلیسی Ø³Ú©ÙˆÙ„Ø§Ø ...

http://bameazadi14.blogspot.com/2009/10/normal-0-false-false-false-en-us-x-
none.html. ÙÙ… .... توÙید شده: 28 January, 2017, 05:35 ...

کشاورزی دقیق چیست - Gonbad-Agri.ir

کشاورزی دÙÛŒÙچیست ØŸ http://www.gonbad-agri.ir/
modules/news/article.php?storyid=11093. تصویری ساخت که ...

Ùرم - GNU Gatekeeper

A free gatekeeper for H.323 - Farsi Manual Chapter 2.

Ùرکز تØ-ÙÛŒÙات Ùˆ آموزش Ú©Ø´Ø§ÙˆØ ...

09/10/2012 16:16 by barsalani. کارگاه ... باÙا Ùˆ سطØ- زم
ÛŒÙÙÛŒ. باشد. اصول ... Ùای. خاک ورزی ...

Search Results - اÙجÙÙ† ت٠ریØÛŒ Ùاو 98

... پیروز. خوش اÙدی Unregistered عزیز .... جوک Ù
ای Ø´Ùا::.. Started by Love98, 15-10-09 06:02 PM. اس اÙاس ...

Search Results - اÙجÙÙ† ت٠ریØÛŒ Ùاو 98

... پیروز. خوش اÙدی Unregistered عزیز .... خورش
ید. Started by Love98, 15-10-12 12:47 AM. 98ia, android, apk, epub, ...

اÙجÙÙسایت علÙÛŒ بیگ بÙÚ¯

10 اÙیر. 10 BigBang. 10 Mrkake. 10 S i N A A A. 9 fns4565. Latest Post;
Hottest Thread; Most Viewed. sitecode · طراØÛŒ سایت ...

Thread: Ùطی٠ÙÙای جدید Ùˆ ÙطاÙب Ø®ÙدÙداØ

یکی تصم .... بعد سریع ﺩï»*ïº* ﺯﺩ ر٠ت ... ﻧﺸﺴﺘï»
ª ïº'ﻮﺩﻡ ﯾﻪ دختره ïº ï»*ﻣﺪ ﮔﻔﺖ ببخشید ﺷﻤﺎ ...

پاورپوینت درس 13 از Ùطالعات Ø ...

تعداد ص٠Øات: 18. Øجم .... ÙرÙا٠زارآموزش
ÛŒ صوتی وتصویری Øرو٠اÙ٠بای ٠ارسی

وزشی Ùˆ جاÙب در زمیÙÙرادیوآÙØ§ØªÙˆØ ...

31 ا کتبر 2015 ... 10-23-2015, 06:35 PM. mehdi_asgari. Administrator. Join Date: Jul 2015.
Location: تهران. Posts: 118. Default ویدئو Ùای ...

MyGo ٠ارسی .:: myGO ::.Votre Tour Opérateur En Ligne!

+216 71 90 18 10. +216 22 42 63 42. [email protected] booking.mygo. ابو ØØ
§Ùد غزاÙÛŒ ال، نزدیک CNAM Montplaisir تونس.

لیست Ùای رستورا٠- TorontoRestaurantBroker ...

Only Open 10Am-4Pm. Hours Can Be Extended To Increase Business. .... Very
Popular Neighbourhood Restaurant / ÙیخاÙÙ‡ * Fully Equipped ...

Ú¯ÙÚÛŒÙÛŒ از بیاÙات رÙبر اÙÙÙØ ...

سرÙایÙگذاری اÙساÙÛŒ ... Ùلت ایØ
±Ø§Ùاست؛ ÙØ«Ùاین&zwn .... آبروی ÙÙÛŒ. از ...
خواست دشÙÙان، ÙÙÙ‡‏ÙÙا باید دØ
± ... رد صلاØ-یت شد. ..... است ÙÙÙتواÙÙØ.

دانشنامه جهان اسلام - کتابخانه مدرسه فقاهت - دانشنامه جهان اسلام - موسسه ...

د با Ùد٠جاÙØ´ÛŒÙÛŒ بÙجای اصل Ùˆ Ùرائت
Ø¢Ùدر ÙÙاز اÙجاÙگر٠ت . ابوØ‌نی٠ه ...

روش Ùای Ø٠اظت Ùˆ Ø¬Ù„ÙˆÚ¯ÛŒØ ... - اÙجÙ

... not an array in /home/u202851577/public_html/wp-content/plugins/wp-
pagenavi/scb/Options.php on line 44. ص٠ØÙ‡ اصلی · دربارÙ
Ùا.

دیدار Ùˆ گ٠تگو با یاÙÙˆØ ... - Goodreads

16 Dec 2016 ... ÛŒ · دیدار Ùˆ گ٠تگو با یاÙواگÙر/ پر
یسا اØدیان · photo_2016-12-10_14-45-06. ØµØ¨Ø ...

مشکل اپگرید از 418 به 4111 [بایگانی] - نخستین مرجع تخصصی رایگان ...

هنگاه اپگرید با این خطا مواجه میشم در مرحله سوم از هشت مرحله.

Ir-Micro.com / داÙÙود ÙÙاÙات Ùˆ Ø¬Ø²ÙˆØ ... - News

٠ونت ٠ارسی .... Ùدیریت ÙوشÙÙد ساختÙ
ان ( BMS ), 0, sakhtbazar, 410, 10/04/2016 at 12:42 ... برÙÙدرت
DigSilent ورژن 14.0.520.2 با لينك Ùستقيم .... سا
یت تخصصی plc, 4406 ... تبلیغ ÚÛŒ, 1738 .... تاتونm
haa

/main/trunk/greenstone2/macros/farsi.dm – Greenstone

10 .... 127, _textdescrTo_ [l=fa] {Ùرور ؚر Øسؚ ٠ؚلد تا} ...
170, _textmonth12_ [l=fa] {دسامؚر}. 171 ... 205, _textadmin_ [l=fa] {
ص٠ØÙ‡ Ùدیریت} ... 211, _textdescrgogreenstone_ [l=fa] {توØ
ÛŒØاتی ؚرای ؎ما ..... 473, _textlinkdirect_ [l=fa] {ÙستÙ
ÛŒÙ

چگونه منافذ باز پوست را محو کنیم؟ - خارش واژن Ùˆ Ø¯Ø ...

... خیاباÙÙا Ùˆ پارک Ùا تعیین ÙÛŒ شوØ
¯. برای استفاده از یخ، ابتدا آن را در یک تکه پنبه قرار دهید و سپس به مدت 10 تا ...

اÙجÙÙÙ† تخصصي ٠وتبال Derby

1624 omid2. Latest Post; Hottest Thread; Most Viewed; Top Starter. hamedss · ب
ØØ« Ùˆ تبادÙÙظر در Ùورد بازی Ùای.

امپرسیونی ÙاگÙاÙ

Filed under: دسته‌بÙدی Ùشده · Ms project. Posted by
fanoos. Dec 23. 0 Comments. Filed under: ÙÙÙدسی صنایع ...

استاد ریاØیات عاÙÛŒ position with ...

15 Dec 2011 ... About Taglara Agency. Job Summary. Ùد٠ازوظی٠ه • Øما
یت Ùˆ پیروی از اصول Ùˆ Ùواعد ...

ساخت دستگاÙØ´Ùود کیبورد Ùای وایرلس ...

Old 10-14-2015, 04:45 PM. mehdi_asgari. کاربر Øر٠Ùای. Join
Date: Jul 2015. Location: تهران. Posts: 113. Default ...

عکس Ùای Ùنتشر ÙشدÙکاربران (٠وق ÙØ*Ø ...

سه‌شÙبه 1 تیر 1389, 3:17 #1 · sunset .... [/center:b8c80c4920][
center:b8c80c4920]ایÙÙ… ... Join Date: 1388/12/10.

وضوع: طراØ*ÛŒ سایت بد ÚگونÙÙرخ تبدی٠...

در ÙÙگام [Only registered and activated users can see links. ] ... ا
ز شیوÙطراØ*ÛŒ Ùنو تا Call To Action ...

تاپیک پرسش Ùˆ پاسخ موتور Ùدیا Ø§Ø³ØªØ§Ø ...

1395/02/06, 11:50 ÙبÙاز ظÙر. media full. گونش جان ....
Originally Posted by Ùرساد View Post. اÙا ادÙÛŒÙا
ین ...

phpMyAdmin SQL Dump -- version 3.2.0 -- http://www.phpmyadmin ...

... />وب سایت : http://mefomp.sums.ac.ir/

اول
ين كن٠رانس خاورÙیاÙÙای ٠يزيك ...

دÙÚÛŒÙÛŒ توسعه Ùˆ Ø¢Ùودگی Ù ... - KMS.Co

ÙدÙÚÛŒÙÛŒ توسعه Ùˆ Ø¢Ùودگی Ùوا Posted by
omran on شنبه 16 آذر 1392 - 22:39 ...

روزهای سختی که نمی گذرد !!! - بورس24 - Bourse24.ir

هر چه در خرداد ماه جلو می رویم ریزش قیمت ها پر رنگ تر می شود دیگر صفحات مانیتور
سرخ رنگ عادی شده و سهامداران کلافه از وضعیت این روزهای بورس تهران هستند.

پرورش زالو - میلیاردرهای آینده ایران

6 روز پیش ... RE: پرورش زالو. (10-09-2013 01:39 AM)amirctrl نوشته شده توسط: (
10-06-2013 03:59 PM)Saeed.MD نوشته شده توسط:.

آموزش گیم پلی زاÙبی bo1 قسمت 2

CODمورد علاÙÙ‡: Call of Duty 1. ÙیاÙگین پست Ø
¯Ø± روز: 0.00. Join Date: Mar 2013. Posts: 6. Thanks: 8.

سقوط Ùوشک روسی ØاÙÙÙاÙÙˆØ ... - تراشه

... ٠بلت Ùای 7 ایÙÚÛŒ Asus Fonepad 7 ÙØ·Ùب بعد
ÛŒ ... تاریخ : ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - 17:37 بازدید : 933 بار
.

کامپوننت dj classifieds - کامپوننت جوملا 3 و 3.5 - انجمن جوملای ...

... کردم وقتی روی ثبت آگهی کلیک میکنم صفحه ثبت آگهی به شکل زیر درمیاد: د
رج Ø¢Ú¯ÙÛŒ جدید عنواÙØ¢Ú¯ÙÛŒ * .

استیکر تØریکی - خبر ایرونی

10 نکته برای استفاده حرفه ای و قدرتمندانه از ویندوز 10. 3-1-2016 اخبار خبر فارسی
0. بدون هیچ شکی باید گ٠ت، ویندوز ...

سوتی Ùجری شبکه یک چیست - خبر ایرونی

10 نکته برای استفاده حرفه ای و قدرتمندانه از ویندوز 10. 3-1-2016 اخبار خبر فارسی
0. بدون هیچ شکی باید گ٠ت، ویندوز ...

Hôtel Hammamet ٠ارسی - Hotel Hammamet **** promotion ...

Marina Palace هتل · هتل Hammamet Yassmin ... رزرو .... ت Ú©
ی٠یت ... ین parasols Hammamet. ... ین Hammamet تونس:
500 متر ... آرایش Ùˆ ٠ای رایگاÙÙÛŒ باش
د. .... [email protected] وب سایت: www.marinapalace.info ÛŒØ
§ ...

new south wales – Iransa

5 Jul 2013 ... There is a very limited capacity for this workshop (10 attendees), so first come first
served. You can find below a suggested time-table of this ...

کسب ÙداÙÙÙرÙÙ…Øمد Ù…Øمدی Ø´Ø ...

اس ام اس نیش دار و تیکه دارتیر۹۲;پشت صحنه ی ساخت جلوه های ویژه فیلم و انیمیشن
…haebsa.rzb.ir/post/925/پشت-صØنه-ÛŒ-سØ...اس ام اس نیش دار و تیکه ...

گاÙری عکس ÙÙرÙÙدان - Page 34 - تاÙار Ú¯Ù ...

عباس جÙشیدی – Øسین سلیÙاÙÛŒ ... ٠ر
ÛŒÙاÙارباب Ùˆ آرزو ا٠شار تبس٠...

Thread: سرشÙاس ترین ØاÙیاÙرئال Ùˆ بارسØ

Ùای Ù…Øبوب خارجی: Real-Madrid | NetherLand. Posts: 6,092.
Thanks: 3,437. Thanked 11,153 Times in 3,798 Posts.

جستجوگر

Tuesday, March 25, 2003. ÙØ«ÙایÙÚ©Ùباز ایÙوبÙØ
§Ú¯ Ùاطی کرده. posted by Zahra at 3/25/2003 ...

آدرس جدید بیرموزیک www.Bir-Music.com :: نمايش موضوعات - شب ...

ارسال شده در: چهارشنبه، 10 آذر ماه ، 1389 21:13:43 موضوع مطلب: شب دركنا
ر ساØÙ„ بساط شادي ٠راواÙاست اÙا!!!

ÙداØÛŒ.زنجان.ÙÙدی.رسولی.Ø§Ø±Ø ...

تهای دست سرÙوشت , کانال داستانی تلگرام , دوست .... ÛŒ Ù
دیریت در اسلامpdf , اهنك جديد كل آذين به اسم داري ميري ...

December 2002 - يادداشتهاي شباÙÙ

26 Dec 2002 ... Tuesday, December 10, 2002. ÙميشÙخودت رو جاي د
يگراÙبگذار اگر اØساس ...

Anousheh Ansari - Blog

26 Sep 2006 ... ... with us. Have a safe return. Comment by Lorenzo Z Oznerol — September 26,
2006 @ 10:43 pm. سلاÙÙÙÙÙÙÛŒ Ùست٠...

عینک دید در شب ویژه رانندگی hd vision دو تایی با 33% تخفیف + ...

Ø´Ùریاری در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۳۱. ÙÙایÙیل ... Ù…Øمد
Øسین سخاوتی در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۹. با سلام ØŒ ÙÙ† ...

Thread: Ùباس عروس آستین دار (عکس)

رسم اÙÚ¯ÙˆÛŒ آستین Ú©Ùوش. By behnaz62 in forum Ø®
یاطی. Replies: 0. Last Post: 2014/03/15, 15:09 ...

Thread: ساخت آبÙÙا بÙروش سادÙ

Location: ایران. Posts: 1,032. Thanks: 1,834. Thanked 4,786 Times in
1,052 Posts. سیستم عاÙÙ„ Ùˆ Ùرورگر ...

Britney Spears | آسمون ایران

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... جیÙÛŒ Ùین. د
وست ... جوایز. 2 بار ..... 11 ساÙÚ¯ÛŒ تصمیÙÚ¯Ø
±Ù ت ...

گشایش هلندی ِکلاسیک به سبک تهاجمی برای سیاه The Aggressive Classical Dutch for Black

طرح لایه باز کارت ویزیت مزون عروس

خلاصه کتاب خوارزمشاهیان از دکتر الاهیار خلعتبری و محبوبه شرفی .

پاورپوینت ارزیابی و کنترل استراتژی (فصل هشتم کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی)

فایل آتوکد منطقه 12 شهرداری تهران با دقت 5000/1 و دارای تمامی لایه ها

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی نمردان به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی فسا به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

پاورپوینت آنتی بیوگرام (آزمایش های حساسیت دارویی )

پمفلت زردی نوزادی (ایکتر)

پاورپوینت در مورد طب سنتی-خواص دارویی گیاهان و خوراکیها-58 اسلاید

پاورپوینت با موضوع سته ضروریه

دانلود پاورپوینت مواد غذایی و گروه های غذایی - 28 اسلاید

نمونه سوالات استخدامی کاردانی شیمی شرکت پالايش نفت لاوان

نمونه سوالات زبان و ادبيات فارسي آزمون هاي استخدامي

مبانی فیزیکی نانو مواد

سمینار کارشناسی ارشد نساجی بررسي نفوذپذيري كالاي نساجي در مقابل هوا و روش هاي برآورد آن

دانلود تحقیق پردازش زيستي براي پوشاك و منسوجات هوشمند

نساجی 120 ص

گزارش کارآموزی كارخانه ايران بافت كار(قطب صنعتي خمين)

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند تولید الیاف کربن از الیاف PAN

ذوب ريسي و مسايل مربوط به آن

اموزش تعمیر مادربرد

اموزش تعمیر تخصصی کامپیوتر (کلیه قطعات همراه با تصاویر و مدارات بصورت فارسی و تایپ شده)

پاورپوينت با موضوع ارزهاي ديجيتالي(بيت کوين ، بلاک چين و ....)

دانلود فیلم آموزشی پیاده سازی اتوماتای سلولی یک بعدی در متلب

دانلود حل تمرین مقدمه ای بر نظریه آتوماتا زبان ها و ماشین ها Introduction to Automata Theory Languages and Computation Hopcroft Ullman

دانلود حل تمرین امنیت اطلاعات اصول و تمرین استمپ ویرایش دوم Information Security Principles and Practice Mark Stamp

دانلود حل تمرین مدل سازی و آنالیز شبیه سازی آوریل لاو ویرایش پنجم Simulation Modeling and Analysis Averill M Law 5th Edition

پاورپوینت با موضوع شی‌گرایی در مهندسی نرم‌افزار

دانلود حل تمرین طراحی دیجیتال و معماری کامپیوتر ویرایش آرم هریس Digital Design and Computer Architecture ARM Edition Harris