دانلود رایگان

دانلود فایل كار آموزی شركت توزيع نيروي برق شهرستان ايذه . - دانلود رایگاندانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام ایرانیان

دانلود رایگان دانلود فایل كار آموزی شركت توزيع نيروي برق شهرستان ايذه . كار آموزی شركت توزيع نيروي برق شهرستان ايذه
فرمت فایل: ورد95
تعداد صفحات:95بخشی از متن
تاريخچه شركت
با توجه به اينكه كار آموزي اينجانب در شركت توزيع نيروي برق شهرستان ايذه صورت گرفته لازم است كه در ابتدا اطلاعاتي در خصوص تاريخچه تشكيل اين شركت، چگونگي و نحوه خدمات رساني نيروي به مشتركين اين شهرستان داده شود.
محلي كه در حال حاضر به عنوان قسمت اتفاقات، عمليات و خدمات مشتركين برق ايذه (نيروگاه سابق) مي باشد، در سال 1346 به نام موتور خانه شهرداري كه در واقع خدمات برق رساني به مردم زير نظر شهرداري انجام مي گرفت، معروف بوده است كه توسط سه ژنراتور ديزلي كه دو دستگاه آن با توان اسميkva 160كيلو ولت آمپر و يك دستگاه با ظرفيت kva 500 (نيروگاه اسكودا ساخت آمريكا) بافت قديمي اين شهرستان را تغذيه مي نمود كه پس از زمان اندكي ولتاژ توليد شده توسط نيروگاه MVA5/0 مگاولت آمپري (v400 ولت )توسط دودستگاه ترانس با ظرفيت kva 800كيلو ولت آمپر kv 11 كيلو ولتي در قسمت اوليه اين ترانس مقدار kv 11 كيلوولت افزايش داده مي شد Kv 11 v400 (ولتاژ 400 ولت توليد شده توسط نيروگاه مذكور به قسمت ثانويه ترانس ها داده مي شد و از اوليه آنها ولتاژ 11 كيلو ولت بدست مي آمد ) لذا اين ولتاژ 11 كيلو ولت با پايه هاي چوبي فشار متوسط شبكه 11 كيلو ولت به داخل شهر آورده شده و توسط 16 دستگاه ترانس در نقاط مختلف (بافت قديمي شهر) تبديل به فشار ضعيف و در نهايت انشعابات تكفاز و سه فاز مشتركين از آن تغذيه مي شد. لازم به توضيح است كه بهره برداري و نگهداري برق اين شهر در سال 1352 رسما تحويل سازمان برق گرديد اين وضعيت تا اواخر سال 1356 ادامه داشت تا اينكه در آن زمان با احداث شبكه متوسط kv 33 كيلو ولت با مسير طولاني از شهرستان هفتكل به باغملك و ايذه برق اين دو شهر از اين طريق به شبكه و فيدر، مجزا ايستگاه هفتكل متصل شد.
با گسترش اين دو شهرستان، ساخت ساز توسعه شهري و روستاهاي همجوار علاوه بر بالا رفتن ميزان بار و توان مورد نياز جهت تامين مشتركين جديد معضلات و مشكلات فراواني نيز در خصوص تامين و نگه داري اين فيدر ناشي از طولاني بودن آن (افت ولتاژ شديد در نقاط انتهايي) ، تكميل شدن ظرفيت فيدر آسيب پذيري شبكه از طريق صاعقه و رعد و برق، شكستگي مقره ها، باد و طوفان، نهايتاً در سال 1374 توسط احداث خط انتقال دو مداره فشار قوي kv 123 كيلو ولت (خطوط 707 و706) از
ايستگاه kv شهرستان رامهرمز به ايذه در 3 كيلومتري ورودي اين شهر اقدام به احداث يك مكان پست و ايستگاه برق ترانس پارالل (موازي) به ظرفيت MVA (27ـ20) مگاولت آمپر و 6 فيدر خروجي kv 33 كيلوولت به نام هاي 5012 ، 5022 ،5032 ، 5042 ، 5052 و 5062 نمودند كه باز هم با بالا رفتن ميزان بارمصرفي ترانس سوم به ظرفيت (30ـ 5/22) مگا ولت آمپر در سال 1382 نصب شد كه 3 فيدر ديگر 5072 ، 5082 و 5092 را شامل مي شود كه در حال حاضر از كليد 5092 استفاده اي نشده و بدون فيدر و شبكه مي باشد.
نمودار و چارت سازماني تشكيلات
شركت توزيع نيروي برق استان خوزستان كه بعنوان پيمانكار زير مجموعه اي از برق منطقه اي استان خوزستان مي باشد. امور برق شهرستان ايذه و دهدز با مديريت منفك را شامل مي شود يعني بطور كلي كليه شهرستان هاي خوزستان بجز شهرستان اهواز زير نظر شركت توزيع نيروي برق خوزستان فعاليت مي نمايند.
بنابراين اين امور نيز داراي يك چارت و نمودار سازماني در حوزه عملكرد خود مي باشد كه اكنون به شرح آن مي پردازيم.
حيطه كاري و انواع خدمات رساني شركت : ارائه فعاليت در بخش امور مشتركين شامل فروش و واگذاري انشعابات برق تكفاز و سه فاز خانگي ، عمومي و ديماندي ، قرائت ميزان مصرف انرژي و صدور قبوض آنها و تحويل به مشتركين و كليه مراحل بازرسي اوليه جهت واگذاري انشعاب .
و در بخش مهندسي : 1. احداث و توسعه شبكه هاي برق رساني در بخش هاي روستايي ، توسعه شهري و توسعه روستايي و نيرو رساني 2. اصلاح و بهينه سازي
شبكه هاي موجود و فرسوده تهيه طرح و نظارت بر كليه مراحل شبكه سازي توسط پيمانكاران 3. كنترل بار مصرفي در مقايسه با منابع تغذيه انرژي الكتريكي بنحوي كه ولتاژ و جرياني كه تحويل مشتركين داده مي شود مطابق با استاندارد باشد كه آسيبي نه به تجهيزات شبكه و نه به وسايل و تجهيزات مشتركين وارد گردد.
  1. 4. نصب روشنايي معابر در شبكه هاي موجود در خيابانها و كوچه ها و معابر عمومي.
و در بخش عمليات و اتفاقات : بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي موجود كه شامل تعويض تجهيزات آسيب ديده ، معيوب و فرسوده ، اورهال به موقع خطوط و پست هاي ترانس موجود و برطرف نمودن و عادي نمودن شرايط بحراني در خطوط شبكه و ترانس در اثر عوامل مختلف مثلا صاعقه رعد و برق طوفان ، بارندگي ، برخورد اشياء و پرندگان كه شامل برطرف نمودن عيوب در كابل و كنتور مشتركين مي باشد.
چگونگي و فرآيند خدمات شركت : بطور خلاصه شروع كار شركت ابتدا از قسمت امور مشتركين كه شامل بازرسي اوليه از محل مطابق تقاضاي متقاضي انشعاب برق بوده كه اگر فاصله محل مسكوني متقاضي تا نزديكترين پايه و شبكه مطابق استاندارد باشد در همان قسمت هزينه انشعاب به مشترك اعلام شده تا پس از انجام امور مربوط در آن قسمت جهت تعيين فاز به قسمت مهندسي ارجاع داده شده و اين قسمت پس از مشخص نمودن فاز مشترك (در صورت تكفاز بودن) و دارا بودن ظرفيت پست موجود مجددا فرم هاي تكميل شده را جهت نصب كابل و كنتور متقاضي به امور مشتركين ارسال مي كنند . در صورتيكه فاصله متقاضي از شبكه دور بوده و يا احيانا پست موجود ظرفيت آن تكميل باشد و يا متقاضي در نقطه اي بسيار و با فاصله زياد از ترانس موجود باشد كه امكان افت ولتاژ شديد در فصل پرباري را ممكن سازد و يا متقاضي نياز به شبكه و طرح اختصاصي و مشخص نمايد در اين صورت امور مشتركين يك فرم گردشكار را كه شامل نام و نام خانوادگي متقاضي، آدرس محل و فاصله از شبكه و ميزان توان درخواستي متقاضي در آن ذكر شده را جهت اقدامات بعدي به قسمت مهندسي ارسال مي نمايد كه در ادامه در فصل هاي اول و دوم بطور مفصل به شرح اقداماتي كه در اين بخش صورت مي گيرد مي پردازم پس از بازرسي صورت گرفته در مهندسي اين قسمت اقدام به مسيريابي، پيكه تاژ (نشانه گذاري محل پايه) و تهيه كروكي ليست اجناس مورد نياز، پيگيري جهت اخذ اعتبارات و مجوزات و در نهايت احداث شبكه فشار ضعيف و احيانا متوسط و ترانس همراه با نظارت كامل و مستمر بر پيمانكار خود مي نمايد كه پس از تكميل و احداث شبكه طي يك فرم برقراري و ارسال آن به قسمت عمليات شبكه برقرار شده و به مشتركين مطابق همان فرم گرشكار اجازه داده مي شود كه به متقاضيان مذكور انشعاب داده شود. حال اين شبكه احداث شده جديد به شبكه موجود اضافه شده و كار بهره برداري و نگهداري از آن نيز به عهده عمليات و اتفاقات مي باشد.
فصل دوم :
ارزيابي بخش هاي1. مشتركين2. بهره برداري (اتفاقات ، عمليات)3.مهندسي
بخش مشتركين : در اين بخش كه شامل 1. مشترك عمومي : خانگي ، تجاري و…
  1. 2. مشترك ديماندي : صنعتي ، كشاورزي و…
مي باشد، در صورت موجود بودن پست (ترانس توزيع) و دارا بودن و پذيرش ظرفيت آن بر اساس ميزان نياز متقاضي انشعاب برق واگذار و فروخته مي شود.
و در صورت عدم پست و يا تكميل بودن ظرفيت آن و يا مسافت زياد محل متقاضي از شبكه موجود گزارش بازرسي مشتركين طي يك فرمي به نام فرم گردشكار كه در آن اطلاعات شامل نام متقاضي ، آدرس محل ،نوع و ميزان انشعاب و فاصله مي باشد. ارتباط اين بخش با قسمت مهندسي بيشتر در جهت فراهم نمودن زمينه واگذاري انشعاب مورد نياز به طور استاندارد به متقاضي مي باشد كه شامل مشخص شدن ليست لوازم نظير كابل ، فيوز مناسب، كليد اتوماتيك ، CT و تابلو و… احداث شبكه هوايي يا زميني و … مي باشد.
قسمت عمليات و اتفاقات (بهره برداري ) : اساس كار اين قسمت كه در جهت بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي موجود مي باشد در دو قسمت عمليات و اتفاقات خلاصه مي گردد. ارتباط اين قسمت با قسمت مهندسي بيشتر از ساير قسمتها مي باشد. تمام اجناس مورد نياز در جهت انجام كارهاي عملياتي و اتفاقاتي از طريق قسمت مهندسي و انبار مي گردد.
پيشنهادات در جهت بهره برداري صحيح تر نيز توسط اين قسمت داده مي شود ، بطوريكه عيوب و اشكالات و نواقص هاي موجود در شبكه كه بنحوي سيستم شبكه را ناپايدار نمايد را مشخص نموده كه در صورت نياز توسط قسمت مهندسي طرح اصلاحيه و ساماندهي در جهت رفع آنها به اجراء در آيد.
اين قسمت با انجام كارهاي با برنامه در جهت اورهال شبكه و آماده سازي آن در
فصل هاي پر بار مانند تابستان و فصل هاي بارندگي ، طوفان و صاعقه و رعد برق مانند زمستان سيستم شبكه را به پايداري بهتر برساند كه نظير : اورهال ترانس ها، خطوط، تعويض مقره هاي شكسته تعويض سيم هاي فرسوده ، افزايش سطح مقطع سيم ها، آچاركشي اتصالات، تعويض پايه هاي متسعمل و فرسوده ، هرس درختان مزاحم شبكه و … مي باشد.


کار آموزی


شرکت


توزیع


نیروی


برق


شهرستان


ایذه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت فصل 9 زیست شناسی یازدهم (پاسخ گیاهان به محرک ها)

دانلود فایل لایه باز و PSD گواهی نامه پایان دوره زیبا و کارتونی مناسب پیش دبستانی ها / برای طراحان فوتوشاپ و دانشجویان گرافیک

مقاله جشنواره تجارب و نوآوری های انجمن های اولیاء و مربیان

حل المسائل کتاب تحلیل آماری چندمتغیری کاربردی ریچارد جانسون

کاغذ A4 خط دار پشت و رو ( زیبا و منظم )

لوح تقدیر ، لوح یادبود و لوح سپاس 7 لایه باز و آماده چاپ

کتاب درسی معادلات دیفرانسیل:حسنی-عبادیان-فضلی ( پیام نور)

گزارش کار تهیه ی بنزوفنون اکسیم

دانلود اقدام پژوهي علاقمندکردن دانش آموزان پایه سوم به درس ریاضی و جدول ضرب

پکیج درس 10 هدیه: ماه مهمانی خدا

سوالات احتمالی آزمون مصاحبه ی تورلیدری و مدیر فنی همراه با ترجمه ی سوالات

نمونه سوالات ازمون اتومکانیک درجه دو فنی و حرفه ای با پاسخ

آزمایش خطای ادراک مولر لایر (گزارش کار خطای ادراکی مولر لایر)

فرم خام قرارداد پیمانکاری صفر تا صد ساختمان

پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید

نمونه گزارش روایت پژوهی دانشگاه فرهنگیان

سوالات تخصصی آزمون استخدامی بهداشت محیط مجموعه دوم

دانلود لایه باز کارت ویزیت پرده سرا

کارت ویزیت لبنیاتی (شیرسرا)

کارت ویزیت لایه باز آموزشگاه خصوصی

کارت ویزیت آرایشگاه زنانه ۲

کارت ویزیت لوازم یدکی اتومبیل

کارت ویزیت لایه باز آژانس مسافرتی

کارت ویزیت لایه باز طراحی و ساخت دکوراسیون

کارت ویزیت لایه باز کبابی

کارت ویزیت لایه باز کابینت

کارت ویزیت لایه باز کانال سازی

کارت ویزیت لایه باز کلوپ بازی های رایانه ای

کارت ویزیت لایه باز لوازم بهداشتی و ساختمانی

حسابداری مالیات آژانس های هواپیمایی