دانلود رایگان

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه سلامت عمومی GHQ 28

دانلود رایگان پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 این پرسشنامه دارای ۲۸ گویه می باشد.
تعداد سوالات: 28
تعداد صفحات: 13
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری و تفسیر + مولفه + روایی و پایایی
نوع فایل: WORD


پرسشنامه سلامت عمومی GHQ 28


پرسشنامه سلامت عمومی


دانلود پرسشنامه سلامت عمومی


دانلود رایگانپرسشنامه سلامت عمومی


تفسیر تست ghq


دانلود رایگان پرس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)

پرسشنامه سلامت عمومی. (GHQ). فرم 28 سؤالی. باسمه تعالی. مقدمه. آزمون یا تست
عبارتست از وسیله اي که به روش علمی تهیه شده و براي اندازه گیري عینی استعدادها و
تواناییهاي فردي به کار می رود. نقش اصلی هر آزمون روانی اساساً اندازه گیري تفاوتهاي
فردي یا تفاوتهایی است که در فرد بخصوصی در مواقع مختلفی دیده می شود. این امر که
...

پرسشنامه 28 - GHQ - دانشنامه روانشناسی مردمی

می خواھیم درباره کسالت و ناراحتی ھای پزشکی و اینکه سلامت عمومی شما در یک ماه
گذشته تا به امروز چگونه بوده است، اطلاعاتی به دست آوریم. لطفا در تمامی سؤال ھای
زیر، پاسخی را که فکر می کنید با وضع شما بیشتر مطابقت دارد مشخص کنید.
بخاطر داشته باشید که ما می خواھیم درباره ناراحتی ھای اخیر شما اطلاعاتی به دست
آوریم، نه ...

دانلود رایگان و مشخصات روانسنجی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28 ...

28 جولای 2016 ... پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) یک پرسشنامه ی مبتنی بر روش خود گزارش دهی است
که در مجموعه ی بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای یک اختلال روانی هستند ، مورد
استفاده قرار می گیرد (گلدبرگ ، ۱۹۷۲). در این پرسشنامه ، به دو طبقه ی اصلی از
پدیده ها توجه می شود. ناتوانی فرد در برخورداری از یک کنش ورزی «سالم» ...

پرسشنامه سلامت عمومی روانشناختی GHQ28 | مرکز مشاوره تخصصی مبنا

این پرسشنامه وضعیت سلامت روان شما ، طی ماه گذشته را بررسی می نماید. می خواهیم
درباره کسالت و ناراحتی های پزشکی و این که سلامت عمومی شما در طی یک ماه گذشته تا
به امروز چگونه بوده است، اطلاعاتی به دست آوریم. لطفا در تمامی سوالهای زیر پاسخی را
که فکر می کنید با وضع شما بیشتر مطابقت دارد مشخص کنید. به خاطر داشته باشید
...

دانلود پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) - سایت علمی و آموزشی ایران تحقیق

4 سپتامبر 2014 ... پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) توسط گلدبرگ و هیلیر در سال 1989 ساخته شده است.
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) را از سایت موسسه ایران تحقیق دانلود کنید.

پرسشنامه سلامت عمومی ghq- 28 - مادسیج

10 مه 2013 ... دریافت پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی از سایت مادسیج. پرسشنامه. این آزمون ۲۸سؤال
دارد که چهار زیرمقیاس را در برمیگیرد _ هر زیرمقیاس هفت سؤال دارد). سیستم نمره
گذاری سؤالات از ۰ تا ۳ را دربرمی گیرد. نمره هر فرد در هر زیرمقیاس از ۰ تا ۲۱ متغیر
است. نمهر۰ تا ۷ نشانه وضع وخیم پاسخگو است. ۷ تا ۱۴ وضعیت در ...

پرسشنامه بررسی سلامت روانی 28 GHQ - مشاوره روانشناسی راز

7 جولای 2014 ... پرسشنامه بررسی سلامت روانی ۲۸ GHQ: نسخه اصلیاین آزمون ۶۰ سوال دارد ولی فرم های
کوتاه آن ۳۰،۲۸،و ۱۲ سئوالی می باشد. تاریخچه: فرم اصلی پرسشنامه توسط گلدبرگ و
هیلر ساخته شده در سال۱۹۷۰ و اعتبار و روایی آن بارها مورد بررسی قرار گرفته است. چن
چن دربررسی روایی همزمان این پرسشنامه با پرسشنامه چند جانبه ...

نتیجه آزمون پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) - - تلنت یاب

وضعیت سلامت عمومی و علائم جسمانی که فرد در یک ماه گذشته تجربه کرده است را نشان
می دهد. نشانه های فیزیکی می توانند علت پزشکی داشته یا نداشته باشند. مهم این است
که افکار و احساسات و اعمال فرد در رابطه با نشانه هایش افراطی و بی تناسب باشد.
اختلال علایم جسمانی شامل وجود یک یا چند نشانه جسمانی ناراحت کننده یا به شدت مختل
...

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ - روانسنجی

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ. پرسشنامه سلامت عمومی. General Health Questionnaire
. لطفا" سوالات زير را بدقت مطالعه و در هر مورد گزينه اي را كه فكر مي كنيد با .... 28- آيا
از يكماه گذشته تا به امروز اين فكر به ذهنتان رسيده است كه بخواهيد به زندگيتان خاتمه
دهيد ؟ الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول.

اعتباریابی پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی به عنوان ... - مجله حکیم

11 سپتامبر 2008 ... Title: The Validation of General Health Questionnaire- 28 as a Psychiatric
Screening Tool. Authors: Noorbala AA, (MD); Bagheri yazdi SA, (MSc);
Mohammad K, (PhD). Introduction: The aim of this research was to validate the
General Health Questionnaire- 28. (GHQ-28) as a screening instrument of mental
...

دانلود پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) - جی آزمون

معرفی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ). پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) برای
پاسخگویی به یکی از دغدغه‌های اساسی متخصصان حوزه سلامت روان به وجود آمد. همواره
وجود یک ابزار مناسب و کوتاه که بتواند ملاکی درباره سلامت روان کلی افراد جامعه ارائه
دهد و بتوان به گستردگی آن را اجرا کرد در ذهن محققان این حوزه وجود داشته است. با توجه
به همین ...

کلید و روایی و پایایی پرسشنامه سلامت روان ghq28 - تالار همیاری ...

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 دریافت پرسشنامه ghq28 پرسشنامه سلامت عمومی «
پرسشنامه سران.

هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) بر روی ... - دانشگاه شاهد

ﭼﻜﻴﺪه. ﻫـﺪف از ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ ﻓـﺮم. 28. ﺳـﺆاﻟﻲ از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑـﺮ روي. داﻧﺸ.
ﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ، ﺳﺎل ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ و داﻧﺸـﻜﺪه ﺑـﻮد . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ. ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ
ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑـﻴﻦ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﺳـﺎل. ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ،. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ و. دﺧﺘﺮ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ و
ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ. ﻣﻲ. ﭘﺮدازد . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر. 1146. ﻧﻔﺮ از. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷـﺮﻛﺖ. ﻛﺮ.

پرسشنامه وضعیت سلامت روان (GHQ) - تبیان

12 مه 2010 ... «پرسشنامه وضعیت سلامت روان (GHQ). می خواهیم بدانیم که در چند هفته گذشته،
ناراحتی جسمانی داشته اید و یا به طور کلی، وضع عمومی سلامت شما چگونه بوده است.
لطفاً پاسخی را که فکر می کنید بیشتر از پاسخهای دیگر با وضع شما مطابقت دارد،
.... 28- آیا احساس می کنید که فکر از بین بردن خود، ذهنتان را مشغول می کند؟

پرسش‌نامه سلامت عمومی (28 ماده‌ای) | طب‌لینک - TebLink

پرسش‌نامه سلامت عمومی (28 ماده‌ای). General Health Questionnaire (GHQ-28). درباره‌ی
آزمون: این پرسش‌نامه، یک ابزار سرندی مبتنی بر روش خود-گزارشی است که برای
تفکیک موارد مبتلا به اختلال‌های روان‌شناختی ساخته شده است و می‌تواند احتمال وجود
یک اختلال روانی را در فرد تعیین کند. همچنین، برای ردیابی کسانی که دارای مشکلات
...

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آوین :: آزمون سلامت روان GHQ

پرسش نامه 28 سوالی وضعیت سلامت روان GHQ، یکی از رایج ترین تست های
روانشناسی برای بررسی سلامت عمومی جسمی و روانی افراد است. این آزمون به شما نشان
می دهد که وضع عمومی سلامت شما در چند هفته گذشته، چگونه بوده است. در این آزمون نمره
افراد در چهار مقیاس به دست می آید و برای تفسیر آن نیاز به مراجعه به متخصص است.
چنانچه در ...

بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) - پرتال جامع علوم ...

چکیده: هدف از پژوهش حاضر، بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی (فرم 28
سوالی) بود. برای این منظور در یک مطالعه 75 نفر از دانشجویان برای بررسی اعتبار
پرسشنامه در مطالعه ای دیگر 92 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز جهت بررسی روائی آن
شرکت نمودند. اعتبار پرسشنامه مزبور از سه روش دوباره سنجی، تنصیفی و آلفای ...

GHQ, نرم افزار پرسشنامه سلامت عمومی , دانلود نمره گذاری GHQ-28 ...

پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی توسط گلدبرگ و هیلر (1979) ارائه شده و داراي 4
مقیاس فرعی است و هر مقیاس 7 پرسش دارد. مقیاسهاي مذکور عبارتند از: -1 مقیاس علائم
جسمانی -2 مقیاس علائم اضطرابی و اختلال خواب -3 مقیاس کارکرد اجتماعی -4 مقیاس
علائم افسردگی. بخشی از سوالات: -1 آیااز یکماه گذشته تابه امروزکاملاًاحساس کرده
ایدکه ...

پرسشنامه رایگان سلامت روان - پرسشنامه رایگان

27 دسامبر 2015 ... ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سازگاری DAS-32، سلامت عمومی GHQ-28،
صمیمیت تامپسون و واکر و ابعاد صمیمیت باگاروزی است که در مرحله پیش آزمون و پس
آزمون توسط آزمودنی‌ها تکمیل گردید. پس از تکمیل پیش آزمون، گروه مداخله هشت جلسه
یک ساعت و نیمه تحت درمان تصویرسازی ارتباطی قرار گرفتند.

بررسی ساختار عاملی نقطه برش بالینی و ویژگی‌های روانسنجی نسخه 28 ...

هدف: بررسی ساختار عاملی، نقطه برش بالینی ویژگی‌های روانسنجی نسخه 28 سوالی
پرسشنامه سلامت عمومی (28- GHQ) در بیماران دچار آسیب مغزی تروماتیک مواد و روش‌ها:
238 بیمار دچار TBI (43 زن و 195 مرد) در قالب یک مطالعه توصیفی-طولی به شیوه
نمونه‌گیری غیر احتمالی و پیاپی وارد مطالعه شدند و هریک از آنها نسخه مناسب سازی شده
28- ...

آزمون سلامت عمومی - شرکت فرا ايمن : نگرشی نوین به ایمنی و بهداشت

11 سپتامبر 2012 ... پرسشنامه سلامت عمومی GHQ می تواند یک برآورد کلی از میزان سلامت عمومی شما به ما
بدهد. این پرسشنامه ... اما تعدادی از نسخه های کوتاهتر نیز تهیه شده که مهمترین آنها
عبارتنداز: GHQ-30,GHQ-28,GHQ-12 ( گلدبرگ، 1972). فرم 28 ماده ای پرسشنامه
سلامت عمومی دارای این مزیت است که برای تمام افراد جامعه طراحی شده است .

( ) ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺎﯾﮑﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ GH - سامانه مدیریت ...

3 مه 2014 ... ﺑﺮرﺳﯽ. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺎﯾﮑﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. (. GHQ-28. ) رﺿﺎ وﻟﯿﺰاده. 1. ، ﻓﺮوزان
ﮐﺎوري زاده. 2،. ﻣﺴﻌﻮد ﯾﺎﺳﻤﯽ. 3. ، ﻣﺤﻤﺪرﺳﻮل ﯾﺎﺳﻤﯽ. 3،. ﻣﯿﻼد رﺷﯿﺪﺑﯿﮕﯽ. 3. ، ﺣﺎﻣﺪ ﺗﻮان. 3. *. )1. ﮔﺮوه.
روان. ﭘﺰﺷﮑﯽ. ، داﻧﺸﮑﺪه. ﭘﺰﺷﮑﯽ،. داﻧﺸﮕﺎه. ﻋﻠﻮم. ﭘﺰﺷﮑﯽ. اﯾﻼم،. اﯾﻼم،. اﯾﺮان. )2. ﮔﺮوه. آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ،.
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان. )3. ﮐﻤﯿﺘﻪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ،. داﻧﺸﮕﺎه. ﻋﻠﻮم.

نرم افزار فارسی پرسشنامه سلامت عمومی (ghq-28) - روان بنیان

15 ژوئن 2015 ... شرح:پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) برای پاسخگویی به یکی از دغدغه*های اساسی
متخصصان حوزه سلامت روان به وجود آمد. همواره وجود یک ابزار مناسب و کوتاه که بتواند
ملاکی درباره سلامت روان کلی افراد جامعه ارائه دهد و بتوان به گستردگی آن را اجرا کرد
در ذهن محققان این حوزه وجود داشته است.منتشر کننده: سایت و انجمن روان ...

ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗ د - ResearchGate

8 فوریه 2014 ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اي. ﻣ. ﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮد: ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي (ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗ. ﺄ. ﻫﻞ، ﺷﻐﻞ و.
ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ، وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ،. ﻣﻌﺪل دﯾﭙﻠﻢ) و ﺑﺨﺶ دوم، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﮔﻠﺪﺑﺮگ
(. Goldberg health questionnaire. ) ﺷﺎﻣﻞ. 28. ﺳﻮال. 4. ﮔﺰﯾﻨﻪ اي در ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻄﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ،. اﺿﻄﺮاب، اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻓﺴﺮد. ﮔﯽ ﺑﻮد. ﺑﻄﻮري. ﮐﻪ ﺳﻮاﻻت. ﺗﺎ1. 7.

پرسشنامه سلامت عمومی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

برای مطالعه روائی پرسشنامه سلامت عمومی از سه روش روائی همزمان، همبستگی خرده
آزمونهای این پرسشنامه با نمره کل ... نمایه ها: بررسی روایی ... ابزار این پژوهش را پر
سشنامه 28 ماده‌ای سلامت عمومی (GHQ-28) که توسط گلدبرگ و هیلر از طریق اجرای روش
تحلیل عاملی بر روی فرم بلند آن طراحی گردیده تشکیل می‌دهد. مولفه‌ها یا مقایسهای
فرعی این ...

اعتبار روایی و ساختار عاملی ترجمه فارسی پرسشنامه سلامت عمومی 28 ...

زمینه و هدف: پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی (GHQ-28) از 4 خرد مقیاس تشکیل
می‌گردد. علی‌رغم تعدد پژوهش‌هایی که حساسیت، ویژگی و اعتبار این پرسشنامه را در
ایران بررسی کرده‌اند، پژوهش‌های اندکی ساختار عاملی آن را مورد بررسی قرار داده‌اند. این
درحالی است که بررسی این موضوع که آیا نسخه‌های ترجمه شده‌ی این پرسشنامه در ایران،
باز هم ...

ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ ، ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺳﻨﺠ - تحقیقات علوم رفتاری

ﻓﺮد ﺑﻬﻨﺠﺎر. ﻫﻤﺘﺎ. ﺳﺎزي. ﺷﺪه ﺑﻮد . اﺑﺰار ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. رواﻧﭙﺰﺷﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس. DSM IV. ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻮد . روش ﺗﺤﻠﻴﻞ داد. ﻫﺎه. ﻋﺒﺎرت از ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﻋﻮاﻣﻞ. ،. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰات
. ،. ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن. ،. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن. ،. اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ. -. ﺑﺮان و ﺗﻨﺼﻴﻒ ﮔﺎﺗﻤﻦ ﺑﻮد . ﻳ. ﺎﻓﺘ. ﻪ. :ﻫﺎ. ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ
. 4،. ﻋﺎﻣﻞ در. GHQ-28. اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اول ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار وارﻳﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ. ﻣﻲ. ﻧﻤﻮ .د. ﻧﻘﻄﻪ
ﺑﺮش.

ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻢ ﺳﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

ﺳـﻼﻣﺖ. ﻋﻤـﻮﻣﻲ. (. GHQ-28. ) ﻛﻪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و. ﭼﻬﺎر ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﻲ،
ﻧﺸﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، و ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ. آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . از آز. ﻣﻮن.
ﻫﺎي .... ﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ از ﻣﻘﻴـﺎس ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ. (
GHQ-28). اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪ . ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳــﻼﻣﺖ ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﺗﻮﺳــﻂ. ﮔﻠﺒﺮگ. ) 1979(. ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

دریافت - مرکز تحقیقات منوپوز وآندروپوز دانشگاه علوم پزشکی جندی ...

اطلاعات مطالعه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ویژگیهای دموگرافیک(سن،
تحصیلات، شغل زن، شغل همسر، میزان درآمد ماهیانه و مصرف سیگار) و پرسشنامه
استاندارد 28 سوالی سلامت عمومی گلدنبرگ جمع آوری گردید. پس از جمع آوری اطلاعات
دادهها کد گذاری شده و با استفاده از نرم افزار spss نسخه19 و آمار توصيفي و آمار
استنباطي تجزيه و ...

مقاله پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) در بیماران مبتلا به ... - سایپرز

مقاله پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) در بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا: ویژگی
های روان سنجی و مناسب, در Clínica y Salud () توسط , Javier Rivera, , , Grupo Icaf.

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ | کلینیک گراف

23 مه 2014 ... General Health Questionnaire. پرسش نامه ۲۸ سوالی وضعیت سلامت روان GHQ، یکی
از رایج ترین تست های روانشناسی برای بررسی سلامت عمومی جسمی و روانی افراد است.
این آزمون به شما نشان می دهد که وضع عمومی سلامت شما در چند هفته گذشته، چگونه بوده
است. در این آزمون نمره افراد در چهار مقیاس به دست می آید و برای ...

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)

15 آگوست 2013 ... پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) یک «پرسشنامه ی سرندی » مبتنی بر روش خود
گزارش دهی است که در مجموعه ی بالینی با هدف ردیابی کسانی که.

بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه های ایران با استفاده از ...

یکی از پرسشنامه هایی که به منظور غربالگری اختلالات روانشناختی غیر پسیوتیک
به کار می رود پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 ( General Health Questionnaire ) می
باشد. هدف از این پژوهش برآورد شیوع اختلالات روانی در جامعه دانشجویان ایرانی
براساس پرسشنامهGHQ-28 به روش متا آنالیز می باشد. روش بررسی: کلید واژه های
GHQ، ...

DOC - North Khorasan University of Medical Sciences Journals ...

ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه بود که یکی حاوی اطلاعات دموگرافیکی (جنس،
رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، سال ورود به دانشگاه، تعداد افراد خانواده و درآمد خانواده
در ماه) و دیگری پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی 28 سوالی (GHQ28) بود این
پرسشنامه توسط گلدبرگ و هیلر در سال 1979 به منظور کشف و شناسایی اختلالات
روانی و ...

دانلود پرسشنامه سلامت روان GHQ | tstory

2 آوريل 2017 ... هدف این پرسش نامه دست یابی به یک تشخیص خاص در سلسله مراتب روانی نیست،
بلکه منظور اصلی آن ایجاد تمایز بین بیماری روانی و سلامتی است (گلدبرگ نقل از
حقیقی و همکاران ۱۳۷۸) پرسشنامه ی سلامت عمومی (GHQ 28) گلدبرگ و هیلر ۱۹۷۹) حاوی
۲۸ پرسش در مقیاس چهارگانه می باشد استفاده شده است. – 10,000 ریال.

پایایی و روایی فرم 28 سؤالی مقیاس سلامت روانی در جمعیت ایرانی ...

روش بررسی: 214 مراجعه کننده به مراکز مشاوره و دانشجویان دانشگاه های تهران و علم و
صنعت ایران در دو گروه بیمار (107 =n؛ 64 زن، 43 مرد) و بهنجار (107 =n؛ 64 زن، 43 مرد)
با اجرای مقیاس سلامت روانی، مقیاس افسردگی بک، مقیاس اضطراب بک و پرسشنامه
سلامت عمومی در این پژوهش شرکت کردند. فرم 28 سؤالی مقیاس سلامت روانی (MHI-28)
بر ...

مقایسه سطح سلامت روانی کارکنان بخش درمانی با کارکنان بخش ...

ابزار مورد استفاده، پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی (GHQ-28) بود که نقطه برش در
کل آزمون 23 و در زیر مقیاسها 6 در نظر گرفته شد. دادهها با استفاده از آزمون آماری 2χ و
OR تحلیل شدند. یافته ها: 6/41 درصد پرسنل درمانی و 0/49 درصد پرسنل غیردرمانی در
شاخص کل، بالاتر از نقطه برش شناسایی شدند اما تفاوت شیوع اختلالات بین دو نوع ...

فایل word پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی ( GHQ ) | کارشید

8 مارس 2017 ... فایل word پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی ( GHQ ). پرسشنامه سلامت عمومی 28
سوالی توسط گلدبرگ و هیلر 1 (1979) ارائه شده و داراي 4 مقیاس فرعی است و هر مقیاس
7 پرسش دارد. مقیاسهاي مذکور عبارتند از: -1 مقیاس علائم جسمانی 2. -2 مقیاس علائم
اضطرابی و اختلال خواب 3. -3 مقیاس کارکرد اجتماعی 4. -4 مقیاس علائم ...

مقایسه وضعیت سلامت عمومی در والدین کودکان فلج‌مغزی و سالم

چهل زوج دارای کودک فلجمغزی (میانگین سنی: پدران 5±34 ، مادران 4.5±29 سال) و چهل
زوج دارای کودک سالم ( میانگین سنی: پدران 4±33 ، مادران 4.6±28 سال) پرسشنامه
سلامت عمومی 28 سئوالی (GHQ-28) را پر کردند که شامل 4 زیر مقیاس نشانههای جسمانی
، اضطراب - اختلال خواب، اختلال عملکرد اجتماعی و افسردگی بود. والدین از نظر
فرهنگی، ...

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘ - سالنامه پژوهش علوم سلامت و ...

ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺭﺗﺶ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ-ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ، 52 ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺭﺗﺶ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ:
(GHQ-28) ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ، ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ 17 ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻟﻴﻜﺮﺕ ﺩﺭ ﻧﻤﺮﻩ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ SPSS ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﮔﺮﺩﻳﺪ.

پرسشنامه سنجش سلامت روان GHQ28 - Modir.ir

چکیده: پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) در سال 1972 توسط دیوید گلدبرگ و به منظور
شناسایی اختلالات روانی در مراکز و محیط های مختلف تدوین شده است. سوالات
پرسشنامه که به بررسی وضعیت روانی فرد در چهار هفته اخیر می پردازد ، در بر گیرنده
نشانه هایی مانند افکار و احساسات نا بهنجار و جنبه هایی از رفتار قابل مشاهده می باشد.
گلدبرگ ...

بررسی وضعیت سلامت عمومی و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان یکی از ...

ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش، دو پرسشنامه بود که پرسشنامه. اول مربوط به
اطالعات دموگرافیک فرد و پرسشنامه دوم پرسشنامه. سالمت عمومی )General Health
Questionnaire )GHQ که متشکل. از 2۸ سئوال بود که به وسیله پرسنل مورد بررسی،
تکمیل می گردید. این پرسشنامه یک ابزار روان شناختی است و از شناخته شده ترین.

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ - سيستم اتوماسيون تحت وب دفتر مطالعات و آموزش ...

28. ﻣـﺎده اي ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ. (. GHQ. ) اﺳـﺖ. (. اﻧﺪرﺳـﻦ،. ﺳﺴﺘﺎﻓﺖ، ﻟﻴﻠﻪ ﺑﺎﻧﻚ ،. ﮔﺎﺑﺮﻳﻠﺴﻦ و
ﻫﻤﻴﻨﮕﺴﻦ ،. ).2002. اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳـﺘﻔﺎده. را در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ
. وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ. روان در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﺟﺎﻣﻌـﻪ دارد . GHQ. ﻣﻘﻴﺎﺳـﻲ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ از. وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ
رواﻧﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﻳﺎ دﻳﺴﺘﺮس رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻛـﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ آن ﻣـﻲ ﺗـﻮان. اﺣﺘﻤﺎل داﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼل درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
را ...

بررسی وضعیت سلامت روانی پرستاران شاغل دربیمارستانهای ...

جامعه آماری پژوهش ، پرستاران شاغل (131 مر و 1064 زن ) در بیمارستانهای دولتی
وخصوصی شهر شیراز و ابزار پژوهش ، پرسشنامه سلامت عمومی– 28 سوالی (GHQ-28)
General Health Questionnaire بود . بررسی های انجام یافته در اپیدمیولوژی
اختلالات روانی در ایران با استفاده از پرسشنامه مذکور نشان دهنده این واقعیت است که
میزان روایی و ...

Psychometric Analysis of Persian GHQ-12 with C-GHQ Scoring Style

8 ا کتبر 2013 ... ﮔﯿﺮي: ﻧﺴﺨﮥ ﻓﺎرﺳﯽ. GHQ-12. ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻧﻤﺮه دﻫﯽ. C-GHQ. در زﻧﺎن، داراي رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي. : ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺳﺒﮏ ﻧﻤﺮه دﻫﯽ. C-GHQ. ، رواﻧﺴﻨﺠﯽ، زﻧﺎن. ، اﯾﺮان ... ،28. 20
. و. 12. ﺳﺆاﻟﯽ ﻧﯿﺰ از اﺑﺰار ﻣﺰﺑﻮر اﻗﺘﺒﺎس. ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. (. 3،7،8. ). اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ زﺑﺎن. ﻫﺎي. ﻣﺘﻌﺪد
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ. 9(. )، ﺗﺮﮐﯿ. ﻪـ. (. 10،11. )، ﻣﺎﻟ.

آزمون پایش سلامت عمومی - خدمات آنلاین روانشناسی

نام علمی آزمون: فرم 28 سوالی (General Health Questionnaire (GHQ)). نام کاربردی
آزمون: پایش سلامت عمومی. نوع: روانشناسی. تعداد سوالات: 28. مدت زمان تقریبی اجرای
آزمون : 10 دقیقه. قیمت آزمون : ۲,۰۰۰ تومان. قیمت تفسیر : ۱۵,۰۰۰ تومان. هدف آزمون: هدف از
این آزمون شناسایی افرادی است که دارای یک اختلال روانی هستند. توضیحات : پزشکان
و ...

مطالعه مقدماتی ساختار عاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی ...

عنوان, مطالعه مقدماتی ساختار عاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-
28) در نوجوانان ایرانی. نویسندگان, دکتر محمد رضا نائينيان، امیر نیک آذین. چکیده,
مقدمه: پژوهش حاضر بررسی مقدماتی ساخت عاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه سلامت
عمومی 28 سوالی (GHQ-28) در دانش آموزان دبیرستانی را مدنظر قرار داده است. روش اجرا:
...

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 - توضیحات | نیکان 2017

دانلود پرسش نامه با موضوع سلامت عمومی GHQ-28، در قالب word و در 3 صفحه، قابل
ویرایش. توضیحات: این آزمون 28 سؤال دارد که چهار زیرمقیاس را در بر می گیرد. هر
زیرمقیاس، هفت سؤال دارد. سیستم نمره گذاری سؤالات از 0 تا 3 را در برمی گیرد. نمره هر
فرد در هر زیرمقیاس، از 0 تا 21 متغیر است. نمره 0 تا 7، نشانه وضع وخیم پاسخگو
است.

پرسشنامه آنلاين | پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)

18 آگوست 2013 ... برای استفاده از پرسشنامه و اجرای آنلاین می توانید در سایت پرسشنامه آنلاین [button
link=”http://porseshnameonline.com/singup/” color=”orange”] ثبت نام [/button]
کنید و از بخش «پرسشنامه ها/ خرید پرسشنامه»، آن را به پرسشنامه‌های خود اضافه کنید
و پس از انتشار آن در دامنه (سایت خود) لینک آن را به پاسخ‌دهندگان ...

بررسي وضعيت سلامت رواني دانش آموزان دبيرستان شهر ساري سال 82 ...

مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش توصيفي- مقطعي بر روي 1068 دانش آموز مقطع
دبيرستان با استفاده از پرسشنامه جمعيت شناختي و آزمون هاي استاندارد SCL-90-R ,
GHQ-28 انجام و نتايج حاصله با استفاده از آزمون هاي آماري توصيفي و تحليلي و به
كمك نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: براساس آزمون GHQ-28
، 39.1 ...

و پرسشنامه سلامت روانی

بنابراین، سلامت روان به عنوان یکی از ملاکهای تعیینکننده سلامت عمومی افراد
درنظرگرفته میشود؛ که مفهوم آن عبارت است از احساس خوب بودن و اطمینان از کارآمدی
خود، اتکا به خود، ظرفیت رقابت، تعلق بین ..... ابزارهای گردآوری اطلاعات در این
پژوهش عبارت است از پرسشنامه مکانیزمهای دفاعیDSQ-40[11] و پرسشنامه سلامت
روانی (28GHQ).

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ (فرم 28 سوالی) | روانسنجی نسیم فردا

5 مارس 2015 ... پرسشنامه سلامت عمومی GHQ (فرم ۲۸ سوالی). فرم ۲۸ سوالی پرسشنامه سلامت عمومی
توسط گلدبرگ و هیلر(۱۹۷۹)، از روی اجرای تحلیل عاملی بر روی فرم بلند آن طراحی شده
است. منیع: کلیک کنید ...

بررسی سلامت روانی فرزندان 18-15 ساله جانبازان - Journal Mil Med ...

در مجموع 5317 نوجوان 18- 15 ساله که از 28 استان کشور در این اردو شرکت داشتند،
پرسشنامه‌های پژوهش را تکمیل کردند. ابزار مورد استفاده در تحقیق، پرسشنامه
خصوصیات دموگرافیک و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 بود. داده‌های پژوهش با
استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون
مورد تجزیه و ...

بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دبیرستان شهر ساری سال 82 ...

مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی- مقطعی بر روی 1068 دانش آموز مقطع
دبیرستان با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی و آزمون های استاندارد SCL-90-R ,
GHQ-28 انجام و نتایج حاصله با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی و به
کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: براساس آزمون GHQ-
28، 39.1 ...

پرسشنامه سلامت عمومی ghq - روان شناسی.دلهره.خشم.افسردگی .وسواس ...

پرسشنامه سلامت عمومی را می توان بعنوان مجموعه پرسش هایی در نظر گرفت که از
پایین ترین سطوح نشانه های مشترک مرضی که در اختلال های مختلف روانی وجود دارند
تشکیل شده است و ... در سلامت عمومی بالاترین نمره 100 می باشد و دارای چهار زیر
مقیاس به شرح ذیل می باشد. .... 28, احساس می کنید که فکر از بین بردن خود، ذهنتان را
مشغول کند؟

بررسی وضعیت سلامت روانی کادر پرستاری مراکز آموزشی درمانی

13 فوریه 2007 ... در ﺳﺎ. ل. 1384. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ. ,. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ. 28. ﺳﻮاﻟﻲ. (. GHQ-28. ) .
ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. GHQ-28. ﺑﻴﻦ. 350. ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﻨـﻞ ﻛﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎري در. ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ.
-. درﻣﺎﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ . داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﺎي د. و،. ﺿﺮﻳﺐ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار. SPSS. ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

پرسشنامه سلامت روان GHQ به همراه تفسیر و نمره گذاری - پشتیبان ...

پشتیبان مشاوران و روانشناسان - پرسشنامه سلامت روان GHQ به همراه تفسیر و نمره
گذاری - اشتراک گذاشتن ابزارها و مطالب مفید ویِژه دانشجویان و متخصصین رشته های
روانشناسی و مشاوره - پشتیبان مشاوران و روانشناسان.

gozaresh jadid90-8-20 - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و. رودي ﺳﺎل. 89-88. در ﺗﺮم اول از ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ. ي. ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در.
ﻃﺮح ﻓﻮق ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . اﺑﺘﺪا داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ. ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ. GHQ28. ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻋﺰت ﻧﻔﺲ روزﻧﺒﺮگ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ. و اﻓﺮادي ﮐﻪ. ﻧﻤﺮه آﻧﻬﺎ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ.
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از. 23. ﺑﻮد. ﺑﺼﻮرت. اﻧﻔﺮادي. ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮري ﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮﺗﺎ. MMPI. ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ.

ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم ...

در مرحلهی دوم از دانشکدههای مذکور، چند کلاس به تصادف انتخاب و برای رعایت اخلاق
پژوهش پس از توضیح مختصر در مورد اهداف و جلب مشارکت آزمودنیها از آنان خواسته شد
پرسشنامهی سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (GHQ-28)[11] و آزمون تفکر انتقادی
کالیفرنیا-فرم ب (CCTST-B)[12] را تکمیل نمایند که 357 پرسشنامه توسط
دانشجویان (196 ...

دانلود نرم افزار پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ28)+پرسشنامه+روش نمره ...

پرسشنامه سلامت عمومی ۲۸ سوالی توسط گلدبرگ و هیلر (۱۹۷۹) ارائه شده و دارای ۴
مقیاس فرعی است و هر مقیاس ۷ پرسش دارد. مقیاسهای مذکور عبارتند از: ۱- مقیاس علائم
جسمانی. ۲- مقیاس علائم اضطرابی و اختلال خواب. ۳- مقیاس کارکرد اجتماعی. ۴- مقیاس
علائم افسردگی. این پکیج نرم افزاری شامل: ۱- فایل اکسل برنامه: حاوی فایل برنامه ...

مقاله GHQ-12 تاريخ تصحيح 81.7.3

ﺗﺮﺟﻤﻪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ١٢. ﺳﺆﺍﻟﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ. (. GHQ-12. ) ﻣﻬﺪﻱ ﻋﺒﺎﺩﻱ. : ∗∗∗∗.
ﻣﺮﺑﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ. ﺍﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﺮﻳﺮﭼﻲ. : ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ
..... ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧـﺴﺨﻪ. ٢٨. ﺳﺆﺍﻟﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩ. ﺗﺮﻱ ﺭﺍ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧـﺴﺨﻪ. ١٢. ﺳﺆﺍﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ، ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬـﺎ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ. GHQ-28. ﺑﺮﺭﺳﻲ.

RDS Journals - شبکه تحقیقات سلامت روان

عنوان انگلیسی, General health questionnaire 12(GHQ). عنوان فارسی, پرسشنامه
سلامت عمومی (GHQ). زبان اصلی, فارسی. کلید واژه ها. کاربرد, غربالگری افراد سالم و
بيمار. سازنده, گلدبرگ و هيلر Goldberg/ Hiller. سال ساخت, 1970. تعداد سوالات, 12,
28. زیر مقیاس, 4: نشانه های جسمانی/ نشانه های اضطرابيو اختلال خواب/کارکرد اجتماعی
...

بررسی وضعیت سلامت روانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان

هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت سلامت روانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان و
ارائه راهکارهایی جهت ارتقای سلامت روان کارکنان می¬باشد. بر همین اساس تعداد 350
نفر از کارکنان و افسران این فرماندهی به‌عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری
اطلاعات از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28) و یک پرسشنامه¬ی ویژگی-های ...

وضعیت اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با سلامت عمومی دانشجویان ...

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ. ﻋﻤﻮﻣﻲ. آﻧﺎ. ن. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . روش. ﺗﺤﻘﻴﻖ. : اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ.
-. ﻣﻘﻄﻌﻲ در ﺳﺎل. 1389. در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي. ﻃﺒﻘﻪ. اي
ﺗﺼﺎدﻓﻲ،. 400. ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎ. ن رﺷﺘﻪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﭘﺲ از اﺧﺬ رﺿﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ، واﺣﺪﻫﺎي
ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻪ. ﻓﺮم. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي،. ﻣ. ﻘﻴﺎس اﻋﺘﻴﺎد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ. IAT. و ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻼﻣﺖ. ﻋﻤﻮﻣﻲ. GHQ-
28.

و ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ رو - شرکت معدنی و ...

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. –. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل. 91 -1390. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري
ﭘﮋوﻫﺶ. 337. ﻧﻔﺮ از. ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ. و ﮔﻨﺪ ﻟﻪ ﺳﺎزي. ﺷﺮﮐﺖ. ﺻﻨﻌﺘﯽ وﻣﻌﺪﻧﯽ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ
ﺳﯿﺮﺟﺎن. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده ﺑﻮد . اﺑﺰار. ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ.
28. ﺳﻮاﻟﯽ. General Health Questionnaire=GHQ). ) ﺑﻮد،. ﻣﯿﺰان رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ
ﻧﻤﺮه ...

نقش پیش بین خردمندی در سلامت عمومی سالمندان - نشریات علمی دانشگاه

روش: در یک مطالعه توصیفی تحلیلی 114 نفر(61 مرد و 53 زن) با میانگین سنی 23/
66 و انحراف استاندارد 7/8 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به مقیاس سه
بعدی خردمندی (3D-WS) و پرسشنامه سلامت عمومی 28-GHQ پاسخ گفتند. داده ها با
استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت.

نرم‌افزار پرسشنامه سلامت عمومی GHQ - فروشگاه روانشناسی فارس روان

دانلود رایگان پرسشنامه سلامت عمومی،نرم‌افزار پرسشنامه سلامت عمومی، GHQ،
روانشناسی،مقیاس علائم جسمانی، مقیاس علائم اضطرابی و اختلال خواب، مقیاس کارکرد
... نرم افزار پرسشنامه پرکاربرد سلامت عمومی فرم 28 سوالی در فروشگاه فارس روان
طراحی و تولید شده است می‌توانید سفارش خود را ثبت کنید و برای تهیه آن اقدام نمایید.

پرسشنامه کامل سلامت عمومی ghq- 28 | NCBA

26 آگوست 2017 ... پرسشنامه کامل سلامت عمومی ghq- 28 آزمون یا تست عبارتست از وسیله ای که به روش
علمی تهیه شده و برای اندازه گیری عینی استعدادها و تواناییهای فردی به کار می رود.

بررسی سلامت روان پرستاران بخش‌های روانپزشکی و دیالیز بیمارستان ...

... بخش‌های روانپزشکی و دیالیز دانشگاه علوم پزشکی کاشان صورت گرفته است. مواد
و روش‌ها : در این پژوهش مقطعی تمامی پرستاران بخش‌های روانپزشکی و دیالیز
بیمارستان اخوان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان (47 نفر) در سال 1389مورد مطالعه قرار
گرفتند. ابزار تحقیق، پرسش‌نامه مشخصات دموگرافیک و پرسش‌نامه سلامت عمومی
GHQ-28 بود.

شیوه نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومی GHQ - مرجع دانلود پرسشنامه و ...

هدف: بررسی ابعاد سلامت عمومی در افراد. تعداد سوال: 28. شیوه نمره گذاری و تفسیر
کامل نتایج: دارد. روایی و پایایی: دارد. همین الان دانلود کنید. قیمت: فقط رایگان ...
پرسشنامه سلامت عمومی GHQ (سلامت عمومی گلدبرگ). سلامت روان چیست؟ تاکنون
تعاریف متفاوتی از سلامت روانی (Mental Health) ارائه شده است. مثلاً گفته شده است
که سلامت ...

پرسشنامه سلامت عمومی ghq-28 | NCBA

:Web version ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ghq-28. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ghq-28. دﺳﺘﻪ: رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و
ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: docx. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 9 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 4. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽghq-
28. ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻟﺖ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎ در ﻃﯽ ﯾﮑﻤﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﻢ. ﻟﻄﻔﺎً در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ را ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ وﺿﻊ
ﺷﻤﺎ.

ارتباط کیفیت خواب با سلامت عمومی در پرستاران نوبت کار - فصلنامه ...

این مطالعه به منظور بررسی ارتباط کیفیت خواب با سلامت عمومی در پرستاران یکی
از بیمارستان‌های آموزشی شهر بابل انجام شده است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی
– تحلیلی مقطعی 240 پرستار به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. داده‌ها با استفاده از
پرسش‌نامه فردی، پرسش‌نامه سلامت عمومی (GHQ-28) و نیز پرسش‌نامه کیفیت خواب ...

Mental Health Status of Individuals Fifteen Years and Older in ...

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ. -28(. GHQ. ) را ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ. ﺳــﻼﻣﺖ روان ﺗﻜﻤﻴــﻞ ﻧﻤﻮدﻧــﺪ . ﻛﻠﻴــﻪ
اﻃﻼﻋــﺎت. ﭘﺮﺳــﺶ. ﻧﺎﻣــﻪ. ﻫــﺎ ﺗﻮﺳــﻂ. ﻛﺎرﺷ. ﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش. دﻳﺪه ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ
و. ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ . ﻳﺎﻓﺘـﻪ. ﻫـﺎ. : 2/34. درﺻـﺪ اﻓـﺮاد. 15. ﺳـﺎﻟ. ﻪ ... completed the 28-item
version of the General. Health Questionnaire for the assessment of mental health.

بررسی ارتباط بین هوش معنوی و سلامت عمومی دانشجویان - نشریه روان ...

برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه هوش
معنوی و نسخه فارسی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) استفاده شد. برای تعیین
تفاوت نمرات هوش معنوی و سلامت عمومی با توجه به متغیر های دموگرافیک از آزمون تی
مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه و همچنین جهت بررسی رابطه ی بین اجزاء سلامت
عمومی و ...

وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورزﺷﻜﺎر و ﻏﻴﺮ ورزﺷﻜﺎر ﻣﻘ - مجله علمی - پژوهشی ...

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورزﺷﻜﺎر و ﻏﻴﺮ ورزﺷﻜﺎر. اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. ،. ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮوه ورزﺷﻜﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻏﻴﺮ.
ورزﺷﻜﺎر از ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، رﺿﺎﻳﺖ. ﻣﻨﺪي، ﻛﺎرآﻣﺪي، ﺧﻠﻖ. ﻣﺜﺒﺖ، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑ. ﺮﺧﻮردار
ﺑﻮدﻧﺪ. ،4(. ). 3. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﮔﻮدرز ﻋﻜﺎﺷﻪ. )1375(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي. ﺑﺎ. ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ورودي. 1375. داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺷﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪ. 28. ﺆﺳ. اﻟﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ. (. GHQ-28. ،).

ارزيابي سلامت رواني افراد نابارور مراجعه كننده به مركز درمان ناباروري

ﭼﻜﻴﺪه. زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف. : ﻧﺎﺑﺎروري ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲ. . اﺣﺴﺎﺳﻲ. دردﻧﺎﻛ. ﻲ. اﺳﺖ ﻛﻪ واﻛﻨﺶ زوج در ﺑﺮاﺑـﺮ اﻳـﻦ
اﺣﺴـﺎس ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ. اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﻲ،. ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮوز ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي زوج. ﻫـﺎي ﻧﺎﺑـﺎرور. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ. درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري اﺑﻦ. ﺳﻴﻨﺎ از ﺣﻴﺚ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺳـﻼﻣﺖ. رواﻧﻲ. (. GHQ- 28. ) ﺑﻮد . روش. ﺑﺮرﺳﻲ. : اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ...

ویژگی‌های روانسنجی مقیاس ملی سلامت روانی دانشجویان

بنابراین، می توان گفت مقیاس ملی سلامت روانی دانشجویان از اعتبار و روایی کافی و
مناسبی برخوردار است و می تواند برای سنجش سلامت روان در جامعه دانشجویی به ...
Health Inventory (MHI) )Veit & Ware, 1983), Symptom Checklist- 25 (SCL- 25) (
Najarian & Dawoudi, 2000), General Health Questionnaire (GHQ- 28) (Taghavi,
2000).

بررسی چگونگی ارتباط هوش معنوی و هوش هیجانی با سلامت روان در ...

هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین هوش معنوی و هوش هیجانی با سلامت روان مي‌باشد. مواد
و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی که بر روی 197 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های استان سمنان
در سال 1391 انجام شد. از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) و هوش معنوی (Spirituality
intelligence) و پرسشنامه هوش هیجانی (Emotional intelligence) بار- اون استفاده شده ...

ارتباط بین کیفیت زندگی با سلامت روان در بیماران مبتلا به نارسایی ...

31 دسامبر 2014 ... ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ از ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﻓﺮدي ﺑﯿﻤﺎران. ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ. SF-36. و
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ. ﺳﻼﻣﺖ روان. GHQ-28. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ. زﻧﺪﮔﯽ. SF-36. داراي. 36. ﺳﺌﻮال در
ﻫﺸﺖ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﯿﺰﯾﮑ. ﯽ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺟﺴﻤﯽ، درد ﺟﺴﻤﯽ، ﺳﻼﻣﺖ. ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻧﺸﺎط، ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و ﺳﻼﻣﺖ. روان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در دو ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﺳﻼﻣﺖ روان.

در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ وﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن

17 آگوست 2011 ... اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒ. ﻂ ﺑﺎ آن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﺳﺒﺰوار اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ . روش ﺑﺮر. ﺳ. ﻲ: دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ. ،. 270. ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﺳﺒﺰوار. در ﺳﺎل. ﺑﻪ روش
ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ. اي اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . داده. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﮔﻠﺪﺑﺮگ. 28(. GHQ. ) ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه. 5. ﺳﻮال ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و راﺑﻄﻪ. واﻟﺪﻳﻦ را ﻣﻲ.

پاورپوینت درباره انواع پرندگان به همراه عکس زیبا مناسب برای دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه

دانلود پاورپوینت درس دهم هدیه های آسمان پایه ششم دبستان

پروژه آماده ادیوس باغ و اسپرت (عاشقانه 26)

دانلود رایگان پروژه طراحی سایت خبری

نمونه سوالات درس زبان تخصصی حسابداری 2

پاورپوینت قابل ویرایش آموزش ادبیات فارسی نهم درس چهاردهم (پیدای پنهان) همراه با صوت متن در25 اسلاید

دانلود پاورپوینت کارآفرینی روستایی

بررسی و تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی سوم دبستان با تکنیک ویلیام رومی

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی (1) پایه دهم

پاورپوینت آداب و رسوم مردم اصفهان

نقشه شیپ فایل سد های موجود در ایران

نقشه زمین شناسی 100000 جلفا

پاورپوینت کشور انگلستان

نمونه سوالات امتحانی تستی و تشریحی اندیشه اسلامی1

طرح درس روزانه عربی- اسم های مثنی در عربی

دانلود تحقیق آشنایی با ورزش بیسبال(با توضیحات کامل)

پاورپوینت در مورد کمیته بین المللی المپیکIOC -بازی های المپیک جوانان-39 اسلاید

پاورپوینت تاریخچه و قوانین تنیس خاکی

دانلود آموزش مدل QSPM و SWOT

کتاب ایران (lonly planet)

گزارش کار آزمایش تقطیر ساده

دانلود جزوه ترمودینامیک آماری دکتر پارسافر

پاورپوینت بررسی خصوصیات دستگاه XRF

پاسخ سؤالات آزمایش شناسایی کیفی توسط طیف IR

گزارش کار تعیین سختی آب به روش کمپلکسومتری

پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان فصل دوم : سلام به من نگاه کن (حواس پنجگانه )

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گلبول های سفید و قرمز در 40 اسلاید

تحلیل محتوای کتاب های علوم و چهارم براساس اهداف آموزشی مریل

نقشه زمین شناسی جاجرم (1:100000)

نقشه زمین شناسی قره چمن (1:100000)