دانلود رایگان

جزوه برنامه نویسی کامپیوتر به زبان فرترن (مثال های برنامه نویسی) - دانلود رایگاندانلود رایگان 7 مثال مختلف برای آموزش الگوریتم نویسی و سابروتین نویسی در زبان برنامه نویسی کامپیوتر فرترن

دانلود رایگان جزوه برنامه نویسی کامپیوتر به زبان فرترن (مثال های برنامه نویسی) این فایل شامل 7 مثال مختلف از سابروتین نویسی و الگوریتم نویسی به زبان فرترن می باشد. الگوریتم و سابروتین نوشته شده قدم به قدم به فارسی توضیح داده شده تا هیچ ابهامی برای خواننده باقی نماند. کلیه مسائل به دو روش مختلف حل شده اند تا با الگوریتم های مختلف برای برنامه نویسی آشنا شوید. همچنین مسائل با مثال عددی نیز حل شده اند. فایل آموزش برنامه نویسی به زبان فرترن در همین دسته بندی قرارداده شده که می توانید از آن برای آموزش استفاده نمایید. این فایل تنها مثال های سابروتین نویسی به همراه الگوریتم مربوطه در زبان فرترن را شامل می شود. عنوان مسائل مطرح شده در این فایل به شرح ذیل است:
1) الگوریتم و سابروتین محاسبه محیط و مساحت مثلث
2) الگوریتم و سابروتین محاسبه مقسوم علیه مشترک دو عدد
3) الگوریتم و سابروتین محاسبه تابع ریاضی دلخواه (f(x
4) الگوریتم و سابروتین محاسبه تجزیه اعداد به عوامل اول
5) الگوریتم و سابروتین محاسبه سطر nام جدول خیام
6) الگوریتم و سابروتین محاسبه n جمله اول از سری فیبوناتچی
7) الگوریتم و سابروتین محاسبه n جمله اول از سری بسط تیلور توابع مثلثاتی (مثال برای بسط تیلور تابع سینوس)


سابروتین


الگوریتم


فرترن


برنامه نویسی


کامپیوتر


مثال


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ - FORTRAN آﻣﻮزش ﻓﺮﺗﺮن

آﻣﻮزش ﻓﺮﺗﺮن. FORTRAN. -. ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻓﺮﺗﺮﻥ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﺩﻳﺪﻩ
ﺍﻳﺪ، ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ . ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ. ﻓﺮﺗﺮﻥ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﺯ
ﻗﺪﺭﺕ ﻭ .... END PROGRAM program_name. Declaration an body of user-made
functions. ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺗﺮﻥ. 77. ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺯﻳﺮ ﻧﻮﺷﺖ. : PROGRAM hello_fortran ...

نویسی مبانی کامپیوتر و برنامه

VBA ,FORTRAN. و. PASCAL. وجود دارد و می. توان یکی از این. ها را برای یادگیری درس
مبانی کامپیوتر و برنامه. نویسی انتخ. اب. کرد. در کنار زبان. های برنامه. نویسی، نرم.
افزار ... این جزوه. است. ،. به بحث. " الگوریتم و فلوچارت. " پرداخته می. شود و مثال. های
زیادی برای. آن ارائه می. شود. در بخش دوم. درس. "،. مبانی برنامه. نویسی. در. MATLAB.

دانلود کتاب آموزش برنامه نویسی به زبان c - کتاب سبز

4 ژوئن 2014 ... کلمات کلیدی: آموزش برنامه نویسی به زبان c، دانلود کتاب آموزش برنامه نویسی،
برنامه نویسی C، آموزش برنامه نویسی ویندوز، مرجع کامل برنامه نویسی به زبان
دانلود آموزش برنامه نویسی به زبان سی، آموزش زبان c، آموزش برنامه نویسی، جزوه آموزش
زبانمثال های برنامه نویسی، آموزش شی گرایی، طراحی الگوریتم ...

اموزش کدنویسی به زبان فرترن به همراه مثال های کاربردی - مرجع مقالات ...

اما برنامه های مفسر ... آموزش نرم افزارهای کاربردی ... آموزش برنامه نویسی با جی کوئری
... آشنایی با خواص تگ های اولیه HTML همراه با مثال ... زبان فرترن هنوز هم به صورت ...
دهد مثال های فراوان و ... C++ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. ﭘﺲ از
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ.

C++ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

Fortran. ) : ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. -. ﭘﺎﺳﮑﺎل. (. Pascal. ) : ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻋﻠﻤﯽ.
و ﺑﺎﻻﺧﺮه زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ. C. ﮐﻪ درﻣﻮرد آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ. ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ
زﺑﺎﻧﻬﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ. ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮروی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻬﺎ از
ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻠﺮﻫﺎ و ﯾﺎ ﻣﻔﺴﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ. C. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ زﺑﺎن. C. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎل. 1967.

برنامه نویسی به زبان فرترن

فایل pdf الگوریتم های آموزشی موجود در جزوه به زبان فرترن برای کسانی که میخوان
ترجمه الگوریتم ها به زبان فرترن رو میخوان پرینت بگیرند و بصورت کاغذی و چاپ
شده در اختیار داشته باشند و کسانی که میخوان آخرین بروز رسانی ها رو داشته باشند.
درضمن در پست قبلی لینک دانلود برنامه های بروز شده رو که خیلی هم کم حجم هستش را
نیز ...

برنامه‌نویسی بسیار آسان است (بخش دوم- فرترن) | Ansarina

24 ا کتبر 2015 ... بخش دوم آموزش برنامه‌نویسی را به زبان فرترن اختصاص داده‌ایم. فرترن زبانی بسیار
قدرتمند (برای انجام محاسبات سنگین ریاضی) با روند یادگیری آسان است. این زبان
علیرغم گذشت نیم قرن هنوز مورد استفاده جدی مهندسان است. ابتدا از یک معرفی ساده
شروع می کنم و همینطور که با دستور زبان فرترن آشنا خواهیم شد برنامه ...

خلاصه اي از قواعد زبان برنامه نويسي فرترن Fortran

ر زﺑﺎن ﻓﺮﺗﺮن : در ﻓﺮﺗﺮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﻲ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺘﻮان. ﺑﺮاي ﮐﻤﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﯾﻚ ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ. آن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﯾﺎ. Variable. ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ. ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎ ﻃﺒك. ﻗﺎﻋﺪه ﺧﺎﺻﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد. ﻧﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ ...
ﺑﻌﺪي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿ. م و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن. ﻣﺜﺎل : DIMENSION V(100), MATRIX(20,15). در
اﯾﻨﺼﻮرت ﻓﺮﺗﺮن. V. را ﯾﻚ ﻣﺘﻐﯿﺮ زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ دار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ. و ﺣﺪاﮐﺜﺮ. ١٠٠. ﻋﻨﺼﺮ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮاﯾﺶ در
ﻧﻈﺮ.

برنامه نویسی فرترن - گروه آموزشی ای دی یو کلیپ

مثال هایی از برنامه های فرترن برنامه ۱: برنامه ای بنویسید که سه عدد را از ورودی
بگیرد و مجموع آنها را بر حاصل تفریق دو عدد اول و سوم تقسیم کند. برنامه ۲: برنامه […
] ... مقدمه ای بر برنامه نویسی فصل اول : مقدمه ای بر برنامه نویسی زبان های برنامه
نویسی برای انجام فعالیت هایی که به کامپیوتر ها به صورت اتوماتیک انجام می دهد
بوجود آمده ...

دانلود کتاب آموزش زبان برنامه نویسی فورترن - پی سی دانلود

12 ا کتبر 2013 ... استخدام طراح و برنامه نویس وب · فیلم آموزشی طراحی سایت ویژه کودکان و نوجوانان
HTML و CSS. فیلم آموزشی طراحی سایت ویژه کودکان و نوجوانان HTML و CSS آموزش
عملی طراحی سایت ویژه کودکان و نوجوانان (HTML و CSS) به صورت گام به گام و به
زبان فارسی، با تدریس مهندس سید امیر مهدی میره ئی + با حل مثال های ...

اموزش برنامه نویسی - پی سی دانلود

در کتاب آموزش PHP از مقدماتی تا پیشرفته علاوه بر اینکه زبان برنامه نویسی پی
اچ پی از مبتدی تا پیشرفته آموزش داده شده است زبان برنامه نویسی AJAX هم به خوبی
در این کتاب آموزش داده شده است. ... در دوره های آموزشی Pluralsight Ruby Tutorial Series
شما باقابلیت های اساسی و کلیدی این زبان برنامه نویسی قدرتمند آشنا می شوید.

مبانی الگوریتم و برنامه سازی (به زبان فرترن) - خرید کتاب فدک

خريد اينترنتي كتاب مبانی الگوریتم و برنامه سازی (به زبان فرترن) ... در این
کتاب، برنامه نویسی فرترن انتخاب شده و علت انتخاب این زبان برنامه نویسی به
خاطر تجربه نویسنده بوده و اینکه فرترن برای محاسبات عددی در رشته های علوم پایه و
مهندسی بسیار مناسب است. در این کتاب، سعی شده ... فصل 7: پاسخ مثال های برنامه
سازی 77 ...

ﻛﺘﺎب آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ #C زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ اﺳﻼم اﺣﻤﺪ زاده

8 ژانويه 2008 ... زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ. #C. اﺳﻼم اﺣﻤﺪ زاده. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎد و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺘﺎب را ﺑﺎ ﺷﻤﺎره.
09177112161. درﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ در. ﻧﺴﺨﻪ. ﻫﺎي ﺑﻌﺪي اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد . ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ. اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن. اﺳﺖ. و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداري. از ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﺑﺼﻮرت ﻛﻠﻲ ﻳﺎ ﺟﺰﻳﺊ ﻣﺠﺎز. ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
در واﻗﻊ ﻫﺪﻳﻪ اي اﺳﺖ ﺑﻪ. ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﻳﺰ . (. ﻣﻦ اﺳﻼم اﺣﻤﺪ زاده در زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﺳﺘﺎد ...

دانش آموختگان شریف آموزش برنامه نویسی کامپیوتر (فرترن 90)

کتاب آموزش برنامه نویسی کامپیوتر به زبان فرترن که دارای 131 صفحه است. این
کتاب ابتدا به طور کامل زبان برنامه نویسی فرترن را آموزش داده و سپس سابروتین 50
برنامه کاربردی را به عنوان مثال آورده است. فصل های این کتاب به شرح زیر است: فصل
1: کلیات. فصل 2: متغیرهای برنامه نویسی. فصل 3: توابع آماده. فصل 4: اجرای برنامه
...

یادگیری زبان های برنامه نویسی C و C++ - ApplyAbroad Forum

10 مارس 2012 ... سلام خیلی خوشحال شدم دیدم یکی از بچه ها موضوعی راجع به تفاوت زبان ها برنامه
نویسی پرسیده. ... من متاسفانه از اهمیت زبان های برنامه نویسی خصوصا اهمیتش توی
رزومه و اپلای و اهمیتش از نظز اساتید خبر نداشتم و الان که تازه فازغ التحصیل شدم
شروع کردم به یادگیری زبان C. ... حل کردن مثال و پیش رفتن از روی کتاب؟

آموزش زبان فرترن ۹۰ همراه با ۵۰ مساله حل شده_(Fortran 90 Programming ...

25 ا کتبر 2015 ... آموزش زبان فرترن ۹۰ همراه با ۵۰ مساله حل شده_(Fortran 90 Programming Example).
مهدی شفائیان ... از نرم افزار فرترن(FORTRAN) در اغلب برنامه نویسی های مهندسی
استفاده می شود.زبان فرترن با وجود سادگی از قدرت و سرعت بالایی برخوردار است،به
طوری که می توان از آن برای نوشتن برنامه های CFD استفاده کرد.فرترن ...

اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ﺟﺎوا . C C++ ﺟـﺎوا ﺑﻄـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ از اﯾـﻦ دو زﺑـﺎن

ﺑﻪ ﺟﺎوا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم. ﭘ. ﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ . ﺗﻮﻟﺪ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ. ﺟﺪﯾﺪ. : C. زﺑﺎن. C. ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ. ،
ﺷﻮک ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وارد ﮐﺮد . اﯾﻦ زﺑﺎن. ﺑﻄﻮر. اﺳﺎﺳﯽ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﻔﮑـﺮ و دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ
... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ. ﻗﺪرت. ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﯾـﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺧـﺎص از ﺧﺼـﺎﯾﺺ را داﺷـﺘﻨﺪ
. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ از. ﻓﺮﺗﺮن. ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.

آموزش زبان برنامه نویسی فرترن Fortran ... - آموزشگاه کامپیوتر پایا

زبان اصلی برنامه نويسی در کاربردهای علمی فرترن (Fortran) است. اغلب کدهای قديمی
با اين زبان نوشته شده است. این نرم افزار شما را قادر می سازد تا فرمول های مختلف در
برنامه ها را به کد کامپیوتری مبدل سازید. بسیاری از پروژه های مهندسی توسط این زبان
برنامه نویسی نوشته و اجرا می شوند. بنابراين لازم است که يک دانشجوی مهندسی با اين
...

معرفی کتاب: برنامه‌نویسی شی‌گرا به زبان ++C – پانویس

23 نوامبر 2013 ... کتاب «برنامه نویسی شی‌گرا به زبان ++C» کتابی است که توسط دکتر فرشاد
ترابی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نوشته شده‌ است. ... از
جمله موارد خوب این کتاب که اهمیت آموزشی آن را بالا می‌برد، وجود کتاب حل‌المسائل و
نمونه مثال‌های کاربردی است که در یک جلد تکمیلی به همراه کتاب موجود است.

دانلود کتاب آموزش جامع الگوریتم و فلوچارت به زبان فارسی - سورس ایران

26 آوريل 2013 ... دانلود کتاب آموزش جامع الگوریتم و فلوچارت به زبان فارسی تهیه شده توسط سورس
ایران مرجعی بزرگ برای آموزش برنامه نویسی و پروژه های رایگان و پروژه های دانشجویی.

120 مسئله در ++C به همراه حل آن | آموزش برنامه نویسی - سورس ایران

23 سپتامبر 2012 ... ۱۲۰ مسئله در ++C به همراه حل آن. در این پست جزوه ای را برای دانلود گذاشتم که ۱۲۰
مسئله و حل آن با ++C را قرار داده است. البته داخل سایت باز در این زمینه مطالب خوبی
رو منتشر کردیم که دوستان می توانند از این مطلب هم استفاده کنند مثل کتاب حل
تمرین C++ جعفر نژاد قمی که داخل سایت قرار دادیم .سعی میکنیم در سایت ...

برنامه نویسی چیست؟(برای افراد مبتدی) | zatkhahi.ir

14 ژوئن 2011 ... برنامه نویسی یه چیزی شبیه به همین کد های بالاست. برنامه نویسی ... مثلا تو همون
مثال بالا شما می تونی جوری برنامه ریزی کنی که ماشین مستقیم به توپ برسه میشه هم
10 دور زد بعد رسید به توپه! ... از این حرفا که بگذریم می خوام خلاصه بگم با یه زبان
برنامه نویسی سطح بالا مثل Cچیا میشه به کامپیوتر گفت. در واقع ...

سی (زبان برنامه‌نویسی) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

زبان برنامه‌نویسی سی، زبانی همه منظوره، همگردان، سطح میانی، ساخت‌یافته، دستوری و
روندگرا می‌باشد که در سال ۱۹۷۲ توسط دنیس ریچی در آزمایشگاه‌های بل ساخته شد. ...
۱۹۹۵ میلادی زبان جاوا را برمبنای C و C++ ایجاد کرد که هم اکنون از آن در سطح وسیعی
استفاده می‌شود و برنامه‌های نوشته شده به آن برروی هر کامپیوتری که از جاوا
پشتیبانی ...

شبه‌کد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برنامه نویسی که می خواهد الگوریتم مشخصی را پیاده کند، مخصوصا الگوریتمی که با
آن آشنایی ندارد، غالباً با توضیح شبه کد آن شروع خواهد کرد، و سپس آن شرح را به ... را
استفاده کند برای مثال ممکن است برای بیان کدهای درون یک بلوک مانند زبان‌های برنامه
نویسی C و جاوا از گیومه استفاده کند یا اینکه صرفاً مانند زبان برنامه نویسی ...

ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﻳﻲ از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ و ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻣﺜﺎل

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﻳﻦ زﺑﺎن ﺗﻮﺳﻂ. ﺷﺘﻪ اي از ﺻﻔ و ﻳﻚ ﻃ ﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺑ ﺎن ﻣ ﺷﻮد. ﺑﻪ وﺳ ﻠﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع زﺑﺎن ﺑ ﺎ
. رﺷﺘﻪ اي از ﺻﻔﺮ و ﻳﻚ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع زﺑﺎن ﺑﺴﻴﺎر
... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار. ﺧﺎﺻﻲ
ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ زﺑﺎن ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ دارﻳﻢ . ﻣﺜﺎل. : BASIC,PASCAL,FORTRAN,C,…

ارايه ها يا رشته های Arrays

ارايه ها برای کميتهايي مورد استفاده قرار می گيرند که قرار است بر روی انها عمليات
يکسانی انجام گيرد; اينگونه کميتها معمولاً به صورت متغيرهای انديس دار نشان داده می
شوند; در زبان های برنامه نويسی جهت انجام عمليات مختلف بر روی چنين متغيرهايي
تسهيلاتی خاص در نظر گرفته شده است. ارايه ها در برنامه نويسی فرترن، عباسپور. 2.

آموزش برنامه نویسی c (فصل اول) | سافتیک

C زباني است همه ‌منظوره، ساخت‌يافته سطح بالا (مانند زبان پاسکال و فورترن) و
انعطاف‌پذير كه برخي از خصوصيات زبانهاي سطح پايين را نیز كه معمولاً در اسمبلي يا
زبان ماشين موجود است داراست. در عين حال اين زبان براي كاربردهاي ويژه طراحي نشده و
مي‌توان از آن در همة زمينه‌ها، بخصوص به دليل نزديكي آن به زبان ماشين در برنامه‌نويسي ...

برنامه نویسی چیست؟ - سیستم آموزش آنلاین | Ngedu

بسته به هدفی که برنامه دنبال میکند ، از زبانهای برنامه نویسی متفاوتی استفاده
میشود. مثلا از کوبول بیشتر برای کارهای تجاری ، از فرترن در کارهای علمی و مهندسی
و از سی پلاس پلاس در هر دو مورد به شکل وسیعی استفاده میشود. برنامه نویسان عموما
به بیش از یک زبان برنامه نویسی تسلط دارند و از آنجائیکه بسیاری از این زبانها به
هم ...

آشنایی با ترجمه و رابط زبان های برنامه نویسی | کدنویسی به زبان ساده

در زبانهای برنامه نویسی عمل کامپایل برنامه ی زبان سطح بالا به زبان ماشین، میتواند
وقت زیادی از رایانه بگیرد.اما برنامه های مفسر ... نحوه تعریف انواع متغیر های برنامه
نویسی به زبان ساده ... فرترن را شرکت IBM بین سالهای ۱۹۵۴ و ۱۹۵۷ ایجاد کرد و در
کاربردهای علمی و مهندسی که نیاز به محاسبات پیچیده ی ریاضی دارند به کار گرفت.
زبان ...

چشم انداز هزاره سوم – سنجش از دور » زبان برنامه نویسی IDL در ENVI

پس از این یک برنامه FORTRAN در کامپیوتر به به شکلی دیگر در کامپیوتر
کامپایل می¬شود تا از این طریق رایانه بتواند به درستی آن را درک و در نهایت اجرا نماید
. برنامه ای که به حالت ... زبان های برنامه نویسی کامپایل شده مانند Cو همچنین
FORTRAN نسیت به زبان های تعاملی و تفسیر شده از مزیت هایی برخوردار هستند. به
عنوان مثال ...

کامپیوترهای مجازی و زمان های انقیاد - ویکی جامع پردیس دانشگاهی ...

10 مه 2015 ... بسیاری از تفاوت‌های بین زبان‌های برنامه نویسی در واقع به تفاوت زبان‌ها در زمان
انقیاد برمی‌گردد و اغلب وابسته به این است که انقیاد در زمان ترجمه صورت می‌گیرد یا
در زمان اجرا. به عنوان مثال در زبان fortran کار گردن با آرایه های بزرگ ساده ولی در ml
مشکل است. علت این موضوع آن است که در فرترن اغلب انقیاد ها در زمان ترجمه ...

Aftabgardan - کدام زبان برنامه‌ نویسی را یاد بگیریم؟ (راهنمای انتخاب ...

اگر برنامه‌نویسی وب را انتخاب کردید، حالا باید زبان‌های آن زمینه را بشناسید و
انتخاب کنید که کدام زبان بیشتر به درد شما می‌خورد: -- انتخاب ... به طور مثال
سایت‌های شبکه‌های اجتماعی، انجمن‌های گفتگو، در کل سرویس‌هایی که کاربر در آن‌ها
ثبت نام و لاگین و لاگ آوت می‌کند. شما در هر دو ..... بنده علاقه ي شديدي به كامپيوتر و
برنامه نويسي دارم

برنامه سازي پيشرفته با C++ - دانشگاه شاهد

آشنایی با تحلیل شی گرا; آشنایی با برنامه نویسی و زبان های برنامه نویسی شی گرا;
تسلط به زبان برنامه نویسی شی گرا. برنامه نویسی با Visual C++; کتاب برنامه
نویسی با Visual C++ در 21 روز باید مطالعه شود. انجام پروژه. زبان‌هاي رويه‌اي. معرفي.
پاسكال، فورترن، C ، جزء زبان‌هاي رويه‌اي هستند. در اين زبان‌ها، هر دستور به كامپيوتر
...

آموزش متلب MATLAB | خانه مکانیک ایران

8 ا کتبر 2017 ... این آموزش به شما دانش جویان و دانش آموزش باهوش و کوشا مقدمه ای ملموس از زبان برنامه
نویسی MATLAB را می دهد. به این صورت طراحی شده است که تا دانشجویان را در زبان
برنامه نویسی متلب MATLAB مسلط کنند. مسائل مربوط به مثالهای متلب MATLAB راه
ساده و آسان برای یادگیری سریع و موثر را به شما نشان خواهد داد. مخاطبان.

آشنایی با برنامه نویسی در matlab

ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ. در. MATLAB. ﺷﺎﻣﻞ. : ﺣﻠﻘﻪ. While. و. For. ،. دﺳﺘﻮرات. Continue. و. Break. ،. ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي.
ﺗﻮدرﺗﻮ. و. آراﯾﻪ ﻫﺎي. ﻣﻨﻄﻘﯽ. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻮﻟﺒﺎﮐﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار. MATLAB. و ﺣﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻋﻤﻠﯽ ... ﺑﻪ.
اﯾﻦ. ﻓﺎﯾﻞ script. ﯾﺎ m file. ﮔﻔﺘﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮد . ❍. در. ﺣﻘﯿﻘﺖ m file. ﯾﮏ. ﻓﺎﯾﻞ. ASCII. ﺷﺒﯿﻪ. ﺑﻪ. ﻓﺎﯾﻞ. ﻫﺎي.
ﺳﻮرس. ﮐﺪ. در. زﺑﺎن. ﻫﺎي. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻧﻮﯾﺴﯽ. C. ﯾﺎ. ﻓﺮﺗﺮن. اﺳﺖ . ❍. ﻧﺤﻮه. ﻧﻮﺷﺘﻦ m file. : ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. دﺳﺘﻮرات.

برنامه نويسی مقدماتی

برنامه نویســی مقدماتی )ویژوال بیســیک(]کتاب های درســی[ 612/ 3،نظارت بر تألیف
و تصویب محتوا: دفتر تألیف کتاب های ... 2ـ ویژوال بیسیک )زبان برنامه نویسی
کامپیوتر( آزمون ها و تمرین ها )متوسطه(. ولی نژاد ، منصور ، 1345ـ. ..... به عنوان مثال
فرض كنيد مي خواهيم محيط يك دايره به شعاع دلخواه را محاسبه كنيم. براي حل اين مس
أله ...

اگر زبان های برنامه نویسی اسلحه بودند! – اوپن مایند

5 دسامبر 2014 ... آموزش عملی پیشرفته برنامه نویسی C++ (شی گرایی در سی پلاس پلاس) به صورت
گام به گام و به زبان فارسی، با تدریس مهندس فرشید شیرافکن +به همراه حل مثال‌های
متنوع · مجموعه فیلم‌های آموزشی ابزارهای مهندسی کامپیوتر. مجموعه فیلم‌های آموزشی
ابزارهای مهندسی کامپیوتر مجموعه کاملی از آموزش‌های فرادرس در زمینه ...

عصر کامپیوتر - زبانهای برنامه نویسی

17 نوامبر 2009 ... (برای مثال یک استاندارد ISO)، در حالی که برخی دیگر دارای پیاده سازی غالبی
می‌باشند.(مانند Perl) اولین زبان برنامه نویسی به قبل از اختراع رایانه باز می‌گردد، و
برای هدایت رفتار ماشین‌هایی مانند دستگاه‌های نساجی اتوماتیک و نوازنده‌های پیانو به
کار می‌رفت. هزاران زبان برنامه نویسی خلق شده‌اند، بیشتر در زمینهٔ رایانه، ...

آشنایی با برنامه نویسی | سایت رسمی سینا سالک

4 نوامبر 2004 ... در ابتدا باید بگویم که یکی از مهمترین خصوصیات Computer برنامه پذیر بودن آن
است یعنی به خودی خود قادر به انجام کاری نمی باشد . ... نرم افزارهای این زبان های برنامه
نویسی ، محیط خوبی را فراهم می کنند که برنامه نویس لاقل برای نوشتن نرم افزارهای
خدماتی از دغدغه گرافیک برنامه خلاصی یابد، به عنوان مثال یک ...

آذربایجان اویاخدیر - جزوه زبان برنامه نویسی سی فصل 1و2

مفسر خود برنامه‌اي کامپيوتري است که برنامة سطح بالا دادة ورودي آن و برنامة ‌ايجاد شده
به زبان ماشين خروجي آن را تشکیل می‌دهد. به طور ... در عين حال اين زبان براي كاربردهاي
ويژه طراحي نشده و مي‌توان از آن در همة زمينه‌ها، بخصوص به دليل نزديكي آن به زبان ماشين
در برنامه‌نويسي سيستم، استفاده کرد. ..... مثالهاي زير نمونه‌اي از اعداد مبناي 16 اند.

آموزش زبان برنامه نویسی C

ساختار زبان C. ساختار کلی یک برنامه ساده در زبان C را با یک مثال ساده شرح میدهیم.
مثال 1: برنامه ای بنویسید که شعاع دایره ای را گرفته و مساخت آنرا محاسبه کرده و
نمایش ... توجه کنید که اکثر زبان های دیگر از این روش استفاده نمی کنند، مثلا در
زبان پاسکال اگر بنویسیم Read(r); و r اعشاری باشد کامپیوتر عدد ورودی را فقط به
صورت ...

آموزش برنامه نویسی آشنایی با زبان کوبول|برتر نتورک

24 آگوست 2015 ... زبان های فنی گرایش زیادی به ریاضیات داشتند. اما در آموزش برنامه نویسی آشنایی با
زبان کوبول برنامه های تجاری بیش تر با خود داده ها سرو کار داشتند. به این ترتیب
هدف در زبان COBOL بیشتر درباره کار با داده ها بود که حسابداران و افرادی که تخصص
چندانی در زمینه کامپیوتر نداشتند بتوانند یک برنامه را بخوانند و ...

آموزش برنامه نویسی و کد نویسی معرفی زبان فرترن|برتر نتورک

23 آگوست 2015 ... بخش مهم هر زبانی در آموزش برنامه نویسی و کد نویسی معرفی زبان فرترن این است که
توالی دستورها بر مبنای نتیجه های به دست آنه تغییر کند. در فرترن این کار معمولا
با دستور IF انجام می شود که باعث می شود اگر شرطی برقرار باشد ، برنامه به سمت
دیگری برود. برای مثال ، دستور زیر را در نظر بگیرید: IF (X.EQ.0) ...

حرفه ای شم | مقاله ای در مورد برنامه نویسی از گذشته تا به امروز - حرفه ای ...

18 آوريل 2017 ... برنامه نویسی کامپیوتر (که اغلب به طور کوتاه برنامه نویسی نامیده می شود) فرآیند
سوق دادن ساختار اصلی یک مسأله محاسباتی به برنامه ای قابل اجرا است. ... تابع : یک
زبان برنامه نویسی، زبانی است که برای نوشتن برنامه های رایانه ای به کار می رود که
رایانه ای را برای انجام محاسبات یا اجرای الگوریتم و یا احتمالا ...

فصل هفتم دستورات تکرار )حلقه ها(

در زبان های برنامه نویسی از جمله زبان #C،. دستورات ایجاد حلقه، ... برنامه نویس می
تواند، عملیات و پردازش های تکرار شونده را فقط یک بار بنویسد و کامپیوتر آنها را به
... می خواهیم برنامه ای بنویسیم که ارقام یک عدد را جدا نموده و آن ها را نمایش دهد. مثال 2ــ7:
با توجه به آن که رقم یکان هر عدد، باقیمانده تقسیم آن عدد الگوریتم یا روش انجام کار:.

لیست زبان های برنامه نویسی کامپیوتر - راسخون

26 آگوست 2014 ... در ابتدا اجازه دهید قبل از درک منطق های نهفته در دسته بندی های مختلف زبان های برنامه
نویسی کامپیوتر و مرور لیست آنها، به بحث مختصری در مورد اصول اولیه برنامه
نویسی کامپیوتر ... به عنوان مثال، اجازه دهید با مروری بر چند نمونه ساده زبان های برنامه
نویسی تعریفی از صرف و نحو و ارتباط آنها با برنامه نویسی ارائه دهیم.

کامل ترین مجموعه آموزشی زبان برنامه نویسی فرترن + Fortran 95

2 نوامبر 2012 ... کتاب فرترن در یک نگاه نوشته امید علیزاده به آموزش زبان برنامه نویسی فرترن بر
اساس فرترن 90 می پردازد . ارائه 50 مثال در ضمیمه دوم این مجموعه خود به تنهایی می
تواند یک جزوه آموزشی مناسب برای تسلط بر نرم افزار فرترن و زبان برنامه نویسی
فرترن باشد . این کتاب مشتمل بر 132 صفحه است و سرفصل های زیر را ...

آشنایی با زبان سی پلاس پلاس - C++blog.pasys.ir

17 نوامبر 2013 ... معمولاً بیشتر کاربران کامپیوتر تا حدودی با برنامه نویسی آشنا هستند، هر کس به
فراخور شرایط و علایق خود در سطح مورد نظر، از داشتن اطلاعات سطحی تا یک برنامه
نویس حرفه ای. بدون شک نام انواع زبان های برنامه نویسی مانند: (C, FORTRAN, Delphi)
که هر یک در سطوح متفاوت و برای کاربرد های گوناگونی پا به عرصه ...

دانلود کتاب آموزش برنامه نویسی سی نوشته عبدالله اراسته - نوین آنلاین

24 ژانويه 2015 ... دانلود کتاب آموزش برنامه نویسی سی نوشته عبدالله اراسته. کتاب آموزش برنامه
نویسی C نوشته مهندس عبدالله آراسته یکی از کاملترین کتابهای آموزش برنامه
نویسی زبان سی می باشد که از ابتدا به صورت گام به گام شما را با اصول برنامه
نویسی و فلوچارت آشنا می کند. این کتاب با مثالهای فراوان و حل تمرینات بسیار شما
...

معرفی درس: مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی، اولین برخورد | شبکه

20 نوامبر 2017 ... این درس در آن دانشگاه به‌خصوص فقط توسط یکی از اساتید محترم تدریس می‌شد و
ایشان علاقه خاصی به زبان فرترن 77 داشت. این نسخه ... روش کار به این ترتیب است
که به عنوان مثال اگر شما دانشجویی هستید که از شدت علاقه به کامپیوتر حتی پیش از
ورود به دانشگاه برنامه‌نویسی را یاد گرفته‌اید، سرفصل‌های درس مبانی ...

برنامه سازی پیشرفته 2-نسخه ناقص - دانشگاه آزاد اسلامي مرکز فراشبند

ﺟﺰوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ. : C++. و ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ. C#. ﻣﻬﻨﺪس اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ. -. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻓﺮاﺷﺒﻨﺪ
ﻓﺎرس. 3. ➀. ﻣﻘﺪﻣﻪ. در اﻳﻦ درس ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎ. ﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ. ﺷﺊ ﮔﺮا ﺑﻜﻤﻚ زﺑﺎن. C++. ﺑﻄﻮر ﻓﺸﺮده ..... در
ﻣﺜﺎل ﻫﺎي ﺑﺎﻻ، ﻟﻐﺖ endl. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﭼﺎپ اﻃﻼﻋﺎت ، ﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻂ ﺑﻌﺪي ﺑﺮود . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻛﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ درج ﺗ. ﻮﺿﻴﺤﺎت در ﻣﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺎﺗﺮ ﺷﺪن و درك ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗﻚ ﺗﻚ دﺳﺘﻮرات ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.

مقدمات زبان برنامه نویسی C - بهپردازان

هدف از برنامه نويسي، ورود داده ها به كامپيوتر، پردازش داده ها و استخراج نتايج است. لذا
، داده ها نقش مهمي را در برنامه نويسي ايفا مي كنند. يكي از جنبه هاي زبانهاي برنامه
سازي كه بايد دقيقاً مورد بررسي قرار گيرد، انواع داده هايي است كه آن زبان با آنها
سروكار دارد. در زبان C، 5نوع داده وجود دارند كه عبارتند از: char، int، float، double و
void. نوع char ...

Introduction to Fortran 90

مبانی کامپیوتر و الگوریتم‌ها، نوشته جعفرنژادقمی و کریم‌پور، ناشر: علوم رایانه;
فرترن 90، نوشته دکتر مشعل، انتشارات جهاد دانشگاهی; فرترن 90 برای رشته‌های علوم
و مهندسی، ترجمه: دکتر محمود صالح، ناشر: دانشگاه امام حسین; کتاب آموزشی Fortran 90/
95 ترجمه امید ناصرقدسی و امید ممتاز، انتشارات ناقوس; برنامه‌نویسی به زبان Fortran
...

زبان سی پلاس پلاس (++c) - محمدرضا اسماعیلی | برنامه نویس و طراح وب

این زبان خصوصیات و اجزا زبان های برنامه نویسی پیشرفته را همراه با کارآیی بالای
زبان اسمبلی در بردارد و گاهی آن را یک زبان نیمه پیشرفته می دانند . سي C به گونه ای
است که تطبیق نرم افزار از یک نوع کامپیوتر به نوع دیگر را آسان می کند. امروزه
برنامه ریزی ... برای مثال این زبان قدرتمند را می‌توان در زمینه‌های زیر بکار گرفت:

معرفی زبان های برنامه نویسی [بایگانی] - انجمن گروه آشیانه - آموزش ...

14 ژوئن 2010 ... زبان های برنامه نویسی ساختارهای زبانی دستورمداری در رایانه ها هستند که به وسیلهٔ آنها
می توان یک الگوریتم را به وسیلهٔ ساختارهای دستوری متفاوت برای اجرای رایانه .....
برای مثال: کوبول همچنان در مراکزداده متحد، غالبا روی کامپیوترهای بزرگ توانا است؛
fortran در مهندسی برنامه های کاربردی، C در برنامه های تعبیه شده و ...

پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی؟ - امداد رایانه کمک و پاسخگو به ...

26 دسامبر 2017 ... در گام اول باید شما اطلاعات اولیه برای آشنایی با زبان برنامه نویسی را مطالعه کرده تا
بتوانید مفاهیم مختلف مربوط به برنامه نویسی را یاد بگیریدبرنامه نویسی های
مختلفی مانند:ویژوال بیسیک،سی شارپ،دات نت و… را گام به گام یاد بگیرید که
برنامه نویسی در چه چاچوب خاص باید نوشت که وقتی پس از یادگیری برنامه ...

اطلاعاتی در رابطه با ++C برای تازه کارها - iOSTREAM.ir

31 آگوست 2016 ... مسلما سوال های بسیار زیادی برای علاقه مندان سی پلاس پلاس وجود دارد که چگونه و از
کجا باید این زبان را یاد گرفت. بسیاری از علاقه مندان این زبان به خاطر عدم داشتن
اطلاعات کافی و دقیق متاسفانه همیشه ترس در دلشان وجود داشته که چطور میتونم با این
وضعیت بازار کار در صنف برنامه نویسی به طرف زبانی بروم که شاید ...

انواع زبان های برنامه نویسی « آموزش کامپیوتر - یک دوست دات کام

زبان برنامه نویسی یا زبان کامپیوتری یک تکنیک ارتباطی استاندارد برای بیان
دستورالعمل ها به یک رایانه است. ... یک مثال قابل توجه رشته با فرمت I/o است که در
یک زبان تخصصی نوشته شده و برای توصیف چگونگی تبدیل داده های برنامه به نمونه
ی خارجی به کار می رود. این رشته در زمان اجرا تفسیر شده است. بسیاری از برنامه
نویسان ...

تاریخچه زبان های برنامه نویسی :: گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد

DELPHI -1. C++ -2. C# -3. BASIC -4. FORTRAN -5. VISUAL BASIC -6. DELPHI -1.
دِلفی (Delphi) یا به تعبیری ویژوآل پاسکال – یک زبان برنامه‌نویسی است و بستری
برای توسعهٔ نرم‌افزار که شرکت بورلند آن را تولید کرده است. این زبان، در بدو انتشار
خود در سال ۱۹۹۵، به عنوان یکی از نخستین ابزارهایی مطرح شد که از توسعهٔ ...

matlab آموزش مهارت برنامه نویسی مطلب - مجتمع آموزشي جهش رايانه ...

آموزش مهارت زبان برنامه نویسی MATLAB. یکی از زبان های برنامه نویسی که امروزه به
طور گسترده برای حل مسایل مهندسی و عددی مورد استفاده قرار می گیرد زبان برنامه
نویسی MATLAB (برگرفته از Matrix Laboratory) است. این زبان که همانند زبان های
دیگر از جمله FORTRANو C++ یک زبان سطح بالا میباشد، ابزار قدرتمندی برای حل ...

رشته برنامه نویسی

زبانهای برنامه نویسی رایانه مانند جاوا یا سی تبدیل میکنند. بسته به هدفی که برنامه
دنبال میکند ،. از زبانهای برنامه نویسی متفاوتی استفاده میشود. مثلا از کوبول
بیشتر برای کارهای تجاری ، از. فرترن در کارهای علمی و مهندسی و از سی پلاس پلاس
در هر دو مورد به شکل وسیعی. استفاده میشود. برنامه نویسان عموما به بیش از یک زبان
برنامه ...

تاریخچه زبان C - دنیای کامپیوتر

با این حال ، این بدان معنی نیست که C به یونیکس یا هر سیستم عامل دیگری محدود شده
است . محیط ایجاد و توسعه مشترک UNIX/C ، شهرتی را برای زبان برنامه نویسی
سیستمی بودن به زبان C داده است ، زیرا برای نوشتن کامپایلر و سیستم عامل سودمند
است . زبان C همچنین برای نوشتن برنامه های اصلی در بسیاری از حوزه های مختلف ،
سودمند ...

طراحی سایت به زبان ساده

طراحی سایت به زبان ساده - به زبان ساده طراحی سایت تنها گرافیک پیشرفته نمی
باشد. صفحات سایت نیاز به برنامه.

انواع زبان برنامه‌نویسی | علوم کامپيوتری - رضا رمضانی

27 جولای 2014 ... )برای مثال یک استاندارد ISO (، در حالی که برخی دیگر دارای پیاده سازی غالبی می
باشند. ) مانند (Perl اولین زبان برنامه نویسی به قبل از اختراع رایانه باز می گردد، و
برای هدایت رفتار ماشین هایی مانند دستگاه های نساجی اتوماتیک و نوازنده های پیانو به
کار میرفت. هزاران زبان برنامه نویسی خلق شده اند، بیشتر در زمینه ...

برنامه نویسی و ارائه سورس کد - مقاله ISI

هزینه ارائه خدمات برنامه نویسی برای هر پروژه بر حسب تومان و سطح علمی برنامه نویس
در جدول ذیل قابل مشاهده است. ... گرچه ممکن است برخی از مشتریان به دلایلی از قبیل
عدم نیاز، ضیق وقت یا سایر محدودیت ها در آینده از آموزش های ارائه شده استفاده نکنند اما
حداقل در این مقطع در جریان ساز و کار ... زبان های برنامه نویسی و روش های تحت پوشش.

کتاب آموزش گام به گام زبان برنامه نویسی فورترن | مجموعه فایلهای مهندسی

17 دسامبر 2014 ... کتاب آموزش گام به گام زبان برنامه نویسی فورترن. فورترن FORTRAN مخفف
FORmula TRANslation زبان برنامه‌نویسی مفسری است (ایستای کامپایل شده). زبان
برنامه‌نویسی فورترن زبانی ساده و محاسباتی است و پروژه‌های بسیاری از رشته‌های
فنی مهندسی به کمک این زبان نوشته و اجرا شده‌است. این زبان در دهه۱۹۵۰ در ...

زبان فرترن (تاریخچه.کد.سرفصل کتاب) - پیاده سازی الگوریتم مرتب ...

کد.سرفصل کتاب) - پیاده سازی الگوریتم مرتب سازی به زبان های مختلف - پیاده
سازی الگوریتم مرتب سازی. ... زبان برنامه‌نویسی فورترن زبانی ساده و محاسباتی
است و پروژه‌های بسیاری از رشته‌های فنی مهندسی به کمک این زبان نوشته و اجرا
شده‌است. ... اين زبان جزء اولين زبانهای خلق شده برای کامپيوتر می باشد که در IBM
نوشته شده است.

API یا رابط کاربردی برنامه نویسی چیست؟ - مدیاسافت

8 جولای 2017 ... در برنامه نویسی کامپیوتر، یک رابط کاربردی برنامه نویسی(API) مجموعه ای از
زیرروال ها (Subroutine)، تعاریف، پروتکل ها و ابزار ها به منظور ساخت یک نرم افزار
کاربردی می باشد. API چیست؟ به زبان عامیانه تر، API مجموعه ای از روش های تعریف
شده و شفاف به منظور ارتباط بین اجزا مختلف نرم افزار می باشد. یک API خوب ...

برنامه نویسی - ریاضیات سبز

به عنون مثال زبان بیسیک در حدود صد وپنجاه کلمه ی کلیدی دارد ولی قدرت زبان---به
مراتب بیشتر از زبان بسیک است.تجه داشته باشید که بعضی از کامپایلر های
علاوه بر این 32 کلمه ی کلیدی ،کلمات دیگری را به زبان اضافه کده اند. انواع داده ها: هدف
از برنامه نویسی ،ورود داده ها به کامپیوتر ، پردازش داده ها و استخراج نتایج است . پس
داده ها ...

ماژول نویسی چیست؟ - ایران سایت

2 فوریه 2017 ... برنامه نویسی ماژولار یک تکنیک طراحی نرم افزار است که بر جدا سازی عملکرد یک
برنامه مستقل می باشند، ماژول های قابل تعویض هستند، به طوری که هر یک شامل هر ...
دوره مونتاژ (مانند زبان های دات نت مثل C #، F# و یا ویژوال بیسیک دات نت) و یا بسته (
که در Dart، go یا جاوا) است که گاهی اوقات به جای ماژول استفاده می شود.

زبان برنامه‌نویسی سي C و c++ چيست؟ - مرکز توسعه آموزشهای مجازی و ...

این زبان خصوصیات و اجزا زبان های برنامه نویسی پیشرفته را همراه با کارآیی بالای
زبان اسمبلی در بردارد و گاهی آن را یک زبان نیمه پیشرفته می دانند . سي C به گونه ای
است که تطبیق نرم افزار از یک نوع کامپیوتر به نوع دیگر را آسان می کند. امروزه
برنامه ... برای مثال این زبان قدرتمند را می‌توان در زمینه‌های زیر بکار گرفت: -
برنامه‌هایی ...

دانلود نرم‌افزار برنامه نویسی به زبان سی پلاس پلاس و فورترن Code

دانلود نرم افزار Code::Blocks v16.01 نرم افزار برنامه نویسی و کامپایلر زبان های سی
پلاس پلاس و فورترن در ویندوز. ... حال ما می خواهیم به شما یک نرم افزار و کامپایلر
برنامه نویسی سی پلاس پلاس و Fortran را به شما معرفی کنیم . نرم افزار ... به عنوان
مثال ، تدوین و قابلیت اشکال زدایی در حال حاضر توسط پلاگین ارائه شده است . IDE
ذکر ...

آموزش تعریف آرایه های یک بعدی و دوبعدی و چندبعدی و عناصر آرایه به ...

برای دسترسی به عناصر آرایه کافی است اندیس آن عنصر از آرایه را در درون [] قید
نماییم : int x[5] = { 10, 37, -3, 8023, 0 }; x[0] = 10 x[2] = -3. در کد بالا منظور از خط دوم،
مقدار اولین عنصر از آرایه و منظور از خط بعدی مقدار سومین عنصر می باشد . آموزش
تعریف و ساختار آرایه و عناصر در برنامه نویسی C++ مثال) برنامه ای به زبان C++
بنویسید ...

برنامه نویسی - طراحی وب سایت

شرکت برنامه نویسی آکان در تاریخ 1369/7/22 شمسی تحت شماره ثبت 80548 با
مسئولیت محدود در قالب سیستم های الکترونیکی و واردات اولین کامپیوترها در ایران
... این شرکت برنامه نویسی در سال 1388 با نفوذ به سیستم آموزشی دانشگاههای آزاد
کشور (مروارید) و همچنین نفوذ به سیستم های امنیتی نرم افزار Kaspersky وارد مقوله
هک و ...

زبانهای برنامه نویسی - اطلاعات جامع کامپیوتر

که مانند کد ماشین بوده و به ویژه وابسته به سیستم عامل خاصی نیست. به این ترتیب
جاوا برای نوشتن برنامه‌های کاربردی وب مناسب است، زیرا کاربر از طریق انواع مختلف
رایانه‌ها می‌‌تواند برنامه‌های وبی جاوا را اجرا کند. جاوا، امروزه یکی از متداول ترین زبان های
برنامه نویسی جهان است. این زبان از لحاظ ظاهری شباهت های زیادی به ++C دارد ولی در ...

PBooks

مباني کامپيوتر و برنامه سازي به زبان فرترن :77ويژه دانشجويان دانشگاهها و مراکز
آموزش عالي کشور و قابل استفاده کليه علاقمندان به آشنا شدن با کامپيوتر و برنامه ...
برنامه نويسي تجاري کوبول ، 250 تمرين و مساله حل شده ، مقدمه اي برزيزکامپيوترها و
فرامين اساسي سيستم عامل Ms- Dos ، کاربرد ريزکامپيوترها در اجراي برنامه هاي ...

آموزش برنامه نویسی به تمامی زبان ها

اموزش برنامه نویسی به زبان c , c++ , c# همراه با نمونه مثال هایشان صفحه3. بر نامه اي
بنويسيد که با استفاده از حلقه هاي تودرتو خروجي زير را توليد کند. Normal 0 false
false false EN-US X-NONE X-NONE. $$$$$$. $$$$$$. $$$$$$. $$$$$$. ج : #
include. #include. int main(){. int i , j ;. for (i=0 ; i<4 ; i++){. for (j=0 ; j<6 ; j++){.

مجموعه آموزش برنامه نویسی ++c | آموزش سی پلاس پلاس |دانشجویار ...

دانلود رایگان فیلم آموزش c++ | آموزش سی پلاس پلاس |دانشجویار , آموزش برنامه نویسی
,دانلود فیلم آموزشی, مرجع فیلم آموزشی,مجموعه آموزش برنامه نویسی ++c. ... یک مثال
ساده از چند ریختی در فرمان اتومبیل است . ... زبان های برنامه نویسی شی گرای اولیه
چون به صورت مفسری بودند از چند ریختی در زمان اجرا پشتیبانی می کردند . ولی چون
...

کتاب برنامه نويسي به زبان ماشين و اسمبلي - آزاد نوري

برنامه نویسی سیستمی کامپیوترهای شخصی(8086) (ویژه دانشجویان دوره کاردانی
کامپیوتر دانشگاه فنی و حرفه‌ای) اين کتاب، با توجه به نیاز دانشجویان رشته
کامپیوتر ... با زبانی ساده و قابل فهم بیان شود، بگونه‌ای که دانشجویان پس از مطالعه
بخش‌های مختلف و مثال های متنوع آن، قواعد اساسی و مهم برنامه‌نویسی به زبان اسمبلی را
فرا گیرند.

برنامه نویسی به زبان فرترن - مهندس مکانیک - ایران تجارت

تدریس زبان برنامه نویسی فرترن (قدم به قدم) همراه با حل مثال های متعدد و شبیه سازی
کد نوشته شده توسط مهندس مکانیک امکان برگزاری دوره فشرده آموزش برنامه.

تشبیه از نظر طرفين، در کتاب‌های بلاغی

پاورپوینت رفتار مصرف کننده مايکل آر. سولومو فصل سوم

مجموعه‌ی آموزشی مکالمه انگلیسی مثل آب خوردن 2 دو

اقدام پژوهی دبیر تربیت بدنی چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس ورزش و انجام فعاليت هاي ورزشي ترغيب نمايم؟

حل تمرین کتاب آشکارسازی و اندازه گیری تشعشعات گلن نول – ویرایش چهارم

گزارش کار تهیه تترا آمین کربناتو کبالت (III) نیترات

کتاب شیمی آلی ولهارد بهمراه حل المسائل

کربن دی اکسید در هوای بازدمی

گزارش کار تعیین ثابت سرعت هیدرولیز اتیل استات به روش هدایت سنجی

بازی دما با انحلال پذیری

آزمایش تعیین نقطه جوش اتانول به روش میکرو

سمینار کلاسی طیف سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس (XPS) به صورت پاورپوینت و فایل متنی ( به زبان انگلیسی و فارسی)

نگرشی بر طیف سنجی(ترجمه دکتر برهمن)فارسی

کتاب شیمی آلی پیشرفته مارچ

دانلود نرم افزار پرکاربرد، قوی Bioedit

دانلود تحقیق کامل درمورد تقسیم سلولی میتوز و میوز

جزوه زیست شناسی دکتر قدیرزاده

تشریح کبوتر

دانلود 32 قالب پاورپوینت حیوانات و پرندگان و حشرات و ماهی ها

بیوشیمی 2-مبحث گلیکولیز و گلوکونئوژنز

صد تست زیست دهم با پاسخ

تحقیق و مقاله ای در مورد سلول و بافت

پاورپوینت فصل دوم گفتار سوم زیست شناسی تجربی یازدهم

کد متلب پیدا کردن کوتاهترین فاصله بین یک نقطه تا مجموعه ای از نقاط Find nearest point

دانلود نقشه تکتونیک خاورمیانه

نقشه زمین شناسی حاجی آباد 1:250.000

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه رباط سفید همراه با گزارش زمین شناسی در مقیاس 1:100000

دانلود نقشه های زمین شناسی ایران با مقیاس 1:5000000

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی بانه به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

لایه رقومی گسل های ایران (شیپ فایل گسل های ایران در دو فرمت Shp و Kml)