دانلود رایگان

نمونه اجرا شده آزمون وکسلر بزرگسالان با تفسیر (نمونه تست هوش وکسلر بزرگسالان) دو نمونه - دانلود رایگاندانلود رایگان نمونه اجرا شده آزمون وکسلر,نمونه اجرا شده وکسلر,نمونه اجرا شده آزمون وکسلر با تفسیر رایگان,نمونه آزمون انجام شده وکسلر,نمونه تفسیر تست وکسلر

دانلود رایگان نمونه اجرا شده آزمون وکسلر بزرگسالان با تفسیر (نمونه تست هوش وکسلر بزرگسالان) دو نمونه تفسیر آزمون وکسلر بزرگسالان
نمونه اجرا شده آزمون وکسلر با تفسیر
تفسیر وکسلر بزرگسالان
تعداد صفحات: 29 (دو عدد نمونه اجرا شده آزمون وکسلر بزرگسالان)
نوع فایل: WORD

قسمتی از متن
نمونه اول:
فرم ثبت مقیاس هوش وکسلر برای بزرگسالان (نمونه اجرا شده) آزمونهای عملی و کلامی:
1- اطلاعات عمومی 2- درک مطلب 3- حساب 4- تشابهات 5- فراخنای ارقام 6- خزانه لغات 7- رمز نویسی 8- تکمیل تصاویر 9- طراحی با مکعب ها 10- تنظیم تصاویر 11- الحاق قطعات
مشخصات آزمودنی
معاینه وضعیت روانی
تفسیر و برداشت بالینی:
سطح 1- هوشبهر مقیاس کلی:
سطح 2- هوشبهرهای کلامی- عملی، نمره های عامل، و گروه بندی های افزوده
نیمرخ SCAD
گروه بندی های هورن:
سطح 3. تفسیر پراکندگی خرده آزمون ها
سطح 4- تغییرپذیری درون خرده آزمون ها
سطح 5- تجزیه و تحلیل کیفی

سطح 2- هوشبهرهای کلامی- عملی، نمره های عامل، و گروه بندی های افزوده
گام 2 الف. هوشبهرهای کلامی- عملی
با توجه به اینکه هوشبهر کلامی وی برابر 95 و هوشبهر عملی وی برابر 91 می باشد و مقدار تفاضل آنها کمتر از 12 نمره است؛ در سطح 05/0 تفاوت معناداری بین نمره های هوشبهر کلامی و عملی وجود ندارد. لذا نمرات در این سطح از قابلیت تفسیری برخوردار نیستند.
گام2 ب- نمره های عامل
نمره آزمودنی در درک و فهم کلامی برابر 98.6 است که با توجه به شاخص های ناگلیری ( 1993 ) تفاوت معنا داری با میانگین ندارد. نمره وی در سازمان ادراکی 94 می باشد که در این عامل نیز تفاوت معناداری با میانگین ندارد. در عامل رهایی از حواسپرتی نمره آزمودنی برابر با 88.8 است. و در این عامل نیز تفاوت معناداری با میانگین ندارد.
جدول:
با توجه به نمرات بدست آمده از انحراف نمرات از میانگین می توان این سه عامل را روی یک پیوستار قرار داد، که در یک انتهای آن عامل درک و فهم کلامی و در انتهای دیگر عامل رهایی از حواسپرتی قرار می گیرد. عامل سازمان ادراکی نیز در میانه این پیوستار قرار می گیرد.
قابل ذکر است که پراکندگی نمرات در مورد عامل درک و فهم کلامی برابر 1، سازمان ادراکی برابر 2، و رهایی از حواسپرتی 8 می باشد که مقادیر فوق نشان دهنده این است که خرده آزمون های عامل درک و فهم کلامی و سازمان ادراکی یکپارچه اند. اما به علت پراکندگی زیاد بین خرده آزمون های عامل رهایی از حواسپرتی، این خرده آزمون ها یکپارچه نمی باشند.
نمونه دوم:
معرفی آزمودنی
معرفی مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر بزرگسالان
تعریف هوش
سطوح تفسيريWAIS-R
سطح 1: تفسير هوشبهر كلي
سطح 2
الف - نمره های هوشبهر کلامی وعملی
ب) نمره هاي عامل
ج) گروه بندي هاي اضافي
نيمرخ ACID:
گروه بندي هاي هورن:
سطح 3: تفسير پراكندگي خرده آزمون ها
سطح 4: تغییر پذیری درون خرد آزمون ها

سطح 2
الف - نمره های هوشبهر کلامی وعملی
Verbal IQ= 122
Performance IQ= 103
بين هوشبهر كلامي و عملي 19 نمره تفاوت وجود دارد (V>P) كه اين اختلاف در سطح 0.01 معنادار مي باشد.اين اختلاف از دو جهت قابل توضيح مي باشد. از طرفي آزمودني فردي با تحصيلات بالا و متعلق به خانواده اي با سطح اجتماعي- اقتصادي بالا مي باشد كه اين عوامل تا حدودي مي تواند باعث بالاتر بودن هوشبهر كلامي نسبت به عملي باشد و از طرفی آزمودنی تکالیف مقیاس های عملی را با کندی و بی حوصلگی انجام می داد که این می تواند در کاهش نمرات عملی موثر بوده باشد.
ب) نمره هاي عامل
  1. نمرات عامل را با استفاده از نمره هاي مقياسي اصلاح شده بر حسب سن محاسبه مي كنيم.
Verbal Comprehension Index: 1.4 (I+V+C+S)+44
Verbal Comprehension Index= 1.4 (13+13+17+12)+ 44= 121
Perceptual Organization Index: 2 (PC+BD+OA)+40
Perceptual Organization Index= 2 (10+15+11)+40= 112
Freedom from Distractibility Index: 2.8 (DSP+A)+44
Freedom from Distractibility Index= 2.8 (4+14)+44= 94.4
  1. 2. ميانگين نمره هاي استاندارد مربوط به هر سه عامل را محاسبه مي كنيم.
= (121+112+94.4) /3 = 109.13

  1. 3. تفاوت نمره هاي استاندارد هر يك از عامل ها را از اين ميانگين محاسبه مي كنيم.
Xve– = 121 –109.13 =11.87
Xpe– = 112– 109.13 = 2.87
Xfr– = 94.4 – 109.13 =-14.73
  1. معنادار بودن تفاوت نمره ها را آزمون مي كنيم.
همان گونه كه مشاهده مي شود، عامل اول يعني درك و فهم كلامي تقريباً11.87نمره با ميانگين اختلاف دارد كه اين تفاوت به لحاظ آماري معنادار مي باشد(تفاوت 7 نمره اي در سطح 0.05 براي سنين 74 – 20 سال معنادار است) و بايد تفسير شود. از آن جايي كه اين عامل، شاخص نسبتاً خالصي از توانايي هاي كلامي است با توجه به سطح تحصيلات و سطح اجتماعي – اقتصادي قابل توجيه مي باشد، همان گونه كه اين تفاوت در مورد هوشبهر كلامي و عملي نيز صادق بود.
در مورد عامل دوم يعني سازمان دهي ادراكي تفاوت تقريباً 2.87 نمره اي با ميانگين وجود دارد (سازمان دهي ادراكي 2.87 نمره از ميانگين كمتر است) كه اين تفاوت نيز از نظر آماري معنادار نمي باشد (تفاوت 9 نمره اي در سطح 0.05 براي سنين 74 – 20 سال معنادار است).
در مورد عامل سوم يعني رهايي از حواسپرتي اختلاف تقريباً 14 نمره اي وجود دارد كه به لحاظ آماري معنادار مي باشد (تفاوت 9 نمره اي در سطح 0.05 براي سنين 74 – 20 سال معنادار است). این نمره ، ضعف در تمرکز، ضعف در حافظه و زنجیره ای کردن، ضعف در توانایی عددی، اضطراب، خودبازبینی و دشواری در انتقال ذهن را نشان می دهد.


نمونه اجرا شده آزمون وکسلر بزرگسالان با تفسیر


تفسیر وکسلر بزرگسالان


تفسیر آزمون وکسلر بزرگسالان


تفسیر تست وکسلر بزرگسالان


نمونه اجرا شده آ?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمونه تست هوش وکسلر بزرگسالان - آزمون یاب

تفسیر آزمون وکسلر بزرگسالان. نمونه اجرا شده آزمون وکسلر با تفسیر. تفسیر
وکسلر بزرگسالان. تعداد صفحات: 29 (دو عدد نمونه اجرا شده آزمون وکسلر بزرگسالان).

آزمون یاب: مرجع تخصصی پرسشنامه و پاورپوینت نمونه اجرا شده آزمون ...

نمونه اجرا شده آزمون وکسلر بزرگسالان با تفسیر (تفسیر وکسلر بزرگسالان) ...
فرم ثبت مقیاس هوش وکسلر برای بزرگسالان (نمونه اجرا شده) آزمونهای عملی و ... نمونه
انجام شده تست وکسلر کودکان نمونه اجرا شده آزمون هوش کودکان وکسلر نمونه ... نمونه
اجرا شده آزمون وکسلر بزرگسالان با تفسیر (نمونه تست هوش وکسلر بزرگسالان) دو
نمونه.

(نمونه اجرا شده آزمون هوش کودکان وکسلر) نمونه اول - آزمون یاب

نمونه اجرا شده آزمون وکسلر بزرگسالان با تفسیر (نمونه تست هوش وکسلر بزرگسالان
) دو تفسیر آزمون وکسلر بزرگسالان نمونه اجرا شده آزمون وکسلر با تفسیر ...

نمونه واقعی از اجرا ، تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی وکسلر کودکان – alley

17 ژوئن 2017 ... نمونه واقعی از اجرا ، تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی وکسلر کودکان. نمونه واقعی از
اجرا ، تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی وکسلر کودکان در ۱۰ صفحه ورد قابل ویرایش با
فرمت doc ... سطوح پیاپی رویهء تفسیری آزمون هوش وکسلر کودکان ... آن گنجانیده
شده است که در نهایت تعداد خرده آزمون های مقیاس هوشی کودکان به ۱۳ خرده ...

روش های تفسیر آزمون وکسلر - انجمن مشاوره روانشناسی

3 دسامبر 2013 ... در واقع آزمون‌های IQ تنها سه مورد از این هفت مورد (هوش زبانی، هوش منطقی- ریاضی و هوش ...
برای نمونه بهره‌ی هوشی جرج بوش (پسر) را از 115 تا 125 محاسبه کرده‌اند. ... 5) انعكاس:
انعكاس‌هایی كه در اجرای آزمون تست می‌دهیم نباید طوری باشد كه جنبه‌ی ..... [3] مقیاس
اولیه وکسلر – بلویو برای بزرگسالان ساخته شده بود که شامل دو بخش ...

پکیج کامل آزمون حافظه وکسلر - دانلود رایگان

00. مقدمات و آشنایی با. ... تست وکسلر شامل روایی و پایایی، سطوح تفسیر، خرده
آزمون های وکسلر، و. ... نمونه آزمون وکسلر اجرا شده بزرگسالان (9 صفحه). 8. ... راهنمای
آزمون هوش وکسلر بزرگسالان فرم تجدیدنظر … ... تشکیل شده که دو خرده آزمون آن (
حافظه .

ویژگیهای مقیاس های هوشی وکسلر - دکتر حسین لطفی نیا

9 نوامبر 2017 ... مقیاس های هوشی وکسلر توسط دیوید وکسلر ابداع شده است . ... مقیاس هوشی وکسلر
بزرگسالان شامل ۱۱ آزمون فرعی می باشد . ... آزمون فرعی است اما تفاوت مهم این مقیاس
با مقیاس هوشی بزرگسالان آن است که در این مقیاس دو آزمون ... برای نمونه زمانی که نمره
های آزمونهای فرعی طراحی با مکعبات و الحاق قطعات آزمودنی بالا است می ...

ساخت و هنجاریابی آزمون خواندن کلمات به عنوان مقیاس هوش کلامی (مهک)

مقیاس هوشی وکسلر) به عنوان برآورد توانایی فرد در خواندن فهرستی از واژه ها با
ویژگی اشاره شده می تواند ... نمونه واژه "موه مناسب نیست زیرا دو نوع طرز تلفظ دارد.

دانلود نمونه انجام شده آزمون هوش وکسلر کودکان-wisc-r- شماره 3 ...

30 دسامبر 2016 ... انجمن · اجرا،نمره گذاری و تفسیر آزمون ها · آزمون هوش وکسلر · wisc; دانلود نمونه ... موضوع:
دانلود نمونه انجام شده آزمون هوش وکسلر کودکان-wisc-r- شماره 3 ... شرح: این فابل تنها
شامل نمونه تکمیل شده آزمونها می باشد و شامل آموزش نمره گذاری و تفسیر نمی باشد. ...
با سلام تست هوش مکسلر رو برای دخترم میخواستم آزمون جهش از اول به ...

آزمون | روان بنیان

برای بدست آوردن نمره تصویر فرد از تنش نمره گویه ها با هم جمع می شود. نمره گذاری:
دارد روایی و ... دانلود رایگان نمونه های انجام شده آزمون هوش وکسلر کودکان. دی ۱۰, ۱۳۹۵
نظرات ... شرح: این مجموعه شامل دو نمونه اجرا شده آزمون چند محوری بالینی میلون می باشد
که شامل شرح حال مراجع و ۵ گامل اصلی تفسیر به صورت خلاصه می باشد. جدول برگه
نمره ...

آزمون های وکسلر - آی هوش

مقیاس هوشی وکسلر برا ی کودکان یک آزمون تحلیلی است که نمره گذاری آن بر حسب ...
های فنی در زمینه اعتبار و پایانی خرده آزمون ها و معرف نبودن نمونه و حجم آن روبه رو بود.
.... 6- ماهیت سوالات متناسب با علایق و رغبت ها ی بزرگسالان انتخاب شده است. ... 2- در
تفسیر نتایج هوشبهر گروه های سنی خاص مشکل دارد ، چون در دو انتهای طیف سنی هیچ ...

بسمه تعالي

هدف كلي : آشنايي با تئوري ها و آزمون هاي مورد استفاده در ارزيابي و تعريف توانايي هاي
... معرفي توانايي هاي BROAD و NARROW ي مطرح شده در اين تئوري ... اجراي عملي
آزمون ... آشنايي با آزمون هوش وكسلر بزرگسالان (1) ... بررسي نمونه گزارش ... ضريب
هوشي كودكان و بزرگسالان را با تست هوش ريون، كتل و آدمك گوديناف اندازه گيري كند.

نمره گذاری و تفسیر تست هوش وکسلر - مرکز مشاوره آگاهان

اگر اجرا و تفسیر اولیه‌ی تست وکسلر را قبلاً آموخته‌اید، این دوره را به شما پیشنهاد
می‌کنیم. ... های فنی در زمینه اعتبار و پایانی خرده آزمون ها و معرف نبودن نمونه و حجم آن
روبه رو بود. ... کل مقیاس از ۱۲ خرده آزمون تشکیل شده که دو خرده آزمون آن (حافظه عددی و
ماز ها) ... ۶- ماهیت سوالات متناسب با علایق و رغبت ها ی بزرگسالان انتخاب شده است.

هوش وکسلر بزرگسالان تجدید نظر شده,WAIS-R,IQ,نرم افزار وکسلر,هوش ...

هوش وکسلر بزرگسالان تجدید نظر شده,WAIS-R,IQ,نرم افزار وکسلر,هوش عملی,هوش
کلامی,هوش کل ... توجه مهم مهم : وکسلر برای اجرا نیاز به ابزار دارد و نرم افزار برای
اجرای آزمون نیست بلکه برای محسابات نمرات تراز ، رسم نیمرخ و تفسیر و. ...
فرهنگی، خصوصاً کودکان دو زبانه و نیز کودکان با فقر محیطی سنجش مناسبتری را
به عمل میآورد.

Standardization of the Revised Wechsler Memory Scale in Shiraz

اﻳـﻦ ﮔـﺮوه در ﭘـﻨﺞ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮات ﭘـﺎﻳﻴﻦ در. ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮاي ....
از اﺟــﺮاي. WMS-R. ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺨﺸ. ﻲ از ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻮﺷـﻲ ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﻧﻈـﺮ ﺷـﺪه. وﻛــﺴﻠﺮ ﺑﺰرﮔــﺴﺎﻻن. 6. (. وﻛــﺴﻠﺮ
،. ) 1987 ... ﺗﺴﺖ وﻛﺴﻠﺮ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﮔﺮوه اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ .... ﭼﻬــﺎر. ﻛﻮﺷــﺶ ﻧﮕﻬــﺪاري ﻣــﻮادﻛﻼﻣﻲ و دو ﺧــﺮده
. آزﻣــﻮن،. ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ را آزﻣﻮن ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ..... ﻛﻨﻨﺪه از آزﻣﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺳـﻦ را در ﺗﻔـﺴﻴﺮ ﻧﻤـﺮات.

آزمون یاب:: آزمون یاب

... و پرستاری، نمونه پروپوزال، نمونه اجرا شده آزمون، نمونه انجام شده آزمون، پاورپوینت،
... نمونه تست انجام شده میلون (نمونه تفسیر آزمون میلون) دو نمونه ... پروتکل درمان
وسواس کودکان با رویکرد ACT ..... پروتکل درمان بیش فعالی (درمان adhd در
بزرگسالان) ..... نمونه انجام شده تست وکسلر کودکان (نمونه اجرا شده آزمون هوش کودکان
وکسلر) نمونه ...

WAIS-R آزمون هوش وکسلر بزرگسالان - مرکز جامع آرن

مقیاسهای وکسلر از دو قسمت تشکیل شده است. ... کودکان دو زبانه و نیز کودکان با
فقر محیطی سنجش مناسبتری را به عمل میآورد. اولین مقیاس هوشی وکسلر در سال ۱۹۳۹
به منظور سنجش هوش بزرگسالان انتشار یافت. ... روش نمره گذاری و اجرا مانند مقیاس
هوشی کودکان است و ضریب هوشی برحسب انحراف از میانگین گروه سنی معینی بیان
می شود ...

روایی همزمان نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد - نشریه تعلیم و ...

ﺑﯿﻨﻪ و ﻧﺴﺨﻪ دوم ﻣﻘﯿـﺎس ﻫﻮﺷـﯽ وﮐﺴـﻠﺮ ﮐﻮدﮐـﺎن. » ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه. اﺳﺖ و ﺳﺆال اﺻﻠﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﻫﻮش. آزﻣﺎي ﺗﻬﺮان ... ﻧﺎﺗﻮان ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ...
ﮐﻮدﮐﺎن در راﺳﺘﺎي ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﯿﻤﺮخ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ وﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن دو ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎد ... ﮐﻪ ﺷـﮑﺎف زﯾـﺎدي ﺑـﯿﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي آزﻣـﻮدﻧﯽ در. آزﻣـﻮن. ﻫـﺎي ﻫـﻮش و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ در آزﻣـﻮن.
ﻫـﺎي.

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس حافظه وکسلر - دانشگاه شاهد

آزﻣـﻮن ﺑـﺮ. ور. ي. ﻳـ. ﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ. 266. ﻧﻔـﺮ. ي. 120(. ﻣـﺮد،. 144. زن. ) از. داﻧﺸﺠﻮ. ﻳ. ﺎن دو داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﺎﻫﺪ .... test. ]31[ ). ،. آزﻣـﻮن ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻫﻴﺘـﻮن. (. Heaton memory test. ) ]32[. ، آزﻣــــﻮن اﺷــــﻜﺎل
ﭘ. ﭽﻴ ... ﺗﻤﺮﻛﺰ اﺟﺮا. ﻣﻲ. ﺷﺪ. ) را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛ. ﺐﻴ. ﻛﺮد. ﻳا . ﻦ ﻛﺎر. ،. اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎ. ﻳ. ﺴﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه. ﻣﺪت. و ﺑﻠﻨﺪ
..... ﺎس ﻫـﻮش. ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن وﻛﺴﻠﺮ. -. ﺗﺠﺪ. ﻳ. ﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه. (. WAIS-R short form. ) ﺑﺮ. ور. ي. ﻫﻤﻪ آزﻣﻮدﻧ.
ﻲ.

137 Flashcards | Quizlet

بیشترین ارتباط با فعالیت درمانی و تحقیقات روانشناسان بالینی ... نسخه تجدید
نظر شده NEO ... دو ویژگی مهم آزمون ... اندازه های گرایش مرکزی و تغییر پذیری آزمون که
از یک نمونه هنجاریابی بزرگ بدست میاد ... صلاحیت = سابقه اجرا و تفسیر آزمون رو
داری ؟ ... پایایی نیمه ازمون مقیاس هوش بزرگسالان وکسلر برای هوشبهر کلی ، کلامی ...

نقش عوامل اقتصادی-اجتماعی بر بهره هوشی کودکان دبستانی شهرستان ...

ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎر ﻗﻮي و. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧﺠﺎم ... و ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺗﺴﺖ ﻫﻮش ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه وﮐﺴﻠﺮ. (. WISC-
R. ).

بررسی رابطه بین نمره‌های آزمونهای گودیناف، وکسلر کودکان و لایتر در ...

بررسی رابطه بین نمره‌های آزمونهای گودیناف، وکسلر کودکان و لایتر در جداسازی دانش
... شهر بروجن که به پایگاه سنجش مراجعه می‌کردند تشکیل می‌داد و نمونه مورد استفاده ...
که تمامی‌کودکان ارجاع داده شده با آزمونهای وکسلر کودکان، لایتر و گودیناف مورد آزمون
... می‌دهد بین دو گروه کودکان عادی و عقب مانده در آزمون‌های هوش تفاوت معنی‌دار وجود دارد ...

مقایسه عملکرد شناختی افراد مبتلا به اعتیاد و افراد عادی در آزمون هوش و

ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. ﻴ ﺑ. ﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﻋﺘ. ﻴ. ﺎﺩ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺩ. ﻱ. ﺩﺭ. ﺁ. ﺯﻣﻮﻥ ﻫﻮﺷ. ﻲ. ﻭﮐﺴﻠﺮ. ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﺑﻮﺩ ...
ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻴﮔ. ﺮ. ﻱ. ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﺷـﺪﻧﺪ. ﻭ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﻮﺵ ﻭﮐﺴﻠﺮ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﺍﺭ. ﻳﺯ. ﺎﺑ. ﻲ.
ﺷﺪﻧﺪ .... ﮑﻮﻣﻮﺗﻮﺭ، ﮐﻨﺘـﺮﻝ. ﭘﺎﺳـﺦ، ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ. ﺍﺟﺮﺍ. ﻳﻲ. ، ﺗﻌﺪ. ﻳ. ﻞ ﭘﺬ. ﺮﻳ. ﻱ. ﺷﻨﺎﺧﺘ. ﻲ. ، ﮐﻨﺘﺮﻝ ﭘﺎﺳﺦ ﻧـﺎﻣﺮﺑﻮﻁ،
.... ﺷﺪﻩ ﻧﻬﺎ. ﻳﻲ. ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ. ۱۹۸۸. ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺭﺳ. ﺪﻴ. (. ۱۸. ﺍ). ﻦﻳ. ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﻭ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠـ. ﻲ. ﻭ ﮐﻼ. ﻣـﻲ. ﻫـﻮﺵ ﺭﺍ.

تست هوش وکسلر – مرکز مشاوره پیشرو

آزمونهای فرعی وکسلر در دو طبقه ی آزمونهای هوشی عملی و کلامی قرار می گیرند. ... ارزش
تفسیری داشته باشد و حتی وجود برخی از نقایص در کارکردهای مغزی را برساند. ...
استاندارد بودن یک آزمون هوشی به این معنا است که آزمون اجرا شده با شرایط آزمودنی
انطباق ... برای نمونه زمانی اگر آزمون هوشی بزرگسالان بر روی نمونه ای از کودکان اجرا
گردد .

چهار ی آزمون هوش وکسلر ها سؤال شناسایی صفات زیربنایی ارول با ک ...

هدف از پژوهش حاضر شناسایی صفات زیربنایی آزمون هوش وکسلر کودکان نسخه چهار با
توجه به توانایی. ه. ای .... شناخته. شده. ف. راهم. یم. آورد. که. به. عنوان. راهنمایی برای
تحقیق و اجرا. یم. توان ... عامل دانش کمی شامل دو عامل دانش ریاضی و پیشرفت ریاضی
..... جامعه آماری این پژوهش از کلیه دانش آموزان ابتدایی سراسر کشور بودند. نمونه آماری.
1.

تست هوش برای کودکان 4 تا 10 ساله - بیتوته

هوش تست هوش برای کودک تست هوش کودکانه,سوالات تست هوش,سوالات تست هوش ... در
مراکز معتبر انجام می‌شود، ولی تشخیص تقریبی کودکان با هوش بالا هوش متوسط یا ...
دیوید وکسلر، از معروف‌ترین کسانی است که تعریف نافذی از هوش ارائه کرده است. ...
مهم‌ترین هدف آزمون تعیین درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودک است. ... دستور اجرا

بسوه تعالی دانشگاه علوم پسشکی شهید بهشتی گروه روانشناسی ...

11 مارس 2015 ... هدف کلی: آشنایی دانشجویان با آزمونهای رایج شناختی و بکار گیری صحیح ... شده نمره
گذاری و تفسیر می شود. ... سوم اجرای تست وکسلر کودکان یا تحلیل فیلم اجرای
اجرای یک نمونه ... خرده آزمونهای وکسلر بزرگسالان ، اجرا، نمره گذاری ، تفسیر گروهی
... کاربردها ، خرده آزمون های ، اجرا ، نمره گذاری ، تفسیر، سخنرانی، بحث و ...

مجموعه کامل تست هوش و حافظه وکسلر - بانک پرسشنامه

8 مه 2018 ... مقیاس هوش وکسلر امروزه پرکاربردترین آزمون استاندارد شده در دنیا برای ... این آزمون
دو بخش مقیاس کلامی و مقیاس عملی دارد که هر کدام هفت عنوان را می‌سنجند. سایت یک
دانشجو در این مجموعه با گردآوری مرجع کاملی از آموزش، مقیاس، تفسیر، روش اجرا، ...
بازیهای رایانه ای · نمونه یک پرسشنامه برای سنجش اعتیاد به اینترنت ...

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ آزﻣﻮن ﻫﻮﺷﻲ وﻛﺴﻠﺮ ﻛﻮدﻛﺎن در ﺗﺸﺨﻴﺺ زودﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر

ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي در. دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه. ،. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻮﺷﻲ وﻛﺴﻠﺮ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ.
آوري داده. ﻫﺎ ﺷﺪ ... ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه. ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻫﻤﻪ. ي ﺧﺮده. آزﻣﻮن. ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس
ﻫﻮﺷﻲ وﻛﺴﻠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ. ي. ﺧﺮده ... ﻫﻮش. ﺑﻬﺮ. ﻫﺎي ﻛﻼﻣﻲ، ﻋﻤﻠﻲ و. ﻫﻮش. ﺑﻬﺮ. ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺖ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دو ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ
ﺗﻔﺎوت. ﻣﻌﻨﻲ .... ﺷﺪه. ،. ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزي ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻗﺒﻠﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ، ﭘﺎﻳﻪ. ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺳﻦ، ﺗﺤﺖ اﺟﺮاي
آزﻣﻮن.

ﺗﺴﺖ وﮐﺴﻠﺮ

و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ . رواﯾﯽ. : اﺑﺰار ﭼﯿﺰي را ﺑﺴﻨﺠﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي آن ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﺖ
وﮐﺴﻠﺮ را در دو ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و ﻓﺎﺻﻠﻪ. ي ﺑﯿﻦ دو ﺗﺴﺖ ... ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮدك را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﭘﺮداﺧﺖ . ﺗﺴﺖ وﮐﺴﻠﺮ. €dited Üith the demo version of ... ﺳﻄﺢ ﺗﻔﺴﯿــﺮ. : ﺳﻄﺢ. 1(. )
ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﮐﻠﯽ. : -. ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺷﺨﺺ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻﻧﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ. دﻫﺪ .... ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻤﺮه ﻫﻮش ﮐﻼﻣﯽ
.

مقیاس هوش وکسلر برای کودکان | مرکز جامع توانبخشی ایران

مقیاس (ویسک) فرم نزولی مقیاس هوش وکسلر بزرگسالان (ویز) ... تقسیم هوش به دو
بخش عمده کلامی و غیر کلامی بیانگر دو نوع متفاوت هوش نیست بلکه چنین ... شناخت
توانایی ها و مشکلات و تعبیر و تفسیر نمرات آزمودنی در آزمون های مختلف ... تا با
استفاده از طرح چاپی نمونه که به رنگ سفید و قرمز است، در زمان تعیین شده، طرح ها را
بسازد.

توانایی شاخص‌های آزمون نام بردن احتمالی در ... - روانشناسی معاصر

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. 80. ﻧﻔﺮ. از داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﭼﻬﺎرم دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت رﯾﺎﺿﯽ و. 80. ﻧﻔﺮ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ...
ﻫﺎي ﻓﺮاﺧﻨﺎي ﻋﺪدي. (DS). در آزﻣﻮن ﻫﻮش. وﮐﺴﻠﺮ. (WIT). و آزﻣﻮن اﺳﺘﺮوپ. (ST). را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ...
interference score of stroop test (inhibition of proponent ..... ﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﺑﺘﺪا.
ﺗﮑﻠﯿﻒ. ﻫﺎي ﺧﻂ ﭘﺎﯾﻪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎدﮔﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ. اﺟﺮا ﻣﯽ ..... ﮔﯿﺮي، زﻣﺎن و ﭘﻮل، ﺗﺨﻤﯿﻦ، ﺗﻔﺴﯿﺮ
داده.

وبلاگ - روانسنجی

آزمون ها ... چندان با تفسیر و استنتاجی که انجام داده اند هم نظر نیستم . ... این که کدام
منبع ، بر اساس کدام تست ، در چه زمانی ، با کدام نمونه وووو این اندازه گیری را ... به
هنگام هنجار یابی تست وکسلر کودکان در شیراز ، کودکان ایرانی شانه دندانه شکسته و
... شده در ایران مشاهده می کنیم که برخی از مجریان اعلام می کنند که هوش روستائیان
کمتر از ...

معدن پرسشنامه

تست هوش وکسلر مقیاس هوش وکسلر امروزه پرکاربردترین آزمون استاندارد شده در دنیا
... این آزمون دو بخش مقیاس کلامی و مقیاس [...] ... با تهیه مجموعه‌های موضوعی پرسشنامه
به همراه تفسیر، نمره گزاری، نمونه اجرا شده و… ... آزمون شخصیت آیزنک – بزرگسالان ...

نمونه واقعی از اجرا ، تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی وکسلر کودکان

نمونه واقعی از اجرا ، تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی وکسلر کودکان ... سطوح پیاپی
رویهء تفسیری آزمون هوش وکسلر کودکان ... مقیاس هوشی کودکان اساسا شامل همان خرده
آزمون های مقیاس بزرگسالان است با این تفاوت که محتوای مواد آزمون برای کودکان
طراحی شده و ... دو روش برای بررسی توانایی هوشی کودک وجود دارد: 1 هوشبهر مقیاس کل
(FS IQ) ...

بسته هوش وکسلر - ایران پژوهش

دانلود نمونه آزمون و تست هوش وکسلر کودکان به همراه مصاحبه و تفسیر هدیه ای است از
ایران پژوهش ... با توجه به نمره تراز شده 100 هوشبهر کلی آزمودنی برابر با 100می
باشد که که رتبه درصدی آن .... نمونه آزمون وکسلر اجرا شده بزرگسالان (9 صفحه) ....
آزمون خی دو در آمار استنباطی · دانلود بسته موضوعی خودکارآمدی ( دانلود همه مقالات و
پرسشنامه ) ...

دانلود راهنمای آزمون هوش وکسلر بزرگسالان – سایت دانلود برنامه

21 جولای 2017 ... اولین مقیاس هوشی وکسلر در سال ۱۹۳۹ به منظور سنجش هوش بزرگسالان انتشار یافت.
... دانلود رایگان نمونه های انجام شده آزمون هوش وکسلر کودکان روان بنیان ... همین حالا نرم
افزار فارسی تست ضریب هوشی با نام Raven IQ Test را می توانید با لینک ... نمونه
واقعی از اجرا تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی وکسلر کودکان Actual ...

آزمون وكسلر

گروه مورد آزمايش وگروه نمونه استاندارد آزمون شباهت موجودباشددراين صورت امكان
مقايساه ديياو وجاود .... است كه آزمون فقط يك بار اجرا مي شودسپس با دو نيمه كردن ماده ها
ضاريب همبساتگي .... مي گذارندبيش از متغير هايي است كه هوش يا استعداد را تحت
تاثير يرار ميد ...... ريتان همراه با آزمون تجديد نظر شده و كسلر كودكان درباره ..... افراد
بزرگسال.

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻮﺷﻲ ﻛﻮدﻛﺎن داراي آﺳﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ - ResearchGate

1390. در ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻃﻮﺑﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . آزﻣﻮن. ﻫﻮش وﻛﺴﻠﺮ ﻛﻮدﻛﺎن از ﻃﺮﻳﻖ دو ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺮدن ﺑﺮاي
ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ... square test were used to analyze quantitative variables and qualitative
.... ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در ... ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ.

ﻫﻮش ﺳﯿﺎل ﮐﺘﻞ 2 وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي روان ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﯿﺎس و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ

ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻫﻮش ﺳﯿﺎل ﮐﺘﻞ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺟﺮا ﺷـﺪه،ﻣﻘﯿﺎس. 2. ﻫـﻮش
... ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻫﻮش ﮐﺘﻞ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎي ﭘﯿﺶ روﻧـﺪه رﯾـﻮن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دو ﺗﺴـﺖ ..... و ﺑﺎ آزﻣﻮن
وﮐﺴﻠﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ... اﺟﺮاي ﻣﻘﯿﺎس. 2. آزﻣﻮن ﮐﺘﻞ و آزﻣﻮن رﯾﻮن ﺳـﯿﺎه و ﺳـﻔﯿﺪ روي ﻧﻤﻮﻧـﻪ اي ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ
. 917. ﻧﻔـﺮ ﺑﺰرﮔﺴـﺎل، ﺿـﺮﯾﺐ ..... آزﻣﻮن ﻫﻮش ﮐﺘﻞ دارﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﭘﺲ از ﺗﻔﺴـﯿﺮ و ﻧﺎﻣﮕـﺬاري ﻋﺎﻣـﻞ ﻫـﺎ،.

محاسبه (ک)

آزمون هوش وکسلربزرگسالان ... هوشبهر کلامی و عملی از متوسط نمره های 11 خرده آزمون
بدست میاید: ... از سوالاتی استفاده شود که با بزرگسالان سازگاری دارد ... در اجرای
آزمون وکسلر بزرگسالان مانند کودکان جهت تنوع بخشیدن به اجرای آزمون و ... نمونه
سوالات اطلاعات عمومی .... تبدیل نمرات خام به نمرات تراز شده (طبق جدول گروه سنی
مربوطه).

مقياس هوشي وكسلر بزرگسالان

مدتها از آزمونهاي هوشي كودكان براي سنجش هوش بزرگسالان نيز استفاده مي كردند ولي
اين ... درجه نخست به روايي و پايايي خرده آزمونها حجم معرف بودن گروه نمونه هنجاري آزمون
مربوط ميشد. ... مقياس تجديد نظر شده هوشي وكسلر براي بزرگسالان كه با علائم
اختصاري. WAIS-R. نام برده مي شود از يازده خرده آزمون و دو مقياس كلامي و عملي تشكيل
شده است.

نمونه انجام شده وکسلر | آربیتا فایل

8 مه 2017 ... دو نمونه انجام شده آزمون وکسلر یکی مربوط به کودکان و دیگری مربوط به ... http://
ketabkhanepsychology.sellfile.ir/prod-952065-نمونه+انجام+شده+ ...

بررسی ویژگی های روان سنجی آزمون های تشخیص بالینی-عصب شناختی ...

6 ا کتبر 2012 ... (2. ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺧﺮده. آزﻣﻮن. )ﻫﺎ. ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد. 100 ... ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎي
آزﻣﻮن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺮ دو. اﻟﮕﻮ اﺳﺖ . ﺑ-4. ﻪ. ﻋﻼوه اﯾﻦ اﺳ. . ﺎس دو ﮔ. . ﺎﻧﻪ ﻧﻈ .... و ﺧﺮده آزﻣﻮن. ﻫﺎي ﮐﺎﻓﻤﺎن
دوم ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻮش. وﮐﺴﻠﺮ. ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ .... زﻣﺎن اﺟﺮاي آزﻣﻮن.

نمونه شرح حال و معاينه وضعيت رواني بيمار و نتایج آزمون هوش وکسلر

نمونه شرح حال و معاينه وضعيت رواني بيمار و نتایج آزمون هوش وکسلر ... محصول:
آشنایی با نحوه شرح حال و وضعیت روانی و تفسیر نتایج آزمون هوش وکسلر
بزرگسالان ...

اصل مقاله

3 نوامبر 2016 ... اساس الگوي نظریه. اي کتل هورن و کارول بوده است. به این منظور. نمونه .... دهي و تفسیر
آزمون ... براي مثال، دو مجموعه آزمون شناختي خیلي مهم یعني ویرایش پنجم هوش آزماي
وکسلر. 11 .... هاي استعداد عمومي در کشور براي کارکنان بزرگسال شرکت ..... اجرا مي.
شد به. عنوان یکي از دو نمره حافظه با تاخیر در نظر گرفته شده بود.

بررسی مقدماتی الگوی ترسيم ساعت درکودکان با و بدون حساب‌نارسايی

30 سپتامبر 2014 ... 1- Clock Drawing Test ... ﻣﻘﯿﺎس. ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ. ﺷـﺪه. ﻫـﻮش. وﮐﺴﻠﺮ. ﮐﻮدﮐﺎن. (. WISC-R. ) ، آزﻣﻮن.
رﯾﺎﺿﯿﺎت. اﯾﺮان ... اﺟﺮا ﺷﺪ. ﺳﺎزي زﻣﺎن و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ. ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻤـﺮه. ﮔـﺬاري
... اﺑﺰاري ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺴـﺎل ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ زوال ﻋﻘـﻞ ..... ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺗﺤﻠﯿـﻞ. ﻋـﺎﻣﻠﯽ. ﺑـﺎ.
ﭼﺮﺧﺶ ﭘﺮوﻣﺎﮐﺲ. 12. ﻧﯿﺰ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺳﺎﻋ ... ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ از.

ﻣﺎرﻧﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب ﺗﺴﺖ ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﺳﻨﺠﺶ رواﻧﯽ ﺳﻮاﻻت و ﮐﻠ

ﺗﺳت ﺗﺎﻟﯾﻔﯽ ﺳﻧﺟش رواﻧﯽ ﺑراﺳﺎس ﮐﺗﺎب ﻣﺎرﻧﺎت (ﺳواﻻت و ﮐﻟﯾد). ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻧﺷر .... ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﺮه ﻫﺎي ﻫﻮش ﻛﺪام ﻣﻮرد زﻳﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ؟ اﻟﻒ. ) ﺷﺨﺼﻴﺖ. )ب ... ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه ي ﻫﻮﺷﻲ
وﻛﺴﻠﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﺪام آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ؟ اﻟﻒ .... ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه. )ج ... ﻛﺪام ﻣﻮرد
زﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤﺮه ﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﻲ در دو اﺟﺮاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ آزﻣﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ. ﻣﻲ آﻳﺪ؟ اﻟﻒ.

فهرست تست های موجود در آزمایشگاه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و ...

آزمون هوش وکسلر بزرگساالن، فرم تجدید نظر شده ) .... آزمون آدمک گودیناف با تفسیر
بالینی ... پرسشنامه تشخیص اختالالت مرتبط با اضطراب کودکان ..... نمونه معماهای
قضاوت اخالقی ... راهنمای اجرا و تفسیر مقیاس .... مقیاس سازگاری دو نفره )زن و شوهر(.

نمونه سوالات هوش و عقب ماندگی ذهنی با جواب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نمونه سوالات هوش و عقب ماندگی ذهنی با جواب» ثبت شده است
- نمونه ... آزمون آدمک ( گودیناف) تست هوش ( سن اجرا: از 3 تا 13 سال . ... طور معمول دو
انحراف معیار پایین تر از حد نرمال در نمره آزمون هوش را جزو طبقه افراد با عقب ماندگی
ذهنی جاگماری میکنند . ... دانلود رایگان نمونه های انجام شده آزمون هوش وکسلر کودکان |
روان ...

مقایسه آمایه انتقال در کودکان مبتلا به اتیسم - فصلنامه توانبخشی نوین

12 جولای 2011 ... ﺷﺪه اﺳﺖ. ).1 (. ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﻄﻌﯽ. اي ﺑﺮاي اﯾﻦ. اﺧﺘﻼل ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ... و ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺷﺮوع و اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ... ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻏﯿﺮﺗﺼﺎدﻓﯽ ... و آزﻣﻮن ﻫﻮش وﮐﺴﻠﺮ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ...
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺗﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ در آﻣﺎﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎل، ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري در .... t-test. ﺑﺮاي
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. ﻫﺎي دو ﮔﺮوه ﺑﻮد . ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼ. ﻋﺎت. ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي.

Battery و ارزیابی نوروسایکولوژی های آزمون

آزمون جامع شناختی است که امکان ارزیابی جامع کارکردهای شناختی را. با ... زمان اجرا:
10. دقیقه. تعداد نمونه و جمعیت: 200. -. امریکا. تعداد آیتم. ها: -. فرم موازی: .... امکان
ارزیابی نوروسایکولوژی و هوش کلی را نیز ... این آزمون براساس دو مدل نظری طراحی شده
است: مدل .... (: راه رفتن و ایستادن، تست رامبرگ، تست هماهنگی )با انگشت زدن به
بینی(.

خرده آزمون های وکسلر Wechsler's subtests | دانشنامه پژوهه پژوهشکده ...

15 نوامبر 2014 ... مقیاس اولیه وکسلر – بلویو برای بزرگسالان ساخته شده بود که شامل دو بخش بود: ...
پس از یک تمرین کوتاه روی چند نمونه 90 ثانیه به آزمودنی فرصت داده می‌شود ... [8] در
مقیاس هوش وکسلر کودکان، خرده‌آزمون‌های حافظه عددی و مازها به عنوان آزمون‌های ... بنابراین
با اجرای آزمون‌های مختلف وکسلر سه نوع هوشبهر به دست می‌آید: هوشبهر ...

1396 محصوالت سال لیست

تبدیل نمرات وکسلر کودکان. دکتر ابوالفضل کرمی. 7000. 201006. راهنمای هوش.
وکسلر ...... اقدام نموده تا ضمن سهولت اجرا و نمره گذاری آزمون) با توجه به. پیچیدگی و
زمان ...

Untitled - پرتال اساتید دانشگاه ارومیه

همبستگی مقیاس هوش وکسلر برای کودکان پیش دبستانی. و مقیاسهای ... مقدماتی
برای وقوف به مشکلات احتمالی، زیر آزمونهای ترجمه شده ... بررسی مقدماتی، اجرای نمونه
کوتاه مقیاس مشتمل بر چهار زیر. آزمون واژه ... با مقیاسهای ویپسی و بینه - سیمون تنها
در دو گروه سنی کسم ... نیست و مستلزم رعایت احتیاط در تعبیر و تفسیر نمرات
است.

رابطۀ کارکردهای اجرایی و ظرفیت حافظۀ کاری با عملکرد خواندن دانش

Different functions were measured as these: Reading through reading test of ... رد
. ارﺗﺒﺎط. ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ. ي. اﺟﺮا. ﯾﯽ. و. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺧﻮاﻧﺪن. داﻧﺶ. آﻣﻮزاﻧ. ﯽ. دﺑﺴـﺘﺎﻧ. ﯽ. اﻧﺠـﺎم. ﺷـﺪ . ﻧﻤﻮﻧـﻪ،. ﻣﺘﺸﮑﻞ.
از ..... اﻣﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎي اﺟﺮاﯾـﯽ در دو ... رود و داراي ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﻧﮕﯽ اﺳﺖ و رﯾﻮن ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﮐﻪ
...... اﺟﺮاﯾﯽ و ﻫـﻮش اﺷـﺎره ﺷـﺪه از آزﻣـﻮن. وﮐﺴـﻠﺮ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس. ﻫﺎي آن ﺑـﺎ آزﻣـﻮن.

بررسی میزان هوشبهر کودکان مادران مبتلا به دیابت در دوران بارداری در ...

۳۵ در یک مطالعه مقطعی و معطوف به گذشته، نمونه ای با حجم M دیابت ... کنترل کلیه
آزمودنیها تحت شرایط یکسان و استاندارد تست با فرم. تجدید نظر شده هوش آزمایی
وکسلر کودکان مورد آزمون، و شاخصهای ... مطالعه در دو بخش هوشبهار غیر کلامی و هوش بهر
کلی معنی دار مشاهده ... شایان ذکر است در پژوهشی حاضر به اجرای چهار خرده آزمون از هر.

ساخت و رواسازی آزمون تشخیصی حساب‌نارسایی برای کودکان پایه سوم ...

ﻧﻮاﺣـﯽ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﺟﺮا و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺳﺆال آزﻣﻮن ﺑﺮ ... و دﺷﻮاری
ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺪل دو ﭘﺎراﻣﺘﺮی .... ﻣـﺘﻌﺪﺩی ﻃﺮﺍﺣـﯽ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ .....
ﻣﺤﻤــﺪ ﺍﺳــﻤﺎﻋﯿﻞ و ﻫــﻮﻣﻦ ،. ) 1381. و. ﺧـﺮﺩﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﻮﺵ وﯾﺴﮏ. -. ﺁﺭ. (. وﮐﺴﻠﺮ،. ) .....
ﻓﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺴﺖ . ) ﺗﻬﺮان. : اﻧﺘﺸﺎرات درﺳﺎ . وﮐﺴﻠﺮ، د . (. 1373. ). ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪۀ ﻫﻮش وﮐﺴﻠﺮ ﺑﺮای
ﮐﻮدﮐﺎن،.

ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درس ﮐﺎرﺑﺮد آزﻣﻮﻧﻬﺎي رواﻧﯽ " " - اﻟﻒ

-1. ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺮﮔﻪ اﺻﻠﯽ آزﻣﻮن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد داوﻃﻠﺐ. (. ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ داراي ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ. ) ﭘﺮ ﺷﺪه. ﺑﺎﺷﺪ ...
آزﻣﻮن t. دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ. 2(. ﻧﻤﺮه. ) -4. آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺛﺎﺑﺖ. 2(. ﻧﻤﺮه. ) -5 ...
اﺟﺮا، ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري و ﺗﻔﺴﯿﺮ. آزﻣﻮن. ﻫﻮش. ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ. : -1. ﺗﺤﻮﯾﻞ. ﻣﺪارك اﺟﺮاي. آزﻣﻮن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد
داوﻃﻠﺐ ... 2) (. ﻧﻤﺮه. ) -. آزﻣﻮن ﻫﻮش وﮐﺴﻠﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎ. ﻻن. 4(. ﻧﻤﺮه. ) -. آزﻣﻮن ﻫﻮش. ﻣﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮس. 2(
. ﻧﻤﺮه. ).

سنجش هوش - راسخون

18 آوريل 2015 ... داده هاي سنجش بايد توسط آزمونگري گزارش شود که تجربه ي کافي با افراد ... بيشتر
کارهاي اوليه در مشخص کردن ماهيت هوش از راه استفاده از داده هاي کسب شده و اجراي وظايف
..... مقياس هوشي وکسلر و استنفورد - بينه شايد دو نمونه از عمده ترين آزمون هاي ....
ويژگي هاي روان سنجي سومين ويرايش مقياس هوش بزرگسالان وکسلر ...

تست هوش وکسلر - پایگاه علمی ویراساینس

این پژوهش با هدف تعیین روایی و اعتبار ویرایش چهارم مقیاس هوش وکسلر کودکان ...
مقیاس هوش وکسلر کودکان از مقیاس تجدید نظر شدة هوش وکسلر کودکان (wisc-r؛ ...
چهارمین ویرایش مقیاس های هوشی وکسلر کودکان در ناتوانی یادگیری اجرا شد. .... نمونه
گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از آزمون هوش وکسلر بزرگسالان ارزیابی
شدند.

ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳﺎﺿﻲ ﻛﻮدﻛﺎن دﭼﺎر ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺛﺮ آﻣﻮزش ﻓ

10 ژانويه 2012 ... ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ آﻣـﻮزش ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺖ و درك رواﺑـﻂ ﻓﻀـﺎﻳﻲ ﺑـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﻜـﺮد ...
اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻘﻴـﺎس ﻫـﻮش ﻛﻮدﻛـﺎن وﻛﺴـﻠﺮ ... ﻫﺎ ﻫﺮ دو روش آﻣﻮزش ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و آﻣﻮزش درك .... ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ
ﺗﻔﺴـﻴﺮ اﻃﻼﻋـﺎت .... روي ﻧﻤﻮﻧﻪ. اي. از ﻛﻮدﻛﺎن اﻳﺮاﻧﻲ. ا. ﻧﻄﺒﺎق. و ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ. ﺧﺮده آزﻣﻮن
.... اﺟﺮاي ﭘ. ﺲ آزﻣـﻮن. ): اﺟـﺮاي ﭘـﺲ آزﻣـﻮن. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﻳﺎﺿﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮم دﺑﺴﺘﺎن.

Tarjome Fa F161Farsi - ترجمه فا

مقیاس هوش وکسلر برای کودکان - چاپ چهارم ( MISC ..... تصور است که با نمونه های
بزرگتر مدل دوساختاری نیز برای کودکان مبتلا به ADHD حمایت خواهد شد. سوم اینکه،
...