دانلود رایگان

پروتکل،جلسات آموزشی، خود دلگرم سازی،دلگرمی شوناکر - دانلود رایگاندانلود رایگان پروتکل,جلسات آموزشی, دلگرمی شوناکر,ادبیات پژوهش,پیشینه پژوهش , کارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهش,مفهوم ,مبانی نظری,تعریف و نظریه ها

دانلود رایگان پروتکل،جلسات آموزشی، خود دلگرم سازی،دلگرمی شوناکر مشخصات فایل:
نوع فایل: wordمنبع: دارد (فارسی و لاتین)پیشینه پژوهش: دارد(ایرانی و خارجی)تعداد صفحات: 21گارانتی بازگشت وجه: دارد ( کیفیت این فایل تضمین شده است درصورت هرگونه مشکل یا نارضایتی احتمالی مبلغ شما بازگردانده می شود)

پروتکل


جلسات آموزشی


دلگرمی شوناکر


ادبیات پژوهش


پیشینه پژوهش


کارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهش


مفهوم


مبانی نظری


تعریف و نظریه ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی)

پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی) در 41 صفحه ورد ... بر
مبنای ساختار جلسات آموزش دلگرمی شوناکر (1980؛ نقل از باهلمن و دینتر، 2001).

سامانه فروش فایل پژوهشگران | پروتکل آموزش برنامه خود دلگرمی - سامانه ...

11 آوريل 2018 ... خود دلگرم سازی عبارتست از مجموعه فعالیت هایی که طی ۱۰ جلسه ی ۵/۱ساعته ی آموزشی
بر مبنای جلسات آموزش خود دلگرمی شوناکر (۲۰۱۱) صورت می ...

فصل دوم (تماس تلگرام 09036247651 ) پروتکل،جلسات آموزشی، خود ...

پروتکل,جلسات آموزشی, دلگرمی شوناکر,ادبیات پژوهش,پیشینه پژوهش , کارشناسی
ارشد پیشینه ی پژوهش ... پروتکل،جلسات آموزشی، خود دلگرم سازی،دلگرمی شوناکر.

پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی)

4 فوریه 2018 ... پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر م سازی (آموزش دلگرمی) در 41 صفحه ... بر
مبنای ساختار جلسات آموزش دلگرمی شوناکر (1980؛ نقل از باهلمن و ...

و ی جرات ورز های مهارت تاثیرآموزش خود دلگرم سازی بر ارتقاء خودکار آمدی

آموزش در معرض آموزش خوددلگرم سازی، در ۱۰ جلسه ۱۲۰ دقیقه ای قرار گرفتند و گروه
کنترل ... تاثیر آموزش خود دلگرم سازی بر ارتقاء مهارت های جرات ورزی و ... مقدمه.
تحقیقات .... دلگرمی، اعتماد شخص و احساس ادراک فرد از خود رانیرو می بخشد و در
نتیجه ..... از موارد قابل توجه در پروتکل آموزشی خوددلگرم سازی شوناكر، توجه به
خودگویی های درونی.

اثربخشی آموزش خوددلگرم سازی شوناکر مبتنی بر نظریه آدلر ...

ﻣﻔﺎﻫﯿم ﺷﻮﻧﺎﮐﺮ. ٤. و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى. ﻧﻈﺮﯾﻪ آدﻟﺮ، ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. دﻟﮕﺮﻣﯽ. ٥. ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿم. اﺳﺎﺳﯽ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ آدﻟﺮى
اﺳﺖ. (ﮐﺎرﻧﺰوﮐﺎرﻧﺰ. ٦. ،. ١٩٩٨. ) .... آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﺷﺪه. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، آﻣﻮزش ﺧﻮد. دﻟﮕﺮم ﺳﺎزى ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى
ﻃﺮح. آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻮﻧﺎﮐﺮ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در. ١٠. ﺟﻠﺴﻪ، و ... ﭘﺮوﺗﮑﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮددﻟﮕﺮم ﺳﺎزى. ١. ردﯾﻒ. ﺟﻠﺴﻪ.
ﻣﺪاﺧﻠﻪ.

پروتکل،جلسات آموزشی، خود دلگرم سازی،دلگرمی شوناکر - جام بلاگ

31 مه 2018 ... پروتکل،جلسات آموزشی، خود دلگرم سازی،دلگرمی شوناکر. بار دیگر فایلی برتر در
مورد پروتکل،جلسات آموزشی، خود دلگرم سازی،دلگرمی شوناکر ...

دلگرمی شوناکر - پیشینه پژوهش

دانلود رایگان،پروتکل،جلسات آموزشی، خود دلگرم سازی،دلگرمی شوناکر،ادبیات
پژوهش،پیشینه پژوهش ، کارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهش،مفهوم ،مبانی نظری،
تعریف و ...

فروش محصولات مجازی | پروتکل،جلسات آموزشی، خود دلگرم سازی،دلگرمی ...

1 ژوئن 2018 ... پروتکل،جلسات آموزشی، خود دلگرم سازی،دلگرمی شوناکر - فروش محصولات مجازی.

جلسات خود دلگر‌م سازی – مستر فایل

5 ژانويه 2018 ... پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی) در 41 صفحه ... بر
مبنای ساختار جلسات آموزش دلگرمی شوناکر (1980؛ نقل از باهلمن و ...

فایل:پکیج آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی آموزش دلگرمی - 41 برگ ورد ...

26 ا کتبر 2017 ... پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی) در 41 صفحه ورد ...
سازی (آموزش دلگرمی)بر مبنای ساختار جلسات آموزش دلگرمی شوناکر ...

ﺳﺎزي ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن و ﮐﻤﺎل اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺧﻮد دﻟ - فرهنگ مشاوره و روان ...

6 دسامبر 2012 ... ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ وﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ روي ﻫﺮ دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و. ﮔﻮاه ﭘﺲ آزﻣﻮن اﺟﺮا ....
آﻣﻮزش ﺧﻮد دﻟﮕﺮم ﺳﺎزي ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. روش ﭘﮋوﻫﺶ.

پکیج آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی آموزش دلگرمی – 41 برگ ورد

26 ا کتبر 2017 ... فایل پکیج آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی آموزش دلگرمی - 41 برگ ورد را از سایت ما ...
نمونه ای از جلسات درمانی و مبانی نظری پکیج مورد نظر:پکیج (پروتکل) ... دلگر‌م
سازی (آموزش دلگرمی)بر مبنای ساختار جلسات آموزش دلگرمی شوناکر ...

کاملترین فایل پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش ...

14 ژانويه 2018 ... پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی). بر مبنای ساختار
جلسات آموزش دلگرمی شوناکر (۱۹۸۰؛ نقل از باهلمن و دینتر، ۲۰۰۱).

دانلود کاملترین فایل پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی ...

15 ژانويه 2018 ... پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی). بر مبنای ساختار
جلسات آموزش دلگرمی شوناکر (۱۹۸۰؛ نقل از باهلمن و دینتر، ۲۰۰۱).

پکیج آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی آموزش دلگرمی | اول پروژه

نمونه ای از جلسات درمانی و مبانی نظری پکیج مورد نظر:پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی
خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی)بر مبنای ساختار جلسات آموزش دلگرمی شوناکر ...

پکیج آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی آموزش دلگرمی – 41 برگ ورد – آزداک

26 ا کتبر 2017 ... پکیج آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی آموزش دلگرمی – ۴۱ برگ ورد ... توضیحات پکیج
(پروتکل) درمانی آموزشی روانشناسیآماده سازی در ۱۰ جلسه درمانیطراحی شده به ... سازی (
آموزش دلگرمی)بر مبنای ساختار جلسات آموزش دلگرمی شوناکر ...

پکیج آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی آموزش دلگرمی - 41 برگ ورد ...

3 نوامبر 2017 ... پکیج آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی آموزش دلگرمی – 41 برگ ورد ... توضیحات پکیج
(پروتکل) درمانی آموزشی روانشناسیآماده سازی در ۱۰ جلسه درمانیطراحی شده به ... سازی (
آموزش دلگرمی)بر مبنای ساختار جلسات آموزش دلگرمی شوناکر ...

فایلت

25 ژانويه 2017 ... توجه: این پکیج (پروتکل) شامل شرح جلسات برای آموزش و اجرا می باشد. ..... پکیج (
پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی) در 41 ... بر مبنای ساختار
جلسات آموزش دلگرمی شوناکر (1980؛ نقل از باهلمن و دینتر، 2001).

پکیج آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی آموزش دلگرمی - 41 برگ ورد - فایل ...

26 ا کتبر 2017 ... پکیج آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی آموزش دلگرمی – ۴۱ برگ ورد ... APAتوجه: این
پکیج (پروتکل) شامل شرح جلسات برای آموزش و اجرا می باشد. ... آموزش دلگرمی
شوناکر (۱۹۸۰؛ نقل از باهلمن و دینتر، ۲۰۰۱)دلگر م سازی از جمله ...

(پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی) - لین فایل

18 مه 2017 ... پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی). بر مبنای ساختار
جلسات آموزش دلگرمی شوناکر (1980؛ نقل از باهلمن و دینتر، 2001).

نیلو فایل – برگه 2 – دانلود مبانی نظری، پاورپوینت آماده، پکیج ...

1 مه 2018 ... پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی) در 41 صفحه ... بر
مبنای ساختار جلسات آموزش دلگرمی شوناکر (1980؛ نقل از باهلمن و ...

دانلود فایل جدید پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش ...

19 ا کتبر 2017 ... پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی). بر مبنای ساختار
جلسات آموزش دلگرمی شوناکر (1980؛ نقل از باهلمن و دینتر، 2001).

پکیچ :: مفید فایل.

20 مارس 2017 ... پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی) در 41 صفحه ... بر
مبنای ساختار جلسات آموزش دلگرمی شوناکر (1980؛ نقل از باهلمن و ...

پکیج آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی آموزش دلگرمی - 41 برگ ورد | هلیل ...

نمونه ای از جلسات درمانی و مبانی نظری پکیج مورد نظر:پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی
خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی)بر مبنای ساختار جلسات آموزش دلگرمی شوناکر ...

دانلود جدیدترین پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش ...

7 دسامبر 2017 ... پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی) در ۴۱ صفحه ورد ... بر
مبنای ساختار جلسات آموزش دلگرمی شوناکر (۱۹۸۰؛ نقل از باهلمن و ...

بایگانی‌های دلگرمی شوناکر - زرین فایل دانلود پروژه و جزوات دانشگاهی

پروتکل،جلسات آموزشی، خود دلگرم سازی،دلگرمی شوناکر. مشخصات فایل: نوع فایل:
wordمنبع: دارد (فارسی و لاتین)پیشینه پژوهش: دارد(ایرانی و خارجی)تعداد صفحات: ...

بایگانی‌های جلسات آموزشی - زرین فایل دانلود پروژه و جزوات دانشگاهی

پروتکل،جلسات آموزشی، خود دلگرم سازی،دلگرمی شوناکر. مشخصات فایل: نوع فایل:
wordمنبع: دارد (فارسی و لاتین)پیشینه پژوهش: دارد(ایرانی و خارجی)تعداد صفحات: ...

پکیج آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی آموزش دلگرمی – 41 ... - Filelux.ir

26 ا کتبر 2017 ... پکیج آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی آموزش دلگرمی – 41 برگ ورد ... توضیحات پکیج
(پروتکل) درمانی آموزشی روانشناسیآماده سازی در ۱۰ جلسه درمانیطراحی شده به ... سازی (
آموزش دلگرمی)بر مبنای ساختار جلسات آموزش دلگرمی شوناکر ...

Uncategorized – دانلود پاورپوینت، مقاله، مبانی نظری، پیشینه ...

توجه: این پکیج (پروتکل) شامل شرح جلسات برای آموزش و اجرا می باشد. لازم به .....
پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی) در 41 صفحه ورد قابل
... بر مبنای ساختار جلسات آموزش دلگرمی شوناکر (1980؛ نقل از باهلمن و دینتر، 2001
).

می 2018 – دانلود پاورپوینت، مقاله، مبانی نظری، پیشینه تحقیق ...

7 مه 2018 ... توجه: این پکیج (پروتکل) شامل شرح جلسات برای آموزش و اجرا می باشد. ..... پکیج (
پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی) در 41 ... بر مبنای ساختار
جلسات آموزش دلگرمی شوناکر (1980؛ نقل از باهلمن و دینتر، 2001).

پکیج آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی آموزش دلگرمی - دانلود فایل مهندس احد

26 ا کتبر 2017 ... پکیج آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی آموزش دلگرمی – ۴۱ برگ ورد ... توضیحات پکیج
(پروتکل) درمانی آموزشی روانشناسیآماده سازی در ۱۰ جلسه درمانیطراحی شده به ... سازی (
آموزش دلگرمی)بر مبنای ساختار جلسات آموزش دلگرمی شوناکر ...

پروتکل،جلسات آموزشی، خود دلگرم سازی،دلگرمی شوناکر | سویاب ...

2 ژوئن 2018 ... مشخصات فایل: نوع فایل: wordمنبع: دارد (فارسی و لاتین)پیشینه پژوهش: دارد(
ایرانی و خارجی)تعداد صفحات: 21گارانتی بازگشت وجه: دارد ( کیفیت ...

مبانی نظری | تاپ درس|topdars.com

پروتکل،جلسات آموزشی، خود دلگرم سازی،دلگرمی شوناکر مشخصات فایل: نوع فایل: ...
مفهوم سرمایه روان‏شناختی مؤلفه های سرمایه روان‏شناختی خودباوری- خود.

دانلود کامل پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی)

26 ا کتبر 2017 ... پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی). بر مبنای ساختار
جلسات آموزش دلگرمی شوناکر (1980؛ نقل از باهلمن و دینتر، 2001).

پروتکل،جلسات آموزشی، خود دلگرم سازی،دلگرمی شوناکر | دانلود مقاله ...

2 ژوئن 2018 ... مشخصات فایل: نوع فایل: wordمنبع: دارد (فارسی و لاتین)پیشینه پژوهش: دارد(
ایرانی و خارجی)تعداد صفحات: 21گارانتی بازگشت وجه: دارد ( کیفیت ...

پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان | hmq507

5 آوريل 2018 ... برترین پکیج پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی) –
دانلود فایل هموطنان گرامی سلام.وقت بخیراینک شما با جستجوی ...

مبانی نظری | | فایل باز - filebazi

پروتکل،جلسات آموزشی، خود دلگرم سازی،دلگرمی شوناکر مشخصات فایل: نوع فایل:
wordمنبع: دارد (فارسی و لاتین)پیشینه پژوهش: دارد(ایرانی و خارجی)تعداد صفحات: ...

دلگرمی شوناکر | mobodars

پروتکل،جلسات آموزشی، خود دلگرم سازی،دلگرمی شوناکر مشخصات فایل: نوع فایل:
wordمنبع: دارد (فارسی و لاتین)پیشینه پژوهش: دارد(ایرانی و خارجی)تعداد صفحات: ...

آرشیو پکیج های درمانی روانشناسی - فروتل 47

31 مه 2018 ... دانلود پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از اینکه فایل با کیفیت ... دانلود
پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی).

فایل سه بعدی آماده cnc منبت پایه تکی ۱۶۹ | تاپ درس|topdars.ir

ویدئو ۳ آموزش نرم افزار Revit .... پروتکل،جلسات آموزشی، خود دلگرم سازی،دلگرمی
شوناکر · معماری سلجوقی مقااله · بررسی ازدواج و موجبات طلاق بانوان ایرانی با اقلیت
...

پکیج (پروتکل) درمانی آموزشی مهارت های زندگی | آفمَس اِتکو

10 ژانويه 2017 ... فایل دانلودی با عنوان ((پکیج (پروتکل) درمانی آموزشی مهارت های زندگی)) می تواند شما
را ... این فایل توسط گروه محققین آفمَس آماده و استاندارد سازی شده است . در صورت نیاز
به هرگونه پشتیبانی، می توانید مشکل خود را از طریق پیامک به ... پکیج (پروتکل)
آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی) · پکیج (پروتکل) ...

پروتکل،جلسات آموزشی، خود دلگرم سازی،دلگرمی شوناکر | سل فایل ایران

2 ژوئن 2018 ... برچسب‌ها: ادبیات پژوهشپروتکلپیشینه پژوهشتعریف و نظریه هاجلسات آموزشی
دلگرمی شوناکرکارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهشمبانی نظریمفهوم ...

بایگانی‌ها تعریف و نظریه ها - digefile.ir

31 مه 2018 ... پروتکل،جلسات آموزشی، خود دلگرم سازی،دلگرمی شوناکر · پروتکل،جلسات آموزشی،
خود دلگرم سازی،دلگرمی شوناکر. مشخصات فایل: نوع فایل: & ...

آدلری - مرجع خبری

پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی) در 41 صفحه ورد ... بر
مبنای ساختار جلسات آموزش دلگرمی شوناکر (1980؛ نقل از باهلمن و دینتر، 2001)

ofmafile – پاورپوینت مبانی نظری پرسشنامه

توجه: این پکیج (پروتکل) شامل شرح جلسات برای آموزش و اجرا می باشد. لازم به .....
پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی) در 41 صفحه ورد قابل
... بر مبنای ساختار جلسات آموزش دلگرمی شوناکر (1980؛ نقل از باهلمن و دینتر، 2001
).

راه سازی و راهداری - مجله

جلسه هم شی وتبادل نظر مدیران کل راهداری و حمل ونقل جاده ای شمالغرب کشور و مدیران .....
پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگرم سازی (آموزش دلگرمی) ... خود دلگر م سازی (
آموزش دلگرمی) بر مبنای ساختار جلسات آموزش دلگرمی شوناکر (1980؛ نقل از باهلم .

داغلار داغی عنوان داغلار جستجو - پنجره

پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی) در 41 صفحه ورد ... بر
مبنای ساختار جلسات آموزش دلگرمی شوناکر (1980؛ نقل از باهلمن و دینتر، 2001).

مبانی نظری – فایل سورس

پروتکل،جلسات آموزشی، خود دلگرم سازی،دلگرمی شوناکر پروتکل،جلسات آموزشی،
خود دلگرم سازی،دلگرمی شوناکر مشخصات فایل: نوع فایل: wordمنبع: دارد (فارسی و ...

فروش محصولات مجازی | پروژه مدیریت هتل با سی شارپ - فروش محصولات ...

5 روز پیش ... پروژه مدیریت هتل در محیط C#.NET 2010 پیاده سازی و کد نویسی شده است با پایگاه
داده اس کیو ال. همراه با pdf توضیح برنامه و کدنویسی ...

قراچه - آرمیتا

نمونه ای از جلسات درمانی و مبانی نظری پکیج مورد نظر:پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی
خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی) بر مبنای ساختار جلسات آموزش دلگرمی شوناکر ...

جستجوی عبارت انشایی درموردانسان به روش جانشین سازی - لیدوما

پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی) در 41 صفحه ورد ... بر
مبنای ساختار جلسات آموزش دلگرمی شوناکر (1980؛ نقل از باهلمن و دینتر، 2001).

آزمایش تضادها و پس تصویرها (گزارش کار آزمایش اثر پس تصویری)

پاورپوینت کاروفنآوری نهم ( پودمان هدایت تحصیلی )

پاورپوینت طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی در مشهد برای ظرفیت 2 تن تبرید

سياست خارجي قدرتهاي بزرگ

تحقیق در مورد بزهکاری اطفال 14 ص

پاورپوینت میرزا کوچک خان جنگلی

آموزش آنتروپی شانون در اکسل

دانلود پاورپوینت مدیریت تبلیغات برای درس سمینار در مسایل بازاریابی - 124 اسلاید

پاورپوینت مکتب فرانکفورت

پاورپوینت زندگی نامه شهید بهنام محمدی

فیلم آموزش زبان ترکی استانبولی، جلسه ۱: الفبای ترکی استانبولی + مکالمه

مقاله ای درباره میناکاری

دانلود نقشه کامل اتوکد منطقه 10 تهران

دانلود نقشه کامل توپوگرافی شهر اصفهان

100 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل سوم ریاضی هفتم - جبر و معادله

پل انیشتین

پاسخ سؤالات آزمایش طیف سنجی نشر اتمی شعله ای (Flame photometry)

دانلود پاورپوینت آشنایی با گیاهان برای بچه ها - 15 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنزیم ها در 78 اسلاید

دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000 ورامین به همراه گزارش کامل آن

نقشه زمین شناسی چهارگنبد

نقشه زمین شناسی خبر

نقشه زمین شناسی حنا

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی سوریان به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

نقشه زمین‌شناسی 100000: 1 بافق به همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا.

نقشه زمین شناسی شاهین دژ (1:100000)

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی بجستان به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه مشهد همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000

دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000 فهلیان

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان خراسان رضوی