دانلود رایگان

نمونه انجام شده آزمون mmpi (تفسیر آزمون mmpi فرم بلند) فایل سوم (دو نمونه) - دانلود رایگاندانلود رایگان نمونه اجرا شده تست mmpi,تفسیر تست mmpi 2,تفسیر mmpi,نمونه تست mmpi,نمونه انجام شده آزمون mmpi,نمونه تفسیر تست mmpi,نمونه تفسیر mmpi,نمونه تفسیر آزمون mmpi

دانلود رایگان نمونه انجام شده آزمون mmpi (تفسیر آزمون mmpi فرم بلند) فایل سوم (دو نمونه) نمونه تفسیر mmpi
نمونه تفسیر تست mmpi
تفسیر mmpi 567 سوالی
تعداد صفحات: 28 (دو نمونه انجام شده mmpi)
نوع فایل: WORD

قسمتی از متن
نمونه اول:
مقیاسهای روایی و بالینی:
روایی نیمرخ آزمون دارای روایی میباشد و مقیاس L (دروغ سنج) پایین میباشد که این نشاندهنده ی سطح تحصیلات بالای آزمودنی میباشد و نمره ی بالای آزمودنی در مقیاس2 نشانگر یک افسرده خویی می باشد. نمرات آزمودنی همسو با مصاحبه ای است که انجام گرفته است. برخورد فرد با مشکلاتش همراه با بدبینی، درماندگی و ناامیدی است. این ویژگی ها حتی میتوانند همان خصوصیات شخصیتی ای باشند که فرد هنگام برخورد با مشکلات رایج و معمول درباره ی آنها مبالغه میکند. آزمودنی دارای احساس بی کفایتی، ضعف اخلاقی و مشکل در تمرکز حواس بوده این موارد به اندازه ای شدید است که در کارایی بین فردی و شغلی وی مشکل ایجاد کرده است.
آزمودنی با صفاتی مانند غیر معاشرتی، خجالتی، کناره گیر، ترسو و بازداری شده و در عین حال تحریک پذیر و کم طاقت توصیف میشود. از آنجاییکه چنین افرادی به انتقاد شدید حساسند به هر قیمتی شده از درگیری و مقابله اجتناب میکنند. نمره ی آزمودنی در مقیاس 1،2و3 همگی برافراشته اند. این بدان معناست که نه تنها از افسردگی از مشکلات بین فردی و بدنی نیز در رنج است. برافراشتگی مقیاس 2و7 از یکطرف نشانه ای از آمادگی فرد برای رواندمانی است و از طرف دیگر نشانگر انگیزه برای خودآگاهی و درون نگری وی می باشد.
مقیاس تصحیح K:
نمره آزمودنی برابر با 49 میباشد. که نشاندهنده تلاشهای عمدی برای نامطلوب جلوه دادن خود است و فرد تمایل دارد که درباره بیماری مبالغه کند. این فرد احتمالاً فردی گمگشته، گیج و بسیار منتقد از خود، شکاک و ناخشنود بوده و فاقد دفاع کافی می باشد. فرد بینش و خود پنداره ضعیفی دارد و درمقابله با مشکلات روزمره زندگی ناکارآمد است و از نظر اجتماعی همنوا بوده است و کاملاً مطیع مراجع قدرت می باشد. از نظر اجتماعی دست و پا چلفتی بوده و نسبت به زندگی شکاک و منتقد می باشد.
نمونه دوم:
1-مقیاسهای اعتباری و بالینی:
1-1مقیاسهای اعتباری:
نمره ؟=4
با توجه تعداد این آیتم پروتکل معتبر می باشد.
مقیاس L=7
در این مقیاس نمره 65T= نشان می دهد پروفایل معتبر است ولی جنبه هایی از سنتی بودن و همنوایی در فرد وجود دارد چون بالاترین مقیاس او L می باشد.
مقیاس F=6
در این مقیاس نمره 55= T نشان می دهد آزمودنی به شیوه معتبری پاسخ داده است.
مقیاس K=13
در این مقیاس نمره 45= T نشان می دهد که آزمودنی برداشت متوازنی از خود ارائه داده است که هم به رفتار ها و ویژگی های شخصیتی مثبت و هم منفی اعتراف کرده است.
2-1مقیاس های بالینی:
مقیاس1(Hs) : نمره 34 T= نشان می دهد که آزمودنی نرمال بوده و نگرانی درباره سلامت جسمانی خود ندارد.
مقیاس2 (D): نمره 67=T می باشد که باتوجه به تاریخچه فرد نشان دهنده یک افسردگی واکنشی است که احتمالا برخورد فرد با مشکلاتش با بدبینی، درماندگی، و ناامیدی همراه است، و فردی تحریک پذیر و کم طاقت است و به انتقاد به شدت حساس است.
مقیاس3 (Hy): نمره 57=T نشان می دهد آزمودنی هنگام استرس علایم جسمانی را نشان می دهد ولی نه در حد بالا. و فردی همنوا، ناپخته، کم تجربه، خودمحور، و تکانشی است.
مقیاس 4 (Pd): نمره40 =T نشان دهنده این است که آزمودنی در پذیرش ارزش ها و معیار های جامعه مشکلی ندارد.
مقیاس5(Mf) : نمره48 =T نشان می دهد که آزمودنی دارای علایق کلیشه ای مردانه در کار و تفریح و دیگر فعالیت ها می باشد.


نمونه اجرا شده mmpi


نمونه انجام شده تست mmpi


نمونه تفسیر تست mmpi


نمونه انجام شده mmpi


تفسیر mmpi 567 سوالی


تفسیر آزمون mmpi فرم بلند


نمونه تست انجام شده mmpi


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تفسیر آزمون mmpi فرم بلند - آزمون یاب

نمونه اجرا شده mmpi,نمونه انجام شده تست mmpi,نمونه تفسیر تست mmpi,نمونه انجام
شده ... تفسیر آزمون mmpi فرم بلند (نمونه انجام شده آزمون mmpi) فایل سوم (دو نمونه).

نمونه انجام شده آزمون mmpi (تفسیر آزمون mmpi فرم بلند ... - دانلود رایگان

دانلود رایگان نمونه اجرا شده تست mmpi,تفسیر تست mmpi 2,تفسیر mmpi,نمونه
تست mmpi,نمونه انجام شده آزمون mmpi,نمونه تفسیر تست mmpi,نمونه تفسیر mmpi
...

نمونه انجام شده آزمون mmpi - تفسیر آزمون mmpi فرم بلند - فایل دوم(دو ...

21 ساعت قبل ... نمونه انجام شده آزمون mmpi - تفسیر آزمون mmpi فرم بلند - فایل دوم(دو نمونه) ... دانلود
نمونه اجرا شده آزمون mmpi - نمونه تست انجام شده mmpi (نمونه سوم).

نمونه انجام شده آزمون mmpi (تفسیر آزمون mmpi فرم بلند) فایل سوم (دو ...

نمونه تفسیر mmpi نمونه تفسیر تست mmpi تفسیر mmpi 567 سوالی تعداد
صفحات: 28 (دو نمونه انجام شده mmpi) نوع فایل: WORD قسمتی از متن نمونه اول:
مقیاسهای ...

نمونه انجام شده آزمون mmpi (نمونه تفسیر تست mmpi) فایل اول (دو نمونه ...

28 مارس 2018 ... نمونه انجام شده آزمون mmpi (نمونه تفسیر تست mmpi) فایل اول (دو نمونه) نمونه تست
انجام شده mmpi دانلود نمونه اجرا شده آزمون mmpi آزمون انجام شده mmpi ...

تفسیر آزمون mmpi فرم بلند (نمونه انجام شده آزمون mmpi) فایل سوم (دو ...

نمونه تفسیر mmpi نمونه تفسیر تست mmpi تفسیر mmpi 567 سوالی تعداد
صفحات: 28 (دو نمونه انجام شده mmpi) نوع فایل: WORD قسمتی از متن نمونه اول:
مقیاسهای ...

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ ﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮﺗﺎ MMPI - سایت علمی آموزشی روانشناسی

ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ. اﻧﺠﺎم .ﺷﺪ. ▫. MMPI. ﯾﮏ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. آﯾﺘﻤﯽ. اﺳﺖ . ▫. ﺻﻔﺤﻪ. اول. آزﻣﻮن. ﺷﺎﻣﻞ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ.
اﺟﺮاﯾﯽ. اﺳﺘﻮ. ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ. ﻫﻢ. دارد . ▫. دو. ﻧﯿﻤﺮخ. ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ. ﺑﺮاي. زﻧﺎن. و. ﻣﺮدان. وﺟﻮد. دارد . ▫. ﺑﺮاي. ﺗﻔﺴﯿﺮ.
ﺑﺎﯾﺪ.

آزمون یاب:: تفسیر mmpi - azmonyab.com

تفسیر آزمون mmpi فرم کوتاه (نمونه اجرا شده تست mmpi - تفسیر تست mmpi فرم
... تفسیر آزمون mmpi فرم بلند (نمونه انجام شده آزمون mmpi) فایل سوم (دو نمونه).

معرفی، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت mmpi - پایش

8 دسامبر 2018 ... آزمون MMPI از پرمصرفترین و مهمترین پرسشنامه های شخصیتی بالینی است و بیش
از ... کینی کان آن را تنظیم کرده و پس از انجام کارهای آماری قابلیت تشخیصی آن
تایید شد. ... این فرم کوتاه شده کاربرد بسیار وسیعی در فعالیتهای پژوهشی بالینی
پیدا ... نمره‌گذاری این پرسشنامه در دو دسته از مقیاس‌ها صورت می‌گیرد.

دریافت - پرتال جامع علوم انسانی

PP. 79.97. بررسی مقیاسهای اعتباری فرم کوتاه پرسشنامه MMPI به زبان فارسی ...
سازندگان این آزمون چهار مقیاس دیگر علاوه بر مقیاسهای بالینی تدوین کردند.

نمونه تست انجام شده میلون (نمونه انجام شده ازمون میلون ) نمونه سوم

دانلود رایگان نمونه انجام شده میلون,نحوه تفسیر تست میلون,نحوه تفسیر آزمون میلون
... نوع فایل: WORD ... 13.04.2015 · شرح: در این قسمت دو آزمون اجرا شده به همراه
تفسیر ارائه شده است. ... نمونه انجام شده آزمون mmpi (تفسیر آزمون mmpi فرم بلند ...
نمونه ...

طرح لایه باز کارت ویزیت مزون عروس

خلاصه کتاب خوارزمشاهیان از دکتر الاهیار خلعتبری و محبوبه شرفی .

پاورپوینت ارزیابی و کنترل استراتژی (فصل هشتم کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی)

فایل آتوکد منطقه 12 شهرداری تهران با دقت 5000/1 و دارای تمامی لایه ها

پاورپوینت استثنایی خواص اتم ها و پیوند یونی دو زبانه - 40 اسلاید

Clinical Head and Neck Anatomy for Surgeons 2016

Surgical Approaches to the Facial Skeleton 3rd Edition 2019

جزوات درس اصول معاینه دام به صورت دست نویس و تایپی شامل چندین جزوه ی فوق العاده و کامل برای آزمون تخصص و دانشجویان دامپزشکی

پاورپوینت آنتی بیوگرام (آزمایش های حساسیت دارویی )

پمفلت زردی نوزادی (ایکتر)

پاورپوینت در مورد طب سنتی-خواص دارویی گیاهان و خوراکیها-58 اسلاید

پاورپوینت با موضوع سته ضروریه

دانلود پاورپوینت مواد غذایی و گروه های غذایی - 28 اسلاید

نمونه سوالات استخدامی کاردانی شیمی شرکت پالايش نفت لاوان

نمونه سوالات شیمی(3) مخصوص آزمون پایانی دی ماه، پایه دوازدهم رشته های علوم تجربی و ریاضی وفیزیک

نمونه سوالات پداگوژی با پاسخ

فرم ثبت نام مجوز فعالیت منطقه آزاد اروند(معافیت از مالیات سالیانه)مخصوص کافی نت داران

نقاشی ابرنگ خانه ای در طبیعت اورجینال

قرارداد (اجاره يك باب پاركينگ )

نمونه آگهی استخدام

بررسی رابطه هوش هیجانی،سلامت روان و شادکامی

دانلود فایل مدل سه بعدی یک چکش ( طراحی شده با Solidworks)

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....فایل های آموزشی....PART 12

دانلود فایل مدل سه بعدی آچار (طراحی شده با solidworks)

دانلود فایل مدل سه بعدی مداد(طراحی شده با solidworks)

فروش فایل سه بعدی تخت خواب 3DBED2

طرح لیزری کارت دعوت

آموزش ساخت مدل توپ فوتبال در کتیا CATIA

دانلود نمونه برگ پیشنهاد قیمت

دانلود پلاگین Antares Auto-Tune 9 Pro