دانلود رایگان

پاورپوینت آب سرچشمۀ زندگی درس اول کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت آب سرچشمۀ زندگی درس اول کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم

دانلود رایگان پاورپوینت خاک بسترزندگی درس دوم کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم پاورپوینت خاک بسترزندگی درس دوم کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم 50اسلایدهمراه باتصویر تعدادی از اسلایدها: اهمیت و بخش های اصلی خاک خاک از منابع طبیعی و ارزشمند زمین و از شگفتی های آفرینش الهی است که از دو بخش مواد معدنی و آلی تشکیل می شود. درباره اهمیت آن به آنچه در زیر آمده، می توان اشاره کرد: اهمیت خاک: خاک در تأمین آینده پایدار و امنیت غذایی نقش دارد . مدت زمان ...
توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان
پاورپوینت هوانفس زندگی درس سوم کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم پاورپوینت هوانفس زندگی درس سوم کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم 55اسلایدهمراه باتصویر تعدادی ازاسلایدها: اهمیت هوا مقایسه اهمیت هوا با آب و غذا بدون تردید نیاز به هوا برای ادامه زندگی، بیش از سایر چیزهای دیگر است .آدمی می ً تواند بدون غذا تقریبا 5هفته و بدون آب حدود 5روز زنده بماند؛ درحالی که بدون هوا بیش از چند دقیقه نمی تواندزنده بماند. هر فرد به طور متوسط و ...
توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان
پاورپوینت انرژی حرکت زندگی درس چهارم کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم پاورپوینت انرژی حرکت زندگی درس چهارم کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم 73اسلایدهمراه باتصویر تعدادی ازاسلایدها: انرژی نیازی پایان ناپذیر میزان مصرف سالانه انرژی درجهان: آیا تاکنون از خود پرسیده اید که در سراسر جهان چه میزان انرژی مصرف می شود ؟ شاید باور نکنید که میزان مصرف سالانه انرژی در جهان تقریباً معادل 10میلیارد تن نفت خام است. برای درک بهتر این موضوع، ...
توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان
پاورپوینت مسایل پراش کریستالوگرافی وتصویر سازی استریوگرافی پاورپوینت کریستالوگرافی مسایل پراش وتصویر سازی استریوگرافی 41اسلایدهمراه باتصویر مسایل پراش شامل حل 6مسله تصویر سازی استریوگرافی •روش سودمندی است برای مشخص کردن سطوح کریستال در حالت دو بعدی • فرض می شود که بلور در مرکز یک کره واقع شده است و بردارهای عمود بر صفحات کریستالی سطح کره را در نقاط مشخصی قطع می کنند. سپس نقاط واقع شده روی کره در یک صفحه استوایی در جهت قطب ...
توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان
دسته بندی محصولات محبوبترین محصولات آمار بازدید آخرین محصولات فروشگاه