دانلود رایگان

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه

دانلود رایگان پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی نهم پاورپوینت درس چهرهٔ زمین مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه مانند فاصلهٔ مناسب از خورشید، وجودآب، هوا و خاکی که گیاهان می توانند در آن رشد کنند. انسان برای رفع نیاز های خود و ادامهٔ حیات ناگزیر است از محیط های طبیعی بهره برداری کند. از ...
توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان
پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پ اورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی نهم پاورپوینت درس جهان نابرابر مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه آمیز های شگفت انگیز از رنگها و چشم اندازهای گوناگون ازریزترین حشره ها تا بزر گ جثه ترین جانوران، عظمت خلقت را به ما نشان می دهند. طی چند میلیارد سال عمر کرهٔ زمین، هزار ...
توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان
پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی نهم پاورپوینت درس جمیعت جهان مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه نگاهی به نقشهٔ جمعیت جهان نشان می دهد که جمعیت به طور یکنواخت در سطح زمین پراکنده نشده است و از نظر نوع پراکندگی و تراکم جمعیت در نواحی مختلف تفاوت های زیادی مشاهده می شود ...
توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان
پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی نهم پاورپوینت درس زیست بوم ها در خطرند مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه زیست بوم ها در خطرند در دو قرن اخیر، میزان تغییرات زیست بوم های جهان از تغییراتی که در تمام مدت عمرشان بر سیاره زمین داشته اند، بیشتر بوده است.در این مدت کوتاه، ده ...
توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان
پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس پراکندگی زیست بوم های جهان مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه آمیز های شگفت انگیز از رنگها و چشم اندازهای گوناگون ازریزترین حشره ها تا بزر گ جثه ترین جانوران، عظمت خلقت را به ما نشان می دهند. طی چ ...
توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی نهم پاورپوینت درس آب فراوان و هوای پاک مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه همانطور که مشاهده می کنید، اقیانوس آرام پهناورترین اقیانوس کرهٔ زمین است. (تصور کنید مساحت آن 100 برابر کشور ایران است!)این اقیانوس عمیق ترین اقیانوس جها ...
توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی نهم پاورپوینت درس حرکات زمین مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه به ساعت نگاه کنید و بگویید: ساعت چند است؟ از طلوع آفتاب چند ساعت گذشته است؟ تا ظهر چقدر باقی مانده است؟ آیا می دانید در حالی که در ساعت 11 صبح مردم کشور ما مشغول فعّالیت های ...
توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی نهم پاورپوینت درس گوی آبی زیبا مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه با پیشرفت فناوری و تولید ماهواره ها و سفینه های فضایی، تلسکوپ های مجهز به رایانه و ده ها وسیلهٔ دقیق دیگر، انسان به نکات بسیاری درباره جایگاه زمین در فضا، ویژگی های منظومهٔ ...
توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
پاورپوینت درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه پاورپوینت درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه پاورپوینت درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه پاورپوینت درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی نهم پاورپوینت درس بهره وری چیست؟ مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه آقای احمدی: من سعی می کنم تا زمانی که ضرورت ندارد از خودرو شخصی استفاده نکنم و با وسایل نقلیهٔ عمومی رفت و آمد کنم. خودرو تک سرنشین فقط ...
توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان
پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی نهم پاورپوینت درس آرامش در خانواده مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه تعداد مناسب فرزندان یکی از نکات مهمی که هر خانواده باید به آن توجه کند، تعداد مناسب فرزندان است. امروزه صاح بنظران معتقدند تک فرزندی هم بر ...
توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان
پاورپوینت درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه پاورپوینت درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه پاورپوینت درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه پاورپوینت درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی نهم پاورپوینت درس اقتصاد و بهره وری مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه بهره وری سبزدر سال هفتم خواندید که از دیدگاه اسلام، طبیعت و منابع طبیعی، آیات و نشانه های حکمت خداوند و نعمت های الهی هستند. و انسان ...
توضیحات بیشتر - دانلود 6,300 تومان
پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی نهم پاورپوینت درس حقوق و تکالیف شهروندی مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه در روابط مردم با حکومت، شهروندان از حقوقی برخوردارند. حکومت مکلف است به آن حقوق احترام بگذارد و آنها را رعایت کند. وقتی از حقوق شهروندان سخن م ...
توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی نهم پاورپوینت درس نهاد حکومت مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه شما پیش از این در درس تاریخ با حکومت ها و سلسله های مختلف آشنا شده اید. حق حاکمیت الهی خداوند، ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند. آنها را از ظل ...
توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان