دانلود رایگان

پروژه بررسي مسائل و معضلات اجتماعي: علل و عوامل سرقت. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه بررسی مسائل و معضلات اجتماعی: علل و عوامل سرقت. doc پرداخته شده است

دانلود رایگان پروژه بررسي مسائل و معضلات اجتماعي: علل و عوامل سرقت. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 115صفحه

چکیده:
اين تحقيق كه بعنوان پروژه تخصصي و تحقيق جهت ارائه به دانشكده جنايي تهيه گرديده به بررسي مسأله سرقت در ابعاد مختلف مي پردازد در تبيين ماهيت و علل سرقت نظر گاههايي متفاوت طرح شده است و اين نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت مي باشد.
بايد ديد از چه عوامل و علل اجتماعي و اقتصادي، و يا حالات هيجاني و نقص بيماريهاي رواني كه آنها نيز ممكن است زائيده شرائط اقتصادي و اجتماعي باشند، ناشي مي گردمد و يا بر اثر شرائط خاصي پديد مي آيند يا بر اثر تكرار، تثبيت شده اند سرقت يك نوع رفتار خاص نيست بلكه گسترده اي از رفتارهاي متعدد است.
در بوجود آمدن آن يك علت وجود ندارد، بطور كلي عوامل مختلفي از جمله خانواده، فقر، مادي فرهنگي، اجتماعي، بيكاري، مهاجرت، رشد جمعيت و غيره در آن تأثير گذار است پس چندين عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت مي شود گاهي عوامل مختلف مي توانند نوعي رفتار را باعث شوند و گاهي نيز انواع مختلفي از رفتارها مي توانند از عوامل مشابهي ناشي گردند.
مسأله سرقت از طرفي نتيجه تناقص شرائط، آگاهي اخلاقي و از طرف ديگر نتيجه تناقص استانداردهاي زندگي و الگوهاي افراد، عملكرد و عضويت اجتماعي است از اين رو يكي از عميقترين مسائل قرن حاضر موضوع سرقت است. و بايستي با ارائه روشهاي مناسب در جهت پيشگيري با آن مقابله كرد.
سرقت، از جمله جرايمي است كه امنيت جامعه را به مخاطره مي اندازد و بسته به نوع آن از حساسيتهاي ويژه اي برخوردار مي باشد، در جوامع متمدن كنوني سرقت و شيوه هاي آن متحول گرديده و انواع جديدي از سرقت نيز پديدار شده است. اين تحقيق كه جهت بررسي علل و عوامل موثر بر سرقت به منظور ارائه راهكارهاي مناسب جهت پيشگيري و مبارزه با سرقت در استان يزد به عمل آمده است، سعي دارد عواملي كه موجب بروز سرقت در استان بويژه در شهر ايلام مي گردد را بررسي نمايد.
با توجه به اين تحقيق نتايج ذيل حاصل گرديده است.
1- از كل سارقين 4/41 درصد، اعتياد را علت اصلي اقدام به سرقت خود بيان نموده اند.
2- 8/55 درصد از سارقين، بومي استان ايلام بودند.
3- از كل سارقين 7/30 درصد سرقت منزل و 7/30 درصد سرقت مغازه انجام داده بودند.
4- از كل سارقين 39 درصد به ميزان خيلي زياد اطمينان داشته اند كه بعد از سرقت شناسايي و دستگير نخواهند شد.
5- از كل سارقين 8/64 درصد به ميزان خيلي زياد و زياد مصمم هستند كه بعد ازآزادي دست به سرقت نزنند.
6- 34/60 درصد سارقان بومي علت سرقت خود را اعتياد به مواد مخدر عنوان نموده اند. (معتاد بودند).
7- 23/13 درصد سارقان غير بومي، علت سرقت خود را اعتياد به مواد مخدر عنوان نموده اند. (معتاد بودند).
8- با افزايش تحصيلات، ارتكاب به سرقت كاهش مي يابد.
9- غير بومي بودن در ارتكاب به سرقت موثر نمي باشد.
10- بين سابقه كيفري پدر و ارتكاب به سرقت رابطه معناداري وجود ندارد.
11- اعتياد در ارتكاب به سرقت موثر است.
رفع معضل بيكاري، اعتياد فقر مادي و فرهنگي از جمله مهمترين راهكارهاي مبارزه با سرقت مي باشند.

مقدمه:
امروزه با گسترش اجتماعات و پيشرفته شدن جوامع و پيچيده تر شدن اين جوامع روابط ميان انسان ها و اجتماعات نيز به شكل فزاينده اي پيچيده و گسترده شده است.
در چنين شرايطي انسان ها به لحاظ سرشت و ذات خود هميشه و در همه حال در جهت آسايش، رفاه و پيشرفت مادي و اجتماعي خود تلاش مي كنند. اين تلاش ها به انحاء مختلف صورت مي پذيرد گروهي براي دستيابي به ثروت و رفاه در چارچوب و محدوده ي قوانين و رعايت حقوق ديگران حركت مي كنند در اين ميان گروهي نيز براي رسيدن به اهداف خود از هيچگونه تلاشي دريغ نمي كنند و حتي از شكستن هنجارها و قوانين وزير پاگذاشتن حقوق ديگران نمي گذرند و اين اقدامات را به عنوان راهكار و روش رسيدن به هدف خود برمي گزينند كه اين گونه رفتارها در طول تاريخ موجب به وجود آمدن قوانين اجتماعي و سيستم مجازات و... گرديده است.
در اين تحقيق ما سعي مي كنيم كه يكي از جرائم عليه اموال و مالكيت انسانها يعني سرقت را معرفي و از آنجا كه اين جرم با گذشت زمان و پيشرفته تر شدن وسايل ارتباطي دچار تغيير و دگرگوني شده به جرأت مي توان گفت كه روز به روز شيوه ها و روشهاي جديدي از سوي مرتكبين اين جرم ارائه و به مرحله ي اجرا در مي آيد مي كوشيم تأثير آموزش و اطلاع رساني همگاني را در كاهش ميزان ارتكاب اين جرم مورد بررسي قرار دهيم اميد است كه تلاشهاي صورت گرفته بتواند براي خوانندگان مثمر ثمر و مفيد واقع گردد.
در جوامع بشري، سرقت به عنوان يك جرم وجود داشته و خواهد داشت. اين پديده در طول زمان با روشهاي مختلفي انجام مي گرفته است. سرقت از جمله جرايمي است كه امنيت جامعه را به مخاطره مي اندازد. اين جرم در انواع مختلف صورت مي گيرد. از سرقت قلك پول گرفته تا سرقت مسلحانه بانك. سرقت، بسته به نوع آن از حساسيتهاي ويژه اي برخوردار مي باشد و چون تأثير مستقيمي بر امنيت جامعه دارد و افزايش آن موجب كاهش احساس امنيت در شهروندان مي گردد، هميشه مورد توجه مسئولين و دست اندركاران جامعه بوده است.
اهميت اين موضوع به قدري است كه خداوند كريم در قرآن مجيد سوره مائده آيه 38 مي فرمايد.
والسارق و السارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم
لذا لازم است جهت پيشگيري و كاهش سرقت، به بررسي علمي موضوع پرداخت و از نتايج حاصله و استفاده از راهكارهاي آن جهت تحقق اهداف مورد اشاره استفاده از راهكارهاي آن جهت تحقق اهداف مورد اشاره استفاده نمود و ضمن جلب رضايت مردم كه همانا ولي نعمتان ما هستند، رضايت امام عصر ارواحنا له الفداء و خداوند باري تعالي را نيز فراهم نمود. ان شاء الله  

فهرست طالب:
تقدير و تشكر
چكيده
مقدمه (IN RODUCATION)
طرح مسأله
واژگان كليدي
سرق
سرقت
فرهنگ هاي لغت فارسي
السرقه
كلمه Steal
بخش اصلي
فصل اول. كليات
اهميت تحقيق
هدف تحقيق
روش تحقيق
سابقه تحقيق
محدوده تحقيق
فصل دوم
ادبيات تحقيق.
تعريف سرقت
ربودن مال ديگري به طور پنهاني.
انواع سرقت
اقتصاد و پيشگويي تحول تبهكاري (سرقت)
طبقه بندي سارقين
1- طبقه بندي سني و جنسي سارقين
2- دسته بندي سارقين از نظر شيوه و شگرد كار
مثلث، سرقت و نقش آن در پيشگيري از وقوع سرقت
مالباخته
وظيفه ما در قبال مالباختگان چيست ؟
وظيفه ما در قبال سارق چيست ؟
براي كشف سرقت چه بايد كرد
نگاهي به وضعيت كلي استان و ارتباط آن با سرقت
علل وقوع سرقت منازل
راهكارهاي پيشنهادي براي پيشگيري از سرقت
مبارزه و مقابله با سرقت
مبارزه و مقابله با سرقت
تاريخچه جرم سرقت در قوانين ايران
اثر مهاجرت درجرايم (سرقت)
تأثير بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي در جرايم
فقر و بيكاري
علل اجتماعي – اقتصادي سرقت
علل و انگيزه هاي رواني – عاطفي سرقت
عوامل ازدياد جرم
انواع دزدي و انگيزه هاي غارتگري اموال ديگران
جرم شناسي سرقت
مطالعه موردي
چند نكته قابل توجه در مورد جرم شناسي سرقت منزل و ارائه توصيه هاي ايمني
شگرد سرقت
عدم توانايي بهره برداري از دلايل و مدارك باقيمانده از مجرم در صحنه جرم
نظارت، كنترل، تعقيب و مراقبت از مجرمان به منظور جمع آوري دلايل جرم عليه آنها
بهره گيري بيشتر از نيروهاي بومي همان شهرستان در نيروي انتظامي
توصيه هاي ايمني به مردم (شهروندان) در امر پيشگيري از سرقت
فصل سوم
تجزیه و تحلیل
بحث ـ نتیجه گیری و پیشنهادات
بعضی از شگردهای سارقین (از زبان سارقین):
منابع و مآخذ

منابع ومأخذ:
کتاب جرم شناسی و جرم یابی سرقت، تألی علی اصغر قربان حسینی
کتاب جرم شناسی، تألیف دکتر هدی کی نیا
جزوه انتشارات دانشکده پلیس جنایی (پی جویی سرقت)، 1382
پی جویی سرقت، مولف حسین هاتفی اردکانی، 1384
جرم سرقت در حقوق ایران و اسلام، مولف نور محمد صبری، 1378
سرقت های مسلحانه و بد عنف، مولفین سردار خوشزاد، سرهنگ خلعتبری، سرهنگ احمدی ـ 1384
پایان نامه، سرهنگ اسماعیل خو
سمینارـ رضایی، بیت الله ، سرقت موتورسیکلت، سمینار مسایل انتظامی زیر نظر سردار قصری، رافوس، تابستانت1375
پایان نامه، ابراهیمی، ادیب ناشر سرقت و عوامل ارتکاب آن در حقوق ایران
قانون مجازات اسلامی مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلسف 8/5/1370
جزوه سرقت خودرو مرکز اسناد آموزش ناجا، شماره ثبت 1712


پایان


نامه


پروژه


جهت


اخذ


مدرک


ارشد


تحقیق


حقوق


کلاسی


ارائه


رشته


پروژه


بررسی


مسائل


و


معضلات


اجتماعی:


علل


و


عوامل


سرقتdoc


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت فصل 9 زیست شناسی یازدهم (پاسخ گیاهان به محرک ها)

حل المسائل کتاب تحلیل آماری چندمتغیری کاربردی ریچارد جانسون

مقاله جشنواره تجارب و نوآوری های انجمن های اولیاء و مربیان

لوح تقدیر ، لوح یادبود و لوح سپاس 7 لایه باز و آماده چاپ

کاغذ A4 خط دار پشت و رو ( زیبا و منظم )

کتاب درسی معادلات دیفرانسیل:حسنی-عبادیان-فضلی ( پیام نور)

گزارش کار تهیه ی بنزوفنون اکسیم

فرم خام قرارداد پیمانکاری صفر تا صد ساختمان

پکیج درس 10 هدیه: ماه مهمانی خدا

سوالات احتمالی آزمون مصاحبه ی تورلیدری و مدیر فنی همراه با ترجمه ی سوالات

آزمایش خطای ادراک مولر لایر (گزارش کار خطای ادراکی مولر لایر)

پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید

دانلود لایه باز کارت ویزیت پرده سرا

کارت ویزیت لبنیاتی (شیرسرا)

کارت ویزیت لایه باز آموزشگاه خصوصی

کارت ویزیت آرایشگاه زنانه ۲

کارت ویزیت لوازم یدکی اتومبیل

کارت ویزیت لایه باز آژانس مسافرتی

کارت ویزیت لایه باز طراحی و ساخت دکوراسیون

کارت ویزیت لایه باز کبابی

کارت ویزیت لایه باز کابینت

کارت ویزیت لایه باز کانال سازی

کارت ویزیت لایه باز کلوپ بازی های رایانه ای

کارت ویزیت لایه باز لوازم بهداشتی و ساختمانی

حسابداری مالیات آژانس های هواپیمایی

پاورپوینت فصل پنجم حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل جلد اول تالیف: دکتر محمد نمازی

سوالات اطلاعات سیاسی، اجتماعی و قانونی (آزمون استخدامی)

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره سیاست و انتخاباتات درایالات متحده

دانلود کار تحقیقی با موضوع :اركان جرم كلاهبرداري كامپيوتري . خانم محمدي 16 صفحه

دانلود کار تحقیقی با موضوع : قاچاق انسان 31 صفحه