دانلود رایگان

پروژه انبارداری - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه رشته اقتصاد نظری

دانلود رایگان پروژه انبارداری پروژه انبارداری در حجم 87 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:
اصول انبارداري :
كليات
در امور تداركات كارپردازي، سيستم انبار داري، داراي اهميت خاصي است و همكاري اين دو واحد خدوماتي با يكديگر اجتناب ناپذير است.
سيستم صحيح انبار داري متضمن مزاياي زير است:
تعريف انبار و مخزن
به محل و فضايي كه يك يا چند نوع كالاي بازرگاني، صنعتي، مواد اوليه و يا فرآورده هاي مختلف كه براساس يك سيستم صحيح طبقه بندي و تنظيم مي گردد، انبار گفته مي شود.
انبار از نظر فرم به سه صورت مي باشد:
1- انبار هاي پوشيده: اين مكان از تمام اطراف بسته و داراي سقف و وسايل ايمني كامل مي باشد.
2- انبارهاي سرپوشيده يا هانگارد: اين انبار داراي سقف است ولي چهار طرف آن باز و فاقد حفاظ جانبي مي باشد. اين نوع انبارها، كالاها را فقط از باران و آفتاب حفظ مي كند.
3- انبارهاي باز يا محوطه: اين انبار به صورت محوطه مي باشد و معمولاً براي نگهداري ماشين آلات و لوازم سنگين مورد استفاده قرار مي گيرد.

وظايف انبار دار:
انبار دار كسي است كه عهده دار وظايف زير مي باشد:
انواع موجودي هاي انبار
اجناس و كالاهاي موجود در انبار اعم از مؤسسات توليدي يا غير توليدي را مي توان به پنج دسته به شرح زير تقسيم نمود:
1- مواد خام يا اوليه
اين مواد براي توليدكالا استفاده مي شود.
2- مواد و لوازم مصرفي
مواد و لوازم مصرفي به موادي اطلاق مي شود كه به طور غير مستقيم در توليد كالا دخالت دارد و در سازمان هاي توليدي براي انجام خدمات جانبي مورد استفاده قرا داده مي شود. ايم موارد بر اثر مصرف از بين مي رود مانند كاغذ و يا وسايل بسته بندي در سازمان هاي توليدي.
3- مواد و لوازم در جريان ساخت
به موادي كه مقداري تغييرات در مواد اوليه آن داده شده ولي هنوز به وصرت كامل ساخته نشده است، مواد و لوازم در جريان ساخت گويند.
4- كالاي تمام شده
به كالاهايي گفته مي شود كه از نظر ساخت به مرحله تكميلي رسيده قابل عرضه به بازار باشد.
5- اجناس خريداري شده جهت فروش
اين سري از اجناس شامل اجناسي هستند كه بدون هيچ گونه تغييري در آنها به بازرا جهت فروش عرضه مي گردد و به طور موقت در انبار نگهداري مي شود مانند انبار فروشگاه و مؤسسات بازرگاني.
سازمان انبار
به طوري كه گفته شد يكي از وظايف انبار طبقه بندي، كدگذاري و تنظيم اجناس و كالاها مي باشد. از تركيب چند انبار يك مخزن يا دپو بوجود مي آيد. تعداد هريك از مخازن بستگي به نوع و كميت و همچنين حدود فعاليت آنها دارد.
انبار قطعات و مواد اوليه در واحدهاي توليدي معمولاً زيرنظر مدير فني كارخانه قرار دارد و در بعضي از كارخانه ها، انبار مستقيماً زير نظر مدير كارخانه انجام وظيفه مي نمايد.

نقش انبار در اقتصاد كشور
درصد قابل توجهي از درآمد ناخالص ملي هر كشور به صورت مواد اوليه محصول نيم ساخته و كالاهاي ساخته شده در انبار نگهداري مي شود. البته نقش انبارها در اقتصاد كشورهاي مختلف متفاوت است.
در كشورهاي پيشرفته انبارها حلقه هايي از زنجيره توليد توزيع و مصرف مي باشند و بدين وسيله توليد انبوه كارخانه و صنايع بدست مصرف كنندگان داخلي رسيده يا به مراكز صادراتي منتقل ميشود در برخي از كشورها نظير ايران كه واردات كالاها و مواد مختلف درصد زيادي ارز نيازهاي كشور را تشكيل مي دهد انبارها به طور عمده نقش واسطه را در انتقال كالا از كشور به مناطق مختلف و سپس توزيع مهمي بر عهده دارند.
نقش انبار در تجارت
انبار يكي از پايه هاي اصلي تجارت محسوب مي شود زيرا سرمايه شرتهايتجاري را موجودي انبار تشكيل مي دهد عصر كالا براي مصرف كننده از دو جهت داراي ارزش است:
1- قابليت كاربرد
2- قابليت دسترسي
قابليت كاربرد به طراحي و ساخت محصول بستگي دارد قابليت دسترسي فيزيكي موجود بودن كالا در محلي كه به آن نياز داريم بستگي دارد مصرف كننده قابليت كاربرد و سهولت دسترسي را با هم مي خواهد نه يكي بدون ديگري كه كالا را فاقد ارزش مي كند و پيوستگي اين دو عامل با يكديگر ارزش كيفي كالا را بالا مي برد و نقش عمده ي خود را نشان مي دهد.
نقش انبار در صنعت
فعاليت و تلاش صنايع و كارخانه ها تهيه مواد اوليه و ساخت و توليد محصول مي باشد در هر كارخانه انبارهاي مختلفي از قبيل مواد اوليه انبار مواد نيم ساخته انبار محصول ابزار آلات انبار قطعات يدكي دستگاهها انبار قالب انبار ملزومات انبار ضايعات و... وجود دارد.
هدف از استقرار يك سيستم انبار داري:
هدف از تشكيل و ايجاد انبارها در سازمان هاي دولتي و چه در بخش خصوصي تأمين و نگهداري كالاهاي موردنياز سازمان است بطوريكه اگر مواد و لوازم به موقع تهيه و در دسترس مصرف كننده داده نشود در گردش كار و فعاليتهاي آن مؤسسه وقفه ايجاد مي شود تا زمانيكه يك سيستم انبارداري صحيح در يك ساختمان مستقر نگردد اختلاف فاحشي بين موجوديهاي فيزيكي داخل انبار با بانك موجوديهاي واقعي در پايان سال كه طي انبار گرداني اين اختلاف خود را نشان مي دهد وجود خواهد داشت.
از طرفي هدف مهمتر دسترسي داشتن به موجودي انواع كالا در هر زمان مي باشد كه با استفاده از رايانه مي توان اين موجود را براي هر نوع از اقلام موجود در انبارها در تاريخ معين اعلام نمود به عبارت ديگر آگاهي كامل به آنچه در انبارهاي يك شركت سازمان مجموعه فروشيهاي غيردولتي تعاونيها كارخانجات اداره ي كل سودآوري از طريق توليد حتي مغازه اي ساده و... موجود است و دانستن اينكه چه ميزان كالا و مواد وارد انبار آن دستگاه شده و چه ميزان خارج و موجودي انبار كالاهاي مختلف و مواد در هر زمان در اين واحدها چقدر مي باشد يعني هدف استقرار يك سيستم انبارداري با علم به اينكه كليه ي مراحل به نحوه ي مطلوب صورت مي گيرد در دسترسي داشت به اطلاعات سه گانه ورود خروج مانده ي انواع كالا و مواد از انبار مي باشد مديران سازمانها در پي آن هستند كه با حداقل امكانات حداكثر استفاه و مطلوبيت را از آن خود سازند موجوديها يكي از پرهزينه ترين داراي بسياري از مؤسسات اقتصادي مي باشد و تحقيقات نشان داده است كه حدود 40% سرمايه گذاري شركتها را موجوديهاي انبار به خود اختصاص داده است. لذا مديران اجرايي همگي بر اين باورند كه نگهداري و كنترل موجودي به نحو مطلوب يك ضرورت است مؤسسات از طريق كاهش سطح موجوديها هزينه هاي خود را كاهش داده و از طرف ديگر با حفظ موجودي بهينه تأمين نياز مشتريان و رضايت آنها را فراهم مي نمايد. بنابراين مؤسسات بايد نيازي و موجودي تعادل ايجاد نمايند و به نحوي كه اين امر حداقل هزينه انجام مي گيرد. اين خبر از طريق برقراري يك سيستم مطلوب خريد و مديريت انبارداري ميسر نيست.
يكي از مشكلات مؤسسات اقتصادي عدم وجود مديران و كارشناسان در اين زمينه مي باشد. تعدادي از مؤسسات توليدي كه نتوانسته اند سيستم مطلوب انبارداري را برقرار نمايند به موقعيتهاي چشمگيري در عرصه رقابت دست يافته اند. امروزه با پيشرفت علوم و تكنولوژي امكان توليد انبوه كالا فراهم شده است و اين كار برنامه ريزي دقيق جهت استفاده از فرآورده هاي ديگران را امكان پذير ميسازد. انبار مي تواند در عرضه به موقع محصول، جريان عادي توليد، ثبات قيمت، تعمير و نگهداري ابزار و تجهيزات نقش مهمي را ايفا نمايد. به طوري كه نقش آن در تجارت غير قابل انكار است. ارزش ريالي موجودي هاي انبار در منابع مختلف متفاوت است و عوامل مختلفي در ميزان نگهداري موجودي انبار واحدهاي صنعتي و تجاري مؤثرند مثل روش توليد، دوره توليد، ميزان بكارگيري ماشين آلات. نوع محصول ساخته شده، نوسانات ارزي و قيمت در بازارهاي جهاني و بالاخره سيستم هاي تداركاتي و سفارشات واحدهاي توليدي.
انبار به دلايل متفاوتي براي مؤسسات و مراكز تجاري- صنعتي از اهميت خاصي برخوردار است كه اهم آنها عبارتند از:
1- ارزش بالاي سرمايه در گردش شركت كه به صورت كالا در انبار نگهداري مي شود (بعضي اوقات 60% سرمايه در گردش را شامل مي شود).
2- ارتباط مداوم و تنگاتنگ بخشي از انبار با بخش هاي توليد، تعمير و نگهداري ساير بخش ها جهت تأمين احتياجات و نيازهاي آنها.
3- ارتباط نزديك انبار با بخش برنامه ريزي به نحوي كه ضربه هاي حاصله در اثر كمبود محصول يا مواد را خنثي كند، به عبارت ديگر حكم ضربه گير را در سازمان داشته باشد.


انبارداری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بنر تسلیت درگذشت مادر

دانلود آرم سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور برای لیزر و cnc

تقویم سال 1368

تمرین برنامه نویسی : جمع اعداد

تمرین برنامه نویسی : جمع امتیازات سپیدرود رشت

پاورپوینت کامل درس فرهنگ و هنر پایه هفتم

بک دراپ آتلیه تم کودکانه -کد 4832

آموزش حذف (frp) Honor 8C (BKK-LX2) کاملا تست شده در 15 دقیقه

طرح درس از گذشته تا آینده، علوم اول

دانلود آگهی ترحیم فوت مادر

دانلود طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل

دانلود طرح لایه باز کارت ویزیت Gold Business Card با استایل طلایی مناسب برای فروشگاه ها

تعمیر انواع گوشی

کارت ویزیت لایه باز برای پیتزا فروشی و ساندویچ و رستوران

کارت های قابل چاپ برای آموزش نقد هنری به کودکان

تحقیق آماده در مورد جايگاه فرهنگ درتوسعه از ديدگاه حضرت امام خمينى

پاورپوینت با موضوع قراردادهای خدمات فناوری اطلاعات (انفورماتیک)

پاورپوینت جانوران مهره دار علوم پایه نهم

پاورپوینت با موضوع بودجه ریزی عملیاتی

دانلود کارت های آزمون tat

فایل اکسل افسردگی بک (BDI)

دانلود word پروژه ( کارنمای معلمی) رشته علوم تربیتی و آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ( نمونه دوم)

مقاله نقش اقدامات رفاهی و کمکهای غیر نقدی در حفظ و نگهداری منابع انسان

فایل word قابل ویرایش برنامه ریزی منابع انسانی

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش شناسی تغییر اجتماعی در 27 اسلاید

دانلودتحقیق شبکه های اجتماعی و مضرات آن ها

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی استان خراسان شمالی

نقشه اتوکد استان مازندران

احکام محتضر

جلسه سوم توحید ولوی-ماه رمضان1399