دانلود رایگان

واحد امور مالی جهاد کشاورزی - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع مقالات, کارآموزی ,پاورپوینت تحقیق دانشجویان در صورت نیاز به فایلی با تلفن 09133813214 تماس گرفته تا در صورت امکان تهیه گردد

دانلود رایگان واحد امور مالی جهاد کشاورزی فایل بصورت ورد و در 59 صفحه برای دوره کار آموزی دانشجویان رشته حسابداری و مدیریت تهیه شده است و در 4 فصل شامل معرفی مکان کاراموزی فصل دوم شامل اهداف تاسیس مجموعه فصل سوم روند تشریح کار و فصل چهارم پیشنهادات
فهرست مطالب
مقدمه ای ازوزارت جهاد سازندگی: 1
فصل اول.. 2
آشنایی با مکان کار آموزی.. 2
تاریخچه. 3
اهداف و وظايف.. 4
پرسنل جهاد کشاورزی.. 10
شكل گيري و پيدايش روابط عمومي در وزارت جهاد. 11
شكل گيري و پيدايش روابط عمومي در وزارت جهاد سازندگي سابق.. 12
فصل دوم: 16
هدف از تاسیس مجموعه و نوع خدمات.. 16
كليات: 17
بودجه ريزي: 17
وظايف ذيحساب: 18
شرح خلاصه اي از وظايف هر يک از دواير امورمالي: 18
ب) دايره حقوق و دستمزد: 20
ج ) دايره رسيدگی اسناد: 21
د) دايره اعتبارات: 21
فصول هزينه : شامل فصول هفتگانه. 24
تعريف تخصيص اعتبار: 25
درخواست وجه: 25
دايره حسابداری و صدور چک: 25
کارپرداز: 26
امين اموال: 27
وظايف جمعدار اموال: 27
حسابهاي عمومي ( با مانده بدهكــار): 28
بانك : 28
تنخواه گردان : 28
درآمـدهاي پيش بيني شـده: 28
پيش پرداختهـا : 28
حسابهاي عمومي ( با ماندة بستانكار): 28
پيش دريافتها : 29
الف) دایره کارگزینی : 31
ماشین ساعت زن time clock. 32
دایره حقوق و دستمزد Payroll Department. 33
حسابداری هزینه حقوق و دستمزد :Payroll Accounting. 34
فصل سوم................................................................................................................................40
تشریح فعالیت انجام شده................................................................................................................41
پرداخت حقوق و دستمزد كارمندان جهاد کشاورزی.. 38
نمونه فیش حقوقی.. 39
پرداخت ساير هزينه ها 40
كاهش يا افزايش تنخواه گردان.. 40
واريز تنخواه گردان.. 40
تنخواه گردان پرداخت... 40
كاهش يا افزايش تنخواه گردان حسابداري.. 41
واريز تنخواه گردان حسابداري.. 41
بابت واريز تنخواه گردان حسابداري.. 42
تنخواه گردان پرداخت : 42
تأمين اعتبار: 43
بابت برگشت اعتبار تأمين شده. 44
روش هاي كپي كردن اسناد. 44
قطعي كردن اسناد. 45
1- هنگام قطعي كردن اسناد. 45
2- هنگام صدور سند اختتاميه. 45
مرور حساب ها در حسابداري.. 45
گزارشات حسابداري.. 46
گزارش سهمبري.. 47
گزارشات جامع.. 47
تجزيه سني.. 48
گزارشات جامع.. 48
تراز مقايسه اي.. 48
فصل چهارم. 50
پیشنهادات و انتقادات 50
قسمتی از متن
لذا مادام كه گواهي بانك مبنـي بر انتقال وجه پرداختي بحسـاب كاركنان به سازمان جهاد واصل نشده باشد، اينگونه پرداختها در حكم پيش پرداخت بوده و نميــتوان آنرا بحساب هزينه قطعي منظور نمودثبت عمليات مربوط به پرداخت هزينه حقوق و دستمز كارگران و كارمندان سازمان جهاد کشاورزی به شرح زير است :
حساب موقت بانكي(پيش پرداختها) ***
بحساب بانكها ـ جاري هزينه ***
بابت توديع خالص حقوق كاركنان بحساب موقت بانكي

پس از گواهي بانك مبني بر انتقال وجه حساب جاري يا پس انداز كاركنان خواهيم داشت:
حساب هزينه برنامه . . . . ماده يك ***
حساب هزينه برنامه . . . .ماده دو ***
بحساب بستانكاران ـ ماليات پرداختني ***
بحساب بستانكاران ـ كسور بازنشستگي ***
بحساب موقت بانكي
شرح : بابت منظور نمودن حقوق كاركنان باستناد گواهي بانك مبني بر انتقال بحساب ذينفع

پرداخت ساير هزينه ها
اسناد هزينه هالي انجام شده بر اساس مدارك مثبتة تنظيم و پس از رسيدگي باصدور چك در وجه دائن يا دائين پرداخت و بحساب هزينه قطعي منظور ميگــردد.
كاهش يا افزايش تنخواه گردان
واريز تنخواه گردان
تنخواه گردان پرداخت
تامين اعتبار

حساب هزينه برنامه **
ماده . . . . **
ماده . . . . **
بانك ـ جاري هزينه ها **

واریز کنند و همواره اساس نامه و اخرین تغییرات شرکت در مناقصه شرکت می کنند و کسی که کمترین مبلغ را به شرکتهای دیگر پیشنهاد کند برنده مناقصه می شود اگر قادر و حاضر به انجام کار باشد کار را انجام می دهد ولی اگر حاضر به انجام کار نشود5% واریزی شرکت در مناقصه ان شرکت توسط سازمان ضبط شده وکار به شرکت بعدی واگزار می شود وپس از پایان کار با ارائه صورت وضعیت مبا لغ هزینه کرد وپس از تائید ناضران مربوط و مدیران دریافت میکندو نحوه پرداخت به این صورت است که از مبلغ صورت وضعیت5% به حساب داریی و6/6درصد به حساب تامین اجتماعی و10%به عنوان حسن انجام کار از صورت وضعیت کسر شده و به شرکت مربوط پرداخت می گردد که از ان10% باقی می ماند پس از پایان صورت وضعیت 5% ان به شرکت پرداخت شده 5%باقی مانه پس از تحویل قطعی کار و گذراندن دوره تضمین به ان شرکت پرداخت می کند.
تراز مقايسه اي
در اين آيكون مي توان مانده يا گردش حساب ها در يك مدت زمان خاص از سال جاريرا نسبت به سالهاي قبل يا نسبت به ماه هاي يك سال مقايسه كنيم.
در اين گزارش اگر مبناي مقايسه ماهانه باشد قسمت به صورت فعال مي شود. در اين قسمت اگر گزينه انباشته انتخاب شود، اعداد هرماه را با ماه قبل جمع مي كند و اگر گزينه تفكيك انتخاب شود، گردش هر ماه به تفكيك مبناي گزارش قرار مي گيرد.حسابداری


جهاد


کشاورزی


کارآموزیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مسئول واحد امور مالی ›› مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه

نام ونام خانوادگی :حسن اندقانی مدرک:فوق دیپلم مدیریت سمت:کارشناس امور اداری شماره
تلفن :32505643 سابقه کار: شرح وظایف:1-ثبت دفاتر و تنظیم اسناد مالی 2-نظارت ...

مقررات مالي - سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

ماده 11-مسئول امور مالي وزارت جهاد كشاورزي عهده دار امور حسابداري و پرداخت هزينه ها و ...
ماده 15- وزارت جهاد كشاورزي مكلف است بودجه هر سال مالي خود و واحدهاي تابعه را بر اساس
...

اداره کل امور مالی - معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی - وزارت جهاد ...

وزیر جهاد کشاورزی:جایگزینی ارقام تجاری و توسعه صنایع فرآوری خرما ضروری است.
۱۳۹۷/۰۴/۰۷. بیشتر . ... بیشتر ... اخبار امور مالی; انتصابات; ارتباط با ما ...

شرح وظایف مدیریت امور مالی - جهاد کشاورزی استان البرز

شرح وظايف مدیریت امور مالی. ۱. دریافت موافقت نامه های مبادله شده بین سازمان و معاونت
برنامه ریزی استانداری. ۲. دریافت و پرداخت وجه از خزانه مطابق با موافقت نامه های ...

واحد امور مالی - جهاد کشاورزی اردستان

مسئول واحد امور مالی: فرشید عسکری. پست الکترونیک: [email protected]
شماره تلفن تماس: 6-54230401-031 داخلی 227. شماره اتاق: 237. زمان مراجعه: همه روزه ...

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان - شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و ...

23 ژانويه 2018 ... -برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن جریان كلیه امور واحدهای تحت مسئولیت. ... امورمالی
شهرستانهای تابعه وامناء اموال سازمان جهادکشاورزی استان ونظارت ...

شرح وظایف واحدهای سازمانی قسمت دوم - سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان

شرح وظایف واحدهای سازمانی قسمت دوم. ادامه وظايف واحدهاي استاني سازمان جهادكشاورزي.
مديريت امور مالي : - تنظيم حساب اعتبارات و توزيع آنها براساس بودجه مصوب واحدها و ...

شرح وظایف - سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان

نظارت‌ بر تهيه‌ و تنظيم‌ و اجراي دستورالعمل‌هاي‌ لازم‌ در مورد امور اداري‌، مالي‌، پرسنلي‌، ...
و نگهداري ساختمانها‌، تأسيسات‌ و مخابرات‌ سازمان استان و واحدهاي‌ تابعه‌ و وابسته .

سازمان جهاد کشاورزی شهرستان سروستان - اداره امور مالی

اداره امور تولیدات دامی. واحد امور دام · واحد طیور · واحد شیلات. اداره امور فنی و زیربنایی.
واحد آب و خاک · واحد صنایع کشاورزی. معاونت اداری مالی. اداره امور اداری · اداره امور مالی.

مدیریت امور مالی | سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

مدیریت امور مالی. مدیریت امور مالی. قوانین. شرح وظایف. تماس با مسئولین. مقالات امور
مالی · آیین نامه تضمین معاملات دولتی سه شنبه, 22 خرداد 1397 دانلود ادامه مطلب.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نائین > ادارات و واحدهای مدیریت > امور ...

شرح وظایف امور مالی. نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع. برنامه ریزی و نظارت بر امور
حسابداری و جمع داری اموال; پیگیری جذب اعتبارات اسناد جاری و عمرانی; صدور چک و ...

سازمان جهاد کشاورزی شهرستان جهرم - اداره امور مالی

18 ا کتبر 2015 ... اداره امور مالی ... مدیر. محمد رضا شهابی مدیر جهاد كشاورزي شهرستان جهرم. تلفن:
07154227978 ... مسئول روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی. شهرستان جهرم.

امور مالی - جهاد کشاورزی فریدن

عنوان: سرپرست امور مالی. شماره تلفن:104 - ... آدرس پستی: فریدن – مديريت جهاد
كشاورزي شهرستان فربدن ... 2-ارسال اسناد مالی به استان ... اداره و واحدهای مدیریت, > ...

سازمان جهاد کشاورزی شهرستان سرچهان - اطلاعیه ها

اداره امور تولیدات دامی. واحد امور دام · واحد طیور · واحد شیلات. اداره امور فنی و زیربنایی.
واحد آب و خاک · واحد صنایع کشاورزی. معاونت اداری مالی. اداره امور اداری · اداره امور مالی.

سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان - اداره امور مالی

واحد امور دام · واحد طیور · واحد شیلات. اداره امور فنی و زیربنایی. واحد آب و خاک · واحد
صنایع کشاورزی ... اداره امور مالی. چاپ · ایمیل. توضیحات: منتشر شده در 26 مهر 1394 ...

جهاد کشاورزی سمنان – مديريت امور مالي و ذيحساب

خلاصه وظايف. – برنامه ریزی و اعمال نظارت مالی و انطباق دریافت ها و پرداخت ها با
قوانین و مقررات مالی وزارت. – نگهداری و تنظیم حسابها مطابق قوانین و مقررات و
ضوابط ...

سازمان جهاد کشاورزی لرستان - ارزیابی سیستم حقوق و دستمزد

سازمان جهاد کشاورزی لرستان - ارزیابی سیستم حقوق و دستمزد - اطلاع رسانی به
همکاران در مباحث مالي و. ... وظیفه این دایره، بررسی و محاسبه زمان استاندارد برای ساخت
یک واحد محصول است. ...... یک نسخه به مدیریت و یک نسخه جهت پرداخت مالیات و گزارش
هزینه حقوق و دستمزد به اداره امور مالیاتی و یک لیست به اداره تامین اجتماعی همراه با
چک ...

معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس - معاون اداری و مالی

11 ژانويه 2018 ... پيگيري امور ايثارگران بالاخص خانواده محترم شهداء جهادكشاورزي و رزمندگان و
جانبازان. بررسي و ... بایگانی نامه هایاداری و عودت نامه ها به واحدهای مربوطه

مدیریت امور مالي - سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام

23 سپتامبر 2012 ... مراسم تودیع و معارفه مدیران جدید و قدیم امور مالی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در
سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید. بنا به این ...

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان داراب - واحد شیلات

واحد آب و خاک · واحد صنایع کشاورزی. معاونت اداری مالی. اداره امور اداری · اداره امور مالی ...
واحد شیلات. واحد شیلات. چاپ · ایمیل. توضیحات: منتشر شده در 26 مهر 1394: بازدید: ...

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فسا - اداره امور مالی

18 ا کتبر 2015 ... ... فنی و زیربنایی. واحد آب و خاک · واحد صنایع کشاورزی. معاونت اداری مالی. اداره امور
اداری · اداره امور مالی · واحد حقوقی · واحد تحول اداری. اداره طرح و برنامه.

آوین سایت واحد امور مالی جهاد کشاورزی

واحد امور مالی جهاد کشاورزی. فایل بصورت ورد و در 59 صفحه برای دوره کار آموزی
دانشجویان رشته حسابداری و مدیریت تهیه شده است و در 4 فصل شامل معرفی مکان
کاراموزی ...

امور مالی | مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

ردیف. سمت. نام و نام خانوادگی. شماره تماس. ۱. مسئول امور مالی. فریدون کریمی. ۰۲۴-
۳۳۰۲۴۱۷۲. ۲. حقوق و دستمزد. ناصر علیزاده. ۰۲۴-۳۳۰۲۶۱۶۷. ۳. امین اموال. شهرام صادقی.

سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کازرون - صفحه اصلی

برگزاری جلسه ستاد برداشت غلات در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون، با ...
حضور 14 نفر از محققین معین مرکز تحقیقات کشاورزی فارس در مراکز خدمات جهاد ...

سازمان جهاد کشاورزی شهرستان رستم - اداره امور مالی

18 ا کتبر 2015 ... واحد امور دام · واحد طیور · واحد شیلات. اداره امور فنی و زیربنایی. واحد آب و خاک · واحد
صنایع کشاورزی. معاونت اداری مالی. اداره امور اداری · اداره امور مالی.

معاون مالی و اداری - اتحادیه باغداران

*مدیر امور اداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایران، از سال1385تا 1387 ... علمی
وکاربردی واحدهای ستادی و استانی معاونت ترویج و نظام بهره برداری وزارت جهاد
کشاورزی.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لامرد - اداره امور مالی

اداره امور مالی. چاپ · ایمیل. توضیحات: نوشته شده توسط روابط عمومی: منتشر شده در 26
مهر 1394: تاریخ ایجاد در 26 مهر 1394: بازدید: 1133. قبلی · بعدی ...

سازمان جهاد کشاورزی شهرستان استهبان - تجدید میثاق کارکنان مدیریت ...

واحد آب و خاک · واحد صنایع کشاورزی. معاونت اداری مالی. اداره امور اداری · اداره امور مالی ...
تجدید میثاق کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد با آرمانهای انقلاب ...
جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد جهادگران جهادکشاورزی شهرستان فیروزآباد به همراه ...

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اقلید - گالری تصاویر

اداره امور تولیدات دامی. واحد امور دام · واحد طیور ... اداره امور اداری · اداره امور مالی · واحد
حقوقی · واحد تحول اداری. اداره طرح و ... جهاد كشاورزي شهرستان اقلید تلفن:44523311-
071 ...

واحدهای ستادی » امور مالی - موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی

واحدهای ستادی » امور مالی. مهدی حیدرزاده. مسئول امور مالی. تلفن داخلی:119. شرح وظایف
مدیریت امور مالی ... عاملین و مسئولین امورمالی و نظارت بر عملکرد آنان، درخواست
تنخواه حسابداری از .... وزارت جهاد کشاورزی · مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی
کشاورزی

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز - اداره امور مالی

كاركنان جهاد كشاورزي ني ريز از ابتداي سال تاكنون 80 ميليون ريال به امور خيريه ...
مسئول واحد صنايع كشاورزي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ني ريز، از بازديد اعضاي.

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی - سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

اطلاعات و آمار کشاورزی ۹۵ ... رسانی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان گ سازمان امور
اراضی کشور سازمان تدارکات الکترونیکی دولت سامانه صدور جوازهای صنایع تبدیلی
و ...

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در جهاد کشاورزی | 7588 - article1

4 ژوئن 2018 ... وزارت جهاد کشاورزی که فعالیتهای ان مربوط میشود به مکانیزاسیون کردن کشاورزی در
سطح کشور و اما ... فصل دوم: آشنایی با واحد کارآموزی (امور مالی).

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز - واحد بازرسی،ارزیابی عملکرد و ...

9 دسامبر 2016 ... ... واحد مکانیزاسیون و صنایع · واحد زراعت · واحد باغبانی · اداره امور تولیدات دامی · اداره
امور فنی و زیربنایی · معاونت اداری و مالی · اداره امور اداری و مالی.

اداره كل امور مالي

۱۲:۱۵:۷ | نمایش تعداد بازدیدها : ۱۲۱. پرداخت بخشی از هزینه بیمه تکمیلی کارکنان
دارای شرایط خاص در سال مالی مالی 1396 به استناد بخشنامه .

مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ, 1396/09/28 ...
مدير کل امور مالي صندوق بازنشستگي وزارت جهاد کشاورزي (82-86)،معاونت مالي و ...

مدیریت حوزه ریاست - سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

شرح وظایف مشاور رئیس سازمان و مسئول هماهنگی امور شهرستانها و مجلس سازمان جهاد ...
نظارت عمومی و ارزیابی جامع عملکرد جهاد کشاورزی شهرستانها با همکاری واحد های ستادی
...

سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رابر با همکاری شبکه دامپزشکی کلاس آموزشی
ترویجی برای دامداران این شهرستان با موضوع آشنایی با بیماری تب خونریزی دهنده
کریمه ...

گزارش عملکرد سال 90 واحد امور مالی مديريت جهاد كشاورزي شهرستان محلات

28 آوريل 2012 ... دریافت موافقت نامه ها و پیگیری اعتبارات تخصیص یافته و هماهنگی با واحدها تابعه
جهت جذب اعتبارات پروژه های عمرانی و جاری به شرح ذیل : - واحد فنی ...

جهاد کشاورزی شهرستان چادگان > واحدهای مدیریت > امور مالي ( ArPortal 7.1 ...

بازگشت به صفحه اصلی. سید احمد فتاحی: مسئول امورمالی. شماره تماس:
03157722338. پست الکترونیک. [email protected] واحد امور مالی. وظایف ·
ورود |عضويت ...

سازمان جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان یزد. ... در حالی که اشتغال واحد های صنعتی تا پایان سال
1393 ، 2392 نفر بوده ، از ابتدای سال 94 تا کنون این مقدار 98 درصد افزایش داشته و
...

سازمان جهاد کشاورزی شهرستان لارستان - صفحه اصلی

IMAGE پایان برداشت محصولات گلخانه ای در لارستان پنج شنبه, 17 خرداد 1397 به
گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی لارستان، کارشناس مسئول.

مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سپیدان - بازدید مهندس راستی مدیر امور ...

16 آگوست 2017 ... با حضور مهندس راستی مدیر امور برنامه وبودجه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ومهندس
باصری معاون اداری مالی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان از مراکز جهاد ...
روئسای مراکز ، کارشناسان مسئول هر واحد وکارشناسان مسئول پهنه را مورد ...

مديريت امور مالي - موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

اخبار مديريت امور مالي. مجموعه آئین نامه ها و دستورالعمل های مالی و معاملاتی موسسه رازی.
1397/2/8 شنبه ... بازنشتگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی (صندوق معذوریت)

دانلود رایگان گزارش کارآموزی در اداره جهاد کشاورزی - حسابداری

شکل گیری و پیدایش روابط عمومی در جهاد کشاورزی. – اهداف و وظایف دفتر آمار و
اطلاعات جهاد کشاورزی. فصل دوم : آشنایی با واحد کارآموزی (امور مالی ). – تشکیل واحد
امور ...

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني - سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

3-تهیه لیست حق لباس کارکنان و ارسال به امور مالی ... 9-نظارت بر اداره انبارها و سازه
های نگهداری اقلام وتجهیزات عمومی مربوط به سازمان جهادکشاورزی استان وسایر واحدهای ...

بسمه تعالی استان کرمانشاه 6931 شیوه نامه نیازسنجی ... - stos

کز آموزش جهاد کشاورزی ماهیدشت. رمز عبور خود را .... را به عنوان واحد و یکی از عناوین )
کارشناس امور اداری ... مدیر جهاد کشاورزی، معاون اداری مالی و معاون فنی شهرستان .

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت - صفحه اصلی

دیدار مدیر، کارشناسان و مسئولین ادارات مدیریت جهاد کشاورزی زرین دشت با فرماندار
... مشاور استاندار فارس در امور کشاورزی در جلسه شورای کشاورزی شهرستان زرین ...

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

Error loading: http://www.irna.ir/fa/rss.aspx?kind=211&area=0. 'pragma' is an
unexpected token. The expected token is '"' or '''. Line 2, position 18.

موسسه جهاد استقلال – وابسته به وزارت جهاد کشاورزی

موسسه جهاد استقلال در تاریخ ۱۳۶۵/۵/۱۹ تحت شماره ۳۱۵۱ به عنوان موسسه غیر انتفاعی
جهاد استقلال بنیاد امور جانبازان و مستضعفان به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۶۵/۵/۲۰ ...
به موجب ماده ۲ اساسنامه، موسسه جهاد استقلال دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال
مالی و اداری است که مطابق اساسنامه و ... ۱- طراحي، احداث و اداره واحدهاي صنعتي و توليدي

سازمان امور اراضی کشور

مدیریت برنامه ریزی وبودجه · اداره کل منابع انسانی،پشتیبانی و تحول سازمانی · اداره
کل امور مالی و ذیحسابی · مدیریت نوسازی و تحول سازمانی · دفاتر مستقل ... با حضور
معاون و مدیران کل سازمان امور اراضی کشور در ارومیه برگزار شد: برگزاری نشست
توجیهی آموزشی تجمیع و جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی آذر. ... در هفته
جهادکشاورزی؛.

سازمان جهاد کشاورزی شهرستان استهبان - صفحه اصلی

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی استهبان، علی ارغوان مدیر امور اراضی
سازمان از شهرستان استهبان بازدید ... علی اکبر حیدریان مسئول واحد باغبانی
شهرستان.

شرح وظایف مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی - سازمان جهاد کشاورزی ...

مشخصات عمومی واحد تخصصی: عنوان واحد تخصصی: مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی.
شماره اتاق: شماره تماس مستقیم مسئول واحد: ۳۳۳۶۰۲۰۱-۰۲۸. شماره تماس داخلی مسئول ...

مقاله مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی

مقاله حاضر در رابطه با مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی می باشد. ... فوق الذکر بر
اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱/۵/۷۴ به تایید سازمان امور اداری و استخدامی
کشور ...

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران. ... رجوع امور اراضی شماره دو · فلوچارت خدمات به
ارباب رجوع امور اراضی شماره یک · فرم ثبت نام آمار و اطلاعات ایثارگران جهاد کشاورزی.

ساختار شرکت - شرکت شهرک‌های کشاورزی

هیات مدیره شرکت شهرک‌های کشاورزی ... پست الکترونیکی واحد: [email protected]
... همکاران: مهری رجائی (کارشناس امور مالی و حسابداری)، محمدرضا خیرالله‌زاده ...

6 - دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان اصفهان

126, مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان, کاردانی فنی, کاردانی فنی ...
استان اصفهان, کارشناسی حرفه ای, کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج و زیارت ... خانه
کارگر واحد17کاشان, کاردانی حرفه ای, کاردانی حرفه ای حسابداری مالی - پودمانی.

پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مدیران ...

مهندس خلیل آقایی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری
کشور تلفن: ... واحدهای مستقل زیر نظر رئیس سازمان. حجت‌الاسلام و المسلمین سید
مصطفی ... معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان. ناصر حیدری ... مدیر کل امور مالی.

امور دام | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یزد

واحد امور دام مرکز جهاد کشاورزی فهرج – یزد الف ) وضعیت گوساله ها درسه ماهه اول دوره ... +
زیان مالی بیماری ها + پرورش گاوهای خشک) حذف زودهنگام جزءهزینه های توقف تولید ...

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - شرکت مادر تخصصی خدمات ...

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه طبق اصل 85 قانون اساسي براي مدت چهار
سال ..... ماده 28 - به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي شود،واحدهاي تحت پوشش خود را در
..... امور اقتصادي و دارائي ، مسكن و شهرسازي ، جهاد كشاورزي ، سازمان مديريت و برنامه ...

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان

18 ژوئن 2018 ... ۶ تیر ۱۳۹۷ | اخبار روابط عمومی |. تعداد بازدید: 30. قابل توجه دانشجویان گرامی بعلت
برگزاری کنکور سراسری، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی در روز ...

پورتال جهاد دانشگاهی واحد اردبیل

معرفی معاونت پشتیبانی · اداره امور اداری و عمومي · اداره امور مالي · ارتباط با معاونت
پشتیبانی .... بطور كلي، كليه امور پرسنلي كاركنان و خدمات اداري جهاددانشگاهي اعم از .
.. معرفي اداره امور اداري و عمومي... معرفي معاونت پشتيباني واحد. ... برگزاری سومین
گردهمایی امور اداری. ... دو طرح کاربردی کشاورزی در جهاد دانشگاهی اردبیل اجرا می شود ...

معرفی مدیران - سازمان جهادکشاورزی هرمزگان

انجام اقدامات لازم در خصوص امور بیمه ای کارکنان از طریق انعقاد قرارداد های تکمیلی (
درمان، عمر، حوادث) و پیگیری از طریق ... مطالعه ، بررسی و تهیه طرحهای مخابراتی و
ارتباطی در کلیه واحد های تابعه سازمان . - برنامه ریزی و نظارت بر امور .... مدیر امور مالی
...

واحد موتوری - سامانه شهرداری جلین

کارشناس کشاورزی باغبانی. سوابق خدمتی. همکار پروژه های تحقیاتی در مرکز
تحقیقات کشاورزی استان از سال85 تا 89; ناظر باغات سازمان جهاد کشاورزی ازسال 90
تا ... *تقسیم وظایف موتوری به کلیه واحدهای شهرداری اعم از وسایط نقلیه عمران و ... 3
آئین نامه مالی شهرداری; عضو کمیسیون معاملات ماده 6 آئین نامه مالی شهرداری; امور حقوقی
شهرداری.

جهادکشاورزی فراشبند - عقد قرارداد جهت اجرایی نمودن طرح برقدارکردن 34 ...

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند وی افزود: این طرح ...
ده جلسه در قالب کارگروه مربوطه با حضور کارشناس امور عمرانی فرمانداری، بخشداری ...

مديريت امور اداري - سازمان تعاون روستایی ایران

برآورد و تهیه و تامین مایحتاج واحدهای سازمان با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و
تنظیم .... معاملات‌ و تعیین‌ خسارات‌ موضوع‌ ماده‌ 31 مقررات اداری و مالی وزارت‌ جهاد
کشاورزی.

ثبت درخواست سوخت چاه های آب کشاورزی از طریق " پنجره" واحد خدمات ...

14 آگوست 2017 ... ثبت درخواست سوخت چاه های آب کشاورزی از طریق " پنجره" واحد خدمات ... که فعالیت
واحدهای تولیدی تحت پوشش چاه آب برای وزارت جهاد کشاورزی و ...

سازمان جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان

رياست سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان تلفن مستقيم: 33419381
پست الكترونيكي: ملاقات مردمي: پنجشنبه ها (با هماهنگي روابط عمومي) ...

ساختار سازماني و تشكيلات سازمان جهاد دانشگاهي تهران - دفتر بودجه ...

نمودار جهاد دانشگاهي واحد تهران بهمراه سازمان جهاد دانشگاهي واحد تهران. ... (16801) 1ـ‌ مدير
جهاد دانشگاهي دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی ..... (5501) 1- مدير اداره امور مالي.

معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد:صدور مجوز ...

19 ژوئن 2017 ... معاون وزیر جهاد کشاورزی و معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی طی ... با روسای
سازمان جهاد کشاورزی استان ها، نحوه صدور مجوز صنفی برای واحدهای ...

واحد اداري ومالي - فرمانداری پاسارگاد - استانداری فارس

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، معصومه ... طرحهای
دانش بنیان استان در قالب بسته فرصتهای سرمایه گذاری مورد حمایت مالی قرار می
گیرد ...

فرمانداری شهرستان پاسارگاد - فرمانداری پاسارگاد - استانداری فارس

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، معصومه ... طرحهای
دانش بنیان استان در قالب بسته فرصتهای سرمایه گذاری مورد حمایت مالی قرار می
گیرد ...

واحد رسيدگي و پاسخگويي به شكايات - فرمانداری پاسارگاد - استانداری ...

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، معصومه ... طرحهای
دانش بنیان استان در قالب بسته فرصتهای سرمایه گذاری مورد حمایت مالی قرار می
گیرد ...

سازمان جهاد کشاورزی شهرستان خرم بید - صفحه اصلی

رها سازی بچه ماهی در استخر ذخیره آب کشاورزی شهرستان خرم بید یکشنبه, 13 خرداد ...
محمدی و صحت فرد کارشناسان حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس به همراه مسئول.

کارمندان و کارکنان اداره کل شیلات استان مازندران

... شیلات استان مازندران. مرتب سازی بر اساس نام و نام خانوادگی واحد مربوطه ... سمت,
رئیس اداره امورمالی و ذیحسابی. تحصیلات, فوق لیسانس مدیریت مالی. واحد مربوطه,
معاونت .... آدرس و تلفن, ساری - میدان امام - ساختمان شماره 2 جهاد کشاورزی استان طبقه
همکف ...

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش ...

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی. ...
شرکت مادر تخصصی، مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی
در ...

آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام ...

1 آگوست 2015 ... وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان حفاظت محیط‌زیست ... الف
قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ... احداث و
یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی اقدام ننماید، مدیریت امور اراضی ...

بازدید كارشناسان بودجه از مزارع (تحقیقاتی و تولید بذر) گندم و جو ...

17 مه 2017 ... ... بودجه از سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی از مزارع تحقیقاتی و ... هادی
شعبانی معاون محترم دفتر امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان برنامه و ...

تماس با مراکز واحد استانی

جهاد کشاورزی(ارومیه). حوزه ریاست: 32720314-اپراتور: 9-32720307امور فرهنگی –
اداری: 32721331معاون آموزشی: 32720313. امور مالی: 32722925 حراست:32721111- ...

61 نمونه سوال درس پردازش تصویربا پاسخ تشریحی

دانلود خلاصه جمع بندی فیزیولوژی علوم پایه نکات مهم pdf

پاور پوینت انقلاب اسلامی و دستاورد های آن

تحقیق در مورد شورش

پاورپوینت جامع و کامل رفتارشناسی اعتدال

جزوه اصول فقه 2 دكتر شب خيز (ويژه آزمون وكالت و قضاوت)

کتاب انقلاب مشروطه ایران(persian revolution) اثر ادوارد براون (نسخه انگلیسی)

پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه

پاورپوینت راز شاد زیستن

نقشه معلمی جدید برای مهارت آموزان

پاورپوینت با موضوع اعتیاد

پاورپوینت جاذبه‌های گردشگری یزد

100 دریل برتر شنا

نقشه اتوکد شهر شاهرود با جزئیات کامل با فرمت DWG

کتاب ایران (lonly planet)

دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل ایوب غریب خواجه تهران مرکز

روش تفاضلات تقسیم شده نیوتن در متلب

حل المسائل کامل وفارسی ریاضی فیزیک یک ودو- آرفکن

حل مسائل حل المسائل کامل دینامیک ذرات ماریون

دانلود پاورپوینت سیاه چاله

نی غواص

پاورپوینت جامع متامتریال

حل المسايل كامل الكترومغناطيس ريتس ميلفورد به دو زبان

جزوه فیزیک لایه های نازک

گزارشکار آزمایشگاه شیمی آلی تهیه بنزوفنون اکسیم

دانلود پاورپوینت پلي اكسو متالات

جزوه شیمی صنعتی 2

گزارش کار تعیین فشارِبخار و آنتالپی تبخیر آب

دانلود پاورپوینت معجزه پلیمر برای هزاره جدید

پاورپوینت تقارن و تئوري گروه فصل اول شیمی معدنی2