دانلود رایگان

آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود آموزش صوتی مکالمه انگلیسی

دانلود رایگان آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک مجموعه ی آموزشی صوتی
مکالمه آسان انگلیسی
مثل آب خوردن یک 1


✔ آموزش مکالمه به صورت صوتی همراه با متن
✔ مناسب و عالی و کاربردی از سطح مبتدی تا سطح متوسطه
✔ مجموعه ایی فوق العاده عالی برای شروع و یا ادامه و یا از سرگیری یادگیری
✔ قابل استفاده برای همه در هر مقطع تحصیلی و یا سنی
مجموعه ی مکالمه مثل آب خوردن یک شامل 100 درس به صورت مکالمه های روزمره و کوتاه است که در مورد موضوعات مختلف کاربردی و روزمره و قابل استفاده و مورد نیاز برای زبان آموزان مطرح شده است.
اگر هنوز بعد از این همه سال نمی توانید انگلیسی حرف بزنید،
بد نیست با مجموعه مکالمه مثل آب خوردن شروع کنید

شك نداشته باشيد كه
با استفاده از اين مجموعه آموزشي، روزانه تنها دو درس كوتاه،
با روشی استفاده ساده اما موثری که برای شما همراه با ارسال مجموعه ها بیان می شود
تقويت (مکالمه)صحبت كردن و شنيدار انگلیسی شما، در حد خوب و قابل قبول

تنها در چهار ماه قابل انتظار است.
تاثیر مثبت این مجموعه آموزشی تنها پس از 15 روز استفاده قابل درک است!!
و بعد از این مدت کوتاه خودتان تغییر و بهبود را احساس خواهید کرد.


در فایلهای صوتی این مجموعه که به صورتMP3 است ابتدا جمله ی فارسی بیان شده و سپس طرز بیان آن جمله و منظور، دو بار به انگلیسی توسط دو شخص متفاوت برای شما بیان می شود. که باعث خواهد شد بهتر متوجه جمله انگلیسی شوید و همچنین زمان کافی و خالی نیز برای بیان جمله توسط شما در نظر گرفته شده است.
این مجموعه ی آموزشی در کامپیوتر؛ دستگاه های پخش خانگی و خودرو و موبایل و تبلت قابل استفاده و قابل پخش است.
همچنین؛ در کنار فایلهای صوتی مکالمه ها؛ متن مربوط به مکالمات نیز به صورت PDF موجود است که برای درک بهتر و تمرین بیشتر میتوانید از این متن ها استفاده نمایید.
همچنین نکات ریز و روشی که بهتر است در استفاده از این مجموعه پیروی و رعایت کنید در قسمت فایلهای صوتی سایت انگلیسی مثل آب خوردن بیان شده است.
و این موضوع باعث خواهد شد که در نهایت، از مجموعه های مکالمه ایی انگلیسی مثل آب خوردن و یا هر مجموعه صوتی و یا تصویری آموزش زبان نتیجه بهتری بگیرید.
برای چک کردن نمونه ایی از مجموعه آموزشی مکالمه مثل آب خوردن یک
می توانید فایل صوتی زیر را دانلود نموده و در سیستم خودتان گوش دهید و تست کنید
برای دانلود فايل صوتی نمونه کلیك فرمایید
براي دانلود فايل صوتي و متن به صورت يكجا؛ كليك فرماييد

متن مربوط به فایل صوتی نمونه بالا / موضوع: هنگام ورود به هتل

Do you have a vacant room?
‫اتاق خالی دارید؟‬

I have booked a room.
‫من یک اتاق رزرو کرده ام.‬

My name is Miller.
‫اسم من میلر است.‬

I need a single room.
‫من به یک اتاق یک تخته احتیاج دارم.‬

I need a double room.
‫من به یک اتاق دو تخته احتیاج دارم.‬

What does the room cost per night?
‫اتاق شبی چند است؟‬

I would like a room with a bathroom.
‫من یک اتاق با حمام می خواهم.‬

I would like a room with a shower.
‫من یک اتاق با دوش می خواهم.‬

Can I see the room?
‫می توانم اتاق را ببینم؟‬

Is there a garage here?
‫اینجا پارکینگ دارد؟‬

Is there a safe here?
‫اینجا گاو صندوق دارد؟‬

Is there a fax machine here?
آیا ‫اینجا فکس وجود دارد؟‬/ دارید؟

Fine, I’ll take the room.
‫بسیار خوب ، من اتاق را می گیرم.‬

Here are the keys.
‫کلید ها اینجا هستند.‬

Here is my luggage.
‫چمدان من اینجاست.‬

What time do you serve breakfast?
‫ساعت چند صبحانه سرو می شود؟‬

What time do you serve lunch?
‫ساعت چند نهار سرو می شود؟‬

What time do you serve dinner?
‫ساعت چند شام سرو می شود؟

فهرست درس ها و موضوعات آموزش داده شده در درسهاي 100قسمتی مجموعه ی آموزشی مکالمه مثل آب خوردن یک شامل موضوعات زیر است:
١:مکالمه در مورد اشخاص
٢:مکالمه در مورد خانواده
٣:مکالمه در مورد اشنا شدن
۴:مکالمه در مورد در مدرسه
۵ مکالمه در مورد کشورها و زبانها
۶:مکالمه در مورد خواندن و نوشتن
٧:مکالمه در مورد اعداد
٨:مکالمه در مورد ساعات روز
٩:مکالمه در مورد روزھای ھفته
١٠:مکالمه در مورد:دیروز –امروز – فردا
١١:مکالمه در مورد:ماھھا
١٢:مکالمه در مورد:نوشیدنیها
١٣:مکالمه در مورد:فعالیتها
١۴:مکالمه در مورد رنگ ها
١۵:مکالمه در مورد:میوه ھا و مواد غذایی
١۶:مکالمه در مورد:فصل ھای سال واب و ھوا
١٧:مکالمه در مورد خانه
١٨:مکالمه در مورد نظافت خانه
١٩:مکالمه در مورد اشپزخانه
٢٠:گفتگوی کوتاه ١
٢١:گفتگوی کوتاه ٢
٢٢:گفتگوی کوتاه ٣
٢٣:مکالمه در مورد یادگیری زبانهای خارجی
٢۴:مکالمه در مورد قرار ملاقات
٢۵:مکالمه در مورد شهر
٢۶:کالمه در مورد:طبیعت
٢٧:مکالمه در مورد:ورود به ھتل
٢٨:مکالمه در مورد در ھتل – شکایت
٢٩:مکالمه در مورد رستوران ١
٣٠:مکالمه در مورد رستوران ٢
٣١:مکالمه در مورد رستوران ٣
٣٢:مکالمه در مورد رستوران ۴
٣٣:مکالمه در ایستگاه قطار
٣۴:مکالمه در قطار
٣۵:مکالمه در فرودگاه
٣۶:مکالمه عبور و مرور درون شهری
٣٧:مکالمه در راه
٣٨:مکالمه در تاکسی
٣٩:مکالمه مورد خرابی ماشین
۴٠:مکالمه و سؤال در مورد مسیر حرکت
۴١:مکالمه در مورد جھت یابی
۴٢:مکالمه بازدیداز شهر
۴٣:مکالمه در باغ وحش
۴۴:گردش عصر (شب)
۴۵:مکالمه در سینما
۴۶:مکالمه در دیسکو
۴٧:مکالمه تدارک سفر
۴٨:فعالیت ھای تعطیلاتی
۴٩:مکالمه در مورد ورزش
۵٠:مکالمه دراستخر شنا
۵١:مکالمه خرید مایحتاج
۵٢:مکالمه در فروشگاه
۵٣:مکالمه مغازه ها
۵۴:مکالمه در خرید
۵۵:مکالمه در کار
۵۶:مکالمه در مورد احساس ھا
۵٧:در مطب دکتر
۵٨:مکالمه در مورد اعضا بدن
۵٩:مکالمه دراداره پست
۶٠:مکالمه در بانک
۶١:اعداد ترتیبی
۶٢:مکالمه در مورد سوال کردن ١
۶٣:مکالمه در مورد سوال کردن ٢
۶۴:مکالمه در مورد نفی ١
۶۵:مکالمه در مورد نفی ٢
۶۶:مکالمه در مورد ضمائر ملکی ١
۶٧:مکالمه در مورد ضمائر ملکی ٢
۶٨:مکالمه در مورد بزرگ – کوچک
۶٩:مکالمه در مورد لازم داشتن – خواستن
٧٠:مکالمه در مورد چیزی خواستن
٧١:مکالمه در مورد چیزی خواستن
٧٢:مکالمه در مورد چیزی که بایدانجام گیرد
٧٣:مکالمه در مورد اجازه داشتن برای انجام کاری
٧۴:مکالمه در مورد خواھش کردن درمورد چیزی
٧۵:مکالمه در مورد دلیل اوردن برای چیزی ١
٧۶:مکالمه در مورد دلیل اوردن برای چیزی ٢
٧٧:مکالمه در مورد دلیل اوردن برای چیزی ٣
٧٨:مکالمه در مورد صفت ها ١
٧٩:مکالمه در مورد صفت ها ٢
٨٠:مکالمه در مورد صفت ها ٣
٨١:مکالمه در مورد گذشته (زمان گذشته) ١
٨٢:مکالمه در مورد گذشته (زمان گذشته) ٢
٨٣:مکالمه در مورد گذشته (زمان گذشته) ٣
٨۴:مکالمه در مورد گذشته (زمان گذشته) ۴
٨۵:مکالمه در مورد سوال کردن- گذشته (زمان گذشته) ١
٨۶:مکالمه در مورد سوال کردن- گذشته (زمان گذشته) ٢
٨٧:مکالمه در مورد زمان گذشته افعال معین ١
٨٨:مکالمه در مورد زمان گذشته افعال معین ٢
٨٩:مکالمه در مورد جملات امری ١
٩٠:مکالمه در مورد جملات امری ٢
٩١:مکالمه در مورد جملات وابسته با که ١
٩٢:مکالمه در مورد جملات وابسته با که ٢
٩٣:مکالمه در مورد جملات وابسته با آیا
٩۴:مکالمه در مورد حروف ربط ١
٩۵:مکالمه در مورد حروف ربط ٢
٩۶:مکالمه در مورد حروف ربط ٣
٩٧:مکالمه در مورد حروف ربط ۴
٩٨ مکالمه در مورد حروف ربط مضاعف
٩٩:مکالمه در مورد حالت اضافه
١٠٠:مکالمه در مورد قیدها


آموزش


مکالمه


انگلیسی


صوتی


موبایل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک

مجموعه‌ی آموزشی صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن یک 1. ✓ آموزش مکالمه به
صورت صوتی همراه با متن ✓ مناسب و عالی و کاربردی از سطح مبتدی تا سطح متوسطه

مجموعه کلیپهای صوتی و تصویری آموزش مکالمه آسان انگلیسی مثل آب ...

مجموعه کلیپهای صوتی و تصویری آموزش مکالمه انگلیسی مثل آب خوردن در بخش اول در
30 درس با کیفیت بهتر و مناسبت برای دوستانی که تمایل به داشتن همه این مجموعه ...

مجموعه‌ی آموزشی مکالمه انگلیسی مثل آب خوردن 2 دو - دانلود مطالب علمی

31 آگوست 2016 ... مجموعه‌ی آموزشی مکالمه مثل آب خوردن 2 دو ✓ آموزش مکالمه به صورت صوتی همراه با متن ...
آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک mobilefile ...

آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک – Stu.0f0.in

19 ا کتبر 2016 ... مجموعه‌ی آموزشی صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن یک 1 ✓ آموزش مکالمه به
صورت صوتی همراه با متن ✓ مناسب و عالی و کاربردی از سطح مبتدی ...

آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک با موضوع آموزش ...

5 نوامبر 2008 ... برای دانلود مستقیم فایل شماره 502579 اینجا کلیک کنید. فایل آموزش صوتی مکالمه
آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک که برای دانلود شما عزیزان آماده ...

مکالمه – دانلود مستقیم

مجموعه کلیپهای صوتی و تصویری آموزش مکالمه انگلیسی مثل آب خوردن: بخش2 با
موضوع ... آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک با موضوع آموزش,مکالمه
...

مکالمه – دانلود کتاب-مقاله و سورس کد - اولین

فایل آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک با موضوع علوم انسانی
برای دانلود مستقیم شما قرار گرفته است. از جمله موضوعاتی که در فایل آموزش صوتی
...

انگلیسی مثل آب خوردن | Facebook

telegram.me/epenglish · https://instagram.com/epenglish.ir · facebook.com/
abcxyz.ir ... انگلیسی مثل آب خوردن , Tehran, Iran. 566729 ... آموزش مکالمه : درس 64 .
امتیاز شما به ... فایلهای صوتی انگلیسی مثل آب خوردن و پاسخ به ابهام ها و سوالات
زبان آموزان در یادگیری زبان… ..... https://soundcloud.com/easy-peasy-english/in-a-
nutshell.

دانلود فایل دسته بندی علوم انسانی – آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی ...

16 ژوئن 2016 ... برچسبآموزش آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک انگلیسی صوتی
علوم انسانی مکالمه موبایل · قبلی دانلود فایل دسته بندی کتاب ...

user not found in feed. گروه بندی محصولات اخبار و رسانه آخرین فایلها ...

... مجموعه کلیپهای صوتی و تصویری آموزش مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن یکجا و
با تخفیف artsaze · مجموعه ی آموزشی پرکاربردترین ساختارهای جمله ایی در ...

آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک - فایل اول

9 آگوست 2016 ... مجموعه‌ی آموزشی صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن یک ۱ ✓ آموزش مکالمه به
صورت صوتی همراه با متن ✓ مناسب و عالی و کاربردی از سطح مبتدی ...

مکالمه بایگانی - مای کالا| مرجع کامل تحقیقات،مقالات،پروژه دانشجویی ...

مجموعه کلیپهای صوتی و تصویری آموزش مکالمه انگلیسی مثل آب خوردن. بخش دوم (
درسهای 31 ... آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک · آگوست 23, 2016
...

شاپ لی :: جستجوی وب :: آموزش مکالمه زبان انگلیسی در ماشین و مسافرت ...

آموزش مکالمه زبان انگليسي در ماشين و مسافرت از مبتدي تا عالي به فارسي مجموعه
کامل براي فراگيري ..... 44 آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک.

رئیس کل دادگستری استان کرمان: فراگرفتن آموزش مهارتهای زندگی ...

21 ا کتبر 2016 ... آوای ماهان - رئیس همه دادگستری استان کرمان گفت: نخستین نکته در زمینه آموزش
چیرگی های ... آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک.

آموزش تمامی زبان ها ( انگلیسی،فرانسه،ژاپنی،آلمانی،هندی،عربی،ترکی ...

21 ا کتبر 2016 ... آموزش تمامی زبان ها ( انگلیسی،فرانسه،ژاپنی،آلمانی،هندی،عربی،ترکی،اسپانیایی،
ایتالیایی، ... آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک.

282 - 55freehost.com

28 ا کتبر 2016 ... آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک ... تدریس خصوصی عربی دهم
آموزش گام به گام ویژه تقویت پایه کسب بالاترین نمره در کوتاه ...

نمونه سوال نوبت اول زبان دهم | تجربی و ریاضی - esy.es

6 ساعت قبل ... در این مطلب نمونه سوال نوبت نخست زبان انگلیسی دهم رو پیمان دادیم که خیلی خوب و.
... آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک.

ویتامین نیاسین - esy.es

6 ساعت قبل ... نرم افزار ویرایشگر گرامری و املایی زبان انگلیسی جینگر (Ginger Grammar and
Spell ... آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک.

83 - esy.es

6 ساعت قبل ... نرم افزار ویرایشگر گرامری و املایی زبان انگلیسی جینگر (Ginger Grammar and
Spell ... آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک.

644 - esy.es

6 ساعت قبل ... نرم افزار ویرایشگر گرامری و املایی زبان انگلیسی جینگر (Ginger Grammar and
Spell ... آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک.

تجربه.. - esy.es

6 ساعت قبل ... نرم افزار ویرایشگر گرامری و املایی زبان انگلیسی جینگر (Ginger Grammar and
Spell ... آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک.

19503 - مدیکال صنعت

دانلود کامل پایان نامه نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران در این پست می توانید ...
آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک مجموعه‌ی آموزشی صوتی مکالمه ...

مطالب جامدات - جدیدترین و آخرین مطالب جامدات - Xlphp.net

آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک ... سنگ های نمای ساختمان بسیار
فشرده است و آب کمتر درون هنگام رسوخ می کند اما ماندن و پهن شدن آب روی سنگ ها مایه ...

بررسی بازار محصولات شیلات استان کرمانشاه | فروشگاه فروش فایل

2 ا کتبر 2016 ... وضعیت تولید مزارع سرد آبی در سطح استان ... وضعیت تولید مزارع دو منظوره در سطح
استان ... آموزش صوتی مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن1یک.

انگلیسی مثل آب خوردن: Easy Peasy English

+کتاب الکترونیکی گرامر مثل آب خوردن بیانی ساده همراه با مثال و ترجمه ... +مجموعه
کلیپهای صوتی و تصویری آموزش مکالمه انگلیسی مثل آب خوردن بخش1.

بهترین و ساده ترین و سریعترین راه و روش اصولی - انگلیسی مثل آب ...

کتاب صوتی انگلیسی مثل آب خوردن بهترین روشهای یادگیری زبان. ... مجموعه
کلیپهای صوتی و تصویری آموزش مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن یکجا و با
تخفیف.

انگلیسی مثل آب خوردن آموزش انگلیسی کودکان

کتاب صوتی انگلیسی مثل آب خوردن : بهترین و ساده ترین و سریعترین راه و روش ...
مجموعه کلیپهای صوتی و تصویری آموزش مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن یکجا و ...

انگلیسی مثل آب خوردن

کتاب صوتی انگلیسی مثل آب خوردن : بهترین و ساده ترین و سریعترین راه و روش ...
مجموعه کلیپهای صوتی و تصویری آموزش مکالمه آسان انگلیسی مثل آب خوردن یکجا و ...

فایل کامل ریاضی سوم ابتدایی به صورت پاورپوینت

دانلود پرسش نامه استاندارد مدیریت منابع انسانی سبز با منبع 2016

دانلود نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری ( بهیاری ) یک ساله به همراه پاسخنامه (1350 سوال )

کارت ویزیت لایه باز برای پیتزا فروشی و ساندویچ و رستوران

طرح لایه باز زیبا از کارت ویزیت کالای خانگی و دست دوم

کارت ویزیت لایه باز psd فروشگاهی و شرکتی و خدماتی و شخصی

کارت ویزیت دزدگیر اماکن و دوربین مداربسته - طرح شماره 4

کارت ویزیت بستنی و آبمیوه فروشی - طرح شماره 5

کارت ویزیت برای کفش فروشی

کارت ویزیت مشاور املاک

کارت ویزیت آرایشگاه زنانه - طرح شماره 13

دانلود پاورپوینت معرفی میلیون درس چهارم فصل اول ریاضی پایه چهارم دبستان

پاورپوینت الگوریتم کلونی مورچه ها،110 اسلاید،pptx

پاورپوینت سیره سیاسی معصومین (ع)

پاورپوینت روابط دختر و پسر

پاورپوینت چگونه تحلیل سیاسی کنیم؟

تحقیق آماده در مورد جايگاه فرهنگ درتوسعه از ديدگاه حضرت امام خمينى

دانلود پاورپوینت اسناد خزانه اسلامی

تحقیق در مورد حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌، نسبت به املاك مجاور

تحقیق آماده در مورد احراز هویت افراد با امضای الکترونیک در قوانین

پاورپوینت با موضوع قراردادهای خدمات فناوری اطلاعات (انفورماتیک)

تحقیق آماده در مورد اصول اساسی حاکم برحقوق هوا و فضا

دانلود لغات ایهام، مجاز، استعاره و تلمیح

پاورپوینت با موضوع انشاء و نحوه انشاء نویسی

تحقیق درباره زندگینامه شهید حسن باقری

دانلود نسخه خطی بسیار نایاب منظومه عاشقانه مهر و مشتری از شمس‌الدین محمد عَصّار تبریزی با خط زیبای نستعلیق و نقاشی مکتوب در سال 881

تحقیق تاريخ ايران

تحقیق اسکندر مقدونی

پاورپوینت جانوران مهره دار علوم پایه نهم

دانلود پاورپوینت کامل درس فرهنگ و هنر پایه هشتم