دانلود رایگان

پایگاه داده سیستم کتابخانه به همراه نمودار ERD (نمودار ER) - دانلود رایگاندانلود رایگان پایگاه داده سیستم کتابخانه به همراه نمودار ERD (نمودار ER)

دانلود رایگان پایگاه داده سیستم کتابخانه به همراه نمودار ERD (نمودار ER) پایگاه داده سیستم کتابخانه به همراه نمودار ERD (نمودار ER)
۱۵ صفحه
قیمت : 20000 تومان
فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD
به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
جدولهای پایگاه داده سیستم کتابخانه ۴
جدول کتابها ۵
رکوردهایی برای جدول کتابها ۵
جدول پرسنل ۶
رکوردهایی برای جدول پرسنل ۷
رکوردهایی برای جدول تحویل کتاب ۹
جدول ضمانت ۹
رکوردهایی برای جدول ضمانت ۱۰
جدول موضوع کتاب ۱۰
رکوردهایی برای جدول موضوع کتاب ۱۰
جدول صحافی ۱۱
رکوردهایی برای جدول صحافی ۱۱
نمودار ERD سیستم کتابخانه (نمودار ER ) 12
نمودار SQL کتابخانه ۱۳
Query لیست کتاب همراه با عنوان را نمایش می دهد. ۱۴
Query لیست کتاب هایی که اصلا به امانت نرفتند همراه با عنوان را نمایش می دهد. ۱۵
Query لیست دفعاتی که هرکتاب به امانت رفتندرا نمایش می دهد. ۱۶
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
شکل ۱-لیست کتاب همراه با عنوان ۱۴
شکل ۲-لیست کتاب هایی که اصلا به امانت نرفتند ۱۶
شکل ۳-تعداد دفعاتی که هر کتاب به امانت رفته ۱۶
نمودار ۲-SQL کتابخانه ۱۳
نمودار ۳-لیست کتاب همراه با عنوان ۱۴
نمودار ۴-لیست کتاب هایی که اصلا به امانت نرفتند ۱۵
نمودار ۵- تعداد دفعاتی که هر کتاب به امانت رفته ۱۶
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
جدول ۱-کتابها ۵
جدول ۲-رکوردهایی جدول کتابها ۶
جدول ۳-پرسنل ۷
جدول ۴-رکوردهایی جدول پرسنل ۸
جدول ۵-اطلاعات تحویل کتاب ۹
جدول ۶-رکوردهایی جدول تحویل کتاب ۹
جدول ۷-ضمانت ۱۰
جدول ۸-رکوردهای جدول ضمانت ۱۰
جدول ۹-موضوع کتاب ۱۱
جدول ۱۰-رکوردهای جدول موضوع کتاب ۱۱
جدول ۱۱-صحافی ۱۲
جدول ۱۲-رکوردهای جدول صحافی ۱۲
سیستم کتابخانه از سه جدول به شرح زیر تشکیل شده است:
جدول کتابها
در این جدول اطلاعات کتابهای موجود نگه داری می شود
نام فیلد
نوع فیلد
BookID
(کد کتاب)
nvarchar(8)
Title
(عنوان)
nvarchar(50)
TopicID
(موضوع کتاب)
int
CopyrightYear
(سال انتشار)
float
ISBNNumber
(کد شابک)
nvarchar(50)
PublisherName
(نام انتشارات)
nvarchar(50)
PlaceOfPublication
(محل انتشار)
nvarchar(50)
WriterN
(نام نویسنده)
nvarchar(50)
EditionNumber
(شماره ویرایش)
int
CoverType
(نوع جلد)
int
ShelfId
(کد نوع جلد)
int


پایگاه داده سیستم کتابخانه به همراه نمودار ERD (نمودار ER)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نرم افزار حل معادله های دو معادله دو مجهول