دانلود رایگان

پاورپوینت HSE plan پروژه درس مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت HSE plan پروژه درس مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست

دانلود رایگان پاورپوینت HSE plan پروژه درس مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست —پاورپوینت HSE plan پروژه درس مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست 33اسلاید طرح ایمنی، بهداشت و محيط زیست HSE PLAN مستندی است که کليه پيمانکاران موظف اند در زماان برگازاری مناقصه و یا پس از عقد قرارداد به عنوان بخشی از مستندات فنی خود به کارفرما ارائه نمایند.—HSE PLAN مدرکی زنده و پویا است که باید در تمام طول مدت اجرای پيمان مورد بازنگری قرار گيرد. یکی از بخش های اصلی این طرح بند 16 مربوط به کنترل عمليات می باشد که اغلب جنبه های عملياتی طرح از تجهيز تا جمع آوری کارگاه را شامل می گردد—در این بند کليه فعاليت ها و عمليات خطرناک و نيازمند کنترل در سه حوزه ایمنی، بهداشت و محيط زیست مشخص می گردد. در تهيه HSE-PLAN بایستی کليه الزامات قانونی و نيز الزامات ارائه شده از سوی سازمان مورد نظر لحاظ گردد——هدف از طرح ایمنی، بهداشت و محيط زیست که از این پس Plan HSE ناميده می شود تشریح و تبيين کليه فعاليت های تأثيرگذار بر ایمنی، بهداشت و محيط زیست جهت پيشگيری از بروز حوادث جانی، خسارات مالی، بيماری های شغلی جهت کارفرما، پيمانکاران و کليه افراد ذینفع و ایجاد آسيب های زیست محيطی و در نهایت بهبود عملکرد HSE در پروژه ها می باشدنمونه از اهداف به شرح زیر است —کاهش در نرخ شبه حوادث )هدف پیشگیرانه—کاهش در نرخ حوادث )نیروهای شرکت پیمانکار—کاهش در تعداد بیماری های ناشی از کار —کاهش در سرانه مصرف انرژی—افزایش میزان تفکیک پسماندها—کاهش تولید پساب های مهار نشده—کاهش میزان تولید گازهای گلخانه ای و آلاینده—افزایش سرانه آموزي های HSE )پیشگیرانه

پاورپوینت HSE plan


پاورپوینت HSE plan پروژه مدیریت ایمنی


بهداشت محیط زیست


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE PLAN) - دانلود رایگان

درس پژوهی ... پروژه طرح ریزی بهداشت، ایمنی، محیط زیست و تضمین کیفیت hseq
plan از بین ... اختصاصی از یارا فایل طرح ایمنی، بهداشت و محیط ... تفصیلی
مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) یک پروژه عمرانی، در ... ایمنی، بهداشت و
محیط ...

دانلود پاورپوینت HSE ( ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست) - دانلود رایگان

درس پژوهی ... طرح پلان hse (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) در معادنپروژه و تحقیق
رشته های ... دانلود پاورپوینت سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE . ....
تاريخ ارسال : 01 /02 /1393; دانلود پاورپوینت مديريت و کنترل پروژه تاريخ ارسال :

پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟ - دانلود رایگان

طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست که HSE Plan نامیده میشود،سندی است شامل ... در
سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) که در طول عمر یک پروژه یا
فرایند، صرفنظر از نوع و ماهیت آن مورد .... مطالب پاورپوینت درس آموزش بهداشت و
ارتباطات -

پاورپوینت سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست - دانلود رایگان

بررسي پروژه از نظر مسايل بهداشت، ايمني و محيط زيست در تمامي مراحلاطمينان به
مديريت در مشخص كردن ريسكها و روشهاي كنترل و كاهش آنهارعايت ... درس پژوهی ... جهت
دانلود پاورپوینت سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) بر روی ...
ابزار مدیریتی برای کنترل و بهبود مسائل در کلیه طرح های توسعه ای و صنعتی مطرح
شده .

جزوه مبانی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست خرمی

وﻇﺎﯾﻒ ﻫﻔﺖ. ﮔﺎﻧﻪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. از ﻧﻈﺮ آﻗﺎي ﻟﻮﺗﺮ ﮔﻮﻟﯿﮏ. 8. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ. 8.
ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪي ﺳﯿﺴﺘﻢ ..... Planning. ﺳﯿﺴﺘ. ﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ. HSE management
system. ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ، ...... ﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات و اﺻﻼح ﭘﺮوژه ﻫﺎ در زﻣﺎن اﺟﺮا و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه. ﺳﺎز و
ﮐﺎرﻫﺎي .... ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درس ﻫﺎي آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ...

بررسي طرح ها و برنامه هاي مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست در پروژه ...

5 ژوئن 2018 ... بررسي طرح ها و برنامه هاي مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست در پروژه هاي عمراني (
مطالعه موردي HSE PLAN پروژه شهيد صياد شيرازي) دارای 11 صفحه ...

آنچه در مورد HSE در محیط های صنعتی باید بدانیم؟ - مدیریت انرژی

در حقیقتHSE، موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست را در پروژه ها تحت کنترل خود
در می ... 7, راهنمای تدوین و نمونه طرح ایمنی، بهداشت شغلی و زیست محیطی HSE PLAN
... 14, هفت درس كليدي به منظور پيشگيري از مرگ كاركنان در حين انجام كار گرم، داخل و
...

HSE PLAN - آموزش مجازی پارس

علاقه مندان به HSE PLAN پس از ثبت نام در دوره، بسته ی آموزشی HSE PLAN را در
درب ... (ساعات آموزشی ذکر شده شامل فیلم ، پاورپوینت و محتوای کتاب می باشد که هر
سه ... HSE از سه کلمه بهداشت (health) , ایمنی (safety) ومحیط زیست (environment) می
باشد. .... نماينده مديريت; مدير پروژه; سرپرست كارگاه; مسئول HSE پروژه; سرپرستان
...

تدوین HSE-PLAN – شرکت همفا

هدف از طرح ایمنی، بهداشت و محیط زیست ، تشریح و تبیین کلیه فعالیت هاي ... این
طرح به عنوان مبنایی براي سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در پروژه در ...

اهمیت HSE در صنایع نفت و گاز - پیام ایمنی

هدف از این مقاله بررسی نقش و اهمیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) در صنایع
نفت ... منجر به بهره‌وری بیشتر می‌شود؛ یك سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و
محیط‌زیست .... یافته‌های كمیته‌های HSE در باب علل حوادث، برای درس گرفتن از
تجربیات گذشته ... كنند و با نظارت مهندسی و كنترل پروژه، مسوولیت كیفیت كار و
عملكرد مناسب طرح و ...

برنامه تفصیلی مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) یک پروژه ...

10 ژوئن 2018 ... پاورپوینت HSE سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست ... دانلود جزوه آموزشی
مکانیزم مدیریت HSE پیمان و تدوین HSE PLAN، در قالب pdf و .... دانلود جزوه آموزشی
درس انتقال و انتشار آلاینده ها در محیط، گرایش محیط زیست دانشگاه ...

ایمنی، بهداشت و محیط زیست - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

از جمله رشته‌های مرتبط با HSE در مقطع کاردانی، ... در مقطع کاردانی:بهداشت حرفه‌ای،
بهداشت محیط ،ایمنی صنعتی; در مقطع ... با گرایش HSE، مهندسی بهداشت حرفه‌ای،
مدیریت HSE، مهندسی محیط زیست.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد HSE | کالج پروژه | دانلود ...

بررسی موانع استقرار نظام یکپارچه مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت حرفه ای، ....
ارزیابی ریسک و ارائه طرح برنامه مدیریت HSE در سردخانه و فریزرهای انستیتو ...

پاورپوینت جامع و کامل در مورد HSE, ایمنی، بهداشت و محیط زیست, 81 ...

پاورپوینت جامع و کامل در مورد HSE, ایمنی، بهداشت و محیط زیست, 81 اسلاید - دانلود
رایگان ... در حقیقتHSE، موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست را در پروژه ها تحت
کنترل خود در می آورد. به عبارت دیگر در هر ... سیستم مدیریت یکپارچه LMS-7843 -
طرح توجیهی ... درس ایمنی بهداشت - خرید پستی با فروشگاه اینترنتی hamdeli-
mehr.

بسمه تعالي حیط زیست مدیریت سالمت، ایمنی و م گروه آموزشی درس طرح ...

آشنایی با ساختار مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست. اهداف ویژه ... قادر به نوشتن.
HSE Plan. باشد. گروه آموزشی. مدیریت سالمت، ایمنی و م. حیط زیست. طرح. درس ...
HSE. دكتر رضا غالم نیا. 8. هشتم. ارائه پروژه ها و سیمنارهای دانشجویی در حوزه. HSE.

ايمني و محيط زيست گروه آموزشي درس طرح HSE قواني

نام درس: قوانين، مقررات و استانداردهاي. HSE. کد درس: نوع درس: نظري. /عملي. مدت
تدريس: 43 ... انواع استانداردهاي بهداشت حرفه اي. بداند و تشریح نماید. ... انواع مميزي ها
را بداند و تشریح نماید. گروه آموزشي. مديريت سالمت، ايمني و محيط زيست. طرح. درس ...
ارائه پروژه ها و سيمنارهاي دانشجویی در حوزه. HSE. دكتر رضا غالم نيا. -. دكتر رضا.
سعيدي.

پاورپوینت سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE)|شهر فایل

22 ا کتبر 2017 ... خرید پاورپوینت سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE) آیا در این پیج
از وبسایت ... در چه مرحله اي از پروژه، HSE قابل پياده سازي است؟

پاورپوینت HSE سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست

18 ژوئن 2018 ... پاورپوینت HSE سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست: در این سایت ... n
بررسی پروژه از نظر مسایل بهداشت، ایمنی و محیط زیست در تمامی مراحل .... دانلود نمونه
طرح ایمنی، بهداشت، محیط زیست و کیفیت (HSEQ PLAN) صنایع ...

دانلودپاورپوینت جامع در مورد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - دانلود ...

درس پژوهی ... پاورپوینت سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست word - فایل .
... دانلود برنامه تفصیلی مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) یک پروژه ...
سازی، ... طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست که HSE Plan نامیده میشود،سندی است .

دانلود پاورپوینت کامل بهداشت و ایمنی محیط زیست HSE در 17 اسلاید ...

طرح پلان hse (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) در معادنپروژه و تحقیق رشته های ... فایل
... پاورپوینت سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست HSE | یاهو فایل. در ۸۷
اسلايد قابل ... پاورپوینت نظام نامه ایمنی در پروژه های صنعتی | کانال مقاله! 15 آوريل
... از ویژگی این پاورپوینت کامل بودن تمامی اسلاید آن ،همانند کتاب درسی به طور زیبا

دانلود رايگان پاورپوينت هاي آموزشي ايمني و بهداشت حرفه اي

جهت دانلود پاورپوينت ها بايد پس از دريافت مشخصات کاربري به بخش اعضا مراجعه
نماييد. ... HSE دوره افسر پيشرفته 50 ساعته ... دانلود پاورپوينت هاي آموزشي ايمني،
بهداشت و محيط زيست ... مديريت ايمني فرآيند .... Exit Routes Emergency Action
Plans Fire Prevention Plans and Fire Protection ..... دوره HSE پروژه هاي ساختماني.

خرید آنلاین برنامه تفصیلی مديريت سلامت، ‌ايمني و محيط زيست (HSE ...

16 آگوست 2018 ... ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایماینک شما با جستجوی ((برنامه
تفصیلی مديريت سلامت، ‌ايمني و محيط زيست (HSE) یک پروژه ...

فایل پاورپوینت سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE ...

پاورپوینت سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست(HSE). فرمت فایل: ...
مزاياي اجرا. بررسي پروژه از نظر مسايل بهداشت، ايمني و محيط زيست در تمامي مراحل.

پاورپوینت سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE ...

پاورپوینت سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست(HSE). فرمت فایل: ...
مزاياي اجرا. بررسي پروژه از نظر مسايل بهداشت، ايمني و محيط زيست در تمامي مراحل.

قالب HSE - دانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت ایمنی و بهداشت قالب آماده پاورپوینت با موضوع HSE. ... درس
پژوهی ... مثل بسیار از دیسیپلین های سازمانی، رابطه مدیریت دانش و HSE نیز قابل .
... حقیقت HSE، موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست را در پروژه ها تحت کنترل ...
دانلود جزوه آموزشی مکانیزم مدیریت HSE پیمان و تدوین HSE PLAN، در قالب pdf و در

پاورپوینتسیستم مدیریت HSE | 5713

22 ژوئن 2018 ... دانلود جزوه آموزشی مکانیزم مدیریت HSE پیمان و تدوین HSE PLAN، در قالب pdf و در
77 ... پاورپوینت HSE سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست ... برنامه
تفصیلی مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) یک پروژه عمرانی.

پاورپوینت سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

21 جولای 2018 ... پاورپوینت سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست: آیا با خرید ... دانلود نمونه
طرح ایمنی، بهداشت، محیط زیست و کیفیت (HSEQ PLAN) صنایع ... دانلود برنامه
تفصیلی مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) یک پروژه عمرانی، در .... دانلود
جزوه آموزشی درس انتقال و انتشار آلاینده ها در محیط، گرایش محیط زیست ...

پروژه طرح ایمنی، بهداشت و محیط زیست | دانلود نما

اين فايل حاوي پروژه طرح ایمنی، بهداشت و محیط زیست مي باشد که به صورت فرمت
PDF در ... چارت سازمانی HSE پروژه مدیریت ریسک و جنبه HSE ... مستندات HSE و
کنترل آن ها ... 461 – پاورپوینت آماده: بررسی نقش و اهمیت آكوستيك در معماري و
تاثیر ... پاورپوینت درس 11 فارسی هفتم ( عهد و پیمان ) · دانلود مقاله کامل درباره
مكانيك · دانلود ...

پاورپوینت رشته ایمنی و بهداشت با عنوان طرح بهداشت ایمنی و محط ...

طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست که HSE Plan نامیده میشود،سندی است شامل جزئیات
... در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) که در طول عمر یک پروژه یا
فرایند، ... پاورپوینت در مورد درس کنترل دیجیتال -کنترل دیجیتال-68 اسلاید.

دانلود پاورپوینت ایمنی و بهداشت , پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محط ...

پاورپوينت رشته ایمنی و بهداشت با عنوان طرح بهداشت ایمنی و محط زیست HSE
PLAN ... کاری در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( HSE) که در طول عمر
یک پروژه ... علوم انسانی 1810686 طرح درس کلاس سوم با روش تدریس اعضای تیم
طرح درس ...

دانلود نرم افزارهای مهندسی بهداشت محیط

دانلود نرم افزارهای مهندسی بهداشت محیط - بهداشت محیط و نرم افزار، آبرسانی و نرم
افزار، جمع آوری فاضلاب و نرم افزار ،تصفیه آب و فاضلاب و نرم افزار.

پاورپوینت HSE سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست

11 نوامبر 2017 ... پاورپوینت HSE سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست: {کامبیز ... n بررسی
پروژه از نظر مسایل بهداشت، ایمنی و محیط زیست در تمامی مراحل .... دانلود جزوه آموزشی
مکانیزم مدیریت HSE پیمان و تدوین HSE PLAN، در قالب pdf و در ...

پاورپوینت آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط زیست

پاورپوينت رشته ایمنی و بهداشت با عنوان طرح بهداشت ایمنی و محط زيست HSE
PLAN ... در سيستم مديريت بهداشت، ایمنی و محيط زيست (HSE) که در طول عمر یک
پروژه یا .... از اسلایدها:هدف درس: دانشجویان با کلیات بهداشت حرفه ای وایمنی در محيط
کار آشنا ...

پاورپوینت درباره سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE ...

nبررسي پروژه از نظر مسايل بهداشت، ايمني و محيط زيست در تمامي مراحلnاطمينان به
مديريت در مشخص كردن ريسكها و روشهاي كنترل و كاهش آنهاnرعايت استانداردهاي موجود در
...

پاورپوینت سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE) - دانلود ...

دانلود رایگان پاورپوینت سیستم مدیریت ایمنی, بهداشت و محیط زیست HSE. ...
ارزيابي; انتخاب; قبل از تصويب پروژه; قبل از ساخت; ساخت و نصب; قبل از راه اندازي
...

پاورپوینت HSE plan پروژه درس مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست ...

پاورپوینت HSE plan پروژه درس مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست 33اسلاید
طرح ایمنی، بهداشت و محيط زیست HSE PLAN مستندی است که کليه پيمانکاران موظف
...

استخدام نیروی خدماتی آقا در انجمن اهدای عضو ایرانیان در تهران - کندو

استخدام مدیر پروژه ها در اهدای عضو ایرانیان در تهران .... در وب سایت کاربوم. تمام حقوق
مادی و معنوی وب سایت متعلق به تیم مدیریت وب سایت خدمات اینترنتی کندو می باشد.

دفتر خاطرات

دانلود پاورپوینت نقد و بررسی چارچوبهای نظری و فلسفی نظریه عمومی سیستم ها و ...
برترین پکیج پاورپوینت بررسی استهلاک سرمایه (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری
حسابداری) ... برترین پکیج گزارش کار آموزی عمران ، مراحل اجرای پروژه ساختمان همراه
با عکس .... کاملترین فایل پاورپوینت بررسی کاربرد GIS در بهداشت و محیط زیست
...

جزوه آموزشی مبانی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) - دانلود رایگان

پاورپوینت ... درس سیستم مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست در مقطع ارشد 1390;
استاد مدعو دانشگاه ... شناخت ... دوره آموزشی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط
زیست (HSE-MS) ... زیست. 3. 106 .... راهنمای بهداشت ایمنی و محیط ریست HSEدر
پروژه های عمرانی. ... ایمنی،طرح¬های مدیریت بحران،سیاستهای آموزشی،سیاستهای
بهداشت شغلی

طرح لایه باز بنر عید غدیر

فایل صوتی هیپنوتیزم برای افزایش جذبه و یافتن عشق

پروژه تحقیقاتی حسابداری صنعتی – بهای تمام شده

حل المسائل اصول حسابداری 3 جمشید اسکندری فصل 2

دانلود کار تحقیقی با موضوع : قاعده غرور 22 صفحه

نمونه سؤالات تاریخ تحلیلی صدر اسلام + پاسخنامه

تحقیق درباره سلسله تیموریان

تحقیق درباره تولد زرتشت

پاورپوینت تشريح الزامات سيستم مديريت HSE

دانلود قالب پاورپوینت جلسه دفاع کارشناسی ارشد و دکتری(شماره2 - با ظاهری بسیار زیبا و شکیل)

تحقیق درباره جامعه شناسی ارتباطات

تحقیق درباره جامعه چیست

دانلود مقاله فلسفة زيبايي شناسي از ديدگاه فمينيستي

تحقیق درباره تیراندازی با کمان

تحقیق درباره تیراندازی

اندازه گیری شتاب ثقل با استفاده از آونگ ساده

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی پرتو ایکس در 35 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی پرتوهای فرابنفش و گاما در 42 اسلاید

جدول تناوبی (مندلیف) با جزئیات کامل

دانلود تحقیق شیمی محاسباتی

سوالات تشریحی لنینجر بیوشیمی

دانلود پاورپوینت هوا کره و آلودگی هوا - 33 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی ویروس ها در 44 اسلاید

دانلود پروژه بررسی رابطه افت تحصیلی دانش اموزان دختر دوره های راهنمایی ومتوسط1 (بافرمت word)

دانلود پروژه تحليل محتوا (بافرمت word)

دانلود پروژه ساخت مدار (بافرمت word)

دانلود پروژه شبيه سازي و پياده سازي مدار سخت افزار پايه به كمك VHDL 38 ص (بافرمت word)

دانلود پروژه مطالعه پديده استفاده‌ اعتيادي از اينترنت در بين نوجوانان و جوانان (25 15 سال) شهر تهران (بافرمت word)

First Aid for the USMLE Step 1 ، 28th Edition 2018

پوستر علائم سکته حاد مغزی (پوستر FAST) - پوستر سکته مغزی (آموزش بیمار)