دانلود رایگان

بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم - دانلود رایگاندانلود رایگان پیپرولید دانلود مقاله معتبر و پاورپوینت پروژه کارآفرینی و کارآموزی سوالات استخدامی و تحصیلی و پایان نامه

دانلود رایگان بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم تعليم و تر بيت،بدون استفاده از زبان غير ممكن است. زبان تنها وسيله مؤثر در فرآيند آموزش و پرورش است. بدون زبان ،ارتباطي بين افراد جامعه بر قرار نمي شود و بدون ارتباط ،آموزش و پرورش،صورت نمي پذيرد و بدون آموزش وپرورش ،انتقال ميراث فرهنگي و تمدن بشر به نسل هاي بعد امكان پذير نمي گردد .در برنامه هاي رسمي آموزشي نيز زبان آموزي جايگاه مهمي دارد و در نظام آموزشي ايران ،به صورت مشخص از طريق درس فارسي به امر زبان آموزي دانش آموزان پرداخته مي شود.دانش آموزان از طريق زبان آموزي،علاوه بر تركيب و جابجايي كلمات ،بر انبوه بي كراني از مفاهيم و تصورات،انديشه ها،احساس ها و تصاوير هنري ،منطق و فلسفه زبان احاطه مي يابند.در پايه اول ابتدايي ،درس فارسي بخوانيم و بنويسيم از نظر آموزش مهارتهاي زباني و ايجاد انگيزه و علاقه به فراگيري ساير دروس ،براي نظام آموزشي جنبه محوري دارد (رضائي،1380،ص 32).طي سالهاي اخير،بر حسب ضرورت، تحولي اساسي در برنامه درس فارسي پايه اول به وجود آمده است ،كه نتيجه آن تأليف كتب بخوانيم و بنويسيم مي باشد و از سال تحصيلي 83-82 در پايه اول كليه مدارس كشور تدريس گرديد .با توجه به اهميت موضوع و ويژگيهايي كه اين كتب بايد دارا باشند،در اين تحقيق سعي شد ديدگاه معلمان پايه اول شهرستان شهرضا نسبت به كتابهاي بخوانيم و بنويسيم مورد بررسي قرار گيرد.
هشت ويژگي كتب بخوانيم و بنويسيم در اين تحقيق بعنوان متغير در نظر گرفته شدو ديدگاه معلمان نسبت به اين ويژگيها مورد بررسي قرار گرفت. مؤلفه هاي مربوطه عبارتند از :توجه به مهارت هاي چهارگانه زبان آموزي،ميزان استفاده از رويكردها، ميزان استفاده از روشهاي تدريس،تناسب روش هاي تدريس با توانايي معلمان و… توجه ساختار و محتوا به پرورش توانايي هاي ذهني و،ارتباط منطقي ساختار و محتوا توجه به نكات زباني و مفاهيم ،تناسب ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با شرايط.جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد ،كه سؤالات آن از نوع بسته پاسخ مي باشد.جامعه آماري پژوهش ،معلمان پايه اول ابتدايي شهرستان شهرضا در سال تحصيلي 83-82 مي باشدكه تعداد آنها 114 نفر است. جهت جمع آوري داده هاي مربوط به پر سشنامه از كليه معلمان استفاده گرديد و پرسشنامه بين تمامي آنها توزيع گرديد . به عبارت ديگر جامعه آماري و نمونه آماري يكسان مي باشد. در اين تحقيق ،از روش توصيفي از نوع تحقيق موردي و زمينه اي استفاده شد .اطلاعات و داده هاي حاصل از اجراي پرسشنامه با استفاده از روشهاي آماري توصيفي (فراواني ،درصد فراواني،جداول ،نمودار ،ميانگين ، انحراف معيار و ضريب همبستگي ماتريسي)مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.نتايج تحقيق تحقيق نشان داد ميانگين نمرات تمامي سؤالات مربوط به ويژگي هاي مربوط به كتب جديد التأليف در مقايسه با نمره ملاك بزرگتر مي باشد. بيشترين ميانگين پاسخ ها از نظرمعلمي مربوط به ويژگي ميزان استفاده از روش هاي آموزش تلفيقي،خلاق،همياري،فعال وارتباطي و كمترين آن مربوط به ويژگي انسجام،هماهنگي و ارتباط منطقي ساختار و محتوا و تناسب آن با سن دانش آموزان مي باشد


بررسی


دیدگاه


معلمان


کلاس


اول


ابتدایی


مورد


کتب


بخوانیم


بنویسیم


دانلود


رایگان


مقاله


آماده


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم

تعليم و تر بيت،بدون استفاده از زبان غير ممكن است. زبان تنها وسيله مؤثر در
فرآيند آموزش و پرورش است. بدون زبان ،ارتباطي بين افراد جامعه بر قرار نمي شود و
بدون ...

بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم و بنویسیم

... که دارای عبارت 'بررسی-دیدگاه-معلمان-کلاس-اول-ابتدایی-در-مورد-کتب-بخوانیم-و-
بنویسیم' هستند. تحقیق دیدگاه معلمان به کتاب های بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی.

تحقیق دیدگاه معلمان به کتاب های بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی ...

30 نوامبر 2016 ... بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم و بنویسیم. قسمتهایی
از متن: پیشگفتار : تعلیم و تر بیت،بدون استفاده از زبان غیر ...

بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم

22 آوريل 2016 ... تعلیم و تر بیت،بدون استفاده از زبان غیر ممکن است. زبان تنها وسیله مؤثر در
فرآیند آموزش و پرورش است. بدون زبان ،ارتباطی بین افراد جامعه بر ...

دانلود مقاله بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم ...

دانلود مقاله بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم
تعلیم و تر بیت،بدون استفاده از زبان غیر ممکن است. زبان تنها وسیله مؤثر در ...

بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم و بنویسیم

28 دسامبر 2016 ... دانلود تحقیق پژوهشی بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم و
بنویسیم نوع فایل : Word تعداد صفحات : ۳۰ فهرست و ...

مقاله بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم ...

19 سپتامبر 2016 ... مقاله بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم در
word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می ...

تحقیق مقاله بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب ...

تحقیق مقاله بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم و
بنویسیم پیشگفتار : تعلیم و تر بیت،بدون استفاده از زبان غیر ممکن است. زبان
تنها ...

بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم

3 ژانويه 2017 ... بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم. لينک
پرداخت و دانلود *پايين مطلب*. فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده ...

بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم

زبان فارسی کلید فهم متون گوناگون ایرانی و ابزار مهم برقراری ارتباط با دیگر
ایرانیان است .هر ایرانی با هر گویش محلی و منطقه ای خاص ،از طریق زبان فارسی برای ...

تحقیق بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابت در مورد کتب بخوانیم ...

تحقیق بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابت در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم ... اولین
روز این دوره در روز یکشنبه مورخ 93/5/12 با تشکیل سه کلاس در دبستان فرهنگ ...

تحقیق بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم ...

25صفحه با قابلیت ویرایش تحقیق بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد
کتب بخوانیم وبنویسیم پيشگفتار : تعليم و تر بيت،بدون استفاده از زبان غير ...

تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه اول دبستان

اهميت کتاب هاي درسي «بخوانيم و بنويسيم» را براي پايه اول ابتدايي دو چندان کرده ...
تحلیل .... بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم ... با توجه ...

کلاس اوّل ابتدایی

کلاس اوّل ابتدایی - در مورد کتاب های درسی و تکالیف کلاس اوّل ابتدایی - کلاس اوّل
ابتدایی. ... اگر دانش آموز یکی دو آیه ی اوّل را خواند و آیه ی بعد را با هدایت معلّم به یاد
آورد یا با خواندن .... دانلود پاور پوینت شعرهای باهم بخوانیم فارسی پایه ی اوّل ابتدایی
.

بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم ...

بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم 25 ص. ارسال
شده در. خانه » » بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم ...

آنچه معلمان آموزش ابتدایی باید در مورد کتاب فارسی بدانند - معلم میسوزد ...

10 آوريل 2011 ... آنچه معلمان آموزش ابتدایی باید در مورد کتاب فارسی بدانند ... کتاب های فارسی
ابتدایی را درمقایسه با شرایط قبلی می توان در دو بخش بررسی نمود: ... الف)کتاب
فارسی بخوانیم وبنویسیم اول دبستان درچهاربخش کاملا مستقل ومشخص ... خانه،
خیابان، مدرسه، کلاس، بوستان،طبیعت، روستا، باغ وحش، مسجد، بازار و عیدنوروز.

تحقیق بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم ...

27 آگوست 2016 ... 25صفحه با قابلیت ویرایش تحقیق بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد
کتب بخوانیم وبنویسیم پیشگفتار : تعلیم و تر بیت،بدون ...

ارغوان ادب - بررسی ساختاری کتب فارسی (بخوانیم و بنویسیم)پایه اول ...

فاطمه قنبرپور سالک معلمی. (دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی و آموزگار
پایه اول ابتدایی) ... در این مقاله سعی شده است تا کتابهای فارسی پایه اول از نظر
ساختار ظاهری و محتوایی مورد نقد و بررسی قرار گیرد . ... محیط مدرسه میشوند ولی در
نگاره 5 برای آشنایی دانش آموزان با کلاس ، تصویری از کلاس پسرانه ارائه میشود در
نگاره ...

Articles - مقالات - مدرسه ابتدائی دخترانه شماره 3 - مشهد

صفحه اول; معرفی آموزشگاه ... مزایای کتاب بخوانیم و بنویسیم ... معلم مجبور به
مراجعه به کتابهای مرجع و روش تدریس می گردد. 3. تکالیف واحد و هدایت شده ای برای همه
دانش آموزان طراحی شده است که اگر معلم هم نخواهد آنها را بررسی کند، جوّ حاکم بر کلاس و
دانش آموزان وی ... دانش آموز محوری در سراسر کتاب علی رغم محوریت معلم مورد توجه قرار
دارد.

دانلود بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم ...

دانلود بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم.
takbook; دانلود فایل; ۱۵ام آبان ۱۳۹۵; بدون نظر. بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول
ابتدایی در ...

پایه اول ابتدایی - سخت کوشان - فارسی اول ابتدایی،دغدغه ها و چالش ها

نظر به اينكه چند سالي است كه فارسي دوره ابتدايي بخصوص پايه اول ابتدايي
دستخوش ... ضمن عرض سلام و ادب مستحضر هستيد كه شيوه هاي تدريس بخوانيم و
بنويسيم فارسي ... لذا از جنابعالي تقاضا داريم در اين مورد توضيح مختصري
بفرماييد، تا مطالب .... معمولا فعاليتهاي كتاب بنويسيم زير نظر معلم و در كلاس انجام
مي شود؛ كه دو دسته ...

مطالب جدیدتر - پایه اول ابتدايی

1- فيلم آموزش دانش آموز : که حاوی مطالب جهت مشاهده دانش اموزان در کلاس در حدود200 ...
جريان همسوسازي كتب‌ اول دبستان با برنامه درسي ملي تشريح شد تاريخ خبر: 15/5/90
..... من هم با بررسي نمرات سال گذشته آنان و مشاوره با والدين و معلم پايه دوم آنان مطالبي
را جمع .... توصيه هاي آموزشي در خصوص درس بخوانيم و بنويسيم چهارم و پنجم ابتدايي.

خانه ی آموزش پایه اول شهرستان سمیرم

خانه ی آموزش پایه اول شهرستان سمیرم - آموزش کتب اول ابتدایی. ... کلاس ها چه درس های
آموختند از معلّم خود تک دانه های حروف الفبا را آموختنند معلم اوّل باچیدن تک .... قطبی
آموزشگاهها به صورت پایه ای توسط سرگروه هر پایه مورد بررسی وارزیابی قرار ..... 2)
هردو كتاب بخوانيم وبنويسيم مي بايست به طور موازي وبا آهنگي مناسب آموزش داده شوند
...

پايان نامه نحوه و روش تدريس قران پايه ششم از نظر معلمان

5 ژانويه 2017 ... پایان نامه نحوه و روش تدریس قران پایه ششم از نظر معلمان همان پایه دسته: روانشناسی و
... بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم ... در پايه اول
ابتدايي ،درس فارسي بخوانيم و بنويسيم از نظر آموزش مهارتهاي زباني و

کتاب راهنمای معلم - راهنمای آموزش

دانلود پاورپوینت ( دانستنی های معلم کلاس اول ) · دانلود پاورپوینت ... دریافت ودانلود
راهنمای تدریس کلیه کتاب های شش پایه ی دوره ی ابتدایی. لینک جدید ... راهنمای کتاب
های درسی دوره ی ابتدایی .... بررسی صفحه به صفحه ی کتاب (از اول تا صفحه ی ۱۷۵).

تکالیف خلاقانه و فعالیت مکمل آموزشی

به فعالیت هایی که بر اساس نوآوری و ابتکار معلمین در کنار تدریس و بر اساس ...
توسعه ی دیدگاه مدرسه محوری . ... 1- درگیر کردن مستقیم دانش آموز در خلال برنامه ی
درسی با کتاب و مسائل آموزش داده .... هرگز فعالیت ها را مورد بررسی قرار ندهید مانند یک
استاد راهنما و یا مشاور وقت .... ( تشخیص شکل حروف کلاس پیش دبستانی و اول
ابتدایی ).

تحلیل کتاب بخوانیم بنویسیم پنج پایه ابتدایی خانم صالح پور

آمار دانش آموزان. 190 نفر. مساحت زمین. 2200. آمار معلمان. 15 نفر. طبقه اول. 1090 ...
روش های فعال و پویا بر اساس کتاب های بخوانیم و بنویسیم ابتدایی است . ... بر
مبنای این پژوهش مشخص شده که کتابهای مورد بررسی در ابعاد پرورش اعتقادی ،
پرورش ارزشها، انتقال .... در مراحل بالاتر می توانند آنها را بطور مستقل یا گروهی در
کلاس بخوانند .

مقاله پرتوهای طلوع(بررسی اهداف کتب بخوانیم وبنویسیم)

ضرورت واهمّيّت بررسي كتب بخوانيم وبنويسيم ... دانش آموزاني كه درسال 1381 براي
اوّلين بار پا به كلاس اوّل دبستان مي گذاشتند نسبت ... به عنوان نمونه مي توانيد
درمدارس ابتدايي كه مورد بازديد شما يا ديگران قرار گرفته اند ، بپرسيد : از ميان
معلّمان آن ...

فقط مدرسه - دانلود مطالب " روش تدریس "راهنما"و ... (پایه اول ابتدایی)

... ي ابتدايي. ایمیل براي دريافت فايل روش تدريس روي سال مورد نظر خود كليك كنيد:
... دانلود راهنمای تدریس کتاب فارسی اول ابتدایی(راهنمای معلم)۱۳۹۱. بخش اول: كليك ...

راهکارهای یک کلاس خوب - مشکلات و راهکارها - تبیان

19 مارس 2007 ... 71 - کلی - کلی - با سلام ، دانش آموزان من کلاس دوم هستند در هنرستان کارودانش ... 60 -
کلی - دبستان - بنده نیاز به طرح درس از درسهای دوم ابتدایی دارم از هر کتاب ... 53 -
زبان - راهنمایی - در مورد مشکلات یادگیری انگلیسی در مقطع راهنمایی از چه ...... آموزش
املا باید از زمان تدریس كتاب فارسی ( بخوانیم و بنویسیم ) شروع شود.

مهدی سلمانی - نگاهی کلی به کتاب بخوانیم و بنویسیم دوره ی ابتدایی

مهدی سلمانی - نگاهی کلی به کتاب بخوانیم و بنویسیم دوره ی ابتدایی ... را به رشته
ي تحرير در آورد وبر همه ي معلّمان تكليف است تا با بررسي بخش به بخش هر تمرين آنها
... هر درس گوش كن وبگو است ،كه در تمام پايه هاي دوره ي ابتدايي مورد توجّه قرار مي گيرد
. ... نحوه ي آموزش اين تمرين باتوجّه به شرايط كلاس ونظر معلّم مي تواند متفاوت باشد.

همکاران - وبلاگ تخصصی پایه ی چهارم دبستان - blogfa.com

دانلود رایگان طرح درس کلاس چهارم دبستان ... برای اینکار می توان همان مثال اول در مورد
کیک تولد را مطرح نمود . ... گام هشتم : در این مرحله ( ارزیابی درس و معلم ) می توان از
سؤالات چالشی که برای ... برای دریافت چک لیست کامل درس بخوانیم و بنویسیم ...
یعنی بدون در نظر گرفتن صفحات اضافی کتاب مثل فهرست مطالب ، فهرست منابع و
مآخذ و ...

ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﯾﻪ او

آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي ﻓﺎرﺳﯽ اول اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻗﺪﯾﻢ. و. ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ... ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﻮر.
ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺤﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﮐﺘﺎب. ﻓﺎرﺳﯽ. ﺟﺪﯾﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﺘﺎي ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﻗﺪرت ا. ﺑﺮاز وﺟﻮد و
... و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ در ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﺼﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ... اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ آﻣﻮزش
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻼس اول اﺑﺘﺪاﯾﯽ. 35 .... ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي در دو ﮐﺘﺎب ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ در ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ.

شيوه نوين آموزش و پرورش ابتدايي - روشهاي نوين تدريس

بر خلاف روش های دیگر تدریس مخصوصا روش سخنرانی كه عمدتا فعالیت های كلاس بر
عهده معلم است در روش بحث گروهی دانش آموزان به طور فعال در فعالیت كلاس شركت می ...

. - طراحی آموزشی سناريويي درس «بخوانيم وبنويسيم» پایه اول ابتدایی

طراحی آموزشی سناريويي درس «بخوانيم وبنويسيم» پایه اول ابتدایی - ... v درس
گذشته را از روي كتاب بخواند ... معلم : [ وضع ظاهري كلاس را مورد بررسي قرار مي دهد .

کلاس اولی

بررسی ها نشان می دهد اضطراب مهمترین عاملی است که در سبب شناسی این اختلال دخیل
.... در پايه اول ابتدايي دو كتاب جداگانه بخوانيم و بنويسيم داريم كه بخوانيم براي ....
7- تحقيق: معلم از دانش‌آموز مي‌خواهد كه به كتاب بنويسيم، رجوع و كلمات مورد نظر را ...

آموزگار پایه اول ابتدایی

17 نوامبر 2015 ... آموزگار پایه اول ابتدایی - آموزشی و تربیتی - آموزگار پایه اول ابتدایی. ... یادگیری
مطالب کتاب در کلاس ، زیر نظر معلم انجام می شود بنابرین ، جز در مواردی که ... به همین
دلیل کتاب فارسی شامل دو کتاب ( بخوانیم ومهارت های نوشتن ) می باشد . ... در
ارزشیابی درس املا ، آن چه باید مورد توجه باشد ، درست نویسی کلمات است .

اطلاعات کتاب : کتاب کار فارسی اول دبستان (بخوانیم و بنویسیم ...

کتاب کار فارسی اول دبستان (بخوانیم و بنویسیم): (درس اول تا دوازدهم) همراه با بازی و
نقاشی ... "این كتاب راهنما برای اولیای دانش آموزان كلاس اولی، به منظور كمك به دانش
آموزان ... خانه (متن املا همراه با فعالیت‌های املایی اول دبستان ویژه اولیا و معلمان) · کتاب
کار .... بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه مقالات دهمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی
امام ...

ادبستان یک - نگاهی به ساختار وروشهای آموزش در پایه اول

اكنون به تبيين ساختار كلي دو كتاب بخوانيم و بنويسيم و ويژگيهاي هر يك در پنج
... دراين بخش،ابتدامتن روان خواني كه نشانه ي مورد نظر به كاررفته ،آورده مي شود. ... است
كه به همين دلیل ساختار کتاب اول و کتابهای دوم تا پنجم جداگانه بررسی مي شود اما ...
معلم مي تواند علاوه بر اين با توجه به شرايط كلاس و فرصت خود فعاليتهاي ويژه اي را ...

تحقیق بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابت در مورد کتب بخوانیم ...

هشت ویژگی کتب بخوانیم و بنویسیم در این تحقیق بعنوان متغیر در نظر گرفته
شدو دیدگاه معلمان نسبت به این ویژگیها مورد بررسی قرار گرفت. مؤلفه های مربوطه ...

نقدی بر پایه ششم ابتدایی و اشکالات کتب این پایه - سایت خبری ...

17 آوريل 2013 ... در تدوین کتاب درسی نخست تیم پژوهشی، دیدگاه‌های معلمان و پژوهش‌های متخصصان را در
حوزه مورد نظر بررسی ... به گونه‌ای که در برخی مدارس، معلمان پایه پنجم را به کلاس
ششم و معلمان سوم را به ... در کتاب بخوانیم، شعر‌ها و نثرهای سنگینی آمده است که
مطمئنا معلمان برای پیدا کردن معنی لغت‌ها باید به لغت‌نامه دهخدا مراجعه کنند.

دانستنیهایی در باره ی (نگاره ها - بخوانیم) - علمی آموزشی اوّلی ها ...

عمده اهداف دوازده نگاره ی کتاب بخوانیم اوّل ابتدایی تقویت دو مهارت اصلی ( گفتن و ...
می گیرد و بیننده با بچه ها به کلاس درس می رود و آموزگار و محیط کلاس و متعلقات ... ها ،
( تدریس سه نگاره در هفته ) پیش بینی شده است که البته معلمان محترم مربوطه ... 4 -
بخش و صدا گویی کلمات به عنوان یک فن و نه یک روش ، می تواند در کتاب بنویسیم.

دیکته شب کلاس اول :: معرفی کانال تلگرام - بلاگ

4 روز پیش ... آموزش ابتدایی کلاس اوّلی ها - 58 مورد متن دیکته دانش آموزان . ... "املای سبز" ویژه‌ کلاس
اول دبستان: براساس کتاب بخوانیم و بنویسیم · دیکته شب اول . .... نویسنده: خانم
قائدی معلم کلاس اول ابتدایی - یکشنبه ٢۱ آذر ،۱۳٩٥. 1.روان خوانی از ..... 4- بررسی
دقیق تکلیف شب در خانه 5- توجه بیشتر به دانش آموزان کند نویس 6 .

PDF[دانلود کتاب فارسی بخوانیم اول دبستان] شبکه مقاله

دﺳﺘﻪ: ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 27 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 25 ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎه. ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﻼس
اول اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺘﺐ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ از ﻣﺘﻦ: ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر : ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮ. ﺑﯿﺖ،ﺒﺪون اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ...

تدریس فارسی کلاس اول - روش تدریس - مطالب درسی و آموزشی (نهاوند)

نقد و بررسی انواع روش تدریس ریاضیات ... تدریس حروف الفبای فارسی در کلاس اول
ابتدایی ... باید گفت در روش های تدیس قدیمی و قبل از کتاب های بخوانیم و بنویسیم
... به طور مثال برای تدریس نشانه ی "آ ا " این جمله ها آمده است و نشانه ی مورد نظر با رنگ
دیگر نوشته شده است . ... آنچه معلمان آموزش ابتدایی باید در مورد کتاب فارسی بدانند:.

تحلیل محتوای مؤلفه‌های درون فردی هوش هیجانی در کتب درسی بخوانیم ...

ﻣﺆﻟﻔــﻪ. ﻫــﺎي درون ﻓــﺮدي. ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. در. ﻛﺘﺐ. درﺳﻲ. ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ دوره. اﺑﺘﺪاﻳﻲ. ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ. دﻳﺪﮔﺎه. ﺑﺎر. -. اُن
... ﻣﺤﺘﻮاي. ﺷﺶ. ﻛﺘﺎب ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ. ﺷﺶ. ﭘﺎﻳﻪ دوره اﺑﺘﺪاﻳﻲ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ. ﻪ اﻧﺪ . واﺣﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ.
ﻧﻴﺰ. ﺟﻤﻠﻪ ... ﺑﻠﻜﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﻧﻈﺮات ﻣﻌﻠﻤـﻴﻦ و ﻣﺮﺑﻴـﺎن .... ﺗﺪرﻳﺲ در ﻛﻼس درس اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ. ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ
..... ﻛﺘﺐ ﻓﺎرﺳﻲ ﭘﺎﻳﻪ اول و دوم اﺑﺘﺪاﻳﻲ در ﺣﺪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ... و ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ دوم اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻـﻮل اﻧﺘﺨـﺎب و.

اول تا ششم ابتدایی رضایی

abtedaei.mihanblog.com پایه ی اول تا ششم ابتدایی 2- رضایی .... این گروه از دانش
آموزان باید در کلاس آموزش را از طریق عکس های داخل کتاب و یا چارت ..... برنامه تدریس
قرآن سوم برای یادآوری معلمان گرامی سوم 96-95 .... ماه محرم مثل من امروز شروع کردم 2_
زیارت عاشورا را بخوانیم ،یا سلام ها بگوییم 3_ در مورد ... به دو صورت بررسی می شوند

تاریخچه و بررسی برنامه ریزی درسی مقطع ابتدایی در ایران

از این دیدگاه برنامه ریزی درسی تفکر ابزار گونه ای است که این دو عامل اساسی را ...
کتابها ی درسی یا درموضوعهای درسی ویا دربرنامه وعلاقه و توجه معلمان به موضوعها .....
50 در صد برنامه کلاس اول ابتدایی را کتابهای فارسی بخوانیم وفارسی بنویسیم
تشکیل ... سپس از طريق ارائه شواهد و اطلاعاتي در مورد آن مسأله ، فرضيات و راه حلهايي
ارائه ...

بهمن 1390 - پنجره کلاس اول - blogfa.com

پنجره کلاس اول - سرگروه اموزش ابتدایی. ... ۱-مطالعه کافی کتب مرتبط با شغل
معلمی، روزنامه ها و نشریات، بررسی سایت ها و وبلاگهای فعال معلمان و ادارات آموزش و
پرورش ...

کلاس سبز - آموزش نشانه های 1 و 2

مبانی آموزش نشانه های 1و 2فارسی اول دبستان. آموزش خواندن و نوشتن در کلاس اوّل
ابتدایی: ... و ساختار کتاب بخوانیم برای آموزش خواندن و بنویسیم برای نوشتن. ... اما
در روش تدريس فعلي ابتدا كلمه هايي كه در آن ها حروف مورد نظر به كار رفته به دانش آموز
... آنچه ممکن است در این بخش برای معلمان ایجاد ابهام کند، استفاده از حروفی است که
نوآموز ...

نکته به نکته کتاب های پایه چهارم سال تحصیلی 94 - 93

10 ژانويه 2015 ... آنچه معلمان آموزش ابتدایی باید در مورد کتاب فارسی بدانند ... کتاب های فارسی
ابتدایی را درمقایسه با شرایط قبلی می توان در دو بخش بررسی نمود: ... الف)کتاب
فارسی بخوانیم وبنویسیم اول دبستان درچهاربخش کاملا مستقل ومشخص ودر22 درس ...
از اولین روز کلاس ، معلم ابتدا شعرها را می خواند تا دانش آموزان فقط گوش دهند.

آموزش ابتدایی کلاس اوّلی ها - انشا نویسی در ابتدایی

در کلاس اوّل ابتدایی تصویر خوانی نوعی انشای شفاهی هست که دانش آموز برداشت خود
را از .... خود بررسی کرده و نظر دهد ، مشروط بر این که فرد مورد نظر اهل فنّ ، خبره در
موضوع و ... وظیفه معلّم در درجه اوّل انتخاب موضوعی مناسب {نسبت به پایه کلاس}برای
انشا است . .... بهترین نمنه همان متون دروس کتابهای بخوانیم و بنویسیم(فارسی) هست
که ...

آموزش ابتدایی انتقال تجربیات - پایه اوّل دبستان

با بررسی میزان شنوایی دانش آموز که آیا گوش هایش درست می شنوند یا یکی از ... می
توان گفت این اشکال املایی مربوط به معلم اوّل بوده که در کلاس دوم نمود پیدا کرده است.
... در فصل 14 این کتاب به وضوح مورد توجه قرار گرفته و حاوی مطالب بسیار مهم است.
... این کتاب تربیت را از دیدگاه های مخلف و در ابعاد اسلام ، فلسفه ، هنر ، آموزش آداب و ...

فروردین ۱۳۹۱ - نجوا با حروف الفبا (اول ابتدایی ) - blogfa.com

از راهکارهای برقراری ارتباط صحیح بین معلم و شاگرد عبارتند از : ... سبد سبد گل
یاس زرنگ، توی کلاس ... ( 28 نكته مهم آموزشي در مورد بخوانيم و بنويسيم پايه اول
ابتدايي)) ... 3) در كتاب بخوانيم مطلقا از نوشت افزار استفاده نمي شود. ..... روي كود‌كان
، نوجوانان و جوانان مورد‌ مطالعه قرار مي‌گيرد‌ و جاذبه و د‌افعه آنها د‌ر پذيرش رنگ‌ها بررسي
مي‌شود‌.

گروه آموزشگاهي چهارم جندان

3-ويژگي هاي كتاب جديد با توجه به برنامه ي درسي ملي و عناصر وعرصه هاي مورد ... 4-
بحث وگفتگو پيرامون گراميداشت هفته ي مقام معلم در منطقه ونظرات همكاران ،دوره هاي ....
۳-بعد گروههای مختلف در کلاسهای جداگانه به بحث و تبادل نظر پیرامون پایه های خود
نمودند . ... وبنويسيم بررسي و نحوه ي تدريس وانجام فعاليت هاي برخي دروس كتاب
بخوانيم ...

محتوای 5 کتاب کلاس اولی ها را کاملا تغییر دادیم - قدس آنلاین | پایگاه ...

19 آگوست 2011 ... مدیرکل دفتر چاپ و توزیع کتاب های درسی گفت: پایه اول دبستان 5 ... 70 هزار جلد از
کتب جدید التالیف پایه اول ابتدایی به معلمان این پایه در کشور از هفته آینده آغاز می
شود. ... در گذشته بخوانیم و بنویسیم بود که کتاب فارسی جایگزین بخوانیم و ... هنر
مسلمین با هنر اسلامی تفاوت دارد/ بررسی مبانی اسلامی فلسفه هنر ...

تجارب خلاق و ابتکار عمل در تدریس - گروه پایه دوم ابتدایی بروجرد

در هنگام تصحیح کردن املا، معلم صحیح لغات را نمی نویسد و دانش آموزان خودشان درست
... در روش دیگر به بچه ها می گوییم روزنامه با خود به کلاس بیاورند و لغات را ببرند و
از ... را در ارتباط با درس بنویسند و از کلمات مهم مورد نظر استفاده کنند و هر گروه جملات
خود ... تابلو بنویسیم و بچه ها با آینه درست آن را بنویسند و یا صحیح آن را بخوانند.

دانلود کتاب راهنمای معلم فارسی اول ابتدایی سال تحصیلی 91-92 ...

23 سپتامبر 2012 ... در زیر می توانید کتاب راهنمای معلم فارسی اول ابتدایی را بر اساس بخش های آن دانلود و
استفاده کنید. برای دانلود روی بخش مورد نظرتان کلیک کنید. .... انجمن معلمان کلاس
اول ابتدایی, ---- بخوانیم و بنویسیم, ------ روش های تدریس و طرح درس ...... معرفی
سایت های مفید, ---- استفاده از اینترنت در آموزش, ---- بررسی و تحلیل ...

Archive of SID

ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﯾﮑﯽ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺗ. ﺄ. ﺛﯿﺮ ﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﮐﺘـﺐ درﺳـﯽ، ﮐﺘـﺎب. ﻫـﺎي ﺑﺨـﻮاﻧﯿﻢ و.
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺎﯾﻪ اول اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟ. ﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑـﺎ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﺑ.

دبستان هوشمند صدف (پايه اول ب- كلاس گل اركيده)

در کتاب بخوانیم وبنویسیم از آنجا که رویکرد آموزش ،از کل به جزءاست وآموزش به
کمک حافظه .... معلم می کوشد با کمک دانش آموز در خواندن نوشته های این قسمت همراهی کند
. ... انگیز ( سودوکو ها ) به دانش آموزان کلاس اول باید نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:
...... در بررسی علل بدخطی دانش آموزان دوره ابتدایی، علاوه بر عوامل آموزشی وتربیتی
موثر ...

تحقیق بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم ...

تحقیق بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم.
برای دانلود تحقیق بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم ...

تحقیق بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم ...

25صفحه با قابلیت ویرایش تحقیق بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد
کتب بخوانیم وبنویسیم پیشگفتار : تعلیم و تر بیت،بدون استفاده از زبان غیر ...

مقاله بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم ...

مقاله بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم.

دانلود تحقیق و مقاله درباره بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در ...

1 سپتامبر 2016 ... تحقیق و مقاله درباره بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم
بنویسیم عملیات تحقیقات بازار بازاریابی حجاب توسعه ورزش ماه ...

بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم و بنویسیم -

31 دسامبر 2016 ... دانلود تحقیق پژوهشی بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم و
بنویسیم نوع فایل : Word تعداد صفحات : ۳۰ فهرست و ...

کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی

بررسی جایگاه تفکر انتقادی در کتاب های علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی پایه ... از
پژوهش حاضر بررسی و تحلیل محتوای کتاب فارسی دوره ی دوم ابتدایی(کلاس های ... و
تمرین‌ها با هدف‌های کتاب‌های درسی «بخوانیم و بنویسیم» دوره دوم ابتدایی صورت ... هدف
از این تحقیق بررسی میزان موفقیت اجرای برنامه درسی پایه ششم از دیدگاه معلمان آن ...

بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم و بنویسیم

دانلود تحقیق پژوهشی بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم و
بنویسیم نوع فایل : Word تعداد صفحات : 30 فهرست و پیشگفتار پيشگفتار ...

به نام خدا

1-فارسي اول دبستان (بخوانيم وبنويسيم)، دفتربرنامه ريزي وتاليف كتب درسي، .....
5- بررسي تطبيقي ديدگاه ها، رويكردها و روش هاي برنامه ي درسي زبان آموزي به منظور
... در كتاب جديد فارسي بر تقويت مهارت خواندن دانش آموزان كلاس اول راهنمايي شهر نير
... فارسي دانش آموزان پايه اول ابتدايي از ديدگاه معلمان شهرستان سقز، فرزاد كريمي ...

فرهنگ رضوی در کتاب‌های فارسی دوره ابتدایی و راهنمایی

7 آگوست 2016 ... مجموع کتاب‌هایی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌اند 16 مورد است که شامل 12
کتاب فارسی دورة‌ ابتدایی اعم از «بخوانیم و بنویسیم» و 3 کتاب «فارسی» دورة
راهنمایی ... است که دانش‌آموز باید با کمک و راهنمایی معلم و دیگران به آن‌ها پاسخ دهد. ... در
سطر اول درس دوازدهم «فردوسی» کتاب فارسی «بخوانیم» دوم ابتدایی با ...

بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم

27 ا کتبر 2016 ... فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات۲۵ بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول
ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم : پيشگفتار : تعليم و تر ...

بررسی موضوع راست گویی در کتاب های هدیه آسمان دوره ابتدایی

در کتاب های هدیه های آسمان دوره ابتدایی فقط در پایه دوم به موضوع راست گویی ... سایر
پایه ها و همچنین در کتاب های دیگر مثل بخوانیم و بنویسیم و کتاب های اجتماعی به این
.... تمرینات کتاب کار باید توسط دانش آموزان و با نظارت و هدایت معلم در کلاس انجام
شود ... مرحله اول. بعد از اتمام نمایش آموزگار از دانش آموزان در مورد قصّه نظر خواهی می کند .

بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم

بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم محدوده قیمت
از 3000 تومان از فروشگاه دیدپا با خدمات ما کسب درآمد کنید.

معرفی و دانلود بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب ...

17 ژانويه 2015 ... نام این فایل : بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم
وبنویسیم. موضوع فایل: علوم انسانی. موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل ...

دانلود تحقیق پژوهشی بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد ...

17 دسامبر 2016 ... دانلود تحقیق پژوهشی بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم و
بنویسیم. دانلود تحقیق پژوهشی بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ...

توضیحاتی درباره نقشه کتاب فارسی سال اول - فردا

29 سپتامبر 2009 ... ... تا به حال هيچكدام از اولياء دانش‌آموزان و معلمان عزيز پايه اول ابتدايي كه يقيناً ...
زيرا آنچه در پشت جلد كتاب فارسي «بنويسيم» آمده است، اساساً نقشه‌ي رسمي ...
بيش‌تر از اين تأمل مي‌كرد و كتاب فارسي اول ابتدايي بخش بخوانيم را .... در انتظار
بررسی: ۰ ... یعنی چون تیراژکتاب کلاس اول شما کم بوده تاییدیه نگرفتید؟

بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم ...

30 ژانويه 2014 ... بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم با موضوع
اول ابتدایی , بخوانیم و بنویسیم , کتاب , آموزشی , کتاب ، جزوه.

تحلیل محتوای کتاب‌های درسی بخوانیم و بنویسیم و هدیه‌های آسمان دورة ...

جامعۀ آماری شامل کتاب‌های بخوانیم و بنویسیم و هدیه‌های آسمان دورۀ ابتدایی بود که ...
همچنین در بین کتب درسی مورد بررسی، کتاب‌های درسی بخوانیم و بنویسیم ... قصه در
پرورش روحیۀ فلسفی کودکان»، رسالۀ دکتری، دانشگاه تربیت معلم. ... «تحلیل
محتوای کتاب‌های فارسی اول دبستان در ایران»، روان‌شناسی تحولی، روان‌شناسان ایرانی
، ش 3.

ارسال پیام و نظر :: بیان معنوی - ناشر آثار استاد پناهیان

7 آوريل 2013 ... من کتاب "چگونه یک نماز خوب بخوانیم" استاد پناهیان رو خوندم و در طول چند روزی .....
باسلام حاج آقای پناهیان در دو سخنرانی , این روایت را مورد بررسی قرار دادند که ... ها
دختر و پسر سر یک کلاس اند و منی که پسر هستم و 12 سال در مدرسه درس خواندم و ...... 2-
نظر شما درباره نحوه برگزاری نماز جماعت در مدارس ابتدایی (اول تا ششم ...

کلاس چهارم ابتدایی

اول تا ششم ابتدایی - سرباز معلم کاکی - نمونه سوالات امتحانی کلاس چهارم با . .....
علوم و ریاضی چهارم دبستان · بخوانیم و بنویسیم و هدیه‌های آسمان ششم ابتدایی . .....
آزمون هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی درس اول تا دهم نمونه سوالات بنویسیم چهارم ابتدایی
درس ... *بررسی نمونه سوالات ترم اول پايه ی هفتم و هشتم كتابهای عربی و پیام های
آسمانی ...

ارزشیابی توصیفی - سنجش وارزشیابی تحصیلی ...

1- توسعه‌ی شناخت معلّم از میزان و نحوه‌ی درک و فهم دانش‌آموز از مفاهیم. 2- ارزش‌یابی دانش
آموزبه ... اهداف ونشانه های تحقق پایه اول ابتدایی · اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد
دروس پایه اول .... دست یابی دانش آموزان به مهارت های کلاسی، نوشتاری، حسی -حرکتی ،
فکری و. ..... اما این که مدعا تا چه حد صحت دارد باید آن را مورد بررسی و تعمق قرارداد.

دانلود نت و تبلچر آهنگ دیره محسن یگانه

پروژه آماده ادیوس : طول فیلم 30 دقیقه ای

پاورپوینت درس 11 جغرافیا(2) انسانی پایه یازدهم ( ژئـوپـلیتیـک)

دانلود طرح کاملا لایه باز و قابل ویرایش (PSD)کارت پرسنلی + استند رومیزی برای استفاده گرافیستان و دانشجویان گرافیک و ادارات جهت استند اسم مسئولین

پاورپوینت مکتب انگلیسی

پاورپوینت خلاصه کتاب سیمای سازمان -گرت مورگان

دانلود پاورپوینت فصل ششم جمع و تفریق ریاضی پایه سوم دبستان

پیشینه تاریخی شهرستان بجنورد

جزوه کامل سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)(با فرمت ورد در 73 صفحه قابل ویرایش)

دانلود پاورپوینت بازی های المپیک جوانان- 39 اسلاید

پاورپوینت دوره مربیگری فوتبال درجه B ایران ( تئوری )

پاورپوینت 35 اسلایدی در مورد ورزش تیراندازی با تیروکمان

پاورپوینت فصل دهم کتاب یادگیری حرکتی ریچارد ای مگیل

پاورپوینت معرفي كشور آلمان -36 اسلاید

دانلود پاورپوینت درمورد میدان الکتریکی

پاورپوینت تجزیه و تحلیل داده های مولکولی از دیدگاه بررسی تنوع ژنتیکی

پاورپوینت عوامل بیرونی موثر بر ساختار ژنتیکی

تحقیق و پاورپوینت در مورد سیل به صورت کامل و جامع

مقاله کمک فراصوت به استخراج مایع – مایع

دانلود پاورپوینت حوضه های آبریز ایران

دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000 ملایر به همراه گزارش کامل آن

پاورپوینت مدلسازی آهن با استفاده از نرم افزار Rockworks

دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان خراسان جنوبی

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان حمیدیه

کتاب WASTEWATER ENGINEERING – METCALF & EDDY ویرایش پنجم

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان کبودرآهنگ

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان خرامه

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان خمینی شهر

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان دشت آزادگان

دانلود تحقیق زیست بوم