دانلود رایگان

دانلود پروژه اشمیت چکش (word) - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پروژه اشمیت چکش (word)

دانلود رایگان دانلود پروژه اشمیت چکش (word) فرمت فایل : ورد
تعداد صفحات :22
قسمتی از متن :
‏آزمایش‏ ‏بر‏ ‏اساس‏ ‏این‏ ‏اصل‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏بازتاب‏ ‏یک‏ ‏جرم‏ ‏ارتجائی‏ ‏به‏ ‏سختی‏ ‏سطح‏ ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏جرمی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏برخورد‏ ‏می‏ ‏کند‏ ‏وابسته‏ ‏است‏.
‏در‏ ‏چکش‏ ‏اشمیت‏ ‏جرم‏ ‏متصل‏ ‏شده‏ ‏به‏ ‏فنر‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏کشیدن‏ ‏فنر‏ ‏تا‏ ‏نقطه‏ ‏مشخصی‏ ‏،‏ ‏مقدار‏ ‏انرژی‏ ‏ثابتی‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏داده‏ ‏می‏ ‏شود‏. ‏این‏ ‏کار‏ ‏با‏ ‏فشار‏ ‏دادن‏ ‏چکش‏ ‏به‏ ‏سطح‏ ‏صاف‏ ‏بتن‏ ‏انجام‏ ‏می‏ ‏شود‏ . ‏بعد‏ ‏از‏ ‏آزاد‏ ‏کردن‏ ‏،‏ ‏جرم‏ ‏تحت‏ ‏اثر‏ ‏بازتاب‏ ‏میله‏ ‏چکش‏ ( ‏که‏ ‏هنوز‏ ‏در‏ ‏تماس‏ ‏با‏ ‏سطح‏ ‏بتن‏ ‏است‏ ) ‏قرار‏ ‏می‏ ‏گیرد‏ ‏و‏ ‏مسافتی‏ ‏که‏ ‏توسط‏ ‏جرم‏ ‏طی‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏برحسب‏ ‏درصدی‏ ‏از‏ ‏انبساط‏ ‏اولیه‏ ‏فنر‏ ‏بیان‏ ‏می‏ ‏شود،‏ ‏عدد‏ ‏بازتاب‏ ‏نامیده‏ ‏می‏ ‏شود‏. ‏این‏ ‏مقدار‏ ‏توسط‏ ‏یک‏ ‏نشانه‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏یک‏ ‏مقیاس‏ ‏مدرج‏ ‏است‏ ‏حرکت‏ ‏می‏ ‏کند‏ ‏،‏ ‏نشان‏ ‏داده‏ ‏می‏ ‏شود‏ . ‏عدد‏ ‏بازتاب‏ ‏یک‏ ‏اندازه‏ ‏مطلق‏ ‏است‏ ‏،‏ ‏چون‏ ‏به‏ ‏انرژی‏ ‏ذخیره‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏فنر‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏اندازه‏ ‏جرم‏ ‏وابسته‏ ‏می‏ ‏باشد.
‏مطالعات‏ ‏نشان‏ ‏داده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏سختی‏ ‏سنگ‏ ‏ها‏ ‏با‏ ‏مقاومت‏ ‏فشاری‏ ‏تک‏ ‏محوری‏ ‏و‏ ‏مدول‏ ‏کشسانی‏ ‏سنگ‏ ‏ها‏ ‏در‏ ‏ارتباط‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏واقع‏ ‏سختی‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏مفاهیم‏ ‏رایج‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏برای‏ ‏توصیف‏ ‏رفتاری‏ ‏سنگ ها‏ ‏بکار‏ ‏می‏ ‏رود‏. ‏سختی‏ ‏تابعی‏ ‏از‏ ‏عوامل‏ ‏ذاتی‏ ‏چون‏ ‏نوع‏ ‏کانی‏ ‏ها،‏ ‏ابعاد‏ ‏دانه‏ ‏ها،‏ ‏چسبندگی‏ ‏مرزی‏ ‏کانی‏ ‏ها،‏ ‏مقاومت‏ ‏و‏ ‏رفتار‏ ‏الاستیک‏ ‏و‏ ‏پلاستیک‏ ‏سنگ‏ ‏می‏ ‏باشد‏. ‏ترکیب‏ ‏و‏ ‏اندرکنش‏ ‏این‏ ‏عوامل،‏ ‏تعیین‏ ‏کننده‏ ‏سختی‏ ‏یک‏ ‏سنگ‏ ‏است‏. ‏روش‏ ‏های‏ ‏متعددی‏ ‏برای‏ ‏تعیین‏ ‏سختی‏ ‏سنگ‏ ‏پیشنهاد‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏روش ها‏ ‏بکارگیری‏ ‏وسیله‏ ‏ای‏ ‏به‏ ‏نام‏ ‏چکش‏ ‏اشمیت‏ ‏است‏. ‏که‏ ‏معروف‏ ‏به‏ ‏آزمایشهای‏ ‏واجهشی‏ ‏یا‏ ‏دینامیکی‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏دسته‏ ‏از‏ ‏آزمایش‏ ‏ها‏ ‏از‏ ‏یک‏ ‏چکش‏ ‏یا‏ ‏وزنه‏ ‏برای‏ ‏ضربه‏ ‏زدن‏ ‏به‏ ‏سطح‏ ‏سنگ‏ ‏استفاده‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏ارتفاع‏ ‏واجهش‏ ‏وزنه‏ ‏مقیاسی‏ ‏برای‏ ‏سنجش‏ ‏سختی‏ ‏است‏. ‏هرگونه‏ ‏رفتار‏ ‏پلاستیک‏ ‏یا‏ ‏تغییر‏ ‏شکل‏ ‏بر‏ ‏اثر‏ ‏ضربه،‏ ‏انرژی‏ ‏الاستیک‏ ‏واجهش‏ ‏چکش‏ ‏را‏ ‏کاهش‏ ‏می‏ ‏دهد‏. ‏این‏ ‏آزمایش‏ ‏برای‏ ‏تعیین‏ ‏سختی‏ ‏سنگ‏ ‏و‏ ‏بتون‏ ‏با‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏چکش‏ ‏اشمیت‏ ‏در‏ ‏صحرا‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏آزمایشگاه‏ ‏بکار‏ ‏می‏ ‏رود‏. ‏با‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏سختی‏ ‏می‏ ‏توان‏ ‏خصوصیات‏ ‏دیگر‏ ‏سنگ‏ ‏و‏ ‏بتن‏ ‏را‏ ‏مانند‏ ‏مقاومت‏ ‏فشاری‏ ‏آن،‏ ‏تخمین‏ ‏کرد‏. ‏این‏ ‏روش‏ ‏که‏ ‏توسط‏ ‏انجمن‏ ‏بین‏ ‏المللی‏ ‏مکانیک‏ ‏سنگ ISRM ‏به‏ ‏صورت‏ ‏استاندارد‏ ‏در‏ ‏آمده‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏مورد‏ ‏سنگ‏ ‏های‏ ‏خیلی‏ ‏نرم‏ ‏یا‏ ‏خیلی‏ ‏سخت‏ ‏دارای‏ ‏محدودیت‏ ‏هایی‏ ‏بوده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏نتایج‏ ‏قابل‏ ‏اطمینانی‏ ‏ارائه‏ ‏نمی‏ ‏دهد‏.‏چکش‏ ‏های‏ ‏اشمیتی‏ ‏که‏ ‏جهت‏ ‏تخمین‏ ‏مقاومت‏ ‏فشاری‏ ‏بتن‏ ‏بکار‏ ‏می‏ ‏رودانرژی‏ ‏ضربه‏ ‏فنر‏ ‏در‏ ‏حدود‏ 2.207‏ژول‏ ‏دارند‏ ‏که‏ ‏برای‏ ‏سازه‏ ‏های‏ ‏بتنی‏ ‏که‏ ‏مقاومتی‏ ‏بین‏ 10 ‏تا‏ 70 ‏مگاپاسکال‏ ‏دارند‏ ‏مناسب‏ ‏است.
‏نکاتی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏انجام‏ ‏این‏ ‏آزمایش‏ ‏می‏ ‏بایست‏ ‏مد‏ ‏نظر‏ ‏قرار‏ ‏داد‏. ‏عبارتند‏ ‏از:
1- ‏این‏ ‏آزمایش‏ ‏تخمینی‏ ‏از‏ ‏عدد‏ ‏بازگشتی‏ ‏بتن‏ ‏سخت‏ ‏شده‏ ‏توسط‏ ‏چکش‏ ‏فولادی‏ ‏با‏ ‏نیروی‏ ‏محرکه‏ ‏فنر‏ ‏می باشد.
2- ‏از‏ ‏این‏ ‏تست‏ ‏می‏ ‏توان‏ ‏در‏ ‏تعیین‏ ‏یکنواختی‏ ‏بتن‏ ‏درجا‏ ‏استفاده‏ ‏کرد‏ ‏برای‏ ‏تشخیص‏ ‏مناطقی‏ ‏از‏ ‏سازه‏ ‏که‏ ‏بتن‏ ‏ضعیف‏ ‏یا‏ ‏خراب‏ ‏دارد‏. ‏همچنین‏ ‏برای‏ ‏روند‏ ‏افزایش‏ ‏مقاومت‏ ‏بتن‏ ‏کاربرد‏ ‏دارد.
3- ‏برای‏ ‏تخمین‏ ‏مقاومت‏ ‏بتن‏ ‏لازم‏ ‏است‏ ‏بین‏ ‏مقاومت‏ ‏بتن‏ ‏و‏ ‏عدد‏ ‏بازتاب‏ ‏رابطه‏ ‏ای‏ ‏بدست‏ ‏آورد‏. ‏این‏ ‏رابطه‏ ‏برای‏ ‏هر‏ ‏طرح‏ ‏اختلاط‏ ‏بتن‏ ‏متفاوت‏ ‏خواهد‏ ‏بود‏. ‏برای‏ ‏تخمین‏ ‏مقاومت‏ ‏در‏ ‏حین‏ ‏ساخت‏ ‏باید‏ ‏مقاومت‏ ‏نمونه‏ ‏های‏ ‏مکعبی‏ ‏در‏ ‏آزمایشگاه‏ ‏تعیین‏ ‏گردد‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏رابطه‏ ‏مذکور‏ ‏بدست‏ ‏آید‏. ‏برای‏ ‏تخمین‏ ‏در‏ ‏بتن‏ ‏های‏ ‏ساخته‏ ‏شده‏ ‏باید‏ ‏رابطه‏ ‏فوق‏ ‏براساس‏ ‏تعیین‏ ‏مقاومت‏ ‏نمونه‏ ‏های‏ ‏کر‏ ‏بدست‏ ‏آمده‏ ‏از‏ ‏سازه‏ ‏تعیین‏ ‏شود. (ACI-228 R ‏روشهای‏ ‏تعیین‏ ‏مقاومت‏ ‏درجا‏ ‏بتن )
4- ‏برای‏ ‏یک‏ ‏طرح‏ ‏اختلاط‏ ‏مشخص‏ ‏عدد‏ ‏بازتاب‏ ‏تحت‏ ‏تاثیر‏ ‏عوامل‏ ‏مختلفی‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏رطوبت‏ ‏سطحی‏ ‏بتن‏ ‏،‏ ‏روش‏ ‏بدست‏ ‏آوردن‏ ‏سطح‏ ‏نمونه‏ ‏و‏ ‏عمق‏ ‏کربناتاسیون‏ ‏بتن‏ ‏تاثیر‏ ‏می‏ ‏گذارد‏ .‏ ‏این‏ ‏عوامل‏ ‏بایستی‏ ‏در‏ ‏رابطه‏ ‏ای‏ ‏که‏ ‏برای‏ ‏تخمین‏ ‏مقاومت‏ ‏بدست‏ ‏می‏ ‏آید‏ ‏و‏ ‏تفسیر‏ ‏نتایج‏ ‏تاثیر‏ ‏خودش‏ ‏را‏ ‏نشان‏ ‏دهد.
5- ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏تخمینی‏ ‏بودن‏ ‏این‏ ‏آزمایش‏ ‏نمی‏ ‏تواند‏ ‏تعیین‏ ‏کننده‏ ‏در‏ ‏رد‏ ‏یا‏ ‏قبول‏ ‏بتن‏ ‏باشد.
6- ‏براساس‏ ‏موارد‏ ‏مندرج‏ ‏در‏ ‏استاندارد ASTM-C805 ‏و‏ ‏نشریه‏ 72 ‏و‏ ‏همچنین‏ 283-‏ک‏ ‏مرکز‏ ‏تحقیقات‏ ‏ساختمان‏ ‏و‏ ‏مسکن‏ ‏،‏ ‏نتایج‏ ‏حاصل‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏روش‏ ‏تنها‏ ‏محدود‏ ‏به‏ ‏کیفیت‏ ‏لایه‏ ‏سطحی‏ ‏بتن‏ (‏عمق‏ ‏حدود‏ 30
‏میلیمتر‏ ) ‏بوده‏ ‏و‏ ‏تعیین‏ ‏مقاومت‏ ‏فشاری‏ ‏واقعی‏ ‏بتن‏ ‏با‏ ‏آزمایش‏ ‏شکستن‏ (‏جک‏ ‏مقاومت‏ ‏فشاری‏) ‏بتن‏ ‏امکانذیر‏ ‏می‏ ‏باشد‏. ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏ان‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏وسیله‏ ‏بیشتر‏ ‏به‏ ‏منظور‏ ‏مقایسه‏ ‏بتن‏ ‏های‏ ‏با‏ ‏نسبت‏ ‏اختلاط‏ ‏و‏ ‏میزان‏ ‏رطوبت‏ ‏یکسان‏ ‏استفاده‏ ‏می‏ ‏شود.
‏وسایل‏ ‏آزمایش :
- ‏چکش‏ ‏بازتاب‏ (‏اشمیت)
- ‏سنگ‏ ‏سنباده‏ ‏جهت‏ ‏سائیدن‏ ‏سطح‏ ‏بتن‏ ‏هوازده‏ ‏و‏ ‏همچنین‏ ‏مسطح‏ ‏کردن‏ ‏سطح‏ ‏بتن
- ‏سندان‏ ‏یا‏ ‏صفحه‏ ‏فولادی‏ ‏از‏ ‏جنس‏ ‏فولاد‏ ‏بسیار‏ ‏سخت‏ ‏با‏ ‏قطر‏ 15 ‏سانتیمتر‏ ‏جهت‏ ‏کالیبراسیون
‏انتخاب‏ ‏سطح‏ ‏آزمایش :
- ‏حداقل‏ ‏ضخامت‏ ‏عضو‏ ‏مورد‏ ‏آزمایش‏ 100 ‏میلیمتر‏ ‏می‏ ‏باشد.
- ‏مناطق‏ ‏متخلخل‏ ‏و‏ ‏دارای‏ ‏ترک‏ ‏و‏ ‏پوسته‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏هوازده‏ ‏نباشد.
- ‏در‏ ‏مناطق‏ ‏ماله‏ ‏کشیده‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏زبر‏ ‏اعداد‏ ‏بزرگتری‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏مناطق‏ ‏قالب‏ ‏بندی‏ ‏شده‏ ‏می‏ ‏دهد.


دانلود پروژه اشمیت چکش (word)


اشمیت چکش


دانلود دانلود پروژه اشمیت چکش (word)


اشمیت


چکش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه اشمیت چکش (word) – default

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل دانلود پروژه اشمیت چکش (word) را مشاهده و در صورت ... دانلود پاورپوینت درباره آشنایی کلی با صنعت پتروشیمی فرمت فايل: .ppt ...

دانلود پروژه اشمیت چکش (word) - بروزفایل - فایل سل

دانلود پروژه اشمیت چکش (word). دانلود پروژه اشمیت چکش (word). فرمت فایل : ورد. تعداد صفحات :22. قسمتی از متن : ‏آزمایش‏ ‏بر‏ ‏اساس‏ ‏این‏ ‏اصل‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏بازتاب‏ ...

دانلود پروژه اشمیت چکش (word) - دانلود فایل

Sep 23, 2017 -

دانلود پروژه اشمیت چکش (word) - دی ال فایل – مرجع دانلود فایل

دانلود پروژه اشمیت چکش (word) جهت دانلود فایل دانلود پروژه اشمیت چکش (word) روی دکمه دریافت فایل کلیک کنید تا به صفحه توضیحات بیشتر و خرید فایل منتقل ...

دانلود پروژه آزمایش چكش اشمیت براساس استاندارد (ASTM C805) (word ...

با عرض سلام فایل دانلودی با عنوان دانلود پروژه آزمایش چكش اشمیت براساس استاندارد (ASTM C805) (word)

دانلود پروژه آزمایش چکش اشمیت براساس استاندارد (ASTM C805 ...

Sep 26, 2017 -

علوم-پایه

Jun 19, 2018 -

مقاله تعیین رابطه بین مقاومت فشاری نمونه های آزمایشگاهی بتن ...

در این تحقیق به بررسی ارتباط بین نتایج آزمایش چکش اشمیت در آزمایشگاه بر روی نمونه های مکعبی و مقاومت فشاری همان ... خرید و دانلود فایل PDF یا WORD مقاله.

دانلود پاورپوینت چکش اشمیت - دانلود شیپ استان ها - اربان شاپ

دانلود پاورپوینت چکش اشمیت این پاورپوینت در 20 اسلاید می باشد. خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است. همراه با 5 مقاله در قالب pdf.

دانلود مطالعات ایستگاه قطار :: cdaily

دانلود پروژه انواع فرآیندهای فیزیکی رسوبگذاری word ... دانلود پروژه افزایش سطح کویرها و کاهش کیفیت آب و خاک word ... دانلود پروژه اشمیت چکش word.

نمونه قرارداد راهبردی اداری و فضای سبز وتنظیفات ستاد :: bdaily

Jul 20, 1996 -

چکش اشمیت - ppt90.ir

چکش اشمیت. خانه / دسته بندی پروژه ها ... -آزمايش عدد بازگشت ( چکش اشمیت ) براي ارزيابي يكنواختي بتن در محل‌هاي مختلف سازه مناسب است. ... دانلود پروژه. دسته: بتن.

پروژه آمار | دانلود پروژه به فرمت word - ترجمه البرز

دانشجویان رشته آمار می توانند در این بخش به دانلود پروژه های رشته آمار بپردازند.

فایل کامل ریاضی سوم ابتدایی به صورت پاورپوینت

پاورپوینت با موضوع مدل های مدیریت منابع انسانی

نقشه اتوکد شهر چالوس

نقشه شیپ فایل های شهر ها،ی جهان، همراه رودخانه ها، مرز کشور ها و دریا ها و سیستم مختصات جغرافیایی

پاورپوینت شهدای مدافع حرم

تحقیق در مورد سكولاريزم

پاورپوینت در مورد رنگرزی

موسیقی سنتی قوچان

پاورپوینت درباره نمایه سازی

حل مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کرویت سیگ به صورت PDF در 416 صفحه و به زبان انگلیسی

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش طیف بینی مرئی-فرابنفش در 45 اسلاید

پاورپوینت در مورد ذرۀ ‌باردار در ميدان مغناطيسي

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان تنکابن

بوم شناسی جنگل

دانلود پاورپوینت ایمنی و بهداشت در صنعت جوشکاری و برشکاری

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ضریب همبستگی در 33 اسلاید

دانلود تحقیق در موردشبيه‌سازي کامپیوتری

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده در 42 اسلاید

پاورپوینت با موضوع كفايت دياليز

پاورپوینت کمکهای اولیه -53 اسلاید

پاورپوینت در مورد اتانازی -33 اسلاید

پاورپوینت در مورد دستگاه شمارنده سلولي خودکار (سل کانتر) -42 اسلاید

دانلود پاورپوینت زخم هاي فشاري- 62 اسلاید

پاورپوینت ایمنی در مدارس

آموزش وراهنمای جامع عملکرد ومدیریت مراکز درمانی(کاربردی)

پاورپوینت ماتریکس خارج سلولی

تشخیص بیماری ها از طریق نشانه های چهره وبدن

پاورپوینت کبد چرب

جزوه آناتومي و تکنيکهاي تخصصي تصويربرداري دهان و دندان

پاورپوینت پانسمان موقت دندان