دانلود رایگان

جزوه کامل درسی طراحی آموزشی و طراحی واحد یادگیری - دانلود رایگاندانلود رایگان جزوه کامل درسی طراحی آموزشی و طراحی واحد یادگیری

دانلود رایگان جزوه کامل درسی طراحی آموزشی و طراحی واحد یادگیری لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : ورد
نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 35صفحه
-مفهوم شناسی
الف-طراحی آموزشی
طراحی در لغت به معنای اختراع کردن ، اندیشیدن، پیش بینی یا تنظیم یک نظریه ذهنی ، ترسیم ، ساختن و آماده کردن پیش نویس یک نقشه و تهیه یک نقشه کاری قبل از عمل برای دست یابی به آنچه که از پیش تعیین شده است .در فرایند آموزش و تدریس طراحی در واقع برنامه ریزی و دیده بانی تدریس قبل از اجرای آن است . به این ترتیب طراحی آموزشی را می توان بر اساس تعاریف فوق تهیه نقشه های مشخص در مورد چگونگی دستیابی به هدف های آموزشی تعریف کرد.
" طراحی آموزشی هنر و علم فراهم نمودن موقعیت ومنابع آموزشی و سازماندهی فعالیت هایی است که ضمن تحقق اهداف در حوزه محتوا، یادگیرنده را به شایستگی های تعیین شده برساند؛ بر اساس پژوهش های نظری و عملی در حوزه های شناخت ، فلسفه آموزش و حل مسئله انجام می گیرد."
طراحی آموزشی هم یک علم است زیرا که از یک سری نظریه ها و روش ها استفاده می کند و بر دروندادها و بروندادهایی از اطلاعات متمرکز است و هم یک هنر است به این خاطرکه با خلاقیت و توانایی های طراح در ارتباط است . و هم یک فن و مهارت است چون نیاز مند کسب تجارب عملی است.به عبارت دیگر طراحی آموزشی روشی است که مربیان و طراحان از منابع در دسترس جهت پاسخ به نیازهای یادگیرندگان از آن استفاده می کنند.بنابراین معلمان حرفه ای همیشه تلاششان بر این است تا بین برنامه درسی و نیازهای یاد گیرندگان نوعی تعادل بوجود بیاورند و این تعادل بواسطه طراحی آموزشی موثر قابل حصول است.
ب- تدریس
مقصد و غایت نهایی طراحی، تدریس مفید و موثر است. از سویی دیگر، طراحی خود گام اول هر تدریس می باشد. از این رو لازم است با مفهوم تدریس نیز آشنا شویم:
تعریف تدریس: تدريس عبارت است از تعامل يا رفتار متقابل معلم و شاگرد ، بر اساس طراحي منظم و هدفدار معلم ، با توجه به موقعيت و امكانات، براي ايجاد فرصت و تسهيل يادگيري و تغيير در رفتار دانش آموز .
موضوع تدريس: موضوع تدریس شامل: مفاهيم ( اعم از مفاهیم نظری و یا ارزشی و نگرشی و... )و نیز مهارت ها می باشد وبه طور كلي در برگیرنده همه تغييراتي است که مي خواهيم در دانش آموزان صورت پذیرد.
به این ترتیب فرایند آموزش و تدریس دارای چهار مرحله است:
با توجه به این که عنوان درس ما طراحی واحد یادگیری است ؛ از این رو در این جزوه فقط به تبیین و توضیح مرحله اول خواهیم پرداخت.ابتدا بحث عام وسیع طراحی آموزشی ( یادگیری) ارائه شده؛ سپس به طراحی واحد یادگیری اشاره می کنیم.
2-الگوهای طراحی آموزشی
اگر آموزش را به صورت یک نظام یا سیستم نگاه کنیم، بنابراین تعامل و یا کنش و واکنش و یا تأثیر متقابل عناصر نظام تربیتی نظیر فراگیر، معلم، برنامه، وسایل و غیره بر یکدیگر را مد نظر قرار می دهد. با این وجود بایستی برای طراحی از الگویی تبعیت نمود تا براساس این روش تهیه و تنظیم شده باشد. برای طراحی منظم الگوهای مختلفی توسط صاحب نظران ارائه شده است که ما در این جا به بررسی برخی از آن ها می پردازیم.
الف- الگوی طراحی آموزشی براون
یکی از الگوهایی که می تواند برای طراحی منظم آموزشی مورد استفاده قرار گیرد توسط جیمز براون و هم کاران او ارائه شده است. طرح حاضر ساختار کلی، مراحل و اجزا مختلف الگو را نشان می دهد:
همان گونه که در طرح الگو ملاحظه می شود، برخلاف روش های منسوخ، فراگیر هسته ی اصلی توجه و فعالیت معلم را تشکیل می دهد که همان شناخت فراگیر یا فراگیران از نقطه نظر استعداد، علایق، توانایی ها و نظایر آن هاست. به علاوه الگو دارای چهار مرحله ی قابل تفکیک و مشخص است که در ادامه بحث به بررسی جزئیات هر یک از آن ها می پردازیم. ولی قبل از آن باز یادآور می شویم که کاربرد الگو زمانی مطرح می شود که معلم بخواهد برای تدریس خود طراحی منظم و حساب شده در دست داشته باشد. این معلم بایستی قبل از شروع تدریس خود برای محتوایی که می خواهد تدریس کند چهار مرحله ی زیر را پشت سر بگذارد و حاصل طراحی را بر روی کاغذ به عنوان طرح درس برای اجرا در دست داشته باشد.
الگوى طراحى اينديانا
الگوى طراحى مورد استفاده در دانشگاه ايندياناى آمريکا نيز يکى از الگوهاى قابل توجه در طراحى آموزشى است. همچنان که در طرح ملاحظه مى شود، مراحل طراحى در اين الگو با تعيين هدف شروع مى شود و سپس در مرحله دوم، تحليل و شناخت شاگردان صورت مى گيرد. در مرحله سوم، محتواى برنامه و فعاليت هاى آموزشى تحليل و انتخاب مى شود، در مرحله چهارم، محتواى آموزشى سازماندهى و تنظيم مى گردد، در مرحله پنجم، با توجه به هدف و محتوا، وسيله آموزشى مشخص مى شود، در مرحله ششم، چگونگى اجراى برنامه تحليل مى شود و سرانجام در مرحله، هفتم، ارزشيابى مطرح شده نتايج حاصل از ارزشيابى در تقويت و اصلاح مجدد برنامه دخالت داده مى شود و اين چرخه مرتب در فرايند آموزش ادامه پيدا مى کند.
ج-الگوی طراحى گانیه و بریگز(1977)
درطراحی آموزشی مبتنی بررویکرد سیستمی الگوی گانیه و بریگز, برای طراحی آموزشی در سطح خرد وکلان مورد توجه قرار گرفته است که به طورمختصر به بررسی پاسخ این الگو در رابطه با سه سوا ل محوری در طراحی آموزشی مبتنی بررویکرد سیستمی پرداخته شد .
۱- اجزاء تشکیل دهنده آموزش کدامند ؟ از نظراین الگو انواع قابلیتهای یادگیری (که درطبقه بندی هدفهای آموزشی گانیه بدانها اشاره شد) کوچکترین واساسی ترین اجزاء تعیین کننده محتوای آموزشی هستند. به عبارت دیگر , ما در ابتدای طراحی باید بدانیم که درصدد آموزش کدام قابلیت هستیم .
۲- ترتیب و توالی اجزاء آموزش به چه شکل است ؟ گانیه معتقد است که برای کسب هریک از قابلیتهای پنج گانه وجود شرایط درونی وبیرونی ضروری است . معیار تعیین شرایط بیرونی و درونی , ذهن فراگیر است .یعنی آنچه را باید در هنگام یادگیری در درون ذهن فراگیر باشد شرایط درونی وآنچه را باید در خارج از ذهن فراگیرصورت پذیرد شرایط بیرونی می نامند .
۳- روشهای ارائه و ارزشیابی آموزش کدامند ؟ گانیه و بریگز می گویند که برای یادگیری , مدرس یا طراح آموزشی باید ازوجود تمام شرایط لازم اطمینان داشته باشد . وبرای همین , فعا لیتهایی به نام وقایع آموزشی , در پاسخ به سوا ل سوم باعنوان فعالیتهای نه گانه پیشنهاد می کنند که سه فعالیت اول برای تحقق شرایط درونی و شش فعا لیت دیگربرای تحقق شرایط بیرونی انجام می شود. این فعا لیت ها به ترتیب عبارتند از:
۱- جلب توجه فراگیر: این عمل لازمه تمرکز و مقدمه ی یادگیری است ودر هدایت کردن توجه و مقدارمصرف انرژی فراگیرتاثیر به سزایی دارد . -مطلع ساختن فراگیراز هد فهای آموزشی : این کار در پاسخ به سوال فراگیراست که از خود می پرسد.
۲- یافتن یادگیری ،مطلع شدن: به عبارت دیگر , فراگیر باید بداند که در چه زمان به هدفها ی آموزشی دست یا فته است این کار بدون اطلاع او از این هدفها میسر نخواهد بود .
۳- فرا خوانی یادگیری های گذشته : یادآوری یادگیریهای گذشته یکی از عمده ترین شرایط درونی برای یادگیری جدید است . این کار می تواند با تذکر معلم در باره ی یادگیریهای گذشته انجام شود, یا اینکه معلم زمانی رابه مرورمطالب گذشته قبل ازارائه ی مواد جدید ارائه دهد .
۴- ارائه مواد آموزشی : تنوع ارائه ی مواد آموزشی به اندازه تنوع هدفهای آموزشی است . نحوه ارائه مواد آموزشی برای هریک از انواع هدفهای آموزشی یا قابلیتها تفاوت می کند .
۵- ارائه راهنمای یادگیری : راهنمای یادگیری در واقع بخشی از اموزش است که به وسیله معلم یا طراح آموزشی ارائه می شود ؛ زیرا که فراگیران مختلف برای یادگیری هدفهای مشخص نیاز به درجات متفاوت راهنمایی دارند.
6- آزمون عملکرد : دراین فعالیت به منظور ارزشیابی میزان فراگیری قا بلیتها وارائه آموزشهای ترمیمی , فراگیر را درمعرض آزمون عملی آنچه فرا گرفته قرارمی دهیم . برای مثال , درآزمون عملکرد یک مهارت یدی باید از فراگیر خواست تامهارت خود را در عمل نشان دهد .
7- ارائه بازخورد در ارتبا ط با صحت عملکرد فراگیر: ارائه بازخورد از جمله مهمترین وقایع آموزشی است . بازخورد باید از نوع اطلاعاتی باشد ودرآن عیبها یا محاسن عملکرد فرا گیربه دقت توضیح داده شود.
8- ارزیابی عملکرد نهایی : دراین مرحله معلم به ارزیابی عملکرد نهایی فراگیرو اندازه-گیری میزان دستیابی او به هدفهای آموزشی می پردازند .
9- تسهیل یادآوری و انتقال و تعمیم یادگیری : معلم نمی تواند از انتقال یادگیری درشرایط جدید مطمئن شود مگر اینکه پیش بینی های لازم برای تسهیل یادگیری در خلال آموزش انجام شده باشد . تکرار مواد آموزشی در فواصل معین می توان به انتقال یاد گیریهای ذهنی کمک کند .
د- الگوی 9 مرحله ای طراحی آموزشی دیك و كاری
۱. تعیین اهداف غایی یا نهایی :مشخص کردن مقصد نهایی و انتظار اصلی از فرایند یادگیری این محتوا
۲. تحلیل وظایف : مشخص کردن و جزء جزء وظایف دانش آموز؛ مثلا برای حل مساله ابتدا دانش آموزان نسبت به مساله حساس می کنیم، مساله را می خوانیم، زیر اعداد خط می کشیم، سوال مسئله را پیدا می کنیم، محاسبه می کنیم و جواب مسئله را صورت نویسی می کنیم.
۳. تعیین رفتار ورودی یادگیرندگان یا تحلیل موقعیت یادگیری: این کار با ارزشیابی صورت می گیرد
۴. تعیین اهداف عملکردی (همان اهداف جزیی می باشد فایده ی عملکردی :۱.ارزشیابی کردن ۲. پاسخگو بودن)
۵. تعیین پرسش های آزمون ملاکی
۶. تعیین راهبردهای آموزشی : کاتالیزور هستند و کار را سریع می کند و آسان . مثلا برای آموزش دادن حساب به کودکان ی فروشگاه بازی می کنند و تا بچه ها از طریق مشغول شدن به خرید و فروش جمع و تفریق را تجربه کنند.
۷. تعیین مواد آموزشی: انتخاب رسانه های آموزشی برای فراهم کردن تجربه های عینی و دیداری و شنیداری. مانند تابلوهای آموزشی پوستر چارت میز شنی و ...
۸. تعیین ارزشیابی تکوینی : گروه ۱ یا ۲ نفره (مشاهده یا مصاحبه) گروه ۶ تا ۸ نفر (اجراء)
۹. تعیین شیوه و ملاک های ارزشیابی تراکمی : الف-از مسئولان و مدیران سوال می کنیم ب- از دانش آموزان یا در اصل فارغ التحصیلان سوال می کنیم
ه- الگوی طراحي آموزش رايگلوث
الگوي رايگلوث معروف به نظريه شرح وبسط است وهدف اصلي آن كمك به طراحان آموزشي است .براي انتخاب وسازمان دهي محتوا به شيوه اي كه باعث دست يابي به بهترين هدف هاي يادگيري شود.اين الگو براساس روانشناسي شناختي استواراست وبراي موضوعات شناختي ورواني _حركتي روشي مناسب است ولي براي موضوعات عاطفي مناسب نيست. دراين الگوبايدابتدابه صورت كلي به موضوع نگاه كردوسپس موضوع رابه بخش هاي مختلف تقسيم كرد.
مفاهيم اصلي الگوي طراحي آموزشي رايگلوث: 1.توالي 2.تركيب 3.كلي نگري 4.چشم انداز 5.شرح وبسط
مراحل به کارگیری الگو
1) تعیین نوع محتوای اصلی آموزش (نظری و عملی)
2) تحلیل موضوع (تجزیه و تحلیل محتوای آموزش)
3) تعیین سازماندهی اصلی آموزش (چشم انداز) و (شرح و بسط)
4) تعیین زمان و محل ارائه مطالب تعیین شده در مرحله سوم
5) تعیین سطوح عمق و دامنه ارائه محتوا با توجه به تواناییهای فراگیران
6) تعیین ساختار داخلی هر یک از دروس مشخص شده در آموزش
توجه: به نظر می رسد این الگو بیشتر برای طراحی در سطح خرد کاربرد داشته باشد تا در سطح کلان، چون بیشتر به توالی و چگونگی ارائه محتوا توجه دارد.
تخصص در نظريه شرح وبسط ( برای مطالعه)
  1. تخصص درانجام دادن مهارتها ياتكاليف عملي ُيادگيرنده درانجام دادن يك وظيفه ويژه به تخصص دست پيدا مي كند .براي مثال:مديريت –فروش و000 2.تخصص موضوعي:يادگيرنده درحيطه خاصي مانند فيزيك-اقتصادبه تخصص لازم مي رسدومهارت خاصي به دست مي آورد.
موضوعا ت آموزشي نظريه شرح وبسط:
  1. موضوع روش كاري : انجام دادن كاروتوليدمحصول. 2.موضوع مفهومي : محوراصلي يك يا چندمفهوم است.
  2. موضوع قانوني : محوراصلي يك يا چندقانون يااصل است.
اصول سازماندهي آموزش درالگوي شرح وبسط: 1.ترتيب ساده به پيچيده 2.ترتيب ارائه پيش نيازهاي يادگيري 3.جمع بندي 4.تركيب 5.تمثيل 6.فعال كردن راهبردهاي شناختي 7.كنترل يادگيرنده
و- الگوى طراحى آموزشى بر اساس عوامل چهارگانه
الگوى طراحى آموزشى بر اساس عوامل چهارگانه (طرح) يکى از الگوهاى قابل توجه در طراحى آموزشى است که براى اجرا، بازنگرى و اصلاح برنامه بکار مى رود.


ز- الگوی طراحی مریل (1981)
این الگو شامل پاسخ به سه سوال اصلی است که در ادامه می آیند.
یک)اجزای تشکیل دهنده ی آموزش کدامند ؟
از نظر مریل تمام موضوعات شناختی به طور کلی شامل سه عنصر تشکیل دهنده است که عبارتند از:


جزوه کامل درسی طراحی آموزشی و طراحی واحد یادگیری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مراحل طراحی واحد یادگیری - دانشگاه فرهنگیان

جزوه درسی. طراحی آموزشی. و طراحی واحد یادگیری. بهار 95. 1-مفهوم شناسی ... در فرایند
آموزش و تدریس طراحی در واقع برنامه ریزی و دیده بانی تدریس قبل از اجرای آن است . .....
رضايت به پاسخ‌دهي: اطاعت از رويدادها و مسئوليت‌ها بدون پذيرش كامل ضرورت آن.

فروشگاه آموزش ابتدایی جزوه کامل درسی طراحی آموزشی و طراحی واحد ...

جزوه کامل درسی طراحی آموزشی و طراحی واحد یادگیری. لینک دانلود و خرید پایین
توضیحات. دسته بندی : ورد. نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ). تعداد
اسلاید : ...

های درسی کتاب آموزش و طراحی فرآیند در تحلیل محتوا ... - مجله جهانی رسانه

نقش. تحلیل محتوا. در. فرآیند. آموزش و طراحی. کتاب. های درسی. سعید نیک نفس.
دانشجوی. کارشناسی .... از پراکندگی مطالب و متمرکز شدن فراگیر بر موضوعی واحد.
جلوگیری. یم ..... کتاب درسی به عنوان یک بسته آموزشی کامل و مستقل در نظر.
گرفته می.

نظریه طراحی آموزشی؛ مؤلفه‌ای در خدمت آموزش

نشريه مطالعات آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ...
با توجه به ضرورت آموزش و یادگیری در فرایند تربیت، طراحی آموزشی از جایگاه ... 3ـ
دانشجو دکتری، روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم
انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم .... کامل شدن فرایند طراحی آموزشی نیازمند همکاری
طراح ○.

طراحی آموزشی، اجرا و ارزشیابی یک سیستم یادگیری الکترونیکی ...

ﻲ. آﻣﻮزﺷ. ﻲ. اﺳﺖ. در. اﻳﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺗﺠﺮﺑﻪ. ﻃﺮاﺣﻲ. آﻣﻮزﺷﻲ،. اﺟﺮا. و. ارزﺷﻴﺎﺑﻲ. ﻳﻚ. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻳﺎدﮔﻴﺮي.
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻛﺎرﮔﺎه. ﻫﺎ. ي. آﻣﻮزﺷﻲ. اﺳﺘﺎد. اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ. ﺑﺮاي. ﻣﺪرﺳﺎن. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻃﺮاﺣﻲ. و. اﺟﺮا .ﺷﺪ.
اﻳﻦ. روﻧﺪ. در. ﻃﻲ ...... اراﺋﻪ. ﻛﺎﻣﻞ. ﻃﺮح. درس. و. ﻣﻨﺎﺑﻊ. Downloaded from ijme.mui.ac.ir at 0:
19 +0430 on Sunday July 1st 2018 ... ﻟﺰوم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺠﻢ و دﺷﻮاري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ و ﺳﻄﺢ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن.

ﺪاﯾﯽ آﻣﻮزش اﺑﺘ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﻬﺮ ﻟﯿﺴﺖ دروس داﻧﺸ - معاونت آموزشي و ...

اداره آﻣﻮزش. ﮐﺪ درس. ﻋﻨﻮان دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ. ﻫﻤﻨﯿﺎز. ﻧﻈﺮي. ﻋﻤﻠﯽ. 101133. ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺎﻣﺖ. 2
.... ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ. 1. 1. روش ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﯾﺎددﻫﯽ. -. ﯾﺎدﮔﯿﺮي. 268507. آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ در دوره. ي.

متن کامل (PDF) - مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید ...

آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه جمع آوری گردید و واحدهای تحلیل تعیین شد. به این
صورت ... این الگو برای طراحی دوره های برخط آزاد انبوه برای سطوح آموزش عالی ارایه شده
است. با این حال بنه ..... بر روی تحلیل اهداف یادگیری درس و چگونگی بهت. رین نمایش.

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺘﺎب « ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﻮزش اﺛﺮﺑﺨﺶ »

26 ا کتبر 2016 ... ﻧﻘﺪ ﻛﺘﺎب، ﻛﺘﺎب ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﻮزش اﺛﺮﺑﺨﺶ، ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻛﺘﺎب. درﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ. *. اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه .... ﺗﻠﻔﻴﻖ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻟﮕﻮي ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻧﻬ. ﺎ اﻟﮕﻮي. ﻃﺮاﺣﻲ ...

ارزیابی برنامه درسی طراحی شده - پرتال جامع علوم انسانی

11 دسامبر 2014 ... ابتدایی مطرح می کند، از 6 رویکرد در طراحی و تدوین برنامه درسی آموزش زبان ... و
تدوین برنامه درسی و تولید کتاب های درسی به طور کامل محقق ساخته اند؟ ..... در این
پژوهش، واحد منطقی برای تحلیل محتوا یا همان واحد تحلیل در ارزیابی های.

دانلود نمونه (3) پروژه درس طراحی واحد یادگیری - دانلود رایگان

در ترم تابستانی 95-1394 که تدریس درس «طراحی واحد یادگیری در آموزش ابتدایی»
.... دانلود جزوه کامل اقدام پژوهی+ یک نمونه اقدام پژوهی با موضوع پرخاشگری پایه .

آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﺋﯽ ي رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ي دوره ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

ي. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ. رﺷﺘﻪ. ي. آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﺋﯽ. دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ. 10. واﺣﺪ. دروس اﺧﺘﯿﺎري. 10. واﺣﺪ ...
ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ. 13. ﺗﺤ. ﻠﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي درﺳﯽ دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ. 1. 1. 2. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي درﺳﯽ. 14.

طراحی واحد یادگیری در آموزش ابتدایی - PersianGig

به طراحی فرصت ها ، فعالیت ها و تجارب یادگیری برنامه ریزی درسی اطالق می شود .
تعاریفي از برنامه درسي ... هر كتاب آموزشی از تعدادی واحد یادگیری تشکیل شده است.

طراحی آموزشی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

با توجه به اهمیت طراحی آموزش در فرایند آموزش یادگیری و با توجه به وجود نظریه ها و
... یک از این دو رویکرد در یادگیری، یادداری مفاهیم و اصول و توانایی حل مسئله در درس
علوم .... چند مرحله‌‌ای با در نظر گرفتن کلاس به عنوان واحدهای نمونه‌گیری استفاده شد.

ارتباط برنامه ریزی آموزشی و درسی با تکنولوژی آموزشی

19 دسامبر 2012 ... درباره ی ارتباط تکنولوژی آموزشی و برنامه ریزی درسی دیدگاه های متفاوتی وجود دارند.
... تعيين هدف هاي آموزشي هر واحد درسي. 2. ... تکنولوژيست آموزشي بايد براي آموزش
طراحي کند، بر اساس طرح تهيه شده آموزش را به مرحله ي اجرا در آورد، با ...

دانشگاه آزاد اسالمی مرکز بندرخمیر

از دانشجويان تقاضا ميشود مطابق جداول فوق درس اخذ نموده و از گرفتن دروس از جداول ...
دانشجوياني كه مقطع كارداني خود را در رشته هاي آموزش ابتدايي ... 7. اصول فلسفه آموزش
و پرورش. 3. جمع. واحد. 11. ترم چهارم. ف. ردي. نام درس. تعداد. واحد. س ... طراحي آموزش. ي. 2.

اهمیت و جایگاه الگوی طراحی آموزشی سازنده گرایی در طراحی کتب درسی

نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله اهمیت و جایگاه الگوی طراحی آموزشی سازنده گرایی در طراحی
... دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی البرز واحد کرج، ...
کتاب درسی یکی از مهمترین منابع یادگیری دانشآموزان در نظام آموزشی محسوب میشود.
... فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-PSCONF03-PSCONF03_187.html.

لیست دروس کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی

تعداد. واحد. ساعت. پیش. نیاز. جمع. نظری. عملی. دروس اصلی و تخصصی. 34. واحد ...
تحلیل برنامه. های درسی. دوره. ی ابتدایی. 2. 34. 14. 42. مبانی برنامه. ریزی درسی. 14
... دوره ابتدایی. 14. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی. 2. 43. 14. -. طراحی. آموزش. 17.

درسنامه - دانشگاه تربیت مدرس

بنابر این تعریف، آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت به جریان یا فرایند منظم و
مستمر گفته می .... بارشناختی مطلوب به کوشش ذهنی یادگیرنده مربوط می شود و در
ارتباط کامل با دو نوع .... مراكز باید در زمینه برنامه ریزی درسی و طراحی آموزشی و اصول
نگهداری و طبقه بندی ..... به طور ساده می توان گفت اشیاء یادگیری کوچکترین واحد از
مواد.

دانلود گزارش کارورزی طراحی واحد یادگیری در چرخه درس پژوهی . - دانلود ...

دانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8
... دانلود رایگان دانلود گزارش کارورزی طراحی واحد یادگیری در چرخه درس پژوهی .
گزارش کارورزی طراحی ... دانلود پاورپوینت آموزش طراحی دیوار برشی در نرم افزار
Etabs .

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت بهداشت گروه آموزشی: دانشکده: کارشناسی ...

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي. واحد برنامه. ریزی. درسي و آموزشي. (Course
Plan). طر. ح ... فردی، گروهی و جمعی(، طراحی پیام برای مشتریان سیستم بهداشتی.

الگوی برنامه درسی پودمانی بر پایه استاندارد شایستگی حرفه‌ای

ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺤﻮل آﻣﻮزش ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﯽ ..... (دوره آﻣﻮزﺷــﯽ
ﮐﺎﻣـــﻞ) ... ﺳـﺎﺧﺘ. ﺎري ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺳـﻨﺠﺶ ﻧﻬـﺎﯾﯽ) و در ﺳـﻤﺖ راﺳـﺖ. اﻟﮕـﻮي ﭘﻮدﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎي ﻣﺴـﺘﻘﻠﯽ (
...

راهنمای هنرآموز توسعه برنامه سازی و پایگاه داده - اداره کل نظارت بر نشر و ...

... آموزشی. مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف: دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و
حرفه ای و کاردانش ... آموزشی. شناسه افزوده آماده سازی: مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) -
ایمان اوجیان (طراح يونيفورم) ... نشانی سازمان تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان
شماره آموزش و پرورش ... واحد یادگیری ۱۰: شایستگی کار با پایگاه داده در برنامه
نویسی ...

اﺛﺮﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﻃﺮاﺣﯽ - پژوهشگاه علوم انسانی

ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب،. ﻃﺮاﺣ. ﯽ. آﻣﻮزش اﺛﺮﺑﺨﺶ. ، ﻃﺮاﺣﯽ. آﻣﻮزﺷﯽ، ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ. داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ . *. اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. ،. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ..... اﻟﮕﻮي ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞ. ﯽﻣ. ﮔﯿﺮد. ؛. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ. آن. ﻫـﺎ.

لیست دروس کارشناسی ارشد علوم تربیتی

تخصصی. جمع واحد 9. طراحی . اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزش بزرگسالان. 2. -.
تخصصی. آموزش و .... برنامه ریزی درسی در آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی.
2.

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎی ﳕﻮﻧﻪ - گروه درسی قرآن و معارف ...

ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ اﺷﺮاف ﻻزم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ واﺣﺪ درﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﻣﻮزش. ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ...
اﺷﺮاف ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ..... ﻃﺮاﺣﯽ درس ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻳﮏ واﺣﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی (ﻃﺮح درس روزاﻧﻪ) (ﺷﻤﺎره
١).

طراحی واحد یادگیری در آموزش ابتدایی - سفری به اردبیل

طراحی واحد یادگیری در آموزش ابتدایی - سفری به اردبیل - مدرس: آقای نعمت اللهی
لاهرودی. ... طراحی واحد یادگیری که عبارت است از پیشبرد زنجیره وار درس ها برای
بسط و گسترش یک موضوع یا مضمون که ... دکمه زیر را فشار داده و فایل کامل را دانلود
نمایید.

فرادرس - بزرگترین منبع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی

بزرگ ترین پروژه آموزش آنلاین ایران - ارائه آموزش‌های ویدئویی و فیلم‌های آموزشی هوش
... آموزش طراحی فلت (Flat design) با کورل (CorelDRAW) (رایگان) ... فهرست کامل
فرادرس های رایگان .... عنوان درس مورد نظر خود را وارد کرده و همین امروز شروع به آموختن
کنید. ... و عارف ادیب، پلاک ۶۲، ساختمان اداری تجاری کریم خان، برج B، طبقه پنجم،
واحد ۵۲

منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه سراسری و آزاد کد ...

23 ژانويه 2018 ... در این نوع کتاب ها برای هر درس یک کتاب شامل آموزش گام به گام مطالب به ... منبع جامع
، کامل و در عین حال خلاصه محسوب می شود که نیاز شما را به هر کتاب یا هر منبع دیگری
مرتفع می کند. ... ۶- جزوه روش ها و فنون تدریس دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات. ... ۵-
کتاب طراحی آموزشی اثربخش، تالیف گری آر موریسون، استیون ام ...

فناوری آموزشی - نقش طراحي آموزشي در LRC

در یک زمان در حال پیشرفت دادن به تئوری های طراحی آموزشی و آموزش انفرادی توصیفی
بود،رابرت میگر .... -ارزشيابي هماهنگي كامل با محتوا و اهداف آموزشي دارد. .....
تقسیم‌بندی حرکت‌های فنی در تحویل یک واحد یادگیری( مانند مدل‌های بسته‌بندی محتوا
)

طرح درس راهنمای تدوین طرح دوره

Course. (درزبان عامه همان یک واحد درسی است و به اشتباه. درس. خوانده می شود . مثلا ...
برای کامل بودن کار برای هر دوره باید به تعداد جلسات آموزشی طرح درس ... عملکردی آنچه
را که فراگیران باید در پایان یک تجربه آموزش برنامه .... یادگیری. ) اهداف عملکردی. (.
برای نوشتن اهداف عملکردی طراحان درس باید با جمله زیر یا با کمی تغییر در آن کار را
...

روشهای یاددهی- یادگیری - نمونه یک طراحی آموزشی خوب

طراحی آموزشی. کتاب علوم پایه ی اول ابتدایی. موضوع درس : جانوران. هدف کلی: دانش
آموزان بامشاهده جانوران ،بانوع حرکت،غذاومحل زندگی جانوران آشنا شوند وفایده هایی که ...

سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه پیام نور - صفحه اصلی

سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه پیام نور This is your site's landing page. ... 1
- كسب اخبار آموزش الكترونيكي از طريق elc.pnu.ac.ir. 2- نام كاربري: ... دروس
الکترونیکی 72 ساعت پس از انتخاب واحد در سامانه گلستان، به LMS وارد می شوند. ...
سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه پیام نور طراحی و توسعه: شرکت مسیر فن آوری
اطلاعات.

طراحی و برنامه ریزی آموزشی و گام های آن - مشاوران آموزش و بهسازی منابع ...

بنابراین هدف های کلی آموزش باید در ارتباط کامل و متناسب با وظایف و مسئولیت های
سازمان ... نخستین گام برای تحقق اهداف در برنامه درسی انتخاب محتوای آموزشی مناسب
است . ... یک واحد آموزشی و مسئولانش هر اندازه خوشبین باشند، ناچار از پذیرفتن این ...

تکنولوژی آموزشی - جزوه درس طراحی و مطالعه مسائل یادگیری

9 ژوئن 2012 ... تکنولوژی آموزشی - جزوه درس طراحی و مطالعه مسائل یادگیری - اندیشه و تفکر را ...
ارسطو به طور کامل فطرت گرایی را رد نمی کرد و می گفت نیروی تعقل مورد نیاز .....
اگر اين جريان در چند واحد يادگيري ادامه يابد از تصورات منفي دانشآموز ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب: اشتراک جزوات دانشگاهی

پایگاه اشتراک کتب و جزوات دانشگاهی - دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران غرب. ...
بهترین و خوش خط ترین جزوه های درسی رو پیدا کن و خودتو برای امتحانات آماده کن .
دانشگاه آزاد اسلامی ... هدف ما از طراحی این وب سایت ایجاد بستری برای تعامل میان
دانشجویان و تبادل محتوای آموزشی برای یادگیری سریع تر و بهتر دروس دانشگاهی
است . با وجود ...

آسیب‌شناسی برنامۀ درس طراحی در رشتۀ معماری منظر در ایران 1

آموزش »ارزش های زیبایی شناختی و اصول طراحی معماری در محیط های باز«. .... در این
جدول ها تعداد واحد درسی، محتوای کارگاه طرح ۱ و درس های مکمل و هم ارائه با ..... کامل به
برنامۀ کارگاه طراحی منظر در ترم های مختلف از طریق رجوع به وب سایت رسمی آن دانشگاه
ها ...

در آموزش هاي پداگوژي فنی و حرفه اي - مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران ...

برنامه هاي آموزش پرداخت در واحد پداگوژي احساس مي شد ليكن درطول اين مدت همكاران شاغل
در اين واحد .... باتوجه به برنامه آموزشي، برنامه درسي را طراحي و براساس برنامه درسي،
طرح درس را تهيه مي .... اين امر مي تواند بدليل آن باشد كه از آن تجهيزات يابطور كامل و.

درﻛﺸﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ا

آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن، ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻣﺮﺑﻴﺎن آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ، ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﻲ آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ، ﻧﻘﺶ ﻫﺎ
. وﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ... داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ي دﻛﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ.

آموزشی تکنولوژی - علوم تربیتی رشته چارت درسی ) 49 مهر ورودی (

وب ارائه شده در زیر نسبت به انتخاب واحد اقدام نماید و مسئولیت هرگونه تخطی از آن بر
عهده ... طراحي درس افزارهای چند رسانه ای برای آموزش مجازی. 2. الزامي. جمع. 01. 8). واحد.

رزومه - اسمعیل زارعی زوارکی

دبیر پاره وقت آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد، 1370/07/01، 1373/03/30، ایران، تهران ...
آموزشی و تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، 1393/07/18، .....
کتاب درسی دانشگاهی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، اصول طراحی و تولید کتاب درسی ...

انجمن تکنولوژی آموزشی دانشجویان ایران - طراحی آموزشی

کارگاه دوم طراحی برنامه درسی مبتنی بر هوش های چندگانه با اهداف زیر تشکیل میگردد
... طراح آموزش و سیستم های مدیریت فرایند یادگیری در فضای مجازی. طراحی آموزشی ...

انجمن تکنولوژی آموزشی دانشجویان ایران - مباحث مقطع کارشناسی ارشد

دانلود جزوه رادیو تلویزیون دانشگاه علامه. یا لطیف ... تعداد و نوع واحدهاي درسي رشته
كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي. تعداد كل واحدهاي ... طراحي مراكز يادگيري. 3. 2. 12.

طراحی آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مراحل انجام طراحي يک برنامه آموزشي را نام ببرند. ... آموزش در معناي كلي عبارت است از
هر گونه فعاليتي كه هدف آن تسهيل يادگيري فراگيران ... عملكرد ممكن است نتواند بطور
كامل بازتاب يادگيري باشد. ..... ( تلفیق ارزشهای مختلف از طریق درک و سازماندهی آنها-
حل و رفع تناقضات موجود بین ارزشهای مختلف- ایجاد یک مجموعه ارزشی واحد و منسجم).

تدریس به روش معکوس در آموزش عالی - یافته های نوین در علوم زیستی

جایگزین تدریس در کلاس درس می شود و از این رو به این روش آموزشی، روش. آموزش ... نمی
گیرد. یادگیری ترکیبی به معنای طراحی دوباره مدل تدریس است که در آن آموزش. AY ...

ویژگی‌های کتاب درسی - جزیره دانش -

همان‌گونه که توالی مطالب در هر طرح درس باید بر پایه‌ی دانسته‌های پیشین و در ... طراحی
برنامه‌هایی کشاند که با توانایی‌های ذهنی دانش‌آموزان سازگاری داشته باشد. ... می‌دانیم که
مفهوم سرعت نیز به نوبه‌ی خود بر دو عامل ماده و واحد زمان وابسته است. .... کتاب درسی،
طرح درس یا هر رسانه‌ی آموزشی دیگر باید به زمان لازم برای آموزش کامل درس توجه کند.

برنامه ريزي درسي

طول هر نیمسال تحصیلی ۱۸ هفته بوده و حداقل زمان لازم برای هر واحد درسی نیز یکساعت
در هفته می ... 1) تربیت افراد متخصص در حوزه های برنامه ریزی درسی پژوهش و آموزش ....
آشنایی فراگیر با مطلب و واژگان مرتبط با تعاریف، اجزاء و الگوهای طراحی
برنامهدرسی .... CITiculumn Change (2): TheHrists ( Sar":1511, Eislief, Full ali,
Hargreas.

+دفتر برنامه ریزی درسی - معاونت آموزشی - دانشگاه جامع علمی کاربردی

+دفتر گسترش آموزش عالی مهارتی ... تهیه ساختارها، الگوها و روش های مناسب برای
طراحی و تدوین برنامه های آموزشی و درسی; تهیه و تدوین ... تدوین استانداردهای آموزشی و
شرایط یادگیری مطلوب آموزشی هریک از دروس برنامه های درسی; ارزیابی مستمر برنامه
های درسی و ... پیگیری، بررسی و تصویب برنامه های آموزشی و درسی و ابلاغ به واحدهای
مجری ...

دانلود نمونه (3) پروژه درس طراحی واحد یادگیری - دانلود رایگان

خانه متلب انجام پروژه های متلب دانلود فیلم آموزش با کد متلب. انجام پروژه های متلب ...
پاورپوینت درس طراحی واحد یادگیری در آموزش ابتدایی .... ﻟﺬا ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺮه ﮐﺎﻣﻞ،. در

برنامه هاي درسي و سرفصل دروس(قديم)-معاونت آموزشی - دانشگاه علوم ...

دوره آموزش دكتراي پزشكي مجموعاً شش سال است و شامل مراحل: علوم پايه، نشانه شناسي و
... به منظور برخورد منطقي و صحيح با بيمار و طراحي عمليات پيشگيري و درماني مي
باشد. ... در آن بخش تجاوز كند، آن دانشجو موظف به تكرار كامل كارآموزي در آن بخش
ميباشد. .... دروس بندهاي 11 و 12 و 13 هر يك داراي ارزش 2 واحد بوده و 2 درس از اين سه درس
بايد ...

علوم تربیتی(تجربیات معلم ابتدایی) - طراحی واحد یادگیری

یک نمونه طراحی واحد یادگیری مربوط به کتاب علوم ششم فصل انرژی. این نمونه برای
دانشجویانی که درس طراحی واحد یادگیری و تحلیل محتوای کتاب درسی را دارند بسیار
...

دانلود نمونه (3) پروژه درس طراحی واحد یادگیری - دانلود رایگان

در ترم تابستانی 95-1394 که تدریس درس «طراحی واحد یادگیری در آموزش ابتدایی»
... دانلود جزوه کامل اقدام پژوهی+ یک نمونه اقدام پژوهی با موضوع پرخاشگری پایه .

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وب - دكتر مونا احمدمخبري

ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت. ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه، اﺳﺘﺎد، ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ،
ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار. ... آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وب از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮاح آﻣﻮزﺷﻲ، ﮔﺮاﻓﻴﺴﺖ، ارزﺷﻴﺎب، ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻣﻮﺿﻮع درﺳﻲ، ...... ﺳﺎن(اﺳﺘﺎدان)، در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ درﺑﺎرة وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎد ﺑﺤﺚ.
ﺷﺪ. اﺳﺘﺎد ﻣﺴﺆول .... رد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﻲ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، وﻟﻲ در آن واﺣﺪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﺟﺰا و ارﺗﺒﺎﻃﻲ
ﻛﻪ.

برنامه ريزي آموزشي

و ﻃﺮاﺣﺎن آﻣﻮ. زﺷﯽ. ،. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣـﺮدم اﻧﺠـﺎم داده. - .اﻧﺪ. ﻪﺑ. ﻋﻼوه ... در
آﻣـﻮزش. ﺳـﻼﻣﺖ. ،. ﺗـﻼش ﺑـﺮای ﻃﺮ. ﺣـا. ﯽ. ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. ای. آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم و اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻤـﮏ.
ﻧﻤﺎﯾـﺪ ... ای ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ، اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷـﯽ. ﻃﺮح درس. و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ آﻣـﺪه اﺳـﺖ
و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ .... آﯾﺪ، اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺧـﻮد را .... در ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ واﺣـﺪ زﻣـﺎن ﻗﺎﺑـﻞ اﺟـﺮا
.

پژوهشنامه آموزشي ، شماره 120 دي ماه 1389 - پژوهشگاه مطالعات آموزش و ...

پژوهش، پي ساخت تحول در آموزش و پرورش - دكتر شمسي نامي. 19 .... فقر اطالعاتی
عوامل اجرايی و مسئوالن، بهترين و كارآمدترين برنامه ها را با شكست كامل مواجه می كند. و
هفته پژوهش ...... و تجميع واحدهاي پراكنده پژوهشي از اوايل سال 1389 مبناي مباحث.
موافق و ...

دانلود طراحی یک واحد یادگیری درس تقویم مطالعات چهارم درس بیست و ...

دانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین. ... طراحی یک واحد یادگیری(
درس تقویم کتاب مطالعات اجتماعی ، پایه چهارم ، فصل ششم( ما ایرانی هستیم) ، درس
بیست و ... نظامهای آموزشی در کشور از جمله آموزش عالی به عنوان زیر نظام یک نظام واحد .

طراحی واحد یادگیری درس خاک با ارزش علوم پنجم در قالب ورد - تاپال‌بازار

دسته: علوم تربیتی برچسب: آزمون جامع, آموزش, ابتدايي, امتحان, املا, انشا, اول, برنامه,
پاورپوينت, پرسشنامه, پنجم, پنجم ابتدایی, چهارم, دانلود, دانلود برنامه, دانلود جزوه, ...

سوالات متداول آموزشي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان

در صورتی که دانشجو قبل ازورود به تحصیلات دانشگاه دروسی را دردانشگاه آزاد اسلامی
و یا مؤسسه آموزش عالی دیگری که مورد تأییدوزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد گذرانده ...

معاونت آموزشي سازمان جهاد دانشگاهي تهران > صفحه اصلی

انتصاب مدیر اجرایی معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهي تهران · انتصاب مدیر مرکز
هنر معاونت آموزشی · مرکز آموزش شماره 4 معاونت آموزشی سازمان جهاد تهران افتتاح شد. ...
جزوات كمك درسي ... برق و مکانیک · معماری · شهرسازی و نقشه برداری · بیشتر ... مشاوره
و روانشناسی ... تمامی حقوق این وب سایت متعلق به جهاد دانشگاهی واحد تهران می باشد.

جزوه معماری کامپیوتر پترسون | مهندسی کامپیوتر | آموزش برنامه ...

5 ا کتبر 2016 ... جزوه معماری کامپیوتر پترسون که یکی از بهترین منابع موجود در این ... طراحی واحد
محاسبه و منطق (ALU); طراحی یک پردازنده; بهبود کارآیی به کمک ... دسته ها: دروس
تخصصی معماری کامپیوتر برچسب ها: آموزش درس معماری کامپیوتر جزوه ...

و آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﺎوري در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺘﻮاي آ - انجمن آموزش مهندسی ایران

از دﯾﺪ ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت. آﻣﻮزﺷﯽ. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي آﻣ. ﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
.... را در ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ واﺣﺪ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي آﻧﮑﻪ
ﺑﺘﻮان از. ﯾﮏ ﻣﺤﺘﻮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﻧﻤﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﻮاي درس ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺮاي آن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

موسسه آموزش بهینه | آموزش شیوه های مطالعه درسی

موسسه آموزش بهینه به جهت افزایش رشد کیفی مطالعات دانش آموزان شکل گرفته است.
... توضیحات کامل ترجشنواره ها و دپارتمان ها و طرح های ویژه درسی تا آخر اردیبهشت ماه ...

دانلود جزوه طراحی واحد یادگیری - باشگاه دانشجومعلمان ایران

4 ژانويه 2016 ... دانشجومعلمان عزیز درادامه می توانید جزوه طراحی واحد یادگیری را دانلود نمایید.برای
دانلود اینجا کلیک کنید.,دانلود جزوه طراحی واحد یادگیری.

جزوه های درسی - مرکز علمی کاربردی استانداری تهران

اخبار دانشگاه در تلگرام. © تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه جامع علمی -
کاربردی، مرکز استانداری تهران می باشد. طراحی و توسعه: گروه مهندسین وب اندیش ...

سرفصل دروس رشته ها - دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

سرفصل دروس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ردیف مقطع نام رشته تاریخ
تصویب دانلود ... 95, دکتری, رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنی, دانلود فایل ... 124
, دکتری, برنامه ریزی درسی .... 199, کارشناسی ارشد ناپیوسته, مهندسی طراحی محیط
زیست.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

تبصره : در اين آيين نامه به منظور اختصار ، به همه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ...
تبصره 3 :به ازاي گذراندن هر 12 واحد درسي از دروس جبراني ، يك نيمسال تحصيلي ، به
طول ... شود ، نيمسال مزبور از نظر مشروطي و ديگر مقررات نيمسال كامل محسوب مي شود.

جزوه درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

جزوه درس. مبانی کامپیوتر و برنامه سازی. ویرایش اول. ، پاییز. 29. (. (. داﻧﺷﮑده ......
اطالعات از حافظه به واحد محاسبه و منطق و خروج اطالعات از طریق واحد خروجی را دارد.

مراحل نگارش و تنظيم طرح درس روزانه

ﭘﺮدازد ، ﻣﺪرس ( آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه ) ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻚ ﻧﻘﺸﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﺮاﺣﻲ. ﮐ ﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺤ ﺘﻮاي ... درس واﺣﺪ و
روزاﻧﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺷﮑﻞ ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﺧﺎﺻﻲ اراﺋﻪ داد .... ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي
آﻣﻮزﺷﻲ.

ﻣﻌﻠﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺭﻫﻨﻤﺎﻱ - وزارت معارف

امیدوارم محتویات این کتاب که با استفاده از روش های آموزش فعال تألیف و تدوین شده
است،. مورد استفادۀ ... جداگانه پالن طراحی شده است، اما محتوا در هر دو یکسان است( با
پیش بینی 28 ساعت آموزشی برای یک سال تعلیمي ... طرح درس نه ماهه درس تربيت
بدنی در صنف نهم) مخصوص والیت هایی. 5 ... معرفي واحد درسي از نگاه تعلیم وتربیت
ورزشي.

ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش

5 سپتامبر 2014 ... ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮم. اﻓﺰار آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ. اﻧﮕﯿﺰه دروﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
داﻧﺶ. آﻣﻮزان. ﺳﯿﺪ ... آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ اول راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ (دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ) در درس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮد. ..... ﮐﻪ از
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺷﺮوع ﺷﺪه، ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ..... اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه . [. 16. ].

ﮐﺘﺎب ﻣﻌﻠّﻢ (راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﻳﺲ)

ﻃﺮاﺣﯽ و اﺻﻼح ﺳﻴﺴﺘـﻢ آﻣﻮزﺷﯽ، ﭘﺮورﺷﯽ و ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ روﻳﮑﺮدﻫﺎی. ﻧﻮﻳﻦ آﻣﻮزﺷﯽ و در ﺟﻬﺖ ...
اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ. ﻧﻈﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد در ارﺗﻘﺎی ﮐﻴﻔﯽ
...

ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺭﺷﺪ ﺩﻫﻨﺪﻩ - مجلات رشد

ﺍﺭﺍﺋﺔ ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﺳﻪ ﺿﻠﻌﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺻﻼﺡ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ. ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻣﺎﻧﻲﻃﻬﺮﺍﻧﻲ .... ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ
ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ. ﺷﻴﻮﻩ ﺍﻱ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﺩﺭﺳﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ. .... ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﯼ ﺿﻠﻊ ﺍﻭﻝ،
ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ: ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻳﮏ ﻃﺮﺍﺣﯽ ... ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﯼ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﺘﻨﻮﻉ، ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﯼ ﮐﻢ ﺷــﻤﺎﺭﯼ. ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ، ...

با رشته کارشناسی طراحی لباس آشنا شویم | معرفی واحدهای درسی رشته ...

9 دسامبر 2017 ... تحصیل در رشته کارشناسی طراحی لباس در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داخل
کشور امکان پذیر است. .... طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته آموزش کامل است. ... درس
تاریخ پارچه و نساجی- ۲ واحد; درس تاریخ پوشاک ایران- ۲ واحد; درس تاریخ ...

گروه بررسی محتوای آموزشی پرورشی اداره کل - ساختار و ويژگي‌هاي ...

بنابراين، بدون پيروي از منطق يادگيري، نمي‌توان به طراحي كتاب آموزشي پرداخت. ...
معمولاً، كتاب‌هاي آموزشي مناسب براي دانش‌آموزان دوره‌ي ابتدايي، واحدهاي يادگيري ساده‌اي(
در .... كتاب مطرح هستند و به پوشش دادن كامل به محتواي آموزشي مورد نظر منجر مي‌شوند.

تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر برکیفیت آموزش در آموزش عالی

درسی از. شاخصهای ارزیابی کیفیت آموزشی مراکز آموزش عالی. را. مطرح. کردند. )هادی و
همکاران ، ... در قالب تناسب هدفهای نظام آموزش عالی یا واحد دانشگاهی با. نیازهای فرد و ...
کامل و ب. عی. بی. ی. است که توسط همه مراکز آموزش عال. ی. قابل دست. ابی. ی. است. )
مهدیون،. 5935 ... برای ارزشیابی آموزش و به طور ویژه تدریس، طراحی و ساخت. مقیاس های
...

طراحی واحد یادگیری فارسی خوانداری ششم ابتدایی | 33502

2 ژوئن 2018 ... فرمت فایل پی دی می باشد و در 22 صفحه در مورد طراحی واحد یادگیری فارسی خوانداری
ششم ... درس پژوهی فارسی بخوانیم اول ابتدایی، یادگیری نشانه ها ... [2017-09-14]:
نکات اساسی در آموزش فارسی پایه اول ابتدایی که باعث پیشرفت دانش ... مهارت
تصمیم گیری تعداد صفحات 18 این واحد کار طرح کرامت به صورت کامل.

ﺟﺰوه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﺟﺰوه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ... ﺑﯿﺎدﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺮ روي ﻣﺪ، ﻃﺮاﺣﯽ، ﻣﻌﻤﺎري، ﺳﯿﻨﻤﺎ. ، ﮐﺘﺎب و ﺳﺎﯾﺮ
رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ .... ﮏ ﻓﺮﺻﺖ واﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎ. ﯾ. ﻪ ﮔﺬار ... ﺑﻪ ﺣﺪ. ي. ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎ. ﯾ. ﻪ ﺷﺨﺼ. ﯽ. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣ. ﯿ. ﻦ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ . ﻣﺮﺣﻠﻪ. 5. -. راه اﻧﺪاز. ي. ﮐﺎﻣﻞ و رﺷﺪ ..... اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ، اﺳﺘﻌﺪاد، ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﻣﻮزش در آن ﺣﻮزه ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽ.

دوره های آموزشی - پورتال جامع سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

2, تهران, مرکز شماره سه تهران (خواهران، پروین اعتصامی), مرکز شماره سه تهران (خواهران،
پروین اعتصامی), طراحی دوخت, 42, 13900114, 13900411, الگوساز و برشکار لباس
...

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍ ﺭﺩ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎ ﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷ ﻲ - چندرسانه‌ای نگارستان - Negarmedia

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ .... ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻭﺏ ..... ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺭ
ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻴﻠﻮﺑﺎﻳﺖ ... ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ.

مثال هایی از طبقه بندی بلوم : شناختی، نگرشی، روانی حرکتی

ﻃﺮح درس ﯾﺎ ﺳﻨﺎرﯾﻮي آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎ
ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك ... آﻣﻮزش ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح درس ﺑﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺮﮐﻼس. ﺣﺎﺿﺮ ....
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﯾﮏ ﻫﺪف رﻓﺘﺎري ﮐﺎﻣﻞ. : -1 ... ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻓﯿﺰﯾﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﺣﺪ ﺳﺮﻃﺎن.

برنامه درسي مبتني بر شايستگي در آموزش عالي | hossein momeni ...

SID.ir ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ درﺳﻲ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ ﻫـﺎ را درداﻧـﺶ
آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻌﺮﻳـــﻒ اﺳـــﺘﺎﻧﺪاردي از ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪ درﺳـــﻲ در آﻣـــﻮزش ﻋـــﺎﻟﻲ
وﺟـــﻮد .... ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺣﺪ و اﺻﻄﻼح ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻴﻦ درﻣـﻮرد SI ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ و ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬـﻮم آن
ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ . ..... on the curriculum in higher Education. submitted in partial Full
university of ...

جزوه کامل درسی طراحی آموزشی و طراحی واحد یادگیری

دانلود حل تمرینات فصل 13 کتاب مدیریت و کنترل پروژه دکتر شیرمحمدی

نمونه سوالات ازمون مبحث 19 صرفه جویی در مصرف انرژی (پایان دوره)

نمونه لایحه دفاعیه کارفرما در خصوص شکایت کارگر

پروژه متره ساختمان 1 طبقه مسکونی به همراه نقشه ها و زیر متره و خلاصه متره

دانلود طرح کاملا لایه باز و قابل ویرایش (PSD)کارت پرسنلی + استند رومیزی برای استفاده گرافیستان و دانشجویان گرافیک و ادارات جهت استند اسم مسئولین

برنامه اکسل محاسبه مساحت چند ضلعی با داشتن مختصات دکارتی رئوس آن

مدل سه بعدی باگی به همراه پی دی اف سه بعدی آن

خواص میوه ها و خوراکی ها در سلامت بدن (فایل ورد 23 صفحه قابل ویرایش)

نمونه سوال فنی وحرفه ای نقشه خوان صنعتی

پاسخنامه کتاب اصول حسابداری دو همتی

جزوه کامل نگهداری در معدن

دانلود طرح درس –علوم پنجم - ماشین چیست ؟ (روش بحث گروهی )

پکیج کل سوالات آزمون های جامع راهنمایان طبیعتگردی

بانک نمونه سوالات زبان پیش کتاب Thoughts and Notions 2-فصل سوم (درس های یک تا پنج به علاوه ی بخش گرامر) فصل Food

فرمول نایاب ساخت داروی انرژی زا و دوپینگ کبوترهای بلندپرواز و مسافتی

EMMC CV358H-T42

پاتولوژی

پروژه تهویه مطبوع ( طراحی سیستم گرمایش و سرمایش ساختمان 3 طبقه)

ترتیل سه بار تکرار 10 سوره جزء 30 با صوت حنانه خلفی

نمونه سوالات چهار درس اول متد cafe creme همراه با پاسخنامه

فایل آماده قولنامه ( مبایعه نامه ) ماشین (اتومبیل) به صورت پی دی اف و ورد در یک صفحه

جزوه انتقال حرارت پیشرفته- جابجایی

بلوک و فایل اتوکد - انواع فوتبال دستی - ایرهاکی

محاسبات اقتصادی و شرح فرآیند تولید بوتادین - مراحل طراحی با HYSYS و ASPEN و فایل نرم افزاری- فایل های P & ID

وکتور ریش و سیبیل -لگوی کت و شلوار-وکتور عینک-وکتور کلاه-وکتور پیپ -وکتور کراوات-وکتور کیف-فایل کورل

نمونه سوال امتحانی درس تئوری الاستیسیته همراه با پاسخ های تشریحی

پاورپوینت درس 6 از علوم تجربی چهارم ابتدایی (سنگ ها)

برنامه اکسل آزمایش تحکیم(برنامه اکسل محاسبه آزمایش تحکیم)

تقویم سال 1374