دانلود رایگان

پرسشنامه تست مدیریت تعارض - دانلود رایگاندانلود رایگان تست مدیریت تعارض

دانلود رایگان پرسشنامه تست مدیریت تعارض تست مدیریت تعارض، در قالب یک فایل اکسل با قابلیت امتیازدهی و محاسبه نتایج درون خود فایل بدون نیاز به محاسبات دستی. 30سوالی


تست مدیریت تعارض


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه توماس کیلمن در مدیریت تعارض | متمم

سبک رفتاری شما در تعارض چیست؟ حل تمرین یکی از درس‌های قبلی مربوط به
مدیریت تعارض. پرسشنامه تعارض توماس کیلمن. در این درس می‌خواهیم به مرور
پرسشنامه توماس کیلمن در مدیریت تعارض بپردازیم. در درس قبلی توضیح دادیم که
همه‌ی ما باید بتوانیم همه‌ی سبک‌های تعارض را – بسته به شرایط و نیاز – مورد استفاده
قرار دهیم.

پرسشنامه رایگان سبک های مدیریت تعارض - پرسشنامه رایگان

2 فوریه 2016 ... پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض. چکیده: این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین
سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی مدارس صورت گرفته است.برای این امر دو نمونه از
دو جامعه مستقل از یکدیگر مدنظر قرار گرفته اند. در این تحقیق برای سنجش میزان
استفاده مدیران از سبک های مختلف مدیریت تعارض ( رقابت، همکاری، ...

پرسشنامه سبک های حل تعارض - سیاووشان

توضیحات: منتشر شده در پنج شنبه, 24 فروردين 1396 12:38: نوشته شده توسط مدیر
سایت. این پرسشنامه جهت بررسی سبک هاي مدیریت تعارض معرفی شد. این ابزار دارای
۲۸ سوال بوده و هدف آن ارزیابی پنج سبک حل تعارض افراد در رابطه با همسر (سبک
یکپارچگی، سبک مسلط، سبک ملزم شده، سبک اجتناب کننده، سبک مصالحه) می باشد.

پرسشنامه . تحقیق . مبانی نظری پرسشنامه سبکهای مدیریت تعارض ...

پرسشنامه سبکهای مدیریت تعارض توماس کیلمن, دانلود پرسشنامه سبکهای مدیریت
تعارض توماس کیلمن.

سبک ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض : تیک تست

نام انگلیسی پرسشنامه, Conflict Management Styles. سال انتشار, ١٩٧٤. مخفف,
CMS. ابعاد پرسشنامه, ٣. تعداد سوالات, ٣٠. توضیحات تکمیلی. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرﺿﺎت
ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺘﺎب راﺑﯿﻨﺰ در ﺳﺎل ١٩٧٤ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﻮﺗﻨﺎم و وﯾﻠﺴﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض
اﻓﺮاد را روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد. ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﻋﻈﯿﻢ زاده (١٣٩٢) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ
.

پرسشنامه سبک مدیریت تعارض مدیر مدارس : تیک تست

سال انتشار, ١٩٩٤. ابعاد پرسشنامه, ٥. تعداد سوالات, ٣٠. توضیحات تکمیلی.
پرسشنامه سبک مدیریت تعارض مدیر مدارس توسط پوتنام و ویلسون (١٩٩٤) تهیه شده
است. پوتنام و ویلسون پنج شیوه را در حل تعارض شناسایی کردند و آنها را درون سه
استراژی جای دادند كه این پرسشنامه دارای ٣٠ گویه می باشد. ساداتی (١٣٨٨)، پایایی
پرسشنامه تعیین ...

پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض : تیک تست

سال انتشار, ١٩٩٨. ابعاد پرسشنامه, ٣. تعداد سوالات, ٣٠. توضیحات تکمیلی.
پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض توسط رابینز (١٩٩٨)، تهیه و تنظیم شده است . اين
پرسشنامه شامل٣٠ سؤال می باشد . اسماعیلیان (١٣٩٣)، در مطالعه ای روی دبیران تربیت
بدنی استان آذربایجان غربی، پایایی پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض را از طریق
ضریب ...

دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز | فرادبیر | کنکور | نمونه سوال

دانلود رایگان کنکور سراسری و کارشناسی ارشد و دکتری، ازمون های ازمایشی، نمونه
سوالات، امتحانات نهایی، جزوه های دانشگاهی.

پرسشنامه حل تعارض سازمانی رابینز - Modir.ir

این پرسشنامه 5 سبک رایج در حل تعارضات بین فردی کارکنان را مورد سنجش قرار می
دهد که عبارتند از سبک تسلط و زور، سبک مشارکت و همکاری، سبک خودداری، سبک
تسلیم و سبک سازش تعداد سوالات پرسشنامه 15 سوال است و طیف پرسشنامه، پنج
گزینه ای لیکرتی است. برای دریافت فایل ابتدا عضو سایت شده و سپس به صفحه ...

معرفی تست سنجش سبک حل تعارض توماس-کیلمن (TKI) - تلنت یاب

مدیریت منابع انسانی امروزه بدون در نظر گرفتن ارتباطات بین فردی، بین گروهی و
بین سازمانی میسر نیست. توجه به این روابط و زیر نظر داشتن آفت های آن در هر سازمانی
، با کاستن از تنش های غیرضروری، دستیابی به اهداف را تسهیل و تسریع می نماید.
محصولات طبیعی روابط، تعارض ها هستند. تعارض زمانی رخ می دهد که خواسته ها و اهداف دو
...

سبک مدیریت تعارض مدیران پرستاری بیمارستان‌های دانشگاه علوم ...

سبک های مدیریت تعارض مدیران پرستاری. بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی تهران. انجام شد. ترتیب برای پرسشنامه طراحی شده ۰. /. ۸۹= و. ۰. /. ۷۹= برآورد
و تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز با. روش آزمون- باز آزمون در فاصله زمانی دو هفته در
یک. نمونه ۵۰ نفری تأیید شد (جدول شماره ۱). جدول شماره ۱: ضریب همبستگی بین
سوالات ...

ابزار سبک‌های حل‌تعارض توماس-کیلمن Thomas-Kilmann Conflict ...

مدل دو بعدی مواجهه با تعارض. (برگرفته از مقاله کنت توماس، ۱۹۷۶، تعارض و مدیریت
تعارض، Handbook of Industrial and Organizational Psychology ، به ویراستاری
ماروین دونت). دلایلی که برای پرطرفدارترین بودن TKI در بین ابزارهای ارزیابی
مدیریت تعارض عنوان می‌گردد، عبارتند از : تسهیل‌گری اثربخش یادگیری پنج سبک
مواجهه با ...

ي ﻪ ﻫﺎ ﻧ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺘﺎﺑﺨﺎ ﮔﯿﺮي ﺳﺒ

7 مه 2014 ... ﯽ ﺗﻔﺎوت در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان. ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧ. ﻪ ﻫﺎ. ي داﻧﺸﮕﺎه. و. ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﺑﺮ. ﭘﺎﯾﻪ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي. ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﻧ. ﻬﺎ. (. ﺟﻨﺴﯿﺖ، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ،. ﻋﻀﻮﯾﺖ در. ﻫﯿﺌﺖ. ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﺎره
وﻗﺖ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﻮدن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ. ) اﺳﺖ . ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﻣﺪل ﺗﻮﻣﺎس. (. اﺟﺒﺎر، اﺟﺘﻨﺎب، ﮔﺬﺷﺖ،. ﺳﺎزش
. و ﻫﻤﮑﺎري. ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﺑﻪ ﮐﺎر. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ.

سنجش سبک‌های حل تعارض توماس کیلمن - سنجه TKI - سبک حل تعارض ...

آزمون (TKI) طی ۳۰ سال گذشته به عنوان برترین آزمون خودارزیابی حل تعارضات و اغلب
به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد مدیریت تعارض در رفتار سازمانی (تعارض میان مدیران
، مدیران با کارمندان و کارمندان با مشتریان) ... پرسشنامه حالت تعارضی توماس-کیلمن[
1] از دسته آزمون‌های خودارزیابی است که تکمیل آن به حدود ۱۵ دقیقه زمان احتیاج دارد.

سبک های مدیریت تعارض - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین سبک‌های مدیریت تعارض با اثربخشی مدارس
دخترانه مقطع متوسطه شهر کاشمر صورت گرفته است . این تحقیق جزء تحقیقات
توصیفی - همبستگی است،که در آن علاوه بر مطالعات کتابخانه ای دو نوع پرسشنامه ی
محقق ساخته 1- پرسش نامه سبک های مدیریت تعارض 2- پرسش نامه اثر بخشی مدارس
استفاده ...

همبستگی سبکهای مدیریت تعارض با مشخصات فردی مدیران پرستاری ...

روش کار: مطالعه ای توصیفی همبستگی بر روی 400 مدیر پرستاری مراکز آموزشی
درمانی شهر همدان با استفاده از پرسشنامه سبکهای مدیریت تعارض رابینز انجام گردید.
داده ها با نرم افزار SPSS version 16 و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تی تست و
آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: 2/59% از مدیران پرستاری
از ...

همبستگی سبکهای مدیریت تعارض با مشخصات فردی مدیران پرستاری ...

همــدان بــا اســتفاده از پرسشــنامه ســبکهای مدیریــت تعــارض رابینــز انجــام گردیــد.
داده هــا بــا نــرم افــزار. SPSS version 16 و آزمون هـای ضریـب همبسـتگی پیرسـون،
تـی تسـت و آنالیـز واریانـس مـورد تجزیـه و. تحلیــل قــرار گرفــت. 59/2% از مدیــران
پرســتاری از ســبک راه حــل گرایــی )همــکاری و مصالحــه(، 37/8% از ســبک یافته هــا:.

SID.ir | استراتژي هاي مديريت تعارض و ساختار سازماني

ابزار اصلي اندازه گيري شامل دو نوع پرسشنامه: (1) و (2) است که پرسشنامه (1) به
استراتژي هاي مديريت تعارض و پرسشنامه شماره (2) به ساختار مربوط مي شود. ابزار
ديگري که براي کاهش خطا مورد استفاده قرار گرفت، مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه بوده
است. اطلاعات به دست آمده پس از مقايسه تک تک سوالات دو پرسشنامه با يکديگر تحت
نرم ...

ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ آﻣﻮزش رﻫﺒﺮي ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض و - دانشگاه مازندران

17. ﻧﻔﺮ و ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد. 32. ﻧﻔﺮ. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ.اﺑﺰار ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﻟﻮﺗﺎﻧﺰ. و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﭘﻮت ﻧﺎم. 4. و وﯾﻠﺴﻮن. 5. ﺑﻪ ﺗﺮ ....
ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ اي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ. از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن. ، ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ. دروﻧﯽ
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ازﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و آزﻣﻮن ﺗﯽ اﺳﺘﻮدﻧﺖ. (. T-test. ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و.

دانلود رایگان پرسشنامه | دانلود پرسشنامه و آزمون استاندارد و رایگان

به اطلاع می رساند گروه پژوهشی مدیران آموزشی قصد دارد، بزرگترین و کامل ترین
پایگاه اطلاعاتی ابزارهای پژوهشی را راه اندازی کند. به حول و قوه الهی تا کنون در این
مسیر پیشرفت های زیادی انجام شده و دوستان، همکاران، دانشجویان و پژوهشگران زمینه
امتنان و سپاسگذاری ما را مهیا کرده اند. هدف این گروه پژوهشی تدارک ابزار های پژوهشی
با کم ...

رابطه نوع تعارض ، سبک مدیریت تعارض و اثر بخشی تیمهای والیبال ...

9 ا کتبر 2017 ... جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های معتبر نوع تعارض جین ، پرسشنامه مديريت
تعارض تجسولد و همکاران و پرسشنامه اثربخشي تيمي وان دِر وِگت و آلپر استفاده
گردید. برای تعیین روايي پرسشنامه از روش تعیین شاخص میانگین واریانس
استخراج شده (AVE) و برای تعيين پایایی آن از روش پایایی مرکب (CR) استفاده ...

رابطه سبک رهبری و مدیریت تعارض در بین مدیران بیمارستان های تحت ...

هدف از این مطالعه بررسی رابطه سبک رهبری و مدیریت تعارض در بین مدیران
بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 83 بود. مواد و روش ها:
این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی بود. اطلاعات لازم از طریق سه پرسشنامه
(مشخصات فردی, سبک رهبری به روش LPC فیدلر و مدیریت تعارض) و نیز مصاحبه،
جمع آوری و ...

پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی - مدیریت

26 ژانويه 2008 ... آزمون یار پویا. مجموعه مقالات زیر در قالب یک CDارائه می گردد . 1. طراحی نظام ارزیابی
و کنترل راهبردی در الگوی مدیریت راهبردی طرح گرا (شرکت صنایع آذرآب). 2. نقش
اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران. 3. ارتباط ویژگی های شخصیتی با اثر بخشی مدیران تربیت بدنی ...

رابطه هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران آموزشی و پژوهشی د

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌـﺎرض در. ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺷﻴﺮاز ﺑﻮد . روش ﻛ. ﺎرـ. : اﻳﻦ ﻳﻚ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. -. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ. ﺑﻮد. ﻛﻪ ﺑﺮ روي. 81. ﻧﻔﺮ از. ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزﺷـﻲ و
ﭘﮋوﻫﺸـﻲ داﻧ. ﺸـﻜﺪه. ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻛـﺰ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ . ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . اﻃﻼﻋﺎت.
ﻻزم. از. ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ﻫـﺎي ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻓـﺮدي،. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض راﺑﻴﻨﺰ و ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺷﺮﻳﻨﮓ ﺟﻤﻊ.

بررسی تعین کننده های تعارض درون فردی به عنوان ... - بهبود مدیریت

ابزار به کار رفته برای گردآوری آطلاعات3 گروه پرسش‌نامه، شامل پرسشنامة سنجش
عوامل دموگرافیک، تعارض درون‌فردی و بررسی سبک مدیریت (CMSQ)، است. جامعه‌ی
آماری، کارکنان و مدیران موسسه‌ها، روش نمونه‌گیری، روش خوشه‌ای و تعداد نمونه 174 نفر
بوده است و تحلیل داده‌ها ازطریق آزمون‌های استنباطی یو- من ویتنی، تست فریدمن و
رگرسیون ...

دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز | کالج پروژه | دانلود ...

دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز. تعارض نتیجه طبیعی و
اجتناب‌ناپذیر ارتباطات انسانی است. یکی از مهمترین عوامل در موثر و سازنده بودن
مدیریت تعارض ب.

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و ... - رسا تسیس

پس از انجام تست مقدماتی پرسشنامه، تعداد 26 پرسشنامه توزیع گردید؛ که تعداد 23
پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده
شده است. ابزار گردآوری داده‌ ها، پرسشنامه استاندارد سبک های مدیریت تعارض (راهیم،
1983) و پرسشنامه استاندارد اثربخشی سازمانی (حمیدی، 1382) می باشد. برای تجزیه و
...

پرسشنامه مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون - مادسیج

پرسشنامه مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون. یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳; 794 بازدید; بدون
دیدگاه. پرسشنامه ... این ابزرا توسط ویلسون و پونتام در سال ۱۹۸۲ طراحی شده و میزان
استفاده از سه راهبرد عدم مقابله، راه حل گرایی و کنترل در مدیریت تعارض را می سنجد.
یکی از عوامل مهم در موثر و سازنده ... مولفه : دارد(سوالات مربوط به هر مولفه مشخص است).

تعارض کار- خانواده 18 سئوالی – وب سایت روانشناسی صنعتی و سازمانی

12 مه 2017 ... مدیریت امورکارکنان و منابع انسانی ... مکان شما: خانه / سفارش کار / پرسشنامه تعارض
کار – خانواده (۱۸سئوالی) / تعارض کار- خانواده ۱۸ سئوالی. خانم پاداش ... 0 0 خانم پاداش
http://ioweb.ir/wp-content/uploads/2017/05/end-300x76.png خانم پاداش2017-05-
12 09:20:262017-05-12 09:20:26تعارض کار- خانواده 18 سئوالی.

کارکنان شغلی وفرسودگی تعارض مدیریت با شغلی رضایت رابطه

رضدایت. شدغلی. بدا. سدک. هدای. مدیریت. تعارض. و. فرسودگی. شغلی. کارکنان. مرکز.
بهداشت. شمال. تهران. انجام. شد . روش و مواد: نای. مطالعه. به. روش. توصیفی. تحلیلی. با.
مشارکت. 224. نفر. از. کارکنان،. با. حداقل. شش. ماه. سدابقه. کدار. انجدام. شدد . ابزار.
جمع. آوری. داده. ها. شامل. سه. پرسشنامه. رضایت. شغلی،. مدیریت. تعارض. و. فرسدودگی.

هوش فرهنگی در تعامل با استراتژی های مدیریت تعارض

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و استراتژی‌های مدیریت تعارض
کارکنان دانشگاه لرستان(شامل 250 نفر) اجرا شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات
پرسشنامه هوش فرهنگی ویلیام و پرادو و پرسشنامه استراتژی‌های مدیریت تعارض
پوتنام و ویلسون می‌باشند. این تحقیق یک تحقیق کاربردی بوده و به لحاظ روش انجام
کار از نوع ...

پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض رابینز - ارشد سرا

برای تعیین سبک مدیریت تعارض کارکنان از پرسشنامه استاندارد رابینز (2003)
استفاده شده است که جهت بهبود انتقال مفاهیم،... ... جدول (۱): تطبیق سوالات پرسشنامه
سبک مدیریت تعارض با مؤلفه های آن. سوالات مربوط به هر خرده مقیاس, خرده مقیاس. ۱ تا
۷, مدیریت تعارض رقابتی. ۸ تا ۱۳, مدیریت تعارض اجتنابی. ۱۴ تا ۱۸, مدیریت ...

تحلیل رفتاری بر اساس آزمون PDA | مدیریت منابع انسانی

و ممکن است با همکار یا مدیر خود در چه نقاطی دچار تعارض شود؟ برای چه جایگاه مدیریتی
مناسب است؟ برای سازمان ها و مدیران جذاب بوده است. اطلاع داشتن از این موضوعات ما را در
پاسخ به سوالات متنوعی در مورد اعضای سازمان یاری می کند. خوشبختانه آزمون تحلیل
رفتاری PDA که به صورت آنلاین و به سهولت برگزار می شود، به سوالات ما در این ...

پرسشنامه - شهروند فردا - جستجو

زوجين سازگار زن و شوهر‌هايي هستند كه توافق زيادي با يكديگر دارند، از نوع و سطح
رابطه‌اشان راضي‌اند، از نوع و كيفيت گذران اوقات فراغت خود رضايت دارند و مديريت
خوب در زمينه وقت و مسايل مالي خودشان اعمال مي کنند. وضعیت شما در این زمینه چگونه
است؟ آیا از زندگی زناشویی خود رضایت دارید؟ برای یافتن پاسخ این سوالات و سنجش
میزان ...

تأثیر ارتباطات بر تعارض بین فردی مديران و کارکنان در يک مرکز ...

پژوهش به منظور تأكيد بر لزوم توجه به ارتباطات اثربخش درس ازمان هاي بهداش
تي درماني و تأثير آن در تعارض سازماني. مركز آموزشی درمانی ... ميانگين تعارض بين
فردي مديران وكاركنان، )1.55( به دست آمد كه از ميانگين استاندارد اين پژوهش يعنی عدد
3 كمتر يافته ها: بود. .... پرسشنامه هاي طراحي شده توسط پژوهشگران بوده است.
پرسشنامه ...

ﻮاد ﻣﺤﺮك ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﺗﺮ

2 نوامبر 2012 ... 6. 11 و. اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ و ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫـﺎي ﺣـﻞ. ﺗﻌﺎرض و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ. ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد. ﻛﻪ. ﺑﻴﻦ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض. و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺎك ﺑﺎ ..... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
. 78/0. ﺑﺮآورده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺗﺴﺖ رواﻳـﻲ ﺳـﺎزه ﺧـﻮﺑﻲ داﺷـﺘﻪ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. آزﻣﻮن. ROCI-I. از رواﻳـﻲ ﻫﻤ.
ﺰﻣـﺎن ﺧـﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ. (. ﻫﻨﻴﻨـﮓ. 1. ،. 2003. ). ﺑـﺮاي. اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ.

لیست جدید پرسشنامه های روان شناسی - مرکز خدمات روانشناسی سینا

پرسش نامه بررسی میزان نوگرایی در بین مدیران کارگاه ههای کو چک و عوامل موثر بر ان
پرسش نامه بررسی میزان نوگرایی در بین مدیران ... پرسش نامه تعارضات زناشویی
پرسش نامه تعهد سازمانی پرسش نامه تعهد مذهبی ..... پرسشنامه تست ابراز وجود ASA با
اعتبار و شیوه نمره گذاری و خرده مقیاس ها.doc پرسشنامه تست اضطراب کتل پرسشنامه
...

پرسش-نامه-رضایت-زناشویی-انریچ.docx

این مقیاس، گرایش زوجین را در پاسخ به سوالات بر اساس رفتارهای پسندیده اجتماعی
اندازه گیری می کند. نمره بالا نشان دهنده رابطه غیر واقع بینانه درباره رابطه زناشویی
است. رضایت زناشویی: این مقیاس، رضایت و انطباق افراد با 10 جنبه رابطه زناشویی
شامل: موضوعات شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های ...

تست میزان سازگاری زن و شوهر - مرکز مشاوره

صمیمیت موجب تعارض میشود. تست میزان سازگاری زن و شوهر به رایگان در اختیار شما
قرار داده شده است. به دلیل اینکه مردم بـا نگـاه هـای بـسیار متفـاوتی بـه جهـان مـی
نگرنـد و دارای اهـداف متفاوت اند، پس تعارض جزء لاینفک و گریزناپذیر روابط انسانی
است. در حقیقت هرچـه روابـط صمیمانه تر باشد، احتمال تعارض بینفردی بیشتر
میشود.

بررسی رابطه هوش و هیجانی مدیران دبیرستان دولتی شهر تبریز با ...

چکیده پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران دبیرستان‌های دولتی
شهر تیریز با استراتژی‌های مدیریت تعارض آنان» ‌صورت‌گرفته است. هدف کلی این
تحقیق تعیین رابطه بین هوش‌هیجانی و استراتژی‌های مدیریت تعارض می‌باشد. سوالات
پژهش عبارتند از: 1 - آیا بین هوش هیجانی مدیران با استراتژی راه حل‌گرایی رابطه وجود
...

ﻭﺭﻛﻲ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ﺍﺣﺪ ﭘﻮﺭﺍﻓﺸﺎﺭﻱ

ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ. ﻣﺪﺍﺭﺱ. ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ. ﺑﺮ ﺳﺒﻜﻬﺎﻱ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺗﻌﺎﺭﺽ. ﺁﻧﺎﻥ. ﺻﻮﺭﺕ. ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ. ﻖﺗﺤﻘﻴ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺍﻱ. ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ
ﺭﻭﺵ. ﭘﺲ. ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻱ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﺑﻪ. ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ. ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎ ﺩﻭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺳﻨﺠﺶ. ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ. ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ
..... ﺗﺼﺮﻳﺢ. 1 - reliability. 2 - test-retest. 3 - validity. ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻴﺰﺍﻥ. ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ. ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺎﻱ
ﺭﺷﺘﻪ. ﺧﺼﻮﺹ. ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻳﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻨﺎﺳﺐ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻭ. ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻩ. ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﻋﺎﻣﻠﻲ. ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ.
ﻭﺍﺭﻳﻤﺎﻛﺲ.

بررسی رابطه سبک های مدیریت تعارض (مصالحه، اجتناب، رقابتی) با ...

به منظور جمع‌آوری داده ها، از پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک، پرسشنامه تاب آوری
کونور و دیویدسون (۲۰۰۳) و پرسشنامه سبک مدیریت تعارض استیفن پی.رابینز (
1991) استفاده شده است. داده‌ها به‌کمک نرم‌افزار SPSS22 و آمار توصیفی و استنباطی (
ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چند متغیره و آزمون‌های T مستقل) مورد
تجزیه و ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی ...

پس از انجام تست مقدماتی پرسشنامه، تعداد 26 پرسشنامه توزیع گردید؛ که تعداد 23
پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده
شده می باشد. ابزار گردآوری داده‌ ها، پرسشنامه استاندارد سبک های مدیریت تعارض (راهیم
، 1983) و پرسشنامه استاندارد اثربخشی سازمانی (حمیدی، 1382) می باشد. برای تجزیه
...

رابطه بین هوش هیجانی و سبک مدیریت تعارض مدیران در مدارس راهنمایی و ...

مدیران با پنج سبک رقابت، همکاری، ایثار، اجتناب و مصالحه با تعارض برخورد
می‌کنند. 600 نفر از میان مدیر دوره‌های تحصیلی راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی
استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، با استفاده از روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب
شد. از این تعداد 589 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. برای تعیین سبک مدیریت تعارض
از ...

ارتباط سبک های مدیریت تعارض و مهارت های تفکر انتقادی پرستاران در ...

10 سپتامبر 2007 ... ارتباط سبک هاي مدیریت تعارض و مهارت هاي تفکر انتقادي پرستاران در محیط های
بالینی . .... ابزار مورد استفاده. در این مطالعه پرسشنامه اي مشتمل بر سه بخش اطالعات
دموگرافیک، پرسشنامه سبک هاي مدیریت تعارض توماس کلمن و آزمون. مهارتهـاي تفکر
انتقادي .... مورد هنجاریابی. 1- California critical thinking skills test ...

بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثر بخشی سازمان در اداره ...

26 سپتامبر 2017 ... پس از انجام تست مقدماتی پرسشنامه، تعداد 34 پرسشنامه توزیع گردید؛ که تعداد
30پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس
استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ ها، پرسشنامه استاندارد سبک های مدیریت تعارض
رابینز (1991) و پرسشنامه استاندارد اثربخشی سازمانی ندایی ( 1391 ) می ...

تبیین مدل منابع تعارض سازمانی در دبیران تربیت بدنی استان البرز ...

ابزار اندازه گیری تحقیق تلفیقی از پرسشنامه منابع تعارض میشن و گلینو(2003)
و پرسشنامه تضاد شغل دوبرین(1985) بود که جهت اعتباریابی این پرسشنامه از
تحلیل عاملی ... همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تحقیق 81/0 به دست
آمد که مورد قبول است. ... فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی.

پرسشنامه سنجش سبک های مدیریت تعارض | book

30 ژانويه 2018 ... به درخواست شما تعداد زیادی گزارش کارآموزی پیرامون پرسشنامه سنجش سبک های
مدیریت تعارض را در سایت قرار دادیم. ... [2017-09-04]: پرسشنامه سنجش خلاقیت
تورنس پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس تست سنجش خلاقیت تورنس یکی از تست
های استاندارد جهت سنجش میزان خلاقیت افراد از سنین دبستان تا بعد از ...

تعارض و علل آن در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 آوريل 2016 ... نشانگر میزان تعارض در حد بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و. بسیار زیاد بوده است.
پرسشنامه در یک نمونه ۵۰ نفری از نظر. روایی و پایایی پایلوت و تست شد. روایی
محتوایی و صوری. پرسشنامه توسط اساتید و صاحب نظران مدیریت بهداشت و. درمان
تأیید شد. پایایی پرسشنامه با روش آزمون- باز آزمون. در فاصله زمانی دو هفته ...

آزمون های مدیریتی Management - روانسنجی

پرسشنامه مدیریت قلدری. HSE Management Indicator Tool. Cousins‚ et al. (2004).
ابزار نشان دهنده مدیریت اجرای ایمنی و سلامت. Impression Management Styles Scale
(IMS). Bolino & Turnley‚ 1999. مقیاس سبک های مدیریت تاثیر گذاری. Interpersonal
Conflict Scale at Work (ICAWS). Spector‚ & Jex. 1998. مقیاس تعارض های بین ...

پرسشنامه سنجش سبک های مدیریت تعارض | file10 - 20link.ir

17 فوریه 2018 ... پرسشنامه سنجش سبک های مدیریت تعارض: ما برای شما پرسشنامه سنجش سبک های
مدیریت تعارض را در سایت قرار داده ایم. ... [2017-09-04]: پرسشنامه سنجش خلاقیت
تورنس پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس تست سنجش خلاقیت تورنس یکی از تست
های استاندارد جهت سنجش میزان خلاقیت افراد از سنین دبستان تا بعد از ...

بررسی کیفیِ پدیدۀ تعارض خانواده – کار و چگونگی مدیریت آن در بین ...

پژوهش حاضر با روش کیفی به ارزیابی پدیدۀ تعارض خانواده – کار و چگونگی مدیریت
آن در بین زنان معلمِ متأهل و بچه دار شهر دلوار پرداخته است. تحلیلِ ... کیرک[37](2013)
با بررسی «تجربۀ زیستۀ[38]» معلمان زن شاغل در مدارس غیر دولتی کراچی پاکستان
با کمک مصاحبه های فردی، بحث های گروهی و پرسشنامه های مکتوب از مفهوم «قصه های
...

دانلود کامل پرسشنامه مدیریت تضاد (پوتنام و ویلسون) – دومینو فایل

24 ا کتبر 2017 ... توضیحات: پرسشنامةمدیریت تضاد یا مدیریت تعارض. سازنده و سال ساخت: پوتنام و
ویلسون – 1982. سوالات: 30 سوالی، 5 شیوه حل تعارض را درون 3 استراتژی تضاد …
دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز | کالج پروژه | دانلود … – ذخیره شده
پرسشنامه مدیریت تعارضات شغلی رابینز (CMS) در کتاب رابینز در ...

اصل مقاله

T-test. ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰا. ر. SPSS17. ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد واﻟﺪﻳﻦ آﻣﻮزش دﻳﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ. واﻟﺪﻳﻦ آﻣﻮزش ﻧﺪﻳﺪه از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و اﺑﻌﺎد ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ آن
در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ..... اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﻟﻒ. ) اﻃﻼﻋﺎ. ت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ و. )ب. آزﻣﻮن
ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺮاﺗﻲ و ﺛﻨﺎﻳﻲ ﺑﻮد. (. ﺛﻨﺎﻳﻲ،. 1379. ). اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎرﺿﺎت. 1. Amato &
Hohmann ...

پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض (راهیم، 1983)

4 مه 2017 ... پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض (راهیم، ۱۹۸۳). روایی و پایایی دارد. نحوه نمره دهی
وکلید سوالات دارد. در پژوهش حاضر، براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه استاندارد سبک
های مدیریت تعارض (راهیم، ۱۹۸۳) استفاده شده است. جدول ۳-۱) معیارهای مطرح شده در
پرسشنامه ...

اثربخشی برنامه بازآموزی اِسنادی مبتنی بر مدل پردازش اطلاعات اجتماعی ک

ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ. اي، ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرض. ﻫﺎ، ﯾﮏ ﺿﺮورت ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺟ. ﺘﻨﺎب. ﻧﺎﭘﺬ. ﯾﺮ اﺳﺖ
. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس،. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻣﺪاﺧﻠﻪ. اي ﺑﺎزآﻣﻮزي اِ. ﺳﻨﺎدي ﺑﺮ. ﺳﺒﮏ ﺣﻞ
ﺗﻌﺎرض، ﺧﻮش. ﺑﯿﻨﯽ. و. ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرض واﻟﺪ. -. ﻧﻮﺟﻮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. 50. ﻣﺎدر. (. 25. ﻧﻔﺮ. در
ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ،. 25. ﻧﻔﺮ. در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل). ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. و ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش. ، ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ. و. اﻟﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.
ﺳﻨﺠﺶ.

admin - موسسه مدیریت پروژه آریانا

در حین دوره نیز افراد حاضر با پاسخ به پرسشنامه تست بلبین، طیف نقش های مناسب
خود در تیم های کیسون را تعیین نمودند ... مدیریت تعارض تیم ها در سازمان پروژه محور
... در انتهای دوره شرکت کنندگان ، موفق به اخذ گواهینامه معتبر آریانا (با مجوز معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) و به ارزش 8 PDU قابل قبول توسط
موسسه ...

پرسشنامه NEO – کلینیک کسب و کار ایرانیان

تست پنج عاملی شخصیت ، یکی از معتبرترین تست های روان شناسی در دنیاست.
محققانی که این تست را به وجود آورده اند سالها صفات مختلف شخصیتی را انتخاب کرده
اند و پرسشنامه های مفصل را روی مردم اجرا کرده اند و بعد با روش های پیچیده آماری به این
پنج عامل بزرگ شخصیت رسیده اند . ۵ عامل یعنی : روان آزرده گرایی ، برون گرایی ...

دانلود و خرید پرسشنامه و پایان نامه

سفارش ساخت انواع پرسشنامه های روانشناسی ، علوم تربیتی ، مدیریت(آموزشی ،
دولتی ، بازرگانی و... ) ، علوم ... تست خلاقیت تورنس. پرسشنامه ی تعهد سازمانی مودای
استیرز و پورتر. پرسشنامه خلاقیت سلطانی. پرسشنامه اثربخشی فریدمن و یاربروت
. پرسشنامه تعهد سازمانی ocq. پرسشنامه .... پرسشنامه ارزیابی میزان تعارض در سازمان
.

پرسشنامه مشارکت در مدیریت و مالکیت

پرسشنامه روانشناسی مشارکت در مدیریت و مالکیت ، تست روانشناسی مشارکت در
مدیریت و مالکیت ، پرسشنامه رایگان روانشناسی ، تست روانشناسی. ... 9- سپردن اداره
مدرسه در قالب قرارداد در زمانی مشخص به مدیران و معلمان موجب بهره‌وری آموزشی می‌شود. ...
56- ایجاد روابط صمیمی مدیر با معلمان تنش‌ها و تعارضات را در مدرسه به حداقل می‌رساند.

پرسشنامه مدیریت استعداد |11783| کاکتوس مقاله

8 دسامبر 2017 ... دسته: مدیریت. بازدید: 38 بار. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 15 کیلوبایت. تعداد
صفحات فایل: 2. این پرسشنامه حاوی 28 سوال می باشد که 4 بعد سیستم مدیریت
استعداد یعنی نظام جذب استعداد، نظام ارزیابی و کشف استعداد، نظام توسعه و آموزش
استعدادها و نظام حفظ استعدادها را مورد سنجش قرار می دهد. ترتیب سوالات در ...

سامانه اطلاعات پژوهشی ایران - سامانه رتبه بندی نشـریات علمی

از بین بخش های مختلف ابتدا دو بخش انتخاب و پرسشنامه مدیریت تعارض ایزدی و مهراد
(1390) اجرا و ازبین کسانی که نمره کمتری در مدیریت تعارض گرفتند از هر بخش
20نفر به تصادف انتخاب و به تصادف یکی در گروه گواه و یکی در گروه آزمایش
جایگزین شدند .گروه آزمایش به مدت 7 جلسه 90 دقیقه ای آموزشهایی براساس الگوی چند
محوری ...

پرسشنامه تست مدیریت تعارض - فایل سل فایل

بهترین فایل ها از سراسر وب. تماس با ما · درباره ما. بستن. تماس با ما · درباره ما ·
پرسشنامه تست مدیریت تعارض. نویسنده: نویسنده. 9 فروردین 97. پرسشنامه تست
مدیریت تعارض. تست مدیریت تعارض، در قالب یک فایل اکسل با قابلیت امتیازدهی
و محاسبه نتایج درون خود فایل بدون نیاز به محاسبات دستی. 30سوالی … دریافت فایل
.

نقش هوش هیجانی کتابداران در اتخاذ استراتژی‌های مدیریت تعارض

برای سنجش EQ از «آزمون هوش هیجانی برادبری و گریوز» و برای بررسی «وضعیت
سبک های استراتژی های مدیریت تعارض» از پرسشنامۀ ارائه شده توسط پوتنام و
ویلسون ... EQ test of Bradberry and Greaves was used, and in order to study the
status of the styles of conflict management strategies the questionnaire proposed
by ...

ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های مدیریتی و مدیریت تعارض در یک واحد ...

23 Sep 1989 ... styles questionnaire and managers' personality traits were investigated by NEO
questionnaire and their conflict management method was studied by Robbins
questionnaire. Data was analyzed by SPSS 16 using descriptive and inferential
statistical methods. Results: The advisory-benevolent imperative ...

تست DISC

تست DISC - معرفی و کاربرد ها و مزایای تست DISC در این وبلاگ شرح داده خواهد شد.

Depiction of Health

اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه مهارتهاي ارتباطي جرابک و پرسشنامه مديريت
تعارض رابينز جمع آوري شد. پايايي پرسشنامه مهارتهاي ... Data were analyzed using
analytical and descriptive statistical methods (Pearson correlation coefficient test,
single-sample t-test, and multiple regression). Results: Results showed that there
...

تست استاندارد مدیریت تعارض استیفن رابینز،1991 | مرکز ... - psy

3 مارس 2017 ... همچنین بخوانید : پرسشنامه استاندارد مدیریت تعارض استیفن رابینز،۱۹۹۱,آزمون
استاندارد مدیریت تعارض استیفن رابینز،۱۹۹۱,ابزار سنجش استاندارد مدیریت
تعارض استیفن رابینز،۱۹۹۱,فرم سوالات استاندارد مدیریت تعارض استیفن رابینز
،۱۹۹۱,کامل ترین پرسشنامه استاندارد مدیریت تعارض استیفن ...

انجمن پرسشنامه ایران: صفحه اول

اولین پایگاه عرضه خدمات ابزارسازی پژوهش به صورت تخصصی است. این پایگاه جهت
مدیریت بهتر عملکرد و اثربخشی بهتر فعالیت خود و در راستای ارائه باکیفیت
محصولات خود، خدمات پژوهشی خود را به صورت انحصاراً «پرسشنامه» در خدمت محققان و
پژوهشگران قرار داده است. ما از همکاری همه علاقه مندان به این کار استقبال می کنیم و
پذیرای ...

جام جم سرا - تست روان‌شناسی: سنجش میزان «رضایت از زندگی مشترک»

9 مه 2015 ... پرسشنامه رضایت از زندگی مشترک انریچ، نخستین بار به ابتکار اولسون، فورنیر،
و درانکمن در سال ۱۹۸۹ طراحی شده و نام آن از حروف انگلیسی ابتدای کلمات .... مقیاس
ارتباط همسری شامل پرسش‌های ۱-۶-۱۳-۲۳-۳۲-۴۱، مقیاس حل تعارض شامل پرسش‌های ۷-۱۴-
۲۴-۳۳-۴۲، مقیاس مدیریت مالی شامل پرسش‌های ۸-۱۵-۱۶-۲۵-۳۴، مقیاس ...

مقایسه تعارض کار – خانواده و سازگاری زناشویی در کارمندان مرد نوبت ...

برای گردآوری اطلاعات از مقیاس اندازهگیری کار- خانواده کارلسون (18 مادهای) و
پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (32 مادهای) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل
دادههای طرح پژوهش از ... فاتحی‌زاده، مریم (1392): بررسی اثربخشی آموزش مدیریت
تعارض کار خانواده بر رضایت زناشویی زنان شاغل دانشگاه اصفهان .مجله‌ی دستاوردهای
روا‌ن‌شناختی، ...

مهارت‌های بنیادی ارتباط و سبک‌های مدیریت تعارض سازمانی: مطالعه ...

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین مهارت‌های ارتباطی با سبک‌های پنج گانه
مدیریت تعارض سازمانی کارشناسان تربیت بدنی انجام شد. به این منظور با ... (1981)
communication skills questionnaire and to analysis them K-S test, Independent t-
test, Repeated Measure ANOVA and Pearson correlation coefficient been used.

تست های درس تئوریهای مدیریت پیشرفته "همراه با پاسخ نامه تشریحی ...

محصول مورد نظر شامل تست های کتاب تئوریهای مدیریت پیشرفته می باشد که شامل
۸۶۴ تست همراه با پاسخنامه به صورت فایل PDF جمع آوری شده جهت استفاده داوطلبان
کنکور ... و بهبود سازمانی; کلیات کنترل و نظارت; مدیریت بحران و سیستم های
کنترل راهبردی; مدیریت محیط; مدیریت تعارض سازمانی; فرهنگ سازمانی; مدیریت
تکامل سازمانی ...

پرسشنامه های مدیریت و سازمان - انواع پرسشنامه

پرسشنامه های مدیریت و سازمان - انواع پرسشنامه - انواع پرسشنامه - ساخت پرسشنامه -
طراحی پرسشنامه. ... پرسشنامه مدیریت تعارض پوتنام ویلسون رابینز. پرسشنامه .....
تست کد: امكان سنجي استقرار مديريت دانش در صنعت فولاد کد: 56001 پرسشنامه
مكانيزم هاي يادگيري سازماني کد: 4312 پرسشنامه یادگیری سازمانی فام تای کد: 4313

فروشگاه - مؤسسه آزمون‌یار پویا

1081, پرسشنامه شخصیت خلاق مدیران, 50000. 1082, پرسشنامه اختلال‌های ... 1109,
مقیاس شیوه‌های تعارض در زناشویی اشتراوس, 190000. 1110, مقیاس استرس ......
30033, Variations in Test Anxiety and Locus of Control Orientation in Achieving
and Underachieving Gifted and Nongifted Middle School Students, 30000. 30034
, THE ...

پرسشنامه زوجی اینریچ

9 نوامبر 2009 ... ﺗﻌﺎرض، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ، رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ، ازدواج. و ﻓﺮزﻧﺪان، اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎن، ﻧﻘﺶ ﻫﺎي
ﻣﺴﺎوات ﻃﻠﺒﯽ و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻧﻤﺮه. ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .
ارﺗﺒﺎﻃﺎت. : اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس، اﺣﺴﺎﺳﺎت، ﻧﮕﺮش ﻫﺎ، و اﻋﺘﻘﺎدات ﺷﺨﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ. ﻪ ﻣﯿﺰان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رواﺑﻂ. زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را
ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ . ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﮔﺎﻫﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ و رﺿﺎﯾﺖ از ﺳﻄﺢ و ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط در.

تاثیر آموزش مهارت های مدیریت خشم در كاهش تعارضات زناشویی

سپس، گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه ی 5/1 ساعته تحت آموزش مهارت های مدیریت خشم قرار
گرفتند. دو هفته پس از انجام مداخله، مجددا" هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه تعارضات
زناشویی مورد پس آزمون قرار گرفتند. نتایج تی تست گروه های مستقل و تحلیل
واریانس چند متغیری بر روی تفاضل نمره های پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که زوج های
...

تست هوش چندگانه|rt4

با سلام خدمت شما دوست گرامی فایل قابل دانلود مورد نظر تست هوش چندگانه می باشد و
پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید. برای دانلود
فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل · تست هوش چندگانه. آیا می دانید هوش
شما تنها IQ یا EQ نیست؟ آیا می دانید هوش های مختلفی در وجود شماست که می توانید ...

فروشگاه مبانی نظری،پیشینه تحقیق،فصل دوم پایان نامه،پرسشنامه ...

مبانی نظری وپیشیه تحقیق مدیریت تعارض. مبانی نظری وپیشیه تحقیق مدیریت
تعارض دارای 37 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد توضیحات: فصل ... قیمت
: 15000 تومان. توضیحات بیشتر + دانلود ...

پرسشنامه تعارضات سازمانی

پرسشنامه مدیریت مادسیج نویسنده: mahmodi - ۱۳٩٤/۸/۱۱ . انواع پرسشنامه های
استاندارد در سایت ... دریافت پرسشنامه رایگان و استاندارد - پرسشنامه … دریافت
پرسشنامه رایگان و استاندارد نویسنده: mahmodi - ۱۳٩٢/۱/٢٧ . پرسشنامه های پژوهش های
... نقشه سایت - ravansanji.ir. به سایت روانسنجی خوش آمدید. آزمون ها; شخصیت; تست
شخصیت ...

طرح لایه باز برنامه هفتگی مدرسه

مجموعه 50 طرح موج متنوع جهت کار CNC روی ام دی اف و چوب

فایل کامل ریاضی سوم ابتدایی به صورت پاورپوینت

مجموعه بیش از 60 طرح آیات قرآنی آماده برش لیزر و CNC

دانلود کاملترین جزوه رادیولوژی دامپزشکی با فرمت pdf

آموزش تکنیک DANP ،آموزش روش ترکیبی تکنیک های دیمتل DEMATEL و ANP، همراه با مثال حل شده بصورت گام به گام،

دانلود نمونه سوالات تخصصی کمک پرستاری ( بهیاری ) یک ساله به همراه پاسخنامه (1350 سوال )

مجموعه بسیار قوی استادی در استراتژی وسط بازی با تدریس استاد بزرگ داورین کولیاسویچ

پروژه‌ نهایی: رمزگشایی از طریق Rainbow

دانلود گزارش کارآموزی آماده رشته حسابرسی ، حسابداری ، مدیریت word , pdf ( کارگزاری تامین اجتماعی ) ( فرم کارآموزی تکمیل شده آماده تحویل به استاد )

نمونه سوال English Time 2 full

دانلود فایل فلش گوشی Gfive LTE1 پردازنده SP9832A آندروید 6.0.1 مخصوص دانگل CM2

فصل اول ریاضی سوم دبستان به صورت پاورپوینت

پاورپوینت درس 1 فارسی پنجم دبستان (ابتدایی): تماشاخانه (رقص باد، خنده ی گل)

جدول اعداد 1 تا 100

بک دراپ آتلیه تم کودکانه -کد 4832

نمونه سوالات آزمون ICDL مهارت هفتم اینترنت فایل قابل استفاده برای فرهنگیان دولتی و غیر رسمی ها کد دوره ۹۲۰۰۲۵۲۶

دانلود نسخه نفیس و نایاب عجایب المخلوقات طوسی با نگاره های رنگی زیبا

شماتیک و سولوشن مسیر شارژ گوشی لنوو A5500

دانلود آگهی ترحیم فوت مادر

طرح کارت ویزیت خدمات بیمه پاسارگارد

دانلود لایه باز کارت ویزیت لباس زیر زنانه

کارت ویزیت لایه باز اجاره ویلا و سوئیت

طرح کارت ویزیت تولید و چاپ رول نایلون

کارت ویزیت آژانس

تعمیر انواع گوشی

کارت ویزیت شخصی طرح 1

کارت ویزیت لایه باز psd فروشگاهی و شرکتی و خدماتی و شخصی

کارت ویزیت آژانس

کارت ویزیت فروشگاه موبایل