دانلود رایگان

دانلود لغات ایهام، مجاز، استعاره و تلمیح - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود آرایه های ادبی کتب ادبیات فارسی نظام جدید فارسی 1و2و3 شامل تلمیحات درس به درس, لغات ایهام دار, لغات دارای مجاز, لغات استعاره دار و تلمیح?

دانلود رایگان دانلود توضیح تاریخ ادبیات پایه دهم، یازدهم و دوازدهم دانلود توضیح تاریخ ادبیات پایه دهم، یازدهم و دوازدهم. تاریخ ادبیات نظام جدید با نمونه سئوال درس به درس. ویژه ی داوطلبان نظام جدید کلیه ی رشته ها. مرتب شده بر اساس پایه ها (دهم، یازدهم و دوازدهم) حجم فایل: 560 کیلوبایت. تعداد صفحه: 16 صفحه فرمت فایل:pdf.zip ...
توضیحات بیشتر - دانلود 7,800 تومان
دانلود سئوال تستی با پاسخ تشریحی آرایه های ادبی دانلود سئوال تستی با پاسخ تشریحی آرایه های ادبی. 128 سئوال و پاسخ تشریحی کامل تست ها. جهت استفاده ی داوطلبان کنکور و دانش آموزان و دبیران ادبیات. تعداد صفحه: 29 صفحه. حجم:790 کیلوبابت. فرمت: pdf.zip با قابلیت چاپ کیفیت بالا ...
توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان
دانلود نمونه سئوال درس به درس علوم و فنون ادبی 3 دانلود نمونه سئوال درس به درس علوم و فنون ادبی 3. همراه با پاسخ تشریحی کامل درس به درس. ویژه ی دانش آموزان سال دوازدهم رشته ی ادبیات و دبیران محترم. تعداد صفحه: 25 حجم: 550 کیلوبایت فرمت: pdf.zip با قابلیت چاپ ...
توضیحات بیشتر - دانلود 9,900 تومان
دانلود عروض و قافیه متوسطه دوم پایه ی دهم، یازدهم و دوازدهم دانلود بخش عروض و قافیه متوسطه ی دوم. توضیحات کلیدی و مهم علوم و فنون ادبی . توضیحات پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم. رشته ی ادبیات و علوم انسانی درس علوم و فنون ادبی. شامل عروض و قافیه، پایه های آوایی، اختیارات شاعری و ... ویژه دانش آموزان رشته ی ادبیات و علوم انسانی و دبیران. تعداد صفحه: 43 صفحه. حجم: 2.3 مگابایت. فرمت: pdf. zip ...
توضیحات بیشتر - دانلود 9,450 تومان
دانلود نمونه سئوال چهارگزینه ای فارسی دوازدهم دانلود نمونه سئوالات چهارگزینه ای فارسی 3 پایه دوازدهم. سئوالات چهارگزینه ای درس به درس فارسی 3. مشترک کلیه ی رشته ها. همراه با پاسخ تشریحی و کلیدی. برای استفاده ی دانش آموزان پایه ی دوازدهم و دبیران ادبیات. تعداد صفحه: 39 صفحه. حجم: 330 کیلوبایت. فرمت: pdf.zip ...
توضیحات بیشتر - دانلود 9,400 تومان
دانلود توضیح درس به درس فارسی دوازدهم دانلود توضیح و تشریح درس به درس فارسی دوازدهم شامل توضیح کامل تمامی دروس. بررسی آرایه های ادبی، دستور زبان، قلمرو فکری، ادبی و زبانی قرابت معنایی و مفاهیم کاربردی ابیات و عبارات. توضیح کامل آرایه های ادبی. جهت استفاده ی دبیران ادبیات و دانش آموزان سال دوازدهم کلیه ی رشته ها تعداد صفحه: 100 صفحه. فرمت: pdf. zip حجم: 5.25 مگابایت با قابلیت بالا برای چاپ ...
توضیحات بیشتر - دانلود 9,900 تومان
دانلود آرایه های ادبی مهم کنکور دانلود آرایه های ادبی مهم و کلیدی کنکور. توضیح و تشریح دقیق آرایه های ادبی؛ حس آمیزی،حسن تعلیل،اسلوب معادله، ایهام و ایهام تناسب و تناقض توضیح آرایه ها همراه با مثال های متنوع کنکوری. ویژه ی دانش آموزان متوسطه ی دوم و داوطلبان کنکور و دبیران ادبیات. تعداد صفحه: 31 صفحه حجم: 2.1 مگابایت فرمت: pdf.zip دارای قابلیت چاپ با کیفیت بالا ...
توضیحات بیشتر - دانلود 8,600 تومان
دانلود سئوالات درس به درس فارسی دوازدهم سئوالات درس به درس نهایی فارسی 3 پایه ی دوازدهم. سئوالات فارسی 3 مشترک کلیه ی رشته ها. کلیه ی نمونه سئوالات نهایی تک تک دروس فارسی دوازدهم. مجموعه سئوالات نهایی دروس مشترک کتب قدیمی. مشتمل بر 600 سئوال درس به درس. ویژه ی دانش آموزان پایه ی دوازدهم کلیه ی رشته ها و دبیران ادبیات. تعداد صفحه: 70 صفحه با قابلیت کیفیت چاپ عالی. فرمت:pdf. zip حجم فایل: 2.67 مگابایت ...
توضیحات بیشتر - دانلود 10,500 تومان
دانلود پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی دوازدهم دانلود پاسخ کامل کارگاه متن پژوهی فارسی 3 دوازدهم. پاسخ تمامی کارگاه از درس 1 تا پایان درس 9 (پایان نوبت اول). پاسخ تمامی کارگاه از درس 10 تا پایان کتاب (درس 18). مشترک کلیه ی رشته ها( انسانی، تجربی و ریاضی) جهت استفاده ی دانش آموزان پایه ی دوازدهم و دبیران ادبیات. حجم: دو فایل250 کیلوبایت و 200 کیلوبایت تعداد صفحه: 21 + 21= 42 با قابلیت چاپ کیفیت بالا. فرمت: pdf.zip ...
توضیحات بیشتر - دانلود 9,900 تومان
دانلود پاسخ خودارزیابی علوم و فنون دوازدهم دانلود پاسخ خودارزیابی های علوم و فنون ادبی 3 پایه ی دوازدهم. پاسخ کامل خودارزیابی ها از درس 1 تا پایان درس هشتم. پاسخ کامل کارگاه تحلیل فصل های 1 و 2. توضیح و شرح خلاصه ی برخی دروس. قا بل استفاده ی دانش آموزان پایه ی دوازدهم رشته ی ادبیات و علوم انسانی و دبیران محترم. تعداد صفحه: 54 حجم: 500 کیوبایت با قابلیت چاپ کیفیت بالا فرمت: pdf. zip ...
توضیحات بیشتر - دانلود 9,900 تومان
توضیح دستور زبان فارسی دوازدهم کلیه ی رشته ها - دانلود توضیح و تشریح دستور و نکات دستوری فارسی 3 پایه ی دوازدهم مشترک کلیه ی رشته ها. - انواع حذف جملات، جمله و اجزای آن، انواع وابسته های وابسته، انواع جملات ساده و مرکب و حروف پیوند و انواع آن. - نمونه سئوالات چهارگزینه ای مربوط به هر مبحث دستوری. - پاسخ کلیدی سئوالات چهار گزینه ای. - نمونه سئوالات مربوط به هر مبحث جهت یادگیری بدون پاسخ. - تعداد صفحه: 14 - حجم: 950 کیلوبایت.&n ...
توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان
نمونه سوال درس به درس فارسی یازدهم سئوالات تشریحی درس به درس فارسی یازدهم. سئوالات چهارگزینه ای درس به درس فارسی یازدهم. پاسخ دقیق سئوالات تشریحی و چهارگزینه ای تمامی دروس. بررسی کامل تمامی سئوالات کل کتاب با پاسخ تشریحی. ویژه ی دانش آموزان پایه یازدهم کلیه رشته ها و دبیران محترم ادبیات. مخصوص نوبت اول و پایانی . کسب نمره ی ممتاز در خرداد ماه. حجم:600 کیلوبایت. فرمت:pdf.zip تعداد صفحه: 91 ...
توضیحات بیشتر - دانلود 9,850 تومان
توضیح عروض و قافیه پیش دانشگاهی همراه با تست و پاسخ تشریحی توضیح دقیق عروض پیش دانشگاهی. تست کنکور عروض پیش دانشگاهی همراه با پاسخ تشریحی. ویژه ی داوطلبان کنکور سراسری و دبیران ادبیات. تعداد صفحه : 94 حجم : 1 مگابایت فرمت: pdf. zip ...
توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان
دانلود نمونه سئوال علوم و فنون ادبی 2 انسانی 8 نمونه سئوال علوم و فنون 2 رشته انسانی. نمونه سئوالات نوبت اول علوم و فنون با پاسخ تشریحی و بدون پاسخ. ویژه ی دانش آموزان سال یازدهم رشته ادییات و علوم انسانی ودبیران. حجم: 2.37 مگابایت. فرمت: pdf.zip ...
توضیحات بیشتر - دانلود 7,900 تومان
نمونه سئوال فارسی 2 یازدهم نوبت اول 12 نمونه سئوال فارسی یازدهم نوبت اول. نمونه سئوال آزمون نوبت اول با پاسخ تشریحی و بدون پاسخ. ویژه ی دانش آموزان سال یازدهم کلیه ی شته ها و دبیران ادبیات. فرمت: pdf.zip حجم: شامل دو فایل 1.9 مگابایت ...
توضیحات بیشتر - دانلود 8,900 تومان
دانلود پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی دوازدهم دانلود پاسخ کامل کارگاه متن پژوهی فارسی 3 دوازدهم. پاسخ تمامی کارگاه از درس 1 تا پایان درس 9 (پایان نوبت اول). پاسخ تمامی کارگاه از درس 10 تا پایان کتاب (درس 18). مشترک کلیه ی رشته ها( انسانی، تجربی و ریاضی) جهت استفاده ی دانش آموزان پایه ی دوازدهم و دبیران ادبیات. حجم: دو فایل250 کیلوبایت و 200 کیلوبایت تعداد صفحه: 21 + 21= 42 با قابلیت چاپ کیفیت بالا. فرمت: pdf.zip ...
توضیحات بیشتر - دانلود 9,900 تومان
دانلود پاسخ خودارزیابی علوم و فنون دوازدهم دانلود پاسخ خودارزیابی های علوم و فنون ادبی 3 پایه ی دوازدهم. پاسخ کامل خودارزیابی ها از درس 1 تا پایان درس هشتم. پاسخ کامل کارگاه تحلیل فصل های 1 و 2. توضیح و شرح خلاصه ی برخی دروس. قا بل استفاده ی دانش آموزان پایه ی دوازدهم رشته ی ادبیات و علوم انسانی و دبیران محترم. تعداد صفحه: 54 حجم: 500 کیوبایت با قابلیت چاپ کیفیت بالا فرمت: pdf. zip ...
توضیحات بیشتر - دانلود 9,900 تومان
بنر تسلیت درگذشت مادر

دانلود آرم سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور برای لیزر و cnc

تقویم سال 1368

تمرین برنامه نویسی : جمع اعداد

تمرین برنامه نویسی : جمع امتیازات سپیدرود رشت

پاورپوینت کامل درس فرهنگ و هنر پایه هفتم

بک دراپ آتلیه تم کودکانه -کد 4832

آموزش حذف (frp) Honor 8C (BKK-LX2) کاملا تست شده در 15 دقیقه

طرح درس از گذشته تا آینده، علوم اول

دانلود آگهی ترحیم فوت مادر

دانلود طرح لایه باز کارت ویزیت نمایشگاه اتومبیل

دانلود طرح لایه باز کارت ویزیت Gold Business Card با استایل طلایی مناسب برای فروشگاه ها

تعمیر انواع گوشی

کارت ویزیت لایه باز برای پیتزا فروشی و ساندویچ و رستوران

کارت های قابل چاپ برای آموزش نقد هنری به کودکان

تحقیق آماده در مورد جايگاه فرهنگ درتوسعه از ديدگاه حضرت امام خمينى

پاورپوینت با موضوع قراردادهای خدمات فناوری اطلاعات (انفورماتیک)

پاورپوینت جانوران مهره دار علوم پایه نهم

پاورپوینت با موضوع بودجه ریزی عملیاتی

دانلود کارت های آزمون tat

فایل اکسل افسردگی بک (BDI)

دانلود word پروژه ( کارنمای معلمی) رشته علوم تربیتی و آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ( نمونه دوم)

مقاله نقش اقدامات رفاهی و کمکهای غیر نقدی در حفظ و نگهداری منابع انسان

فایل word قابل ویرایش برنامه ریزی منابع انسانی

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش شناسی تغییر اجتماعی در 27 اسلاید

دانلودتحقیق شبکه های اجتماعی و مضرات آن ها

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی استان خراسان شمالی

نقشه اتوکد استان مازندران

جلسه سوم توحید ولوی-ماه رمضان1399

تحقیق درباره جهان بینی